< návrat zpět

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Email: lukavsky@praha.psu.cas.cz

Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání a praxe

* 2003 - dosud: zaměstnán v Psychologickém ústavu AV ČR
* 2006 - dosud: Psychiatrické centrum Praha
* 2003 - 2008: doktorandské studium, obor Klinická psychologie, FF UK
* 2003 - 2005: bakalářské studium, obor Programování, MFF UK
* 1997 - 2003: magisterské studium, obor Klinická psychologie, FF UK

Vyučované předměty

* Obecná psychologie I (s úvodem do kognitivní psychologie)
* Praktika z experimentální psychologie

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Realizované výzkumy a projekty

* 2006 - 2007: "Asociační experiment - fyziologické koreláty a měření významů", řešitel, GA ČR (406/06/1772)
* 2003: "Elektrodermální aktivita během asociačního experimentu - rozšíření diagnostické metody", spoluřešitel, GA ČR (406/01/03940)

Oblasti zájmu: Zrakové vnímání a pozornost; Sledování očních pohybů; Trénování paměti; Paměť na tváře


Publikace

* Poláčková šolcová, I., Lukavský, J., Slaměník, I. (2008). Emoční frekvence, regulace a celková hédonická bilance u dospívajících a dospělých. Československá psychologie, 52 (6), 537-554.
* Fráňová, L., Lukavský, J., Preiss, M. (2008). Relationship of Children's Depression Inventory Factor Structure to School Achievement. Studia Psychologica, 50 (4), 383-394.
* Lukavský, J., & Preiss, M. (2006). Měření klinicky významné změny (od souborů k jednotlivcům). Psychiatrie, 10, 241-244.
* Fráňová, L., Lukavský, J., & Preiss, M. (2006). školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů. Československá psychologie, 50 (6), 335-343.
* šolcová, I., Lukavský, J. & Greenglass, E. (2006). Dotazník proaktivního zvládání životních nároků. Československá psychologie, 50 (2), 148-162.
* škrdlantová, L., Horáček, J., Colleen, D., Lukavský, J., Kopeček, M., Preiss, M., Novák, T., Höschl, C. (2005). The Influence of low-frequency left prefrontal rTMS on memory for words but not faces. Physiol. Res. 2005; 54:123-128.
* Lukavský, J. (2004). Afektivní hodnocení testových slov jako rozšíření asociačního experimentu. Československá psychologie, 48 (3), 203-214.
* Lukavský, J. (2003). Vliv temperamentových vlastností na elektrodermální aktivitu při asociačním experimentu. Československá psychologie, 47(6), 503-512.
* Lukavský, J. (2003). Dynamika očních pohybů při administraci Rorschachova testu. Bulletin Psú AV ČR, 9, 1.