< návrat zpět

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Telefon: 542
Email: lidmila.valentova@pedf.cuni.cz
Místnost: 407

Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání a praxe

* Graduovala v oboru pedagogika-psychologie na FFUK; v roce 1990 obhajoba kandidátské práce na téma problematika školních odkladů v kontextu diagnostiky a intervence.
* V posledním pětiletém období se jedná o tři tematické linie, kterým je věnována výzkumná i pedagogická činnost:

1. oblast: Příprava projektů specializačního studia výchovného poradenství a jejich dlouhodobé ověřování. Výsledkem jsou studijní programy, učební materiály pro studující i statistické analýzy hodnocení studijního programu výchovného poradenství absolventy i pedagogy.
2. oblast: Problematika prevence nežádoucího chování dětí a mládeže - v teoretické i praktické rovině. Odborné výstupy jsou: přednášková činnost, články a studijní materiály se zaměřením na vedení školní třídy a školních poradenských skupin, metodické příručky pro učitele.
3. oblast: školní psychologie pro učitele 2. a 3. stupně škol, zaměření na specifické vzdělávací a výchovné potřeby žáků a studentů. Spoluúčast při tvorbě nové koncepce psychologické přípravy v učitelském studiu ve nově strukturovaném studiu učitelství.

Výuka

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Realizované výzkumy a projekty

* 2007-2011 spoluúčast na výzkumném záměru MSM 0021620862 „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání", téma dílčího úkolu: Sociální profesní kompetence třídního učitele na 2. a 3. stupni škol

Publikace

* Valentová, L.: Školní zralost.(Diagnostika, Intervence). In: Hadj Moussová, Z. a kol: Pedagogicko-psychologické poradenství II., Diagnostika. UK PedF, 2002. ISBN 80-7290-101-X.
* Valentová, L.: Skupinové poradenství. In: Hadj Moussová, Z. a kol.: Pedagogicko psychologické poradenství III., Intervence. UK PedF, 2004.ISBN 80-7290-146-X
* Valentová, L.: Pedagogicko-psychologická intervence v práci se školní třídou. In: Hadj Moussová, Z.: Pedagogicko-psychologické poradenství III., Intervence. UK PedF, 2004. ISBN 80-7290-146-X.
* Valentová, L.: Problémy mladšího a středního školního věku. In: Hadj Moussová, Z. a kol.: Pedagogicko-psychologické poradenství I., Vybrané problémy. UK PedF, 2005. ISBN 80-7290-215-6.
* Valentová L.: Třída jako sociální skupina. In: St. Bendl, A. Kucharská (ed.): Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: UK PedF, 2008, s. 67-73. ISBN 978-80-7290-366-5.
* Valentová, L.: Sociální profesní kompetence třídního učitele na 2. a 3. stupni škol. In: Spilková, V., Vašutová, J.(ed.) Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání. Praha. UK PedF, 2008, s. 117-123. ISBN 978-80-7290-384-9.