< návrat zpět

Mgr. et Mgr. Michaela Pejchalová


Email: michaela.pejchalova@pedf.cuni.cz


Název disertační práce:
Humor ve škole: učení s vtipem

Školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Témata odborného zájmu: školní psychologie, školní třída, preventivní programy, zážitková pedagogika, humor ve výuce