< návrat zpět

Mgr. Anna Vozková

Email: vozkova.anna@gmail.com

Název disertační práce: Self-efficacy u začínajících vyučujících

Školitel: doc. PhDr. Smetáčková Irena, Ph.D.