< návrat zpět

Mgr. Kateřina Pražáková

Email: KataPrazakova@seznam.cz

Název disertační práce: Přesnost a rychlost ve vnímání množství jako indikátor obtíží v rozvoji aritmetických dovedností u žáků mladšího školního věku

Školitel: doc. PhDr. PaedDr. Kucharská Anna, Ph.D.