< návrat zpět

Mgr. Josef Krejčí

Email: josef.krejci@pedf.cuni.cz nebo krejci.jo@email.cz

Název disertace: Účinné faktory vývoje v životních příbězích (ex)uživatelů metamfetaminu

Školitel: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Témata odborného zájmu: Adiktologická tématika - výzkumy skryté populace, úzdrava bez léčby, harm reduction, práce s motivací, terapeutické komunity; narativní přístup; analýza filmového materiálu/knih/deníků atp.; existenciální psychoterapie

Výuka: Kurzy adiktologie pro studující Bc. a NMgr. psychologie