Menu

Vyhledávání

Výzkum


Základní informace o longitudiálním výzkumu Pražské skupiny školní etnografie

Výzkumné zprávy a publikace:


Stát se učitelem

Praha 1995

Čeští žáci po deseti letech

Praha 2004

Co se v mládí naučíš

Praha 2001

Školní etnografie - přehled problematiky

Praha 2001

Typy žáků

Praha 1995

Pedagogická fakulta očima studentů

Praha 1993

Profi-volba z deváté třídy

Praha 2005

Takoví jsou jsme

Praha 1995

1. až 8. třída "Žák v měnících se podmínkách současné školy"

Pražská skupina školní etnografie. 1.-8. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002. 279 s.

La transmission du savoir comme probleme culturel et identitaire

Réuni sous la direction de Miloš Kučera, Jean-Yves Rochex, Stanislav Štech.

Transmise kultury a škola

Kučera, M. Ed.: Transmise kultury a škola.Praha : Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. 214 s. (The transmission of culture and the school.)

Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy

Pražská skupina školní etnografie: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha, Karolinum 2005 (není dostupné online)