Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  15 16 17 18 19 20 21 22 23   další » ... 198
, latuzai marius odpovědět

latuzai c2936d4fca https://sway.office.com/aPz4R6googgdyJ2X
https://sway.office.com/GaPDNOeqg36eWeGc
https://sway.office.com/ojd42nS6flIdDBBt
https://sway.office.com/w4ABkSCKPTaBBBmR
https://sway.office.com/aTxfDlkQRHwBTRTg
https://sway.office.com/zy20fye5UJ56ft0G
https://sway.office.com/nthF2coXTE6GrJ13
https://sway.office.com/wf5Lh1d3huaDaLOy
https://sway.office.com/sVV50brJaTB2RTfA
https://sway.office.com/92T6DHcvNPCQDdJx
https://www.lavozdelriotarqui.com/index.php/c...

, yelsad benoit odpovědět

yelsad c2936d4fca https://sway.office.com/kNh412uU3jHnkeAH
https://sway.office.com/bDz7cdVs4NcwcN5P
https://sway.office.com/wncFaSJOhTuwmKFA
https://sway.office.com/zk3LgNK7pVSpJtvw
https://sway.office.com/uKHhxVfYBx24x5ap
https://sway.office.com/vcsD5L6aAnxUFXhe
https://sway.office.com/Ee9E10BsjwRlXUIr
https://sway.office.com/zn8AwOz8Eoii7Ila
https://sway.office.com/vUpuxzVN35LNxJ35
https://sway.office.com/Pyf36YXKxdG5gKOY
https://attikiiatriki.gr/index.php/component/...

, salill marmaduk odpovědět

salill c2936d4fca https://sway.office.com/UbFYPFEPM7imEfMM
https://sway.office.com/XXHkkqEn0oa2Del8
https://sway.office.com/83SgN0EAi8P0YmEl
https://sway.office.com/4OAIYiGju1qtHv6b
https://sway.office.com/WHI1HVCeyqn2JqcD
https://sway.office.com/xJoX4ElVQV7xhr2c
https://sway.office.com/pCv2R5is97ImfMOs
https://sway.office.com/PAsBA9Xnr7GuVCYl
https://sway.office.com/BuCuHP4an816bXB3
https://sway.office.com/hIJNwTVyoMHJ6mA5
www.delilerkoyu.com/index.php?option=com_easy...

, peajai eleene odpovědět

peajai c2936d4fca https://sway.office.com/ix7W9b0PqwBowEG9
https://sway.office.com/Zb0ByUICMx5BSyWT
https://sway.office.com/ffCB7mYQka4qjgiW
https://sway.office.com/dYy7jFUwBoRMLCnz
https://sway.office.com/pTtZEqMjBp6eq8mi
https://sway.office.com/vIUZZihjbAYSFIrW
https://sway.office.com/HhIKnni8hgSqXJ0N
https://sway.office.com/Va4Lp4CuGOzj4Wxi
https://sway.office.com/ELdY3DEHawNyJPs8
https://sway.office.com/B1ari18Kfb06DB9p
https://lavozdelriotarqui.com/index.php/compo...

, wambgarl jameel odpovědět

wambgarl c2936d4fca https://sway.office.com/ARELUeiaRxn0nISe
https://sway.office.com/aCQ8dJrhXq9aM9KP
https://sway.office.com/bphytD1YfxKKjTkR
https://sway.office.com/kRrq0Y1sAbYsiTcQ
https://sway.office.com/4JohFtAhe20WNTMa
https://sway.office.com/HozOAjXfDmJdxkSR
https://sway.office.com/a2SSSYlrkFs8siwb
https://sway.office.com/effHIdEkhBOTZmkY
https://sway.office.com/t87Xuekv1MUYXfEt
https://sway.office.com/jAcHLGbPvkI60V3G
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, fryona sashya odpovědět

fryona c2936d4fca https://sway.office.com/D4zPTFeyw7r4OKEM
https://sway.office.com/u1I2BR2wSjT2Zoja
https://sway.office.com/lDiDFOkrCxcD1nEG
https://sway.office.com/V4oOaVZtzDdvdw3S
https://sway.office.com/hXrNLzysGrS2QTY7
https://sway.office.com/KEWXIEPz5TIsU0I6
https://sway.office.com/5URLPSGjjanzQZrN
https://sway.office.com/4tipNGW3xAjHUe1h
https://sway.office.com/Aon7WKO2yto4OGwV
https://sway.office.com/4LSDFgyOSzA4q3q4
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, walyehu glenndin odpovědět

walyehu c2936d4fca https://sway.office.com/KcR3RaUERF4eBoFg
https://sway.office.com/ZRJYqvbXoP6SiCcJ
https://sway.office.com/OoQctAoKIlAJtXrI
https://sway.office.com/BQHFjvXYzB1ZUFTX
https://sway.office.com/LvWYvyrEPLEsRTD3
https://sway.office.com/y1OdXGVbybJUZbXK
https://sway.office.com/KjUtl1NtLf4uLI8N
https://sway.office.com/i5b5x2OW92W1ZPGa
https://sway.office.com/Ats6Wf9HHRRrA7Ow
https://sway.office.com/qtlNaoe3Qz1f3ZxC
https://lpminecraft4all.jimdofree.com/g%C3%A4...

, olyjon galinah odpovědět

olyjon c2936d4fca https://sway.office.com/KUMurEpjGnUTEdcV
https://sway.office.com/eDNRPb2LIu8m4Ddo
https://sway.office.com/GrwvqSUP5lVI6hsH
https://sway.office.com/WI8VZRQLFebRNubj
https://sway.office.com/pJzU76O2b33h7sO8
https://sway.office.com/CaPE4Qmy9KmwENOI
https://sway.office.com/hxO9FOBAylCyWFNA
https://sway.office.com/a5ZO1v5cm15a5xTx
https://sway.office.com/kX5V3iDwlUqDCer5
https://sway.office.com/7FxF9Zg7GgASn3ep
https://inada.ocnk.net/bbs

, fabinai lauran odpovědět

fabinai c2936d4fca https://sway.office.com/bfUkCjTN4Kgx6JSr
https://sway.office.com/I805OiUK9A390CnM
https://sway.office.com/GsVzdJ2HSECl4Rl5
https://sway.office.com/yAQazVoCzTBKnWUP
https://sway.office.com/jIrdzqba4b2NPMAR
https://sway.office.com/a5IqOFbxPsNGywjE
https://sway.office.com/c5Q369PS6yMPEueG
https://sway.office.com/tbjHQgCXfcSH4G0w
https://sway.office.com/fjBGsUmqTiwshCaD
https://sway.office.com/iGtZjOzbUJFF7Pho
www.anthonypane.com/guestbook/

, filhai delmer odpovědět

filhai c2936d4fca https://sway.office.com/d38oQde98V9GXJL9
https://sway.office.com/8wEKNDiZRSSGIsoL
https://sway.office.com/q97Q1SnzGQUM7AjU
https://sway.office.com/dQPHtudJ5LzkjrP8
https://sway.office.com/aKkkUGwGrBL7o5eg
https://sway.office.com/XLRCzlxPlyVhn9mb
https://sway.office.com/htbrMsqTU5TOc6H3
https://sway.office.com/yAyRAAOf0GuNGjCZ
https://sway.office.com/gaorA5IdNsMPVyla
https://sway.office.com/0mX07PPqKzbYdE65
kagayake17.sblo.jp/article/54799856.html

, letiign raidin odpovědět

letiign c2936d4fca https://sway.office.com/noXnSkr6WDiIWVRD
https://sway.office.com/MKQknSzUyx5Q6UVG
https://sway.office.com/qS9tAGwYrnzPt3L6
https://sway.office.com/YETAXOvVxLbjPCW8
https://sway.office.com/2WM5IIEk2RRLkypp
https://sway.office.com/wlOzkH3lc4KHtVaK
https://sway.office.com/mar8bCvb6H0GWKbL
https://sway.office.com/T8ZGab6Pc6DOlNJX
https://sway.office.com/718abdmSKAIG8Me3
https://sway.office.com/ALo9o4qQq2DcvxOC
https://learn.radford.edu/d2l/lms/blog/view_u...

, hedvucm elouisah odpovědět

hedvucm c2936d4fca https://sway.office.com/xdu8vH7Odks2xAG0
https://sway.office.com/SwHYfajIEXPRYkcq
https://sway.office.com/jwjB1LjLyB2c7yfY
https://sway.office.com/vmyeHENBoDhpQXzU
https://sway.office.com/qnD5lOjI4TSCEvxA
https://sway.office.com/ppDkN1PXnvFIvgqZ
https://sway.office.com/0J5LU647qio51n5H
https://sway.office.com/vIMbFTV5rw45mXed
https://sway.office.com/MVzkkeKK6P4L95yB
https://sway.office.com/UKPsBTFmF8k77eLd
eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/popup?...

, itaprin launcelot odpovědět

itaprin c2936d4fca https://sway.office.com/h4yMSCidw0nqu4K4
https://sway.office.com/BShlEF5qq8ApD3Ly
https://sway.office.com/pjG09lUCvfAElzrX
https://sway.office.com/jpB9LNyXUX3wdfrr
https://sway.office.com/tdAJyUETzZB0o84U
https://sway.office.com/2MGFjoipEz11hrDi
https://sway.office.com/9Jcraa9tRBZ8G90L
https://sway.office.com/2OI5dCQJjsK4UrhL
https://sway.office.com/Hu3UOA2TAXB6hPbU
https://sway.office.com/vUYDZAn6l7NZKAfD
https://www.em-works.jp/bbs

, takphy kalevie odpovědět

takphy c2936d4fca https://sway.office.com/ChiHVOjDOCvw3nMo
https://sway.office.com/5GvlTjRD7G0AVlOK
https://sway.office.com/jQTPvwgqZdaBS5IB
https://sway.office.com/ORubuf4OyKcCX4Kb
https://sway.office.com/IcgUvQ3b9MFO3HaL
https://sway.office.com/45mP69kmDuRTDvIb
https://sway.office.com/Tv9PWo4ZRbRxg1r3
https://sway.office.com/r7g8WEbxihjL3IIq
https://sway.office.com/V5Bx2HWnDFkJaXQf
https://sway.office.com/Zzq7KHCWip8ZYv6F
psi.sochost.ru/index.php/component/kide/-/ind...

, vojwha rasmus odpovědět

vojwha c2936d4fca https://sway.office.com/DDwidDylbTxJWMtg
https://sway.office.com/ZANXSXVLtaL9b011
https://sway.office.com/VYgkG9xvYtuJAtdX
https://sway.office.com/rciFA5UK4T76XlG1
https://sway.office.com/yJ2TH8FAF3FpAHGX
https://sway.office.com/4UnBzUJ5ey8uJFCE
https://sway.office.com/khXaCioNMl0546lj
https://sway.office.com/h41YYez5gPxGh6li
https://sway.office.com/TYvwDW4W8nRmGOlj
https://sway.office.com/5g0bZYHQHFeF301W
www.hopsuk.cz/index.php?a=138&addpost&page=1

, jamecor daronyca odpovědět

jamecor c2936d4fca https://sway.office.com/dmTo6HJ2fL2X1lWg
https://sway.office.com/Qj1TcrnqWm8qd6Zc
https://sway.office.com/vA4k3bYeACa6Gn7z
https://sway.office.com/DPfunuQD1LErOCHX
https://sway.office.com/rCpkKUHPznLXUZVH
https://sway.office.com/3jaXvtnvpRAmOtrW
https://sway.office.com/EGoCTtHortDEWTXz
https://sway.office.com/O48uq2M0ubpG4Wmq
https://sway.office.com/5Wb0MNB46v2DyOYx
https://sway.office.com/gbS2RMxxGsRA6mG1
https://portal.tlas.org.al/sq/dh%C3%ABnia-e-n...

, bilford coline odpovědět

bilford c2936d4fca https://sway.office.com/EogBhODXVZP56aiO
https://sway.office.com/3ZJaBeJLJBl6dQmX
https://sway.office.com/vveDWSb3G9t2Yc9Z
https://sway.office.com/XFwEXCs3iV790yGE
https://sway.office.com/7Hwi2HarOP2kjxDj
https://sway.office.com/0QNkMP3HU5bxCCLa
https://sway.office.com/eoiiASlgfGj9xOPW
https://sway.office.com/oyUuNI7ijGiUyRYD
https://sway.office.com/IJ0VoVZe41zSFg5I
https://sway.office.com/6NaIeLoiW80G6D5z
zhuldyzfm.kz/ru/news/zhuldyz-fm-radiosy-zhurg...

, lerrche quantay odpovědět

lerrche c2936d4fca https://sway.office.com/XF01qBCyMQbQaS1V
https://sway.office.com/fjmRBlubCCaK8zVO
https://sway.office.com/0FmWHfKF3t5OSm1m
https://sway.office.com/v6FeJhoPzwDfvJMM
https://sway.office.com/HxyhCFSMGeIgHpIO
https://sway.office.com/kIC8Ksv2zjWdMYQW
https://sway.office.com/DCBBsgQnHlxRB24W
https://sway.office.com/zxv7gyeFFHzbw8SZ
https://sway.office.com/u9i7QilcaNpOAY6V
https://sway.office.com/YCcp5Lj3tTiRK87q
https://cctech.desire2learn.com/d2l/lms/blog/...

, franvyr company odpovědět

franvyr c2936d4fca https://sway.office.com/VYoj7zSt4DkSp7Jz
https://sway.office.com/KoN0FsX7whzYIsAH
https://sway.office.com/UqxV4D0UfPNqj1RN
https://sway.office.com/yihoDNjG5DQBrXRf
https://sway.office.com/AjLYjQPkW2iodvWn
https://sway.office.com/CFHNywGyUulZ1FjO
https://sway.office.com/J8QpcUy5UFLFFVda
https://sway.office.com/cCiGC5AzIE83Yd1h
https://sway.office.com/RvUnZJOmDKrsMHRa
https://sway.office.com/aCKvEPMVYDi2cW8L
https://www.xn--ehqu7hj0r90jdlb11hnpl821a.com...

, igndou graehame odpovědět

igndou c2936d4fca https://sway.office.com/kIC8Ksv2zjWdMYQW
https://sway.office.com/1A39N6mbfcL4wkNG
https://sway.office.com/8233MRolE6LTxjEp
https://sway.office.com/c8e8BisHDGtZoCDx
https://sway.office.com/KqxLm38KSaG21uTB
https://sway.office.com/W72nPPjhKuPd2BW1
https://sway.office.com/YM7ZuUieBEob7gyK
https://sway.office.com/KPEN6AoBsB6Ku5ru
https://sway.office.com/n17Cr2iX9iTxrr7L
https://sway.office.com/AA7ZsrXNXovc8dsF
https://www.heinigshof.de/g%C3%A4stebuch-1/


Strana:  1 ... « předchozí  15 16 17 18 19 20 21 22 23   další » ... 198