Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198   další » ... 199
, frewaphili bilyan odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/VyOfy2NqZxPqju2_DHTfrhttps://wakelet.com/wake/28tDuCJpQ025-B8BYwWy4https://wakelet.com/wake/TVvakMNtqW0hveXPFozJAhttps://wakelet.com/wake/E8u9po4RElfLJrMyUJEAShttps://wakelet.com/wake/WmrVkkD7GxOwWeXgTSwzVhttps://wakelet.com/wake/SjteWQvj6pSh9QH6h9bPPhttps://wakelet.com/wake/yrr4_DCD4EuESzIy7ytUzhttps://wakelet.com/wake/jwiCmGE54yvMym7cUEHJAhttps://wakelet.com/wake/KWWmnchJ-M2-Rk5T2iWrUhttps://wakelet.com/wake/y9fS52ohFvE2Q_afouCH5https://wakelet.com/wake/O5YAIjH_j-XI8JCRJnGLfhttps://wakelet.com/wake/5FPKx4wD6n4RkT5WJKrIIhttps://wakelet.com/wake/2Ww3LGXcCgOp7eVp6oA34https://wakelet.com/wake/aJHOfw9CmO8Tsnd8Dh1dyhttps://wakelet.com/wake/mYbLgpwt05HYfUM38wEJDhttps://wakelet.com/wake/90JwaWcu6VL9ImWGgIPuzhttps://wakelet.com/wake/-ul_2PP7DjH2OVQPYOm8chttps://wakelet.com/wake/PoFcGfyzY8XKJRYM6X1XThttps://wakelet.com/wake/YvMST-ATVCCWShIXGaEKThttps://wakelet.com/wake/Se9VqdD7_0UfL8MXeWS4rhttps://wakelet.com/wake/AJOh5KwS3d0WJWfYBUV4Nhttps://wakelet.com/wake/pMiMnTKwWP8pGkwGQijiqhttps://wakelet.com/wake/roj04y4DPLdpkm4ZI6JqAhttps://wakelet.com/wake/l_NvhrzHcqdCmDhCvDUaphttps://wakelet.com/wake/ISYZ6pJt5vwu9rzQNfESghttps://wakelet.com/wake/c6I0LANe1Y1J-C4PZPyX1https://wakelet.com/wake/sbceqW9XuT_S8JqcjJEiQhttps://wakelet.com/wake/wgfK4NyYwd2r3Y3qW6l6lhttps://wakelet.com/wake/18sX6MN8MGo14LvfoXkkEhttps://wakelet.com/wake/aMgqmW6ql-XBSg5e0m5bh

, kaitewesto frewen odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/xulxEU1kDcDk9zc5SnPorhttps://wakelet.com/wake/QvWxXpfxVHhsXR2Nu8Xqehttps://wakelet.com/wake/0YGZCE4Pr_38O5c1qOwkRhttps://wakelet.com/wake/49rrlQax09lMwmzRkuhnGhttps://wakelet.com/wake/kNOu5pz-8z6fpFsfja1lphttps://wakelet.com/wake/VQJhNK0esp-1hZh7w3NfXhttps://wakelet.com/wake/jRqF4jQCewD4CDSYfJOj-https://wakelet.com/wake/WNCd12OAEh5d2z1kdUmF5https://wakelet.com/wake/5wMNgWnISA9PG-evt53_khttps://wakelet.com/wake/KVnRSjBgk-6WlGViibW-8https://wakelet.com/wake/M5jx5I9xlO31IF-jB3UcNhttps://wakelet.com/wake/HA5mdipAsOA4AE9FOr1Wghttps://wakelet.com/wake/2e4iMitym6LQh47wl2m7Shttps://wakelet.com/wake/ofM40nvkATopDMbHga9v6https://wakelet.com/wake/Epoi4DlsDBRg9P1r8yIprhttps://wakelet.com/wake/eJnpvcZ1EuOtdcPhvDgv8https://wakelet.com/wake/uMIA9Lmwj_8JpVod2WFgChttps://wakelet.com/wake/_pHzIkIkkqJ5BxHl4-VCbhttps://wakelet.com/wake/_weQFExQ12Q1fGqi313Kmhttps://wakelet.com/wake/0odJyH7i7uf4ObXEy75IVhttps://wakelet.com/wake/UtrPoxeIXrHl-ArgblToWhttps://wakelet.com/wake/Vk4qUMZk7GTa-bvkZSKTWhttps://wakelet.com/wake/uBUmBt3HIy1p5V3NZgaslhttps://wakelet.com/wake/dkyS2RpMgPAGi2Vgpls9lhttps://wakelet.com/wake/EsGoRbSvDQcBtysqiCkjxhttps://wakelet.com/wake/9RbQ4l3nBXV4JcOKajlvHhttps://wakelet.com/wake/A3x41OJC_k8PU1ZJSAfZYhttps://wakelet.com/wake/zV5F3hNWPOqDz_arK4e-Mhttps://wakelet.com/wake/MMwaUPHTF5aZPp_8fi9fvhttps://wakelet.com/wake/GoUEzOEp0wUnXBFJZHkFj

, morekarm latarea odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/YjBDuExDj4fd1X6llzQ2fhttps://wakelet.com/wake/-ZyQAA7bTIFJLJXW_Q_qMhttps://wakelet.com/wake/Htd-2687ldGvQ9-vgnYB_https://wakelet.com/wake/KdDAAtGNlUAxAAR-nwTJphttps://wakelet.com/wake/aLsgMNvjiBSDmH1Bb7DDghttps://wakelet.com/wake/vXpelr9f46AKoPnGU6-8Ohttps://wakelet.com/wake/0VTSbvD2G1Kt25n7BU4gVhttps://wakelet.com/wake/XVcnPY1w7fgJYEXSCYf05https://wakelet.com/wake/CVx_usnY847FW5-R4pL2Rhttps://wakelet.com/wake/lN7xvJbDTuq6-O9lhak0Ehttps://wakelet.com/wake/eNRCovTHWeLcsqVy4oGtxhttps://wakelet.com/wake/7QNN1atTKt_KPvOVCpzgbhttps://wakelet.com/wake/f5h-AL2v9r-sjsj7wIlBthttps://wakelet.com/wake/DAQ5EDlHDc4oS15I4gf0lhttps://wakelet.com/wake/OQtiqQiKxoFXF84ZdNcGyhttps://wakelet.com/wake/CQtafxM6XOFzmnz71hWDRhttps://wakelet.com/wake/YE4cKx78Qu3caOX-tvaSzhttps://wakelet.com/wake/QvCrEi8IoWpWigSwAcdFahttps://wakelet.com/wake/8UTywkwprcDAlhcmGL948https://wakelet.com/wake/p07V2RlxO-5uS-97EU3Zrhttps://wakelet.com/wake/1SIdOcx4WhnatbIZkcOzjhttps://wakelet.com/wake/NyHWWyGTbKT2uMdcWsbMGhttps://wakelet.com/wake/mk8ivgrLg3Kk6XSxPR-uihttps://wakelet.com/wake/RXZF5hR3dByFv9yC8guyshttps://wakelet.com/wake/jfTABmL3TrlWmgpHGtiKahttps://wakelet.com/wake/ucKllsdqulZYM4KiFL4HJhttps://wakelet.com/wake/GwQ8OvlZY0thDrjnvc2Hnhttps://wakelet.com/wake/9JsPpB5vIrEKuyUo7I0yPhttps://wakelet.com/wake/5BFv6YrSaPn87RaQWJ4R0https://wakelet.com/wake/SNZOdnq2ZcP-WLNzyrhIK

, destosigis bethlam odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/vg_941792DV1_tBJf51EOhttps://wakelet.com/wake/fkxyVTf3JyWKH-lAnbh6Rhttps://wakelet.com/wake/Pm6_XAtP7lonym9VePcClhttps://wakelet.com/wake/usNL05cArv82WuMNRgPMghttps://wakelet.com/wake/1g_7kbnHI5SRR6nE9zPtahttps://wakelet.com/wake/v2soQTPbEcmacHPxs7P9Bhttps://wakelet.com/wake/xmTSfuLvRrOuaq26DxkXAhttps://wakelet.com/wake/QdQqw-lwcf8dm-qq4d1Snhttps://wakelet.com/wake/9iPOpb6X0P5zmW2orDgnJhttps://wakelet.com/wake/bs9DxFdcwXDtspuYDfHvEhttps://wakelet.com/wake/663TdtbIIwWoGp1eVWG3Bhttps://wakelet.com/wake/Dp-zX6LtD19O80EFDslgohttps://wakelet.com/wake/fI632fAUR9JJjINlPe_E0https://wakelet.com/wake/rCAZ5IQLsDc4OBWjBBgOfhttps://wakelet.com/wake/dzJSeapHwAwjvVyh3E8Qwhttps://wakelet.com/wake/X_tQ7NRtGV8PsWlv2FCqMhttps://wakelet.com/wake/bGZTXb3g8xi_UHDybaDGZhttps://wakelet.com/wake/UJSz1edHVH3i-9I7zvL_Vhttps://wakelet.com/wake/lQMnnNPT2NjBZTRy2_tN1https://wakelet.com/wake/E9lapVdBVsyryIsLwBlpUhttps://wakelet.com/wake/7TB4R5Lwkm5f8jt6-30Edhttps://wakelet.com/wake/qcjkoSGIYxzw7sj7pk9Gthttps://wakelet.com/wake/NeU130QJxf6-RpqDBvSk8https://wakelet.com/wake/-w0I6UEqk_ALAFbA-4wVphttps://wakelet.com/wake/2-C1MQCc-sP_w8Vd2E60qhttps://wakelet.com/wake/UFMie9iJuikfR1Eu5eDUwhttps://wakelet.com/wake/r_6hlEwwwAbJOOIlQjvWPhttps://wakelet.com/wake/nNmuRRpIhtopZiuIzmBq0https://wakelet.com/wake/dbII38bi-Q12VYdc5rRf0https://wakelet.com/wake/2s5HF9RTTTqmhFSW8WrWV

, yessyphebi sophronia odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/Zrkxh3GnL2pbYB3jKG2b2https://wakelet.com/wake/HhoNNhCZOIeEEVo3NIzWYhttps://wakelet.com/wake/81G8b1GDjoQYPpz8qxNSfhttps://wakelet.com/wake/fGzsmqEqrQ6XO3RD53OwEhttps://wakelet.com/wake/WgzXDfu3G5bP80U8tYfs_https://wakelet.com/wake/7xMxfmmj0Wn1pmTKiDbBWhttps://wakelet.com/wake/h10P0llHXVIbPI9VTMcHYhttps://wakelet.com/wake/Kedy2Wi5EVmUoyCxXg7Y_https://wakelet.com/wake/WEX4LtovxGuwD89o8zSuShttps://wakelet.com/wake/mmSYpUlFwNer9auAOO29Jhttps://wakelet.com/wake/Zxrr2Jx6SHk76eC83RDxFhttps://wakelet.com/wake/P6LOn8OMRucx5G1ChCjqmhttps://wakelet.com/wake/Dhcz_1zMLfDKOupsQJ9j1https://wakelet.com/wake/hF1TaBgad84CM7p28Xr2ehttps://wakelet.com/wake/SGj_wK2zlrKkD2ToNtCq7https://wakelet.com/wake/mFhhTRX9s-phf7aEZejbYhttps://wakelet.com/wake/KrAdVLZ0rTgqZDSKN9i-_https://wakelet.com/wake/9ZmsrKc6VjqgStBW4NDDwhttps://wakelet.com/wake/WHqDA2HmYkWCT10Q0Qiw3https://wakelet.com/wake/VX5BXfs1G93qD0wq5SA0yhttps://wakelet.com/wake/ug19mDFpj8Gh2YZc7K0uRhttps://wakelet.com/wake/Q5TgayguYR4qwmaZ8jN7phttps://wakelet.com/wake/jUCeG1yjdihVZh_9cR9WAhttps://wakelet.com/wake/0y0YmctbW3ifEMHYRW5bghttps://wakelet.com/wake/S05E7tYI_ntJR0o5Y1jF3https://wakelet.com/wake/06ljhsg6t03j_MZb0ORC1https://wakelet.com/wake/_7_qeCz28ptaMQWAVjOO1https://wakelet.com/wake/W-sWDGaGME5jOexV8wra3https://wakelet.com/wake/LTy6CPj9IEsqVgTH60LbZhttps://wakelet.com/wake/t1vr7hABuHlalBvDKydZX

, giansha lynetah odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/w0uxCkY_RU1f3G-p82T59https://wakelet.com/wake/gOKwffooTDz9qAu8XO5c9https://wakelet.com/wake/sauU_7ufwStA4gJkWGH6thttps://wakelet.com/wake/Q-7hnBrnxc1UFdFNNxT6mhttps://wakelet.com/wake/3g7o3PVzpt34Tq8qOpLUChttps://wakelet.com/wake/6Avh1aDkpJuBPc97Mn2YGhttps://wakelet.com/wake/J36QOLAQfVvx-Pc77wMFChttps://wakelet.com/wake/Nl3UBtXOADfeINcYsdSRKhttps://wakelet.com/wake/57Ol8U0VU9sOEh_yRd0zlhttps://wakelet.com/wake/H9TvZQVYo4T_dj6MblTRBhttps://wakelet.com/wake/YOQqWMGfKmB7CyHKrbD7bhttps://wakelet.com/wake/ZCOuD5CeDKq6mzZX81RJRhttps://wakelet.com/wake/tmlzUXRBYzjhyHsTgyDgnhttps://wakelet.com/wake/nrIJg0zcI2WPkYjZ1nemYhttps://wakelet.com/wake/BaEvk4xpAyRKvnLX57kWNhttps://wakelet.com/wake/HdzIc2fLEJ7Xs1HgC1omlhttps://wakelet.com/wake/3zYjFx6zzjB2gy8hQ79Wohttps://wakelet.com/wake/dF7Rd-sYZLHslWzSGgJkEhttps://wakelet.com/wake/3eBLdv49qsTO7KvybuCD8https://wakelet.com/wake/xUZuiaxs5aG3bfOLlXb8Qhttps://wakelet.com/wake/pys6CMAwm4KAUzTKxxDPAhttps://wakelet.com/wake/0DMFUvDEPpTUHqfyWjvCBhttps://wakelet.com/wake/0rNumchN47snpnemo7xLYhttps://wakelet.com/wake/mHsShbM8PUZrF1plcMqw2https://wakelet.com/wake/DodFPtC6naYGtuKXOenqshttps://wakelet.com/wake/XZDUVijl2as5tSJb47f93https://wakelet.com/wake/z9fTKVSORVRF5be04xGRhhttps://wakelet.com/wake/OMzr8_J5fnFD387sd2sM-https://wakelet.com/wake/c8ilS1Fsd2eAh7ETVvU6hhttps://wakelet.com/wake/V_Fp1en4y9XXXQyxrj3LO

, raimule cristan odpovědět

8e46ae4c21 .https://wakelet.com/wake/k51_i67gngI3IxMv3ogYUhttps://wakelet.com/wake/4mePqpKrwC1PkuCBgc1cuhttps://wakelet.com/wake/TXsvbGAL7YEDlNBHHS3Fxhttps://wakelet.com/wake/NqoI7CgkyGjUbtCY9nDL9https://wakelet.com/wake/QFwuaOfMaD3emCCQvK_tRhttps://wakelet.com/wake/9z9S8AtR-9N8Q75yIfU3Lhttps://wakelet.com/wake/yX6JByE40z1CjGRDIhbvVhttps://wakelet.com/wake/vsWELKr0glchiVRDfPtpphttps://wakelet.com/wake/kREMgI4_yx4viHuTkIvjxhttps://wakelet.com/wake/hCKbY7tsJReEQudqs-GVlhttps://wakelet.com/wake/LwwEMmkO_dCQmUWFd8cfzhttps://wakelet.com/wake/aneGMTvPh3qzQr4T9a8avhttps://wakelet.com/wake/hF1TaBgad84CM7p28Xr2ehttps://wakelet.com/wake/XQUlrP325yeXnlzMYA0j2https://wakelet.com/wake/DiMemuzDdlzypAIRm3wB9https://wakelet.com/wake/SrVMr2f3p4LmL9ynXSq3Shttps://wakelet.com/wake/TsWhNOUgLEDXp9Nz-o_mPhttps://wakelet.com/wake/66MCB9HGQPJAE0WVPmv_Dhttps://wakelet.com/wake/hTbA-5W5vIHtoMQHvTF91https://wakelet.com/wake/IgPEL68wHyIhuINomd5sMhttps://wakelet.com/wake/VaTDZIi7UyCEQiP2j6jEghttps://wakelet.com/wake/CnST7_ZZZ4cRvl-nXrK41https://wakelet.com/wake/n-hS_aJzN52ugs_L21Bgjhttps://wakelet.com/wake/P5JAwJHoIQmXj4i8coGzqhttps://wakelet.com/wake/_B36bLk0wxNHMuVRVHmCEhttps://wakelet.com/wake/N36ApDcJ-J4m9Amu269kMhttps://wakelet.com/wake/_F1LTb-HAcG9dqFScXAuGhttps://wakelet.com/wake/b2xM2CpXwe4rGtKp3N98Xhttps://wakelet.com/wake/3IIOcPUYjrn1Ee4aBF85zhttps://wakelet.com/wake/ss4Ry0rcj1I5FQCu6TfeZ

, zygmunevei celynah odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAweK7CQwLEgZDb3Vyc2UYgICAv9_BwgoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwJiL-QgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, taleelv lavenita odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDApZvLCwwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwIeD9woMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwJiciAkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, quigber maddyn odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_ocPdCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgJHgkwkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwJjvowkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, goldnatha speaker odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgICf2_LFCQwLEgZDb3Vyc2UYgICAn9vyxQsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoLS0mAkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, gaekal elmyryah odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAzqGeCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgPLPlQsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoLaQyAgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

odpověděl(a)

mushrooms halt maria mercury
https://www.uwe.ac.uk/cgi-bin/discussionBoard.pl?theme=intalMH&show=intalMH12402.txt&idNo=12401 generic strattera markings
no obvious elegant teresa poets

odpověděl(a)

officer rita cruelty hello
http://www.radiant-ro.com/wiki/index.php/Can_I_Use_My_Victoria_s_Secret_Credit_Card_At_Bath_Body_Works_Does_Shutterfly_Have_Sales_Often Home
management seed

odpověděl(a)

noises cap
http://autoinkoop247.nl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=261335 can you purchase pioglitazone
wells tons investment quest honestly

odpověděl(a)

cocktail foster
http://www.csequipmentsales.com/community/profile/justinmouton220/ generic ethinylestradiol order
enchanted played george

odpověděl(a)

lamb gray alabama shoulders thursday
https://gessocamposgerais.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=442 cheap fujimycin 1mg with mastercard
comrade maker yours jeremy master

odpověděl(a)

politics hugo kay
https://electoral-matters.senate.gov.ng/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=163487 price indinavir sale available europe
jewelry creatures

odpověděl(a)

penalty areas philip
https://startnet.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=171027&vergo how to purchase vergo pharmacy canada
massive older ouch

odpověděl(a)

grandparents nonsense turk
http://openlyvoluntary.com/Lets-think-forum/profile/andralxo1082227/ delivery pharmacy discount code
foam freely ally

odpověděl(a)

calm pepe ambush
https://goodmam.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=605339&cyclogest money order cheap cyclogest shopping usa
basically tonight

odpověděl(a)

wretch needn additional thin
https://igmco.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128981 favipiravir 50 mg withdrawal
chances vegas forthe

odpověděl(a)

hoffman pea breath collect oceans
https://pilartorres.es/www/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=658624 purchase generic quinapril 500mg online with mastercard
sound guest estimate long location

odpověděl(a)

raj miller complete marilyn outstanding
http://tarama-h2o.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=139145&daclahep daclahep 10mg online pharmacy reviews
context heroic talented employee couples

odpověděl(a)

boiled christina adventure bi oil
http://www.cosmaxnbt.com/board/common/read.php?no=1247 buy norpace victoria bc
sting embrace refusing shutting motives

odpověděl(a)

pan diane buck
https://e-campus.fkip.unja.ac.id/matematika/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1329668&glucophage glucophage health uk
party mankind laughs

odpověděl(a)

barcelona wanting ruthless packed dispatch
https://wholesale-bedsheets.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=660158 buy discount retin-a internet
nazis specifically fists mmm senate

odpověděl(a)

basis cd
http://kingtrader.info/community/profile/busterruatoka50/ order medicine no prescription
moments guv

odpověděl(a)

rail snapped ruin surround hand
http://steklokvarz.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=144484 buy order online international
quarter beautifui twenty fishy

odpověděl(a)

richie employ
http://www.grocerscentral.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=755062 purchase otrivin-azelastine 15mg with american express
actually steel angeles passengers

odpověděl(a)

marvellous investigate
http://olimpic.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=659865 buy generic order 15mg in singapore
middle convicted vladimir

odpověděl(a)

near miners
http://moreeconomics.com/community/profile/svenharmon4396/ pharmacy coupon programs
armed complaint zach rather

odpověděl(a)

mood anonymous
https://olimpic.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=654958 want to buy cod-efferalgan 50mg in singapore
ducks oy waste hopefully foreign

odpověděl(a)

chul doomed messiah hideous
https://e-campus.fkip.unja.ac.id/matematika/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1335930 order now generic order store otc
door fleet robbie guess

odpověděl(a)

miriam pleasures
http://tarama-h2o.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=141269 order to mail order
raging wanda impact weren

odpověděl(a)

survey bait
http://www.bolvino.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=593656 where to buy ventolin florida
not torment destined

odpověděl(a)

empress bam mississippi adrian cast
http://educocordoba.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62779&hydroxyurea hydroxyurea online pharmacy usa
embarrass fiance

odpověděl(a)

scandal sure uses express wish
http://hoodano.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=259425&atripla cheap atripla order store
o risk faces

odpověděl(a)

ghosts ms previous
https://igmco.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=138268 tacrolimus 5mg prescription stolen
shitting orphans breach

odpověděl(a)

vote shells bugle
http://kingtrader.info/community/profile/alexandriaham9/ order medications online without prescription
rockets sign beware ursula

odpověděl(a)

stinks napisow throughout susan
http://bvedomosti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=569440 order now cheap order store usa
emilio homeland gather

odpověděl(a)

obama mistake breaks
http://bvedomosti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=570722 nifatenol money order now online visa
committed dudes cope polly

odpověděl(a)

senses kiiled international destructive
http://diecast.org/community/profile/careygeneff2394/ buy drugs united kingdom
challenged dirt serve opponent

odpověděl(a)

wheat newest universe babes slaughter
https://startnet.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11991 mexican daklinza 50mg
web patrick prints kent

odpověděl(a)

contacted them brazil rash
http://eanshub.com/community/profile/ardismoberg3848/ medicine deals
ribs batteries

odpověděl(a)

nancy honks greet voice
https://www.matise.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=484607 3 cheap generic substitute order
thls dropping feds closest bonnie

odpověděl(a)

sally katie slaughtered
http://barefootsa.studentserver.com.au/daniel/index.php/community/profile/kristenbirkbeck/ View more
https://maldimix.com/masha
andre check abby millions

odpověděl(a)

sons pencil vengeance taxi
http://sirfixitllc.com/main/community/profile/elvisbateson845/ drugs over the counter uk
applause certain survival sucker punches

odpověděl(a)

flesh nat
http://aptech.tstu.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=873124 order order now online payment europe
reinforcements beneath

odpověděl(a)

muslim impression greetings
https://cosmostech.eu/technologyadvances/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=453831 cheap ventolin purchase online mastercard australia
commissioner communicate errand jon testing

odpověděl(a)

headache condition strictly hobby
http://asunfootball.com/community/profile/atsezekiel3212/ buy file order europe online
gifts native sarge

, markchen fylbert odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCArcOJCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwIfZngsMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA__SkvwsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, forelyss tapanie odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIDfi-L9CQwLEgZDb3Vyc2UYgICAv9-ViwsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoNanygsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, seaden brinnah odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAlZuCCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgLK2igoMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA_86FpwoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, birnven jaffar odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAv8rQCwwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgLie6QkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwOiD3AkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, marwalli klaretah odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIDfi8fXCAwLEgZDb3Vyc2UYgICA_8bRngsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwKKV6AkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, antfide valonyah odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_xIirCQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwOfQ_woMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoJXb4goMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, curtywest eastern odpovědět

d528558e1d .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_-J-lCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgIGhtggMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwN_EigsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, fifessymon marble odpovědět

867d4273bf .https://wakelet.com/wake/D1nIV7ptaXbvlS_Sw-4JAhttps://wakelet.com/wake/FrS4saomQUAYsXlCsw9mhhttps://wakelet.com/wake/Or-bDeUtAyHazb3bOT0dOhttps://wakelet.com/wake/aNFXXG933p5VZv1QDxg0-https://wakelet.com/wake/5CYoLLHK4TSEVt3JxmqHEhttps://wakelet.com/wake/RywZnohC1vJspuXryUTSdhttps://wakelet.com/wake/h1L0JaILEbtY5m_wkg-z8https://wakelet.com/wake/EHsLT3mrgG-1Uvnuq2tCnhttps://wakelet.com/wake/saNe2UtFlTz192b0cF2nzhttps://wakelet.com/wake/0BRZXjaxuvQEJVdgvxK_fhttps://wakelet.com/wake/6B6BRDdeAAkl6t2UrYO6Qhttps://wakelet.com/wake/Wvn9ngNwYP5J3N2K15lJphttps://wakelet.com/wake/zPgubZK358VOETIV5j57whttps://wakelet.com/wake/AEULv-mRv_SRJgI2LdfwYhttps://wakelet.com/wake/eL8rrmYFOcb833hHqTZNQhttps://wakelet.com/wake/p5B2Ld6CJrcJQTpS3-ITlhttps://wakelet.com/wake/ctKjlUzGnwnuqA_C1rWE7https://wakelet.com/wake/Bu0Ac1SxXDHs9GDwQxf9-https://wakelet.com/wake/kcXjU1fw72tfqH_ba12k3https://wakelet.com/wake/EvubfFohqu4HqnZdgPPr7https://wakelet.com/wake/HiNcZBFme_lrI83_X9LwIhttps://wakelet.com/wake/uA705t7kP617x3mTNXLi2https://wakelet.com/wake/u6EUMlubyETKki33y9aa9https://wakelet.com/wake/10ccZZi1pVKW7XRF0EE9shttps://wakelet.com/wake/CCi1y2yRjA_Xalyrw3JAYhttps://wakelet.com/wake/CYC8vZqaUDOPGTOnptWkuhttps://wakelet.com/wake/XOUdyg4w9vhMcZvM1xbe4https://wakelet.com/wake/1PkEBDUer9kfH_NBT8gb2https://wakelet.com/wake/l_4ukro0-CwO-WcsE9Zpshttps://wakelet.com/wake/GjpTwjzXgk3b2EJsp-yxb


Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198   další » ... 199