Kategorie: Aktuality

Výsledky dotazníkového šetření - Jak vnímali rodiče žáků domácí výuku na konci období uzavření škol na jaře 2020?


Přechod na domácí distanční vzdělávání v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie Covid-19 na jaře 2020 představoval pro rodiny i pro školy velmi náročnou situaci. Šlo o nečekané vykročení z obvyklého způsobu fungování vzdělávání - zúčastnění aktéři nebyli na změnu připraveni.

Na konci období uzavření škol náš tým z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK realizoval dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo zachytit zkušenosti rodičů s domácím vzděláváním a jejich hodnocení celého období. Dotazník vyplnilo více než 5000 rodičů žáků základních a středních škol.

Níže uvádíme vybrané výsledky provedeného dotazníkového šetření. Další podrobnější výsledky prezentujeme postupně v odborných a popularizačních časopisech.

http://kps.pedf.cuni.cz/upload/V%C3%BDsledky_Covid_web_final.pdf

print Formát pro tisk