< návrat zpět

Mgr. David Doubek, Ph.D.

Telefon: 546
Email: david.doubek@pedf.cuni.cz
Místnost: 411

Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání a praxe
Vystudoval učitelství a kulturní antropologii. Jako člen Pražské skupiny školní etnografie se v rámci longitudinálního výzkumu české školy od roku 1995 do roku 2004 věnoval výzkumům komunikace mezi učitelem a žáky, vrstevnických vztahů mezi dětmi ve třídě, vývoje identity, volby profese.
V současné době se společně s Markétou Levínskou a Danou Bittnerovou věnuje terénnímu výzkumu vztahu ke vzdělání v sociálně vyloučených lokalitách v západočeském pohraničí. Všechny tyto výzkumy byly a jsou koncipovány antropologicky, tj. s důrazem na text, kvalitativní metodologii, přímou a dlouhodobou účast v terénu.
Od roku 2002 učí na katedře psychologie Pedf UK.

Vyučované předměty

víde v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Projekty a výzkumy

* 1995-2004: longitudinální výzkum Pražské skupiny školní etnografie
* 2005-dosud: terénní výzkum vztahu vzdělání v sociálně vyloučených lokalitách

Přehled 5 nejvýznamějších publikací

DOUBEK, D. a M. LEVÍNSKÁ. Us and Them - what categories reveal about Roma and non-Roma in the Czech Republic. In Smeyers, P., Bridges, D., Burbules, N. C., Griffiths, M. (eds.) Intercultural Handbook of Interpretation in Educational Research. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer, 2015. ISBN 978-94-017-9281-3.
BITTNEROVÁ D., DOUBEK, D., LEVÍNSKÁ, M. Pomoc a pořádek: kulturní modely v pomáhajících profesích. Praha: Fakulta humanitních studií, 2015. ISBN 978-80-87398-48-7 (in print)
BITTNEROVÁ D., DOUBEK, D., LEVÍNSKÁ, M. Roma as the Others in Czech Republic. Intercultural Education, 2015. vol. 26 issue 2, p. 131-152. ISSN 1467-5986 (Print), 1469-8439 (Online) DOI /10.1080/14675986.2015.1027084.
DOUBEK D. a M. LEVÍNSKÁ. Schemata a výzkum přístupu k výchově ve vyloučených lokalitách. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 18(1), s. 77-96. ISSN 1803-7437. (Online) DOI: http://dx.doi.org/10.5817/SP2013-1-5.
BITTNEROVÁ, D., DOUBEK, D. LEVÍNSKÁ, M. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2011. ISBN 978-80-87398-18-0.

Další info
Vedle vědeckých a učitelských aktivit je literárně, divadelně a hudebně činný.