< návrat zpět

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Telefon: 519
Email: ida.viktorova@pedf.cuni.cz 
Místnost: 408

Vzdělání a praxe

Absolvovala v roce 1983 obor pedagogika - psychologie na FF UK v Praze. Poté nastoupila do Pedagogického ústavu J. A. Komenského Akademie Věd. Po roce 1991 přešla do ústavu pedagogických a psychologických výzkumů při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako výzkumná pracovnice. V současné době působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty UK.


Vyučované předměty
více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Realizované výzkumy a projekty
• Učitelské vyhoření. GAČR 2016-2018. Členka výzkumného týmu.
• Supervize v učitelských týmech. TAČR 2018-2021. Členka výzkumného týmu.• Longitudinální výzkum Žák v měnících se podmínkách naší školy. GAČR 1994-2003. Členka výzkumného týmu Pražské skupiny školní etnografie
• Výzkum Vývoj dětských představ o žánru textu. GAČR 2006-2007. Rešitelka.
• Výzkum Nové formy spolupráce školy a rodiny GAČR 2009-2011. Řešitelka spolu s PhDr. Irenou Smetáčkovou, Ph.D.

Publikace

VIKTOROVÁ, I. Projekty budoucnosti u dětí na konci základní školy. In: WALTEROVÁ, E. (ed.), D. GREGER (ed.) a . Přechod žáků ze základní na střední školu: pohledy z výzkumů. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-179-9.
VIKTOROVÁ, I. Děti spisovatelé. In: MIOVSKÝ, J. (ed.), I. ČERMÁK (ed.) a V. CHRZ (ed.). Kultura ve vědě a věda v kultuře. Praha: Grada, 2010, 170-186.
VIKTOROVÁ, I. Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy. Studia paedagogica. 2011, 16(2), s. 27-47. DOI: 10.5817/SP2011-2-2. ISSN 1803-7437.
SMETÁČKOVÁ, I. a I. VIKTOROVÁ. Škola v přírodě: příklad změn v rodinné a školní socializaci. Pedagogika. 2011, 61(3), s. 271-289. ISSN 0031-3815.
VIKTOROVÁ, I. a I. SMETÁČKOVÁ. Žákovské knížky, neviditelná samozřejmost. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 189. ISBN 978-80-7290-771-7.