·  Intervaly spolehlivosti

·  Korelační analýza

·  Regresní analýza - autor prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

·  Faktorová analýza - teorie

·  Faktorová analýza - příklad

·  Faktorová analýza - interpretace

·  Měření reliability

·  Analýza testu - ukázka

·  Analýza testu - slovníček pojmů

·  Shluková analýza - autor Jíří Kučera

 

 

·  S čím počítat v písemné části zkoušky:

 

·         Faktorová analýza

·         Charakteristika testové položky

·         Test ověřující základní znalost pojmů z oblasti intervalů spolehlivosti, regresní a shlukové analýzy - vybrané otázky naleznete        http://kps.pedf.cuni.cz/skalouda/pokrocili/ot.htm