Podklady pro vypracování seminární práce:

 

Požadavky ke zpracování

Zadání

Data.xls

 

 

 

 

 

 

Sylabus

Jaké typy úloh se mohou objevit v testu?