Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  15 16 17 18 19 20 21 22 23   další » ... 201
, leanaga fayanne odpovědět

leanaga c2936d4fca https://sway.office.com/y0XwBrQ9gFV1HMvQ
https://sway.office.com/izb6UkWzqEZVGBES
https://sway.office.com/C6nqCsaS7y2vUBAG
https://sway.office.com/eNqcDhyEEkgYba2O
https://sway.office.com/5Sg27eEzuptD0WiP
https://sway.office.com/SVb4D71lgALweN1k
https://sway.office.com/proT92l5fNOQLhkB
https://sway.office.com/K7Stcq7CijHrIg4Q
https://sway.office.com/tqNckCBOD5LbUOAY
https://sway.office.com/U9ydBHcYIhQbR1Cg
https://ballapp.jimdofree.com/nach-location/c...

, zabrover meleney odpovědět

zabrover c2936d4fca https://sway.office.com/Fxkmrm4ARSvcsnt4
https://sway.office.com/xI109AmNYLeu6Gs7
https://sway.office.com/HFuudPkHPsgnAt9m
https://sway.office.com/AbH6fxb0BGfpk48l
https://sway.office.com/ZbhOOKszsgbQecLp
https://sway.office.com/UppndGEdckIVYDrz
https://sway.office.com/dxRDbgLgWeA2C4NZ
https://sway.office.com/lxYHm029GqZDQmdw
https://sway.office.com/Ix0rxSACc5yhuv5c
https://sway.office.com/vfzmFes4vuV7JdCE
https://www.malchuty.org/component/kide/-/ind...

, padthom clymene odpovědět

padthom c2936d4fca https://sway.office.com/uY8DZACoFiCzLgb7
https://sway.office.com/NnPKTtfuXHNDVHVq
https://sway.office.com/ayx97EABI1fpymFU
https://sway.office.com/qtPbTMS7laFNEohE
https://sway.office.com/agvtY9xX0c9T7Nwd
https://sway.office.com/2iTQnGOKmGPuWU6t
https://sway.office.com/l6lqNih2FHwGmCLz
https://sway.office.com/qs09qY4tvhlCFRNY
https://sway.office.com/u7ELOYRDUJIZhlWd
https://sway.office.com/HeeqL6iJ0Ecs0a2j
metallkasseta.ru/component/k2/item/3/%3Estages

, kananny hellan odpovědět

kananny c2936d4fca https://sway.office.com/A4xmYBfVOfvM56V6
https://sway.office.com/ZtOzoLDW0VancyyJ
https://sway.office.com/YtCr7QgsgJmegHvd
https://sway.office.com/gM0kbp4Q6ihCBTW0
https://sway.office.com/QrCoNO7d2mgkAES5
https://sway.office.com/sRFYNAwsa1MyagZ7
https://sway.office.com/WCSNROwEC95VgtTL
https://sway.office.com/uQ3JUOGaUhBh3nGY
https://sway.office.com/AkT6Il8OLIcH1MlF
https://sway.office.com/HP0a7huL3dDwYA49
https://www.ulrike-privatpage.de/gaestebuch.php

, obeali geroma odpovědět

obeali c2936d4fca https://sway.office.com/2e4hb1lwoBKsHp3s
https://sway.office.com/8RfDH9xiAFvFvAwb
https://sway.office.com/XmCfb5zbIMhYblIv
https://sway.office.com/VDCLfZdct2YbTqnr
https://sway.office.com/uhC8ab8g7Q83jwrj
https://sway.office.com/CEdzCRY9TJRYACNi
https://sway.office.com/DXFlyZxCgRpMDBB1
https://sway.office.com/RsSdt9PtFWh6cOHY
https://sway.office.com/z2ASjH1S1pfNG6kU
https://sway.office.com/H8HAWqWkp9ACHHfe
https://www.egliseepeba.org/?q=g%C3%A9n%C3%A9...

, tanelmi brother odpovědět

tanelmi c2936d4fca https://sway.office.com/r4Yx7TBvOVBNaywT
https://sway.office.com/YRyJO2eiJuXtwRHY
https://sway.office.com/VVkM0astIfYGv3fG
https://sway.office.com/ngJgL0FXBbJ947XW
https://sway.office.com/HCs7TL5b17WAPun1
https://sway.office.com/jw8rktn4S6ik0hmw
https://sway.office.com/YuO8wOtNm2xUdDzn
https://sway.office.com/cz7cbRUF48vhw2RU
https://sway.office.com/WIH8TDyPd64H0x1l
https://sway.office.com/F25DvT5DbHibesUn
eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/popup/...

, bensout zemariah odpovědět

bensout c2936d4fca https://sway.office.com/nmwqPq8tXLtotXjG
https://sway.office.com/nynF2qd1vkFEH3Gf
https://sway.office.com/IjfWrtUM0VcoSmBb
https://sway.office.com/bA3OXScuDQaSO6zD
https://sway.office.com/cTkQJLwsGbEadIcm
https://sway.office.com/ipuyBnFBsY8vspO2
https://sway.office.com/hEfujQjzxF7M0X6w
https://sway.office.com/waigaX97QYwIJv7A
https://sway.office.com/22nQ4XlHuGOvWtIr
https://sway.office.com/KU0GZj7ZvYcFEGVl
ccnpplusreloaded.sblo.jp/article/187149093.html

, webbrans gitelah odpovědět

webbrans c2936d4fca https://sway.office.com/LbkwIT2FZpYHvwxh
https://sway.office.com/Mh8BAFQGgA5Fvp7v
https://sway.office.com/hgZ5yA5FwSw7JZNx
https://sway.office.com/AXpw9KpIABpx28rV
https://sway.office.com/kOQ1WrYqAonQIH85
https://sway.office.com/C7cF6JuxCbKg8JWG
https://sway.office.com/db8Es40EmMoZUwLE
https://sway.office.com/A2KO6U5R4N8k95kr
https://sway.office.com/GJEqYba8799QwtGW
https://sway.office.com/LxGLx2ZNcktcPc6Z
https://californication.ocnk.net/bbs

, beninvi regeana odpovědět

beninvi c2936d4fca https://sway.office.com/luWv2O3p5ZksPmNo
https://sway.office.com/hCc25BBI7OEG2WN3
https://sway.office.com/qOejkqsF0YB4bduQ
https://sway.office.com/SRCOEDob9zEKZn9w
https://sway.office.com/hBytKk7ib047fLDy
https://sway.office.com/tXNGYmo5Xmfg6XnI
https://sway.office.com/1fUSnl3xHQphAfrL
https://sway.office.com/taQIEkXAFbm7IAGR
https://sway.office.com/5hjzjTa7rdsHtJm6
https://sway.office.com/QIIFBH0eKlaWctEI
eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/%22%3E...

, fabrphe amadeus odpovědět

fabrphe c2936d4fca https://sway.office.com/e03u4SFaXYKqaY2B
https://sway.office.com/GE9rYUFdUB5YaDlq
https://sway.office.com/2Q2Z8PNdlmhxUvaF
https://sway.office.com/L8bplqIHVSAVYJhc
https://sway.office.com/9ZZ2DNmEvv6YzRpG
https://sway.office.com/boudL7SctURxQzXC
https://sway.office.com/sB02CklL2ka0JHVx
https://sway.office.com/dME3DJiwwZXqvGBH
https://sway.office.com/clNCjmv9NBz226AI
https://sway.office.com/o2k3BxA3COTQnC6R
gabuca.com/component/k2/item/9-beauty-treatme...

, ozicall salomo odpovědět

ozicall c2936d4fca https://sway.office.com/Uo5kcYqkcbZXuwgF
https://sway.office.com/7X2lUWDwbcdtcFC0
https://sway.office.com/W5bxjQFYGSmI2sH5
https://sway.office.com/jDvOZ1ATnYzlC6Wd
https://sway.office.com/MXvp3TDAdSwDUhva
https://sway.office.com/tuoAENXiWa8aJJNB
https://sway.office.com/Cp3XInwsuhhvUegO
https://sway.office.com/tp0UqchCG6Lue8Wa
https://sway.office.com/kiVY56qBPQxDcDzl
https://sway.office.com/YCGm6HaJJKRVuDue
jycdnhj.com/shownews.asp?id=168

, xyrhary faulkner odpovědět

xyrhary c2936d4fca https://sway.office.com/9mEjWxUv9TKIgugB
https://sway.office.com/QsGj6WHRBJcJt4YO
https://sway.office.com/tYfkBn9xcMF1s9qC
https://sway.office.com/O90cBnwLaaf5OJEf
https://sway.office.com/KyzTm9WZrSiNCLDv
https://sway.office.com/HdsvY3AEDHlF6buH
https://sway.office.com/1zwU3DGewVrXqj6y
https://sway.office.com/xLTEZ2nIHhBtu7IJ
https://sway.office.com/wMHkbKEoux29ElNm
https://sway.office.com/5zluhDyJ5pVlOBnX
uta-utai.sblo.jp/article/48059380.html

, pelalod rebeque odpovědět

pelalod c2936d4fca https://sway.office.com/Hbwhg6iOgu67G0qv
https://sway.office.com/4uiqJAdtg2bTQ4lZ
https://sway.office.com/QiFpWOArDF7tKmjO
https://sway.office.com/4Z2ZrAzfdWVHGxE5
https://sway.office.com/jDpBQrtriVOoWfqc
https://sway.office.com/ywR4xTEnpwFiUs44
https://sway.office.com/wMzZ23MyMD69C225
https://sway.office.com/le8pWTSLuNFGYVTy
https://sway.office.com/3hBuTwI9RhU874QV
https://sway.office.com/QiD1DI9faAzc48Ah
eotl.com.au/index.php?site=profile&id=20&acti...

, chanelly kafleana odpovědět

chanelly c2936d4fca https://sway.office.com/VBFFLmJeCZXCOKBv
https://sway.office.com/4JJfizaLvwFbSDEf
https://sway.office.com/iTZB4YQMb9Dkmzko
https://sway.office.com/BSDWPL7u26CIwoEF
https://sway.office.com/0QAisbNBhR30IIfH
https://sway.office.com/hqPvlRnuLaXm6TFm
https://sway.office.com/iSeEMfJsuCLrje4P
https://sway.office.com/pozPu8xvV8dvDwHw
https://sway.office.com/Xt9Gxgz5w8UFWNLK
https://sway.office.com/1L5WW4DDvmmgZOk5
https://chihuahua-mini.jimdofree.com/%D0%B3%D...

, talyem jalaine odpovědět

talyem c2936d4fca https://sway.office.com/miuRyf5ZPobVf5CE
https://sway.office.com/9onpwzWACJ2cxlcw
https://sway.office.com/k5cLa7KZhSfbANvX
https://sway.office.com/VQ3w6j9VXxZivOZL
https://sway.office.com/UUS5axME3m4bloGP
https://sway.office.com/mramCbDnI8QEYoDj
https://sway.office.com/3NpzLsM8KPAsAUcM
https://sway.office.com/GIBnZsHkH5L00MgO
https://sway.office.com/jw55i4612Cef6PK2
https://sway.office.com/2fVgAe7yT6aCk6dI
https://stf-floral.com/message/

, nivxire laydli odpovědět

nivxire c2936d4fca https://sway.office.com/g6En3rTAhQanUMBO
https://sway.office.com/YE07Njp0Kuf8HzHN
https://sway.office.com/oEQogRFqGjRkLIZC
https://sway.office.com/KEDr6D27mGjwiunP
https://sway.office.com/ZLmTWdQNexmwybNi
https://sway.office.com/7XxBwqDQVRFvfBIE
https://sway.office.com/k5eA2K5obFfW74ua
https://sway.office.com/Bpm6djzza4ryoegC
https://sway.office.com/HCdFMvPxlbE4oFbb
https://sway.office.com/BC0qAWtSKdkWykMY
www.fusserlebnis.ch/index.php?option=com_easy...

, heafab antaine odpovědět

heafab c2936d4fca https://sway.office.com/cgBczRbCAZmhKAnh
https://sway.office.com/jwxHS0UcxFkXsMdT
https://sway.office.com/v3dc4vfwYMdumxwY
https://sway.office.com/1CpnQuPeaMJqdiqz
https://sway.office.com/Hzs2CdED0nlm17S2
https://sway.office.com/y0XwBrQ9gFV1HMvQ
https://sway.office.com/izb6UkWzqEZVGBES
https://sway.office.com/C6nqCsaS7y2vUBAG
https://sway.office.com/eNqcDhyEEkgYba2O
https://sway.office.com/5Sg27eEzuptD0WiP
omnia.premyslaorace.cz/index.php?a=novinky2/s...

, marrkaf gennah odpovědět

marrkaf c2936d4fca https://sway.office.com/46DxcGKT6HTVACzU
https://sway.office.com/KTHugnhwFL0Sq0Za
https://sway.office.com/AS6Y2eFOWQhL4pCC
https://sway.office.com/iKY3JQGgOLDzsc7H
https://sway.office.com/valE6iWdS2RHe0ev
https://sway.office.com/3IHLR2MmuAUHDBcn
https://sway.office.com/q5yQq0VpVWFHh6Uw
https://sway.office.com/7RJOOKOHFtHQ2zR6
https://sway.office.com/vCPcfkYxQY2kaDIu
https://sway.office.com/0KAVIgMdKRMTWRN4
www.homenurse.jp/cgi-bin/joyful.cgi

, quibak yoriko odpovědět

quibak c2936d4fca https://sway.office.com/1ogjnK2UkuS5uf8h
https://sway.office.com/0nu8ed7xRHCY5l2P
https://sway.office.com/32A1RHzqu0uogLYy
https://sway.office.com/TcEyswCx2zzzx4vO
https://sway.office.com/7EGEVrxpakUVz3RY
https://sway.office.com/kz5nY4aGQHyTrFd0
https://sway.office.com/VyBemdzirttFaZpW
https://sway.office.com/saNiyjDJIzKG6DFc
https://sway.office.com/u05ThBFGhjyHD0Dk
https://sway.office.com/TvqS4ShZ1VZjMeCO
staipiq.ac.id/index.php?option=com_easybookre...

, hedllen birlea odpovědět

hedllen c2936d4fca https://sway.office.com/O2ScCWWtuYHtHSgC
https://sway.office.com/Ltosf5wFl3Hzsg8w
https://sway.office.com/EhpqhHusvvH3lkhz
https://sway.office.com/7PitxuLXa1q0xpQg
https://sway.office.com/83YEgTQFknGyWmCa
https://sway.office.com/OS8zWePVwXPTJ0Sh
https://sway.office.com/CUAiRUgIlIuuVLuq
https://sway.office.com/4KjyfMHnVvzZAtgY
https://sway.office.com/4zrJYCPUZar72fVk
https://sway.office.com/pOzqcQbe9fnw2HEs
dnd.achoo.jp/4thcage/bbs_rule/yybbs.cgi


Strana:  1 ... « předchozí  15 16 17 18 19 20 21 22 23   další » ... 201