Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  12 13 14 15 16 17 18 19 20   další » ... 198
, roufon barrin odpovědět

roufon c2936d4fca https://sway.office.com/qRUdiMnqAqKgaood
https://sway.office.com/cbhPWVcOAkERBkmC
https://sway.office.com/QTNC56qDETGFtLiC
https://sway.office.com/weRn8sAfcOVMsUMu
https://sway.office.com/JEDlQiEsCF1gnFE9
https://sway.office.com/fy6jgJuX7hFNsYWT
https://sway.office.com/lljHQ69C2gzBAsTI
https://sway.office.com/nHtL0Z6ULD2idGHX
https://sway.office.com/ZxlzpMW2rkEZ5gVC
https://sway.office.com/ioJu82AqkqivzD1H
fusserlebnis.ch/index.php?option=com_easybook...

, vandbern nadalia odpovědět

vandbern c2936d4fca https://sway.office.com/p8pCvxbxgW6CeSQ4
https://sway.office.com/PHxVQeUDFrtIXEXj
https://sway.office.com/HsUwzITDMsxzpijZ
https://sway.office.com/JyapBFYZnjldte1x
https://sway.office.com/HlotpvMCu3JjrqNp
https://sway.office.com/wOzXAymncAA8IYJ7
https://sway.office.com/GWpLTMBFmvv7FvJR
https://sway.office.com/EnEuNkZRCMFtKBl4
https://sway.office.com/awATom4mdecspBkb
https://sway.office.com/j8zmk3VX1Sry5yCy
kpsold.pedf.cuni.cz/index.php?a=229&addpost&p...

, glysib aureah odpovědět

glysib c2936d4fca https://sway.office.com/B2yM2usMSrunkZsw
https://sway.office.com/gCNdbMgBDh0rp3yO
https://sway.office.com/mH6pvonwtBSwhuDV
https://sway.office.com/3OascZVFV0aVc7NY
https://sway.office.com/vc8hdn7D28UMANP3
https://sway.office.com/JL4M3AfvTnhip6iL
https://sway.office.com/fCaJJfkoDpJCKOHQ
https://sway.office.com/6a6M0XEt87RmWAZX
https://sway.office.com/otoBSzGkLntkF41i
https://sway.office.com/TWKyakNtdB22dDS8
www.futbol7andujar.com/component/kide/histori...

, marcsco herthya odpovědět

marcsco c2936d4fca https://sway.office.com/iEBDbk30yyOocVf2
https://sway.office.com/HkookQGDYixCIqX7
https://sway.office.com/qAA4njSxggDIbCOG
https://sway.office.com/btVbtmAb43z6qk9i
https://sway.office.com/xJy0Le2xnj4OkyPD
https://sway.office.com/vyydhAkhk0ja3uc0
https://sway.office.com/rW7eVmsvgYYaG4Ct
https://sway.office.com/SJGYVZn1rw1Ii9xE
https://sway.office.com/fs0RPCao41EjEG40
https://sway.office.com/JqJRAFb3dMBLF3Af
www.commune-bizerte.gov.tn/index.php?option=c...

, vinechr wiktor odpovědět

vinechr c2936d4fca https://sway.office.com/9ExXZYQkaUmIl51E
https://sway.office.com/J3RR0773dbuIlMxW
https://sway.office.com/NumshaZDYMDz6Odb
https://sway.office.com/XMWYMLaBozicltpF
https://sway.office.com/sJJZRyYt4IFJOiku
https://sway.office.com/kD1emAKcX50Ys51C
https://sway.office.com/IkquUGa3D23GsSqP
https://sway.office.com/jJAJNyL0eUIxtlcw
https://sway.office.com/CQJOePHIQk1b4ciw
https://sway.office.com/JCsRl0Z0F1GuxZ61
park8.wakwak.com/~w22/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi

, hearcora qunecia odpovědět

hearcora c2936d4fca https://sway.office.com/8XNJuh5cRMBLGiqi
https://sway.office.com/ilowZ7aEreFlzHFa
https://sway.office.com/r4RdZ9dwV7HJjYPz
https://sway.office.com/OTlsh4zmO83nXZLb
https://sway.office.com/DG48zKjPZbEQhTLs
https://sway.office.com/AiBNSCzCBCqzFJHl
https://sway.office.com/bKQdjWIDqJlVH4r4
https://sway.office.com/f0oHXWFJCQKnkzcJ
https://sway.office.com/cjvSTquduVg1Yh7j
https://sway.office.com/vgcBbPXE403D4jUH
24tov.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=14900...

, ophrnic niabiah odpovědět

ophrnic c2936d4fca https://sway.office.com/LDMuwUkldsxPWHqE
https://sway.office.com/psM1kG58k212996C
https://sway.office.com/wmNirX0AWCthInOg
https://sway.office.com/3TYLvGYL4ILgUa1T
https://sway.office.com/AeAbRGGU6RcNu7uT
https://sway.office.com/r6G2InoX9zAMgSTx
https://sway.office.com/niwFtHyRwCscDgoz
https://sway.office.com/1tOGf82tYhuC0BN7
https://sway.office.com/DPHR7JMdoyQWRELy
https://sway.office.com/cbEJh3sFztOljYbl
https://stompster.com/singtreatinal

, guafol nelwina odpovědět

guafol c2936d4fca https://sway.office.com/7XfQo0nVUvHKaPVq
https://sway.office.com/8hJAMDvu0I8SIoxG
https://sway.office.com/YXvfI5QROCI11p0V
https://sway.office.com/B14etFBSCSJXG6XZ
https://sway.office.com/vWWVVsqt0n8eotUc
https://sway.office.com/DOho1NlXEty6H2rM
https://sway.office.com/TQSq3LC18k53CIkP
https://sway.office.com/ReILt3yQkNu3a7Aa
https://sway.office.com/2STxgOYrVEQIDBIa
https://sway.office.com/G0Hwrr3RxyErxduW
https://www.palpodia.com/bloggabacbi

, kalltorr zurial odpovědět

kalltorr c2936d4fca https://sway.office.com/B9LdoqzEDa86ZCZz
https://sway.office.com/x36Y9mqICiWtXPT7
https://sway.office.com/MP6cHtGrmJeUpYhB
https://sway.office.com/19pwmGkdYNUzIWc6
https://sway.office.com/wXGBk5b1FQswp1TP
https://sway.office.com/BcKiux3Esz4vl3VT
https://sway.office.com/VOyA4QCRP2FgWUKr
https://sway.office.com/VqoOrCXXsxYFegHF
https://sway.office.com/qJSXtpvHI7B3HD0P
https://sway.office.com/cRxmp338WMhHwYTx
https://www.zippo-land-g.com/bbs

, leanaga fayanne odpovědět

leanaga c2936d4fca https://sway.office.com/y0XwBrQ9gFV1HMvQ
https://sway.office.com/izb6UkWzqEZVGBES
https://sway.office.com/C6nqCsaS7y2vUBAG
https://sway.office.com/eNqcDhyEEkgYba2O
https://sway.office.com/5Sg27eEzuptD0WiP
https://sway.office.com/SVb4D71lgALweN1k
https://sway.office.com/proT92l5fNOQLhkB
https://sway.office.com/K7Stcq7CijHrIg4Q
https://sway.office.com/tqNckCBOD5LbUOAY
https://sway.office.com/U9ydBHcYIhQbR1Cg
https://ballapp.jimdofree.com/nach-location/c...

, zabrover meleney odpovědět

zabrover c2936d4fca https://sway.office.com/Fxkmrm4ARSvcsnt4
https://sway.office.com/xI109AmNYLeu6Gs7
https://sway.office.com/HFuudPkHPsgnAt9m
https://sway.office.com/AbH6fxb0BGfpk48l
https://sway.office.com/ZbhOOKszsgbQecLp
https://sway.office.com/UppndGEdckIVYDrz
https://sway.office.com/dxRDbgLgWeA2C4NZ
https://sway.office.com/lxYHm029GqZDQmdw
https://sway.office.com/Ix0rxSACc5yhuv5c
https://sway.office.com/vfzmFes4vuV7JdCE
https://www.malchuty.org/component/kide/-/ind...

, padthom clymene odpovědět

padthom c2936d4fca https://sway.office.com/uY8DZACoFiCzLgb7
https://sway.office.com/NnPKTtfuXHNDVHVq
https://sway.office.com/ayx97EABI1fpymFU
https://sway.office.com/qtPbTMS7laFNEohE
https://sway.office.com/agvtY9xX0c9T7Nwd
https://sway.office.com/2iTQnGOKmGPuWU6t
https://sway.office.com/l6lqNih2FHwGmCLz
https://sway.office.com/qs09qY4tvhlCFRNY
https://sway.office.com/u7ELOYRDUJIZhlWd
https://sway.office.com/HeeqL6iJ0Ecs0a2j
metallkasseta.ru/component/k2/item/3/%3Estages

, kananny hellan odpovědět

kananny c2936d4fca https://sway.office.com/A4xmYBfVOfvM56V6
https://sway.office.com/ZtOzoLDW0VancyyJ
https://sway.office.com/YtCr7QgsgJmegHvd
https://sway.office.com/gM0kbp4Q6ihCBTW0
https://sway.office.com/QrCoNO7d2mgkAES5
https://sway.office.com/sRFYNAwsa1MyagZ7
https://sway.office.com/WCSNROwEC95VgtTL
https://sway.office.com/uQ3JUOGaUhBh3nGY
https://sway.office.com/AkT6Il8OLIcH1MlF
https://sway.office.com/HP0a7huL3dDwYA49
https://www.ulrike-privatpage.de/gaestebuch.php

, obeali geroma odpovědět

obeali c2936d4fca https://sway.office.com/2e4hb1lwoBKsHp3s
https://sway.office.com/8RfDH9xiAFvFvAwb
https://sway.office.com/XmCfb5zbIMhYblIv
https://sway.office.com/VDCLfZdct2YbTqnr
https://sway.office.com/uhC8ab8g7Q83jwrj
https://sway.office.com/CEdzCRY9TJRYACNi
https://sway.office.com/DXFlyZxCgRpMDBB1
https://sway.office.com/RsSdt9PtFWh6cOHY
https://sway.office.com/z2ASjH1S1pfNG6kU
https://sway.office.com/H8HAWqWkp9ACHHfe
https://www.egliseepeba.org/?q=g%C3%A9n%C3%A9...

, tanelmi brother odpovědět

tanelmi c2936d4fca https://sway.office.com/r4Yx7TBvOVBNaywT
https://sway.office.com/YRyJO2eiJuXtwRHY
https://sway.office.com/VVkM0astIfYGv3fG
https://sway.office.com/ngJgL0FXBbJ947XW
https://sway.office.com/HCs7TL5b17WAPun1
https://sway.office.com/jw8rktn4S6ik0hmw
https://sway.office.com/YuO8wOtNm2xUdDzn
https://sway.office.com/cz7cbRUF48vhw2RU
https://sway.office.com/WIH8TDyPd64H0x1l
https://sway.office.com/F25DvT5DbHibesUn
eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/popup/...

, bensout zemariah odpovědět

bensout c2936d4fca https://sway.office.com/nmwqPq8tXLtotXjG
https://sway.office.com/nynF2qd1vkFEH3Gf
https://sway.office.com/IjfWrtUM0VcoSmBb
https://sway.office.com/bA3OXScuDQaSO6zD
https://sway.office.com/cTkQJLwsGbEadIcm
https://sway.office.com/ipuyBnFBsY8vspO2
https://sway.office.com/hEfujQjzxF7M0X6w
https://sway.office.com/waigaX97QYwIJv7A
https://sway.office.com/22nQ4XlHuGOvWtIr
https://sway.office.com/KU0GZj7ZvYcFEGVl
ccnpplusreloaded.sblo.jp/article/187149093.html

, webbrans gitelah odpovědět

webbrans c2936d4fca https://sway.office.com/LbkwIT2FZpYHvwxh
https://sway.office.com/Mh8BAFQGgA5Fvp7v
https://sway.office.com/hgZ5yA5FwSw7JZNx
https://sway.office.com/AXpw9KpIABpx28rV
https://sway.office.com/kOQ1WrYqAonQIH85
https://sway.office.com/C7cF6JuxCbKg8JWG
https://sway.office.com/db8Es40EmMoZUwLE
https://sway.office.com/A2KO6U5R4N8k95kr
https://sway.office.com/GJEqYba8799QwtGW
https://sway.office.com/LxGLx2ZNcktcPc6Z
https://californication.ocnk.net/bbs

, beninvi regeana odpovědět

beninvi c2936d4fca https://sway.office.com/luWv2O3p5ZksPmNo
https://sway.office.com/hCc25BBI7OEG2WN3
https://sway.office.com/qOejkqsF0YB4bduQ
https://sway.office.com/SRCOEDob9zEKZn9w
https://sway.office.com/hBytKk7ib047fLDy
https://sway.office.com/tXNGYmo5Xmfg6XnI
https://sway.office.com/1fUSnl3xHQphAfrL
https://sway.office.com/taQIEkXAFbm7IAGR
https://sway.office.com/5hjzjTa7rdsHtJm6
https://sway.office.com/QIIFBH0eKlaWctEI
eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/%22%3E...

, fabrphe amadeus odpovědět

fabrphe c2936d4fca https://sway.office.com/e03u4SFaXYKqaY2B
https://sway.office.com/GE9rYUFdUB5YaDlq
https://sway.office.com/2Q2Z8PNdlmhxUvaF
https://sway.office.com/L8bplqIHVSAVYJhc
https://sway.office.com/9ZZ2DNmEvv6YzRpG
https://sway.office.com/boudL7SctURxQzXC
https://sway.office.com/sB02CklL2ka0JHVx
https://sway.office.com/dME3DJiwwZXqvGBH
https://sway.office.com/clNCjmv9NBz226AI
https://sway.office.com/o2k3BxA3COTQnC6R
gabuca.com/component/k2/item/9-beauty-treatme...

, ozicall salomo odpovědět

ozicall c2936d4fca https://sway.office.com/Uo5kcYqkcbZXuwgF
https://sway.office.com/7X2lUWDwbcdtcFC0
https://sway.office.com/W5bxjQFYGSmI2sH5
https://sway.office.com/jDvOZ1ATnYzlC6Wd
https://sway.office.com/MXvp3TDAdSwDUhva
https://sway.office.com/tuoAENXiWa8aJJNB
https://sway.office.com/Cp3XInwsuhhvUegO
https://sway.office.com/tp0UqchCG6Lue8Wa
https://sway.office.com/kiVY56qBPQxDcDzl
https://sway.office.com/YCGm6HaJJKRVuDue
jycdnhj.com/shownews.asp?id=168


Strana:  1 ... « předchozí  12 13 14 15 16 17 18 19 20   další » ... 198