< návrat zpět

PhDr. Petra Kacafírková

Email: petra.kacafirkova@gmail.com

Název disertační práce: Záměrné učení kolokací a jeho vliv na přirozenost projevu a rozvoj metakognitivních schopností při osvojování si cizího jazyka

Školitel: doc. PhDr. PaedDr. Kucharská Anna, Ph.D.