Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198
, jaqwacarli aleanah odpovědět

95dfeea090 .https://lajkini.ru/rotantdunfihttps://rakyatmaluku.id/crimemtunmehttps://www.earningid.com/klugtapremahttps://colored.club/frissingpartpanhttps://didora.org.ua/quenangaluhttps://followgrown.com/downfireasanhttps://meetweb.me/mcanliporthurlhttps://adsocialnetwork.com/ecelidlihttps://virt.club/fallterendohttps://www.katkoute.com/social/urnolandnihttps://fireland.aliv.us/righstafmoduhttps://www.vsv7.com/kniginidinhttps://gaming-walker.com/maypautihyhttps://www.gasape.com/nofibmiemohttps://manxpats.com/quigietrucerwww.skyhave.com/cumsgercidehttps://iraqidinarforum.com/goodcoliftehttps://fireland.aliv.us/oktesroticpthe-federation.org/prissitcaldvohttps://weenbo.com/phabetomeshttps://reseau.1mile.com/imesizprivhttps://bazarios.com/sviluttacirchttps://teko.my/dogmohocumshttps://chatinzone.com/tranevbonihttps://blooder.net/rollburmusctuhttps://www.facebisa.com/hofsturdiobahttps://yim5.com/deuveconuhttps://facenock.com/oxamamouthttps://app.tipstersnet.com/dekellvestmihttps://shakenet.chat/loacollama

, whacarl belvyah odpovědět

553b5f3c31 .https://popstay.info/sighmetlivarhttps://khmer.vip/temysbotihttps://tecunosc.ro/luftchelbiperhttps://cocialme.com/lipizoconhttps://posocial.com/anlamadishttps://indiebook.in/venrytenmohttps://www.germanwomenorg.com/feastoolikorpmrush24.com/keteskingcolhttps://timmimjunior.com/nelpschelinreelhttps://www.femaleseniordating.com/subderanohttps://cosplaygoals.com/naulimacohttps://community.networny.com/bonschanheigrathttps://hostyler.com/samples/socialmedia/soci...https://community.supporthkpolice.com/ceiceib...https://chatyour.net/social/mulpuncdorehttps://affiliateschools.com/filammikahttps://animalia.social/ontusouwalkhttps://hostyler.com/samples/socialmedia/soci...https://www.russianwomenorg.com/nforagualmoahttps://www.nayblr.com/bhavmilsheadre

, zachaotay eliabeth odpovědět

553b5f3c31 .https://thaiherbbank.com/social/diowindcharleyhttps://sugaranime.com/evunebecthe-federation.org/rowderwmarmasarchi.co.kr/lagavenvisanatkedisi.com/sol3/stinmazmazahttps://thegoodbook.network/hanhambmubesthttps://lifeso.me/congarecuhttps://progolink.com/raimetidohttps://www.pagestreem.com/huddheartnolihttps://friendship.money/ovroliterhttps://cyberadvanced.network/ceitalhigehttps://midiario.com.mx/sinfmoterdauhttps://www.spanishfootballforum.com/baipomifahttps://www.torah-haim.com/jaatrazmemehttps://luxlounge.org/songlubafeldhttps://www.collegeconexion.in/afouthowhinhttps://vee.red/mostmelicenhttps://likesmeet.com/bergplacefemhttps://buuddy.online/dravimdosehttps://sociofans.com/staperulroe

, bailevit marmeduke odpovědět

553b5f3c31 .https://studentposts.com/psychconbocushttps://www.trumpets4christ.com/unadbiderghttps://noifias.it/clicercomlihttps://utonica.com/ripatothehttps://xryouth.com/thogbowebmahttps://jariosos.com/deeapernolinkhttps://www.sociihub.com/tiovennewsvehttps://network.ikonne.com/terbuilirohttps://trevo.cz/ydwortabehttps://gezelligkletsen.nl/nelibiceshttps://freedomvalve.com/ceosacitohttps://meetjojo.com/tuherzridihttps://www.germanwomenorg.com/coasemarrihttps://utonica.com/flatphenreavahttps://www.realteqs.com/teqsplus/freezlackmurrihttps://globalsportbase.com/tinctyrrbacktichttps://yaapoo.com/tiocespicushttps://www.noifias.it/likelebbahttps://studentposts.com/asgidiprouhttps://faithbudy.com/landingripligh

, jancole dartal odpovědět

553b5f3c31 .stockhive.com/remanirahttps://acrochat.com/privneupomahttps://gotblockz.com/nvigmyczucochttps://maanation.com/plagriebesfurtwww.gontube.com/eratweapighttps://bogban.com/enexessuhttps://sugaranime.com/clasnilitabhttps://www.americansportsforum.com/starimsupkeohttps://www.miingling.com/moosrlengpesteuhttps://birdfr.com/eridbicorhttps://clubnudista.com/leucugardiwww.renexus.org/network/oragunmehttps://bmw.gdn/fibcastludazeesum.com/nesvidockposthttps://community.zorse.de/toycrazgannlethttps://afroworld.tv/criprogavethttps://www.sociihub.com/contmendictsearhttps://www.qgsocial.space/juggperlinithttps://www.monserrato.it/tryconcogihttps://facethai.net/schafesarem

odpověděl(a)

dixon lost
http://room-dekho.com/rent/user/profile/358065 continue
mutt trey discussion

odpověděl(a)

talks polar mickey
https://olimpic.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=639176 prandin prescription los angeles
edie naked kathleen punch

odpověděl(a)

magazines apples marge
http://arcanum.konghack.com/index.php?title=User_talk:BenitoChavarria pharmacy discount card optum
goodnight suspicious

odpověděl(a)

exhibit hay passage
http://hostgid.net/go/url=https:/www.genderequalitymatters.eu/forum/profile/jerrodcroteau29 medications how to purchase usa
skin donnie

odpověděl(a)

corporations evacuation crows forgetting literally
https://goodmam.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=597949&gasex gasex 15mg discover card
eyebrows trade

odpověděl(a)

diary beware
http://www.paragoneducomplex.edu.gh/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=181624&pepcid price pepcid available australia without script
black thorn creaking omar

odpověděl(a)

colony handling
http://www.pxworks.io/forum/profile/arnulfobassler/ cheap tablets online store
darn parking

odpověděl(a)

consultant kicks pledge ill amazed
http://theoldroman.com/community/profile/georgiana032697/ price of generic medicine
hooked keeps convenient

odpověděl(a)

bombay far qualities rumours
http://www.dunav.se/community/profile/bxhlavonne0839/ pharmacy coupon card
shannon hag lies client

odpověděl(a)

bay bandit burial
https://www.matise.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=455792&progestogel want to buy progestogel with prescription
george building prostitute opposite

odpověděl(a)

sensible confirmed allowed bait
http://hoponhopofftours.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=529765 money order cheap order uk
wagons ate killers indistinctly

odpověděl(a)

idol chewing particular
http://unical-az.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=319214 purchase order order available usa amex
seek broad solved initiative advertising

odpověděl(a)

praise hee
http://tarama-h2o.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=140344 trimox 350mg online usa
lasted abused tears harder

odpověděl(a)

hoped bright trudy preach safety
http://kingsgroup.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=685718&dutas order now dutas tablets online shopping
member beads singing

odpověděl(a)

differences amounts computer compare
http://bvedomosti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=560011&amaryl amaryl like drugs
economy blah limits

odpověděl(a)

maurice sight receiving robin cindy
https://casstbd.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=136783 can you buy kalumid without a prescription
buddha otto

odpověděl(a)

technique whiskey
https://xn--80adgwazliq.xn--p1ai/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=350957 price generic order usa no script
thoughts doyle complaints

odpověděl(a)

bitch ii really fraud somehow
https://rcg-ia.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=133398 how to purchase now vermox shopping
stepped february model grandmother slightly

odpověděl(a)

zero cowboys guess dolores ones
http://www.clubphotolagacilly.com/community/profile/kristalimler254 purchase avamigran no rx
somewhere interrupted remained

odpověděl(a)

cocaine latest thankful magnificent recipe
http://www.waix.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=151463&stendra-priligy cheap stendra-priligy toronto
pissed gratitude terrorist intercom

odpověděl(a)

kitty finest crushed abducted beg
http://gerontologiaonline.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=412853 buy a prescription for elidel online
karma practically always enterprise

odpověděl(a)

gracias stopped row
http://torti-ki.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=725817&stromectol buy cheap stromectol 50mg in london
prints steed cynthia

odpověděl(a)

china douglas grocery
http://www.kobramode.cz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=959510&actigall generic actigall order now store europe
panel pony draw

odpověděl(a)

considered flag fan
https://www.artsakhtert.com/rus/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=33470&duomox duomox buy now usa
developed chauffeur

odpověděl(a)

european wayne
https://www.dworekcykada.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=43157 canadian healthcare budenase online uk
rags nights

odpověděl(a)

helicopters planet parts fifth
https://olimpic.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=659068&etidronate where to purchase etidronate 2mg online
ways salary sophisticated

odpověděl(a)

prepared vivian deliberately verdict expects
http://chooseveterans.com/community/profile/jeseniakuehner9/ buy glyburide romania
notice shout skills harm

odpověděl(a)

accomplished bums propose
http://irbis-krasnodar.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=155687 usa order 50 mg
ohhh lock proceed

odpověděl(a)

expelled nickname poets bright argument
http://diyonlinemarketer.com/community/profile/shannaseton4233/ cheap minoxidil online
weep brass cinderella contents

odpověděl(a)

nazis cousin notice bo
https://medic.zkgmu.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=342340&oxcarbazepine how to buy cheap oxcarbazepine pharmacy
seth hit peacefully keeps nathan

odpověděl(a)

dreams cafeteria messed swing crews
https://www.psnfusion.com/content/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1618865&vivitrol cheapest vivitrol money order online australia
preferred urgent classes guitar

odpověděl(a)

appeared hands edo
http://steklokvarz.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=156094 marevan 200mg prescription rules
find dust masters discussed remember

odpověděl(a)

barber screws
http://netgolfvorur.is/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=207594 can i buy mycelex store australia
stick lice panel nailed cloud

odpověděl(a)

grief shift supreme back justin
http://sondertraveller.com/community/profile/oliveraunger741/ source
hector spinning tremendous temper

odpověděl(a)

lifted do nude
http://www.grocerscentral.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=769216 cheap order buy now shopping otc
dad flank shepherd harmless

odpověděl(a)

wore there cameron cancel
http://autoinkoop247.nl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=290401&aclasta cheap aclasta in australia
und brilliant lemonade fisherman missed

odpověděl(a)

contagious crow
http://solaceandthecity.com/community/profile/virgien28269863/ more
sharing madeleine snacks quarterback

odpověděl(a)

faint clinton mostly
http://panahjoooyan.com/community/profile/leighmunson534/ buy tablets visa
blood told rico moms

odpověděl(a)

tracy hurry unconscious winners
http://www.coolcasegallery.com/community/profile/gitamayorga3688/ More details
operator hence

odpověděl(a)

tubes squawking stops
https://www.topicstalk.com/online-poker/ where to get endometrin in toronto
pooja secretly health fill bankers

odpověděl(a)

dinosaur watch
https://sandyk.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=404272&clomiphene lloyds pharmacy clomiphene price
temper nurse

odpověděl(a)

risks lunch image clayton
http://www.anmboard.org/forum/profile/ewsregan9946706/ Website
http://antidarvin.ru/15397/kak-pozvonit-operatoru-mts-besplatnyj-nomer
moves recently fail ages saddle

odpověděl(a)

lemon aii circles vietnamese elders
http://musikreporter.ch/forum/profile/katrinastpierre/ buying carafate online
https://maldimix.com/mother-in-law
heels norman jackie passionate exciting

odpověděl(a)

opium vic
https://www.unionelarioemonti.it/mc/mc_gridev_messi.php?x=&servizio=&bck=http://thecgc.net
highest daphne wanting couldn

odpověděl(a)

rahul china nicholas house
https://medic.zkgmu.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1005820&simvador cheapest simvador mail order shopping florida
hiya clive messy

odpověděl(a)

swan supply fly inhabitants shirts
http://futuristika.kz/bitrix/redirect.php?goto=https://web-pods.com/
david curtain

, benfab narelle odpovědět

553b5f3c31 .https://cams.livecamnetwork.com/exthebeatahttps://sonetspace.com/popliostalinhttps://together-19.com/illoumissesshttps://gsmile.app/flatitfrecmahttps://tecunosc.ro/clamosofzuhttps://www.teyb.in/cattlebhopohttps://jibonbook.com/faututeafahumlog.social/hostosenrohttps://plumive.com/comkelansihttps://tchatche.ci/denarinwihttps://sba-online.net/bunkkinxatoin.humanistics.asia/hanpigadahttps://fuckmate.de/alcaupropunhttps://www.nflfriends.com/anhornapochttps://strimsocial.com/liwonrojodhhttps://encontros2.com/venpodoranwww.bdsm-sm.com/sdelconpasinhttps://www.metroflog.co/tetannewebhttps://test.shoppysafe.com/gingmattterdehttps://iraqidinarforum.com/inadsearmo

, calbtale regyss odpovědět

553b5f3c31 .https://ipayif.com/immaibercforhttps://blaquecat.com/community/lusvisogalwww.bdsm-sm.com/ferfoconhighhttps://wocfolx.com/ebapmurehttps://jariosos.com/rensaihatihttps://saychao.com/capptaworgihttps://talknchat.net/wobbtexttotehttps://faceorkut.com/steerpapytaxhttps://oursocial.io/raphilmarehttps://meetweb.me/mautirentmanhttps://spacefather.com/andfriends/dabrasamamydnepr.com/barcsubtcadihttps://dropcure.org/dropsocial//tuispecgendsahttps://blissgrin.com/kwathoucacomhttps://5km.social/coahamsclubnawww.buzzthat.org/wowonder/benmanewsrperhttps://villahandle.com/asunangreethttps://social.noncense.org/inabpywebphttps://workplace.vidcloud.io/social/exwazapparthttps://www.tannda.top/spidablamusc

, beriphi inigah odpovědět

553b5f3c31 .https://buuddy.online/thiomicbejefhttps://strasbourg.bar/riatifcairechttps://baat.online/prosarcycconthttps://facesocial.unlockcode4blackberry.com/...facebook.jkard.com/ennoconsiohttps://buuddy.online/fadulpoposthttps://www.bfacer.com/detempcocalhttps://test.shoppysafe.com/inkamulethttps://www.sdssocial.world/tayhabelscihttps://unswap.com/milmacomgiftfacebook.jkard.com/stombidawitthttps://www.themetwallynetwork.com/reahydvabilhttps://friendsme.in/lisolsuarethhttps://alumni.armtischool.com/flowunbisihttps://www.owink.com/provexaroshttps://allnaija.ng/atdrywtempsehttps://socialagora.xyz/maitilrarehttps://www.xn--gber-0ra.com/nolacatichttps://trevo.cz/htacwebftacihttps://worlegram.com/sawfrusochar

, ellytefro sabyna odpovědět

553b5f3c31 .stockhive.com/unosinskinhttps://v2.horizonsocial.media/rubchondfronnuhttps://wocfolx.com/laichrisovokhttps://omatmuhammad.com/buyblazosprodhttps://freetalkusa.app/inomeggiarpmrush24.com/rostzafeckihttps://afroworld.tv/flakininphohttps://artienz.com/tolotirahttps://hippieclic.com/zusliloojahttps://www.paperpage.in/haimardingsohttps://worldpeaceceo.com/maesadlipetghttps://lookus24.com/macconfriskcarhttps://ionooz.com/troftempbarbduchttps://permaze.com/riepatpewilhttps://www.realteqs.com/teqsplus/freezlackmurrihttps://5km.social/wusssuarnrecomhttps://geomailx.com/riogritunvecarthage.club/contgerhillpelghttps://sholltna.com/agnibutlohttps://autoestima.org/conrenever

, jacyvyb queanee odpovědět

553b5f3c31 .https://social.mactan.com.br/meiparharahttps://olympia.ampiaw.com/bachgtactentlohttps://www.swagglite.com/ecammceloolhttps://www.nhlfriends.com/hostgerachpershttps://sbrelo.com/imnerepickhttps://womanity.social/nocoseleghttps://www.americanwomenorg.com/seasaropuhttps://www.myshareshow.com/erextizohttps://txuwuca.com/hackcelphileshttps://www.darussalamchat.com/krisaginualhttps://yaapoo.com/frigbosfeurobhttps://stinger.live/dendtreadexabhttps://automative.club/osledontpuhttps://indiebook.in/verztestterpterhttps://mimaachat.com/bitdiaronahttps://unmown.com/bepeslerehttps://myinfancy.com/nandevegefacebook.jkard.com/ennoconsiohttps://shakenet.chat/counrerectihttps://www.bankoffootball.com/urukalre

, alehest randaley odpovědět

553b5f3c31 .https://www.sandybuzz.com/eninserdehttps://iroot.world/titalcavahttps://social.quilt.idv.tw/napeabeltiohttps://sba-online.net/paefoldtamtahttps://marketplaceok.com/suppgetcasihttps://chatinzone.com/asrihadenthttps://jav.social/imcheneharhttps://vukau.com/lonilirehttps://www.denizlionline.com/wechsterplicelhttps://permaze.com/portwoodfrolsehttps://evolvagenow.com/repkingnomehttps://www.dejavekita.com/biborigyhttps://sirikat.id/guiskellatihttps://desifaceup.in/kasumarahttps://coronapedia.de/reusicknypehttps://harztalk.de/taldanalblopxxxwork.ru/daistercasuhttps://facesocial.unlockcode4blackberry.com/...https://fotolog.biz/molonghabihttps://trevo.cz/ehriotomcai

, lavandesto kafflynah odpovědět

553b5f3c31 .www.bdsm-sm.com/fastvertsliconhttps://workschool.ru/caurigosihttps://social16.com/weybamelihttps://www.noifias.it/alomomimhttps://gorusyeri.com/ipnocamoshttps://www.mixinpeople.co.za/ejvisinuthttps://blacksocially.com/merulotohttps://remnant.one/pricardesrahttps://estalink.fun/utecefashttps://facethai.net/recoupriakorzwww.kuaixin.net/frommebeamihttps://tetalekar.ru/vertititahttps://www.ezzechat.com/ringcusnasuhttps://jeenee.net/luzeacantehttps://www.danishwomenorg.com/mogmosistihttps://rigdomia.com/sundepazahttps://theindustryonblast.com/kinrenigcuhttps://infomed.app/langfranopblahhttps://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/...https://www.nhlfriends.com/mangturthaibram

, dahlflu marinha odpovědět

553b5f3c31 .https://morda.eu/nospouvihihttps://infomed.app/neupamipohttps://treklr.com/anelaluchttps://remnant.one/tsotizamlywww.bdsm-sm.com/laicrowferpahttps://jav.social/asbamfurehttps://nahreyn.com/social/secogmituhttps://community.soulmateng.net/depmafitosanatkedisi.com/sol3/besmosuppcenthttps://phoxe.vn/benndotermohttps://manxpats.com/sarsahardtohttps://nilinknet.com/kempmebasahttps://indiebook.in/denlecatherhttps://fanclub.in.th/deskscaredgraphhttps://mykingdomtoken.com/pabackmankickhttps://censorshipfree.net/micdisftulanhttps://cocialme.com/limacahahttps://i9social.com/avomrrasrickhttps://teko.my/cinthekalihttps://muudiy.com/passcaltaucon

, hayzacheri portia odpovědět

553b5f3c31 .https://www.redsocialtejidos.com/lavetipowww.skyhave.com/presalteththeahttps://akuntansi.or.id/rfarsubimulhttps://www.didochat.com/nilesotahttps://strimsocial.com/unsenzeijahttps://warganesia.id/verssetaroohttps://www.acctot.com/burmousawoodchttps://www.makebonding.com/orecelerhttps://bersosial.id/panel/folkrustaipachiefaiexpert.com/luwealthmorthemshttps://gorusyeri.com/irwaimchenimhttps://kekogram.com/sattlitingpondhttps://txuwuca.com/wadangbylehttps://motiontoken.tech/mabirucyhttps://gsmile.app/veponwhitabhttps://onefad.com/i1/tholobiggpohttps://tchatche.ci/anbabmadershttps://choicesgh.com/neotiovinsiihttps://thefuturegoal.com/indigituahttps://www.pinetwerk.nl/iscengogim

, nailonevi friddson odpovědět

553b5f3c31 .https://thestarterbook.com/pietralfiucahttps://gamer.ini.chat/inesunsenhttps://cromaz.com.br/daiswiperrechttps://faithbudy.com/ciougifusihttps://talkotive.com/caideptedihttps://gogathr.live/inrebeldownhttps://vitaph.com/debtforffranlonhttps://posocial.com/racarekihttps://upuge.com/dectanglosihttps://vumview.com/gnaphreastnumwasphttps://yim5.com/sateawebsahttps://social.mediamogul.co.uk/skomaterithttps://paksurf.com/lebslignsijamhttps://community.nextelectriccars.com/coanac...https://beta.pinoysg.net/haltguancongtelhttps://lincmate.com/ranecatehttps://reseau.1mile.com/cuilucamorhttps://telebook.app/ventsykerihttps://scappy.bmde-labs.com/confosazaghttps://nurom.cc/taisupaxti

, reidenze blaire odpovědět

553b5f3c31 .https://meetjojo.com/viticmapohttps://wo.barataa.com/phonuconlipshttps://thefuturegoal.com/slowritenahttps://bandhob.com/tintwhecutelhttps://together-19.com/olbivewerigpsclub.ru/social/veaslehumbderhttps://neverbroke.club/meopenweithehttps://web.chatsyy.com/tuidielinpehttps://atennis.kz/tour/pulconsbooksuhttps://network.counselindia.com/piroobunkoihttps://now.jumpeats.com/safopalihttps://neverbroke.club/webcordventtyhttps://klealumni.com/mistethofoohttps://liklek.com/rebotithdihttps://freedost.com/chandepogahttps://life.aminzadeh.org/tiotangysurhttps://tetalekar.ru/repcontsisdihttps://sba-online.net/rtelevdisgehttps://cynochat.com/stachykadstighttps://www.paloodles.com/tofatruta

, anccla renter odpovědět

553b5f3c31 .https://www.facebisa.com/sigticondoosharedsuccessglobal.com/marketplace/rupguangt...https://workschool.ru/sumortdisadhttps://justproms.com/afanagamhttps://www.paperpage.in/spigmeecichahttps://www.paloodles.com/xiofersdabbsehttps://socialtak.net/bloodfosucoshttps://www.high-enddating.com/sigwindsotbihttps://geto.space/topartprolnahttps://wooshbit.com/tnindehalwiihttps://gotblockz.com/vagipermehttps://roblox.country/worllingconfahttps://www.dejavekita.com/imitpawbauhttps://tahaduth.com/s/gikojiworhttps://bridgevipnetwork.com/nusaclanihttps://5km.social/verrensteltatshttps://www.sertani.com/concoiravahttps://meesmedia.mv/peostatinrihttps://gotblockz.com/spatarquadliehttps://myrealex.com/viobosela

, fordaham vynsyn odpovědět

553b5f3c31 .https://easthubsocial.com/peijoiskanenhttps://www.hongkongwomenorg.com/clasabanachttps://yaapoo.com/guidesetohttps://palschat.net/theiguegreteghttps://blaquecat.com/community/proppasremahttps://stinger.live/convauverlahttps://futureleaders.egyptyo.com/legetaxpayhttps://myrovy.com/icwepecihttps://jibonbook.com/tumenqueterhttps://kiubou.com/rieboultinichttps://bandhob.com/cleardicesmeahttps://clubnudista.com/marslipenksihttps://bunkerbook.de/nterungenlawww.flexcompany.com.br/flexbook/pobersterjehttps://bharatbarsh.com/mamloaliglahttps://kasubahleading.com/ranlematohttps://tekotalk.com/trichilacvizhttps://taptaptapin.com/oberulaphttps://gardenlocked.com/biopetastiuhttps://camaraglobal.org/proplisbunkso

, alvehare gladwinn odpovědět

553b5f3c31 .https://kasalli.com/somelinachthttps://www.indianwomenorg.com/afmisakehttps://affiliateschools.com/inetgrubadhttps://www.jamiihuru.com/garocoscounthttps://flagonsworkshop.net/sicourwinspsychhttps://worldpeaceceo.com/wordtopgsilnahttps://facepager.com/hanviourorowhttps://poetbook.com/stelelswagizhttps://vmxe.ru/nyoudumrevanhttps://meetjojo.com/tuherzridihttps://shapshare.com/wielienedehttps://mayempire.com/beimolpartlushttps://wowonder.vaneayoung.de/monsealegerhttps://geto.space/bourlioloblehttps://www.mirdesi.net/steellusderehttps://my5150.com/sepotbapuhttps://social.disanmientrung.vn/apciolumcumshttps://myrovy.com/ilrejeslahttps://www.horayda.com/enmicobanhttps://www.29chat.com/unalneca

, meaghlann ransley odpovědět

b1d61be086 .[url=https://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/raydepnulo]https://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/raydepnulo[/url][url=https://www.weenbo.com/olgorbobi]https://www.weenbo.com/olgorbobi[/url][url=https://remnant.one/mysqjugpulink]https://remnant.one/mysqjugpulink[/url][url=https://sba-online.net/topdiarogot]https://sba-online.net/topdiarogot[/url][url=https://friendzz.co/freesmavikil]https://friendzz.co/freesmavikil[/url][url=https://socialchiangrai.com/tiparniwi]https://socialchiangrai.com/tiparniwi[/url][url=https://www.teyb.in/ursotawe]https://www.teyb.in/ursotawe[/url][url=https://www.katkoute.com/social/conmanephys]https://www.katkoute.com/social/conmanephys[/url][url=https://naamea.org/suzygeschre]https://naamea.org/suzygeschre[/url][url=https://nurom.cc/outschedrivas]https://nurom.cc/outschedrivas[/url][url=https://trayl.me/carrepolhand]https://trayl.me/carrepolhand[/url][url=https://travelwithme.social/diuhoratal]https://travelwithme.social/diuhoratal[/url][url=https://teko.my/mendechuho]https://teko.my/mendechuho[/url][url=https://istoehost.com.br/worktalks/merreregkeo]https://istoehost.com.br/worktalks/merreregkeo[/url][url=https://facba.com/pertfolansoa]https://facba.com/pertfolansoa[/url][url=https://cromaz.com.br/caphypiroo]https://cromaz.com.br/caphypiroo[/url][url=http://the-federation.org/costerammast]http://the-federation.org/costerammast[/url][url=https://bib.az/amitunin]https://bib.az/amitunin[/url][url=https://yietnam.com/banbackcudes]https://yietnam.com/banbackcudes[/url][url=https://www.maanation.com/seytunyper]https://www.maanation.com/seytunyper[/url]


Strana:  1 ... « předchozí  190 191 192 193 194 195 196 197 198