Seznam projektů řešených na katedře

Obsah:
Projekty GAČR

Projekty TAČR

Další projekty


Projekty GAČR

Projekt: Učitelské vyhoření - institucionální, vztahové a intrapsychické faktory (GAČR 16-21302S)
Hlavní řešitel: Doc. Irena Smetáčková, Ph.D.; Prof. Stanislav Štech, CSc.
Doba řešení: 2016 - 2018

Projekt: Legitimizace stereotypů v české společnosti - ověření a integrace teoretických konceptů (GAČR 14-22000S)
Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
Doba řešení: 2014 - 2016

Projekt: Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika (GAČR 13-20678S, P407)
Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Doba řešení: 2013 - 2015

Projekt: Konstrukty a praktiky ve vzdělávání nadaných: Rozvoj nadaných dětí v českém vzdělávacím kontextu (GAČR P407/11/P512)
Hlavní řešitel: Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Doba řešení: 2011 - 2013

Projekt: Morální vývoj předškoláků a školáků - jeho paradigmatické výzvy dle J. Piageta a jeho pokračovatelů (GAČR P407/10/0807)
Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Doba řešení: 2010 - 2012

Projekt: Komunikace rodiny a školy: nové rysy setkávání (GAČR 406/09/0910)
Hlavní řešitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Doba řešení: 2009 - 2011

Projekt: Funkce kulturních modelů ve vzdělávání (GAČR 406/08/0805)
Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Doba řešení: 2008 - 2010

Projekt: Hry školních dětí (GA ČR 406/06/1311)
Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Doba řešení: 2006 - 2008

Projekt: Motivační struktura - její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování (Analýza žákovské motivace) (GA ČR 406/06/0438)
Hlavní řešitel: Doc. Iva Stuchlíková, CSc. (JCU PedF); Doc. Isabella Pavelková, CSc. (UK PedF)
Doba řešení: 2006 - 2008

Projekt: Vývoj koncepcí textu u dětí mladšího školního věku (GA ČR 406/06/1425)
Hlavní řešitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Doba řešení: 2006 - 2007

Projekt: Vzdělání a jeho hodnota z hlediska Romů (Pohled na vzdělání očima romských matek) (GAČR 406/05/P560)
Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Doba řešení: 2005 - 2007


Další projekty

Projekt: Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390)
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešitelka: 2020 - 2022

Projekt: Supervize - prevence učitelského vyhoření (TAČR TL01000399)
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešení: 2018 - 2021

Projekt: Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol - testová diagnostická baterie (TA ČR - ETA 2018TL01000365-S)
Hlavní řešitel: Doc. Anna Kucharská, Ph.D.
Doba řešení: 2018 - 2021

Projekt: Vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.48/02.0013)
Hlavní řešitel: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Doba řešení: 2013 - 2014

Projekt: ESF - www.cteme.eu, koordinátor KA 3 k diagnostice čtenářských dovedností u žáků
Hlavní řešitel: Doc. Anna Kucharská, Ph.D.
Doba řešení: 2012

Projekt: Development of Norwegian-Czech Project (Concerning Prevention of Sexual Harassment in University Environment) B/CZ0046/3/0042
Hlavní řešitel: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešení: 2010

Projekt: Enhancing literacy development in European languages (Seventh Framework Programme; PEOPLE-2007-1-1-ITN Marie Curie Action: Networks for Initial Training)
Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.; Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Doba řešení: 2008 - 2012

Projekt: Antropologie dětství a mládí z hlediska výchovy (Výzkumný záměr - MSM 114100002)
Hlavní řešitel: Doc. Stanislav Štech, CSc.
Doba řešení: 1999 - 2004