< návrat zpět

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

elefon: 543
Email: katerina.lukavska@pedf.cuni.cz
Místnost: 304

Konzultační hodiny: v sekci "Aktuality"

Výuka

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Realizované výzkumy a projekty

* Motivy k online hraní a jejich vztah k závislosti na hrách (mezinárodní projekt ve spolupráci s ELTE Eötvös Loránd University).
* Styly ego-integrity ve vyprávění starých dospělých (projekt ve spolupráci s Psychologickým Ústavem AV ČR).
* Nadměrné a problematické užívání počítačových her (dizertační práce) - časová perspektiva a formování zvyků jako důležité předpoklady kontrolovaného hraní. Měření zvykové regulace hraní počítačových her - vývoj škály Cues Sensitivity Scale.
* Standardizace české verze Zimbardova dotazníku časové perspektivy (ZTPI) v originální (56položkové) a krátké (18položkové) variantě.
* Mediace významu ve hrách na hrdiny (diplomová práce) - projekt zaměřený na zkoumání RPG her/her na hrdiny (např. Dračí doupě).

Publikace (v indexovaných časopisech s IF)

Lukavská, K. (2018). The immediate and long-term effects of time perspective on Internet gaming disorder. Journal of behavioral addictions, 1-8. (IF=4,134)

Lukavská, K., Hrabec, O., & Chrz, V. (2016). The Role of Habits in Massive Multiplayer Online Role-Playing Game Usage: Predicting Excessive and Problematic Gaming Through Players' Sensitivity to Situational Cues. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(4), 277-282. (IF=2.182)

Košťál, J., Klicperová-Baker, M., Lukavská, K., & Lukavský, J. (2016). Short version of the Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI-short) with and without the Future-Negative scale, verified on nationally representative samples. Time & Society, 25(2), 169-192. (IF=0.514)

Lukavská, K. (2012). Time Perspective as a Predictor of MMORPG Playing. Cyberpsychology, Behavior, and Social networking, 15(1): 50-54. (IF=2.182)

Lukavská, K., Klicperová, M., Lukavský, J., Zimbardo, P. G. (2011). ZTPI - Zimbardův dotazník časové perspektivy. Československá psychologie, 4:356-373. (IF=0.239)

Konferenční příspěvky

Lukavská, K. (2016). Efekt zvykové regulace hraní MMORPG na projevy závislostního a nadměrného hraní [talk]. Praha, ČR, prosinec 2016, Národní konference Adiktologie (Vzdělávání mladých výzkumníků jako investice s vysokým budoucím výnosem)

Lukavská, K. (2016). Immediate and longterm effects of time perspective on online gaming [talk]. Brno, ČR, listopad 2016 (konference Cyberspace).

Lukavská, K. (2012). Time Control In MMORPG Players [talk]. Brno, ČR, listopad 2012 (konference Cyberspace).

Lukavská, K. (2010). Časová orientace a nadměrné hraní počítačových her [talk]. Olomouc, ČR, září 2010 (konference Psychologické dny).

Pekárková, K. (2009). Massive Multiplayer Online Role-Playing Games: Recent Studies and Psychological Research Opportunities [poster]. Oslo, Norsko, červenec 2009 (XIth European Congress of Psychology).

Pekárková, K. (2009). Zkoumání virtuálních světů [talk]. Nitra, SK, duben 2009 (IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca).

Pekárková, K. (2009). Proč a jak zkoumat počítačové hry [talk]. Olomouc, CR, leden 2009 (VIII. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Kvalitativní přístup pro praxi").

Pekárková, K. (2008). Fantasy RPG: analýza funkce žánru [talk]. Bratislava, SK, leden 2008 (VII. česko-slovenská konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Kvalitativní výzkum ve veřejném prostoru").

Pekárková, K. (2008). Application of the Rep test on social climate assessment in school class - Pilot methodological study [poster]. Praha, CZ, červen 2008 (Xth European Congress of Psychology).

Další informace

* Akademické zájmy: psychologické aspekty RPG her a počítačových her, kulturní psychologie, psychologie významu, narativní psychologie, kvalitativní metodologie
* Sport: basketbal, volejbal, tenis, atletika, orientální tanec
* Umění: kresba, počítačová grafika
* Ostatní: fantasy romány, strategické hry