Menu

Vyhledávání

O nás

Pražská skupina školní etnografie byla založena v roce 1991 jako alternativa k preskriptivním návrhům edukačních proudů a hnutí: na rozdíl od nich měla podávat deskriptivní pohled zevnitř školního prostředí a v termínech jeho aktérů.

Skupina byla založena za patronace britské edukační etnografie, speciálně Petera Woodse (Open University), a francouzské skupiny E.S.COL. (Bernard Charlot, Jean - Yves Rochex a Elisabeth Bautier z Université Saint-Denis Paris VIII).

Tým provádí výzkumy pomocí klasických kvalitativních technik jako zúčastněné pozorování, rozhovory a analýza materiálů z prostředí; kromě toho používá některé metody kvantitativní a např. i psychologické testy.

Po několika letech výzkumů, zaměřených na různé aktéry školství (žáky, rodiče, učitele, fakultní studenty) a na tradiční edukační otázky (např. vztah rodina - škola, vztahy ve třídě, učitelský "commitment"), byla Skupina považována pedagogickou veřejností za zajímavou, ale za okrajovou, za určité kuriózum.

Proto se zařadila pod vývojovou psychologii a zahájila na několika pražských základních školách longitudinální výzkum, prováděný zejména etnografickými metodami. Ve školním roce 2002/3 byli výzkumníci se "svými" dětmi již v poslední, 9. třídě.

Každý rok byla Grantové agentuře České republiky předložena výzkumná zpráva za jednu školní třídu. Nyní se píše syntéza za mladší školní věk (od 1. do 5. třídy). Skupina se v ní inspiruje stylem Arnolda Gesella a usiluje o jakési "absolutní" psaní, nezatěžované odkazy k módním autorům a snažící se podat logiku dětského vývoje, ovšem jen s těmi empirickými detaily, které v této logice vypadají signifikantní. Halvní publikace je Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy, Karolinum 2005, která v r. 2005 získala medaili MŠ ČR.

Současnými členy týmu jsou: Dana Bittnerová (roz. Moravcová), David Doubek, Lenka Hříbková, Vladimír Chrz, Miroslav Klusák, Miloš Kučera, Markéta Levínská (roz. Rybová), Miroslav Rendl, Alena Škaloudová, Ida Viktorová (většina nyní na Katedře pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty). Na některých publikacích se podíleli: Hana Kasíková, Karel Pavlica, Lenka Novotná, Romana Prouzová, Věra Semerádová, Stanislav Štech.

Následující seznam (rubrika:"Výzkum") obsahuje tituly, kde byla Pražská skupina autorem nebo jedním z autorů.