< návrat zpět

Mgr. Dominika Drahovzalová

Email: drahovzalka@seznam.cz

Název disertační práce: Vztah morálního usuzování a rasistických postojů

Školitel: doc. PhDr. Hnilica Karel, CSc.