< návrat zpět

PhDr. Mgr. Barbora Pánková


Email: barbora.pankova@newton.cz

Název disertační práce: Kognitivní vývoj v průběhu vysokoškolského studia

Školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Témata odborného zájmu: personální psychologie, management lidských zdrojů, kognice, metakognice, vývoj myšlení, vývoj osobnosti v období adolescence a časné dospělosti