Kategorie: Aktuality

Archiv diagnostických pomůcek

Archiv diagnostických pomůcek

Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek.

Otevírací doba archivu v letním semestru 2019/20
Liché týdny: pátek 12.00 - 13.00 (Králová Michaela)
Sudé týdny: čtvrtek 13.00 - 14.00 (Mašková Kateřina)

Kontaktní údaje
Bc. Kateřina Mašková (zpřístupňování archivu) - kac.maskova@gmail.com
Michaela Králová (zpřístupňování archivu) -kraela09@gmail.com
PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. (správa archivu) - ikrizova@seznam.cz

Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce. K tomu slouží formulář dostupný na sekretariátu katedry.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK.

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.