< návrat zpět

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Telefon: 546
Email: milos.kucera@pedf.cuni.cz
Místnost: 411

Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání a praxe

* 1970-1973 lycée Carnot, Dijon, Francie
* 1973-1978 studium psychologie na FF UK Praha
* 1978-1979 vojenská služba
* 1979-1989 aspirantura, pak zaměstnání v Psychologickém ústavu ČSAV
* 1989-1990 odbor Výzkumu diváka v Československé televizi
* 1990-dodnes Pedagogická fakulta, nejprve ústav pedagogických a psychologických výzkumů, posléze Katedra psychologie PedF UK, od r. 1991 působení v Pražské skupině školní etnografie


Vyučované předměty

* Diplomový seminář B (kvalitativní)
* Klinický seminář školní psychologie
* Psychologický výzkum - školní gramotnost
* Psychologický výzkum: teoretická citlivost
* Vývojová psychologie : základy a aplikace

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty


Realizované výzkumy a projekty

Výzkumy v rámci Pražské skupiny školní etnografie: nejprve u MšMT, později u GA ČR:

* Dítě v měnících se podmínkách základní školy 1993-2002 (odpovědný řešitel M. Rendl), longitudinální výzkum
* Hry školních dětí 2006-2008 (odpovědný řešitel M. Klusák)


Bibliografie

* KUČERA, Miloš. Vybrané teorie interpretace a možnosti jejich aplikace v psychologii. Praha: Psychologický ústav ČSAV, 1985. 359 s. (Rukopis disertace.)
* KUČERA, Miloš a šTECH, Stanislav. Konkrétní psychologie Georgese Politzera. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 327 s.
* PRAŽSKá SKUPINA šKOLNí ETNOGRAFIE. „Co se v mládí naučíš..." Praha: Pedagogická fakulta UK, 2001. ISBN 80-7290-046-3. 229 s. (2. vydání.)
* PRAŽSKá SKUPINA šKOLNí ETNOGRAFIE. Typy žáků. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1995. ISBN 80-901677-0-5. 210 s.
* PRAŽSKá SKUPINA šKOLNí ETNOGRAFIE. Čeští žáci po deseti letech. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004. ISBN 80-7290-200-8. 241 s.
* PRAŽSKá SKUPINA šKOLNí ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0924-X. 554 s.
* KUČERA, Miloš. Formy citů: Lacanovská teorie. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1432-8. 449 s.
* KLUSáK, Miroslav a KUČERA, Miloš. Dětské hry - games. Praha: Karolinum. (V tisku.)