Kategorie: Aktuality

Zážitková FIE skupina - nabídka

Zážitková FIE skupina

V našem ATC se aktuálně setkávají dvě zážitkové (sebezkušenostní) FIE skupiny, otevřené pedagogickým pracovníkům a studentům souvisejících oborů. Skrze práci s instrumenty R. Feuersteina mohou účastníci rozvíjet sami sebe - svou kognici, emoce i sociální dovednosti a zároveň reflektovat svou pedagogickou praxi. Zároveň mají příležitost hlouběji porozumět Instrumentálnímu obohacování a osvojit si principy zkušenosti zprostředkovaného učení. Skupiny se setkávají ve středu od 17 do 18:30 nebo ve čtvrtek od 18 do 19 hodin v prostorách Katedry psychologie PedF UK. Skupinou provází Barbora Neuwirthová, lektorka FIE. Podmínkou účasti je zájem o metodu, chuť aktivně se zapojit a uhrazení nákladů na jednotlivé instrumenty (130 Kč/instrument). Do skupin je možné se zapojit od září 2017. Pro bližší informace (a nebo přihlášení) pište na barbora.neuwirthova@gmail.com

print Formát pro tisk