< návrat zpět

Ing. Mgr. et Mgr. Petra Topková

Email:  topkovapetra@seznam.cz


Téma disertační práce: Moudrost v laickém a vědeckém diskurzu; doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.;

Profesní orientace: pozitivní psychologie, psychologie práce a organizace, psychologie sportu