Kategorie: Aktuality

Ohlédnutí za konferencí Den se školní psychologií (6.2.2020)

Foto_info

Den se školní psychologií 2020

Na Katedře psychologie PedF UK proběhl 6. 2. 2020 již třetí ročník Dne se školní psychologií. Jsme velmi rádi, že již tedy můžeme začít mluvit o tradici konference či setkávání, kde se propojují akademické přístupy a pohledy z praxe týkající se práce školních psychologů. Letošního ročníku se zúčastnilo bezmála 90 školních psychologů, školních speciálních pedagogů i psychologů z pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center. Velmi si vážíme i toho, že se velká část účastníků vrací, tedy byli již na dvou nebo dokonce všech třech konferencích. Považujeme to za závazek pokračovat dále a rozšiřovat nabídku seminářů pro školní psychology i v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pořádaných naší katedrou.

Tento ročník byl věnován žákům a jejich variabilitě a reflektoval aktuální problémy a trendy v poradenství a vzdělávání. Aktuálnost tématu byla patrná z příspěvků psychologů z praxe akcentujících obtíže adaptace vzdělávacího systému, škol a učitelů na narůstající variabilitu žáků, ale i ze zpětných vazeb účastníků, kde se opakovaně objevovaly žádosti o další semináře týkající se specifických skupin žáků.

Mezi hlavní témata, která by podle účastníků zasloužila další semináře a workshopy, patří žáci s poruchou autistického spektra, žáci s psychiatrickou diagnózou nebo žáci v náročné životní situaci (po prožitém traumatu). Uvedené podněty zohledníme v rámci dalších aktivit Katedry psychologie PedF UK zaměřených na propojování teorie a praxe. Děkujeme všem za účast a budeme se těšit nejen na další ročník Dne se školní psychologií, ale i na další možnosti setkávání s kolegy z praxe!

Fotogalerie a aktuální informace o konferenci najdete zde:

https://pages.pedf.cuni.cz/skolpsy/ohlednuti-za-letosnim-rocnikem-konference-6-2-2020/

print Formát pro tisk