< návrat zpět

Mgr. Marián Vanek


Email: marian.vanek@pedf.cuni.cz

Název disertační práce: Role konfliktů u soutěžních tanečních párů v procesu učení se tanci a vliv osobního partnerského vztahu

Školitel: doc. PhDr. Vladimír Chrz, PhD.

Témata odborného zájmu: Řešení konfliktů u partnerských párů, taneční expresivita, školská prevence kouření tabákových výrobků a marihuany, odvykání kouření, psychoterapeutický přístup PCA a motivační rozhovory