Zdroj: http:/kps.pedf.cuni.cz/index.php?a=159  •  Vydáno: 17.10.2017 11:19  •  Autor: Alena Škaloudová

KONZULTAČNÍ HODINY – zimní semestr 2017/2018

PhDr.Viktorová Ida, Ph.D.  - ČT 11,00 - 13,00 hod.(ověřit v SISu)

PhDr.Klusák Miroslav, CSc.  - ÚT 14,00-16,00 hod.

Doc.PhDr. Smetáčková Irena, Ph.D. - ÚT 9,00-9,45 a 11,30 -12,15 hod.
(po předchozí domluvě mailem)

PhDr. Špačková Klára, Ph.D. - ČT 10,30 - 11,30 hod. (M 409)
ověřit v Sisu

(event.po domluvě mailem)


Škaloudová Alena, Ph.D.  - ÚT 12.30 - 14,30
(po předchozí domluvě mailem)

PhDr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. - PÁ 8,00 - 8,55 hod.
(od. 13.10.2017 do 5.1.2018) (mimo 17.10.)
Nutné objednání emailem.

PhDr. Hana Sotáková  - ÚT 11,00 - 13,00 hod.

Mgr. Michaela Titmanová - PO 9,00 - 16,00 hod. (po dohodě)
Na adrese: Pha 2,Vyšehradská43

Mgr. David Doubek, Ph.D. - ÚT 13,30, - 15,30 hod.

Mgr. Radka High, Ph.D. - ST 10,30 - 12,00 (liché)
(event..dohoda mailem)


PhDr. Gabriela Sedlová Málková, Ph.D.  - ÚT 12,30 - 13,30 hod. (liché)

PhDr.Lidmila Valentová, CSc. - PO 12,00 - 14,00 hod.

PhDr. Miloš Kučera, CSc.  - PO 15,15 - 16,15 hod.
(dále dle dohody)

Doc. PhDr.Vladimír CHrz, Ph.D. - ČT 10,00 - 12,00 hod.
Na adrese:
Psychologický ústav AV ČR
Pha1, Hybernská 8