< návrat zpět

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Email: klara.spackova@pedf.cuni.cz
Místnost: 409

Vyučované předměty

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Přehled nejvýznamějších publikací

KUCHARSKÁ, A.; ŠPAČKOVÁ, K. Learning Difficuilties. In: Psychology. Texts for international students. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. s. 109-121.
ŠAUEROVÁ, M.; ŠPAČKOVÁ K. SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA III Způsoby práce a komunikace s dětmi se speciální poruchou učení a chování. Praha: VŠTVS Palestra, 2011. ISBN 978-80-904815-2-7
ŠPAČKOVÁ, K. Cizojazyčná způsobilost žáků se specifickými poruchami učení na začátku procesu výuky cizího jazyka na základní škole In Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Sborník příspěvků 18. výroční konference ČPdS (Praha, 16. - 17. 2. 2011) [CD-ROM]. Brno: Tribun EU, 2011. Adresář: \prispevky_v_pdf\088_Spackova.pdf.
ŠPAČKOVÁ, K.; KUCHARSKÁ, A. Nabývání rovin cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Pedagogika. Počáteční gramotnost. 2012, roč. 62, č. 1-2, p.190-204. ISSN 0031-3815
ŠAUEROVÁ, M.; ŠPAČKOVÁ, K.; NECHLEBOVÁ, E. Speciální pedagogika v praxi. Komplex péče o děti se SPUCH. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4369-1
KUCHARSKÁ, A.; ŠPAČKOVÁ, K. Foreign language aptitude of Czech pupils with specific learning disabilities. Education and Science without borders, 2014, vol. 5, no. 9, p.105-110.
KUCHARSKÁ, A., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., SOTÁKOVÁ, H., ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P., RICHTEROVÁ, E. (2014). Porozumění čtenému I. Typický vývoj čtení s porozuměním - východiska, témata, zdroje - kritická analýza a návrh výzkumu. Praha: Pedf UK, 2014. ISBN 978-80-7290-726-7.
SOTÁKOVÁ, H., ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P., RICHTEROVÁ, E., KUCHARSKÁ, A., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Porozumění čtenému II. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží - východiska, témata, zdroje - kritická analýza a návrh výzkumu. Praha: PedfUK, 2014. ISBN 978-80-7290-727-4