Užitečné odkazy


Profesní společnosti (české i zahraniční)

 • Českomoravská psychologická společnost- www.cmps.ecn.cz (aktuality, pozvánky na konference, psychoterapeutické výcviky, apod.)

 • Unie psychologických asociací ČR - http://www.upacr.cz (uděluje Evropský certifikát z psychologie - EuroPsy, prezentace jednotlivých psychologických asociací, novinky, pozvánky na konference, workshopy, apod. v ČR i zahraničí)

 • Evropská federace psychologických asociací - http://www.efpa.eu (ve federaci máme české zástupce)

 • International Union of Psychological Science - http://www.iupsys.net/home/index.html (sdružuje státy a organizace po celém světě, cílem je vývoj a reprezentace psychologie jako vědy)

 • Association for Psychological Science - http://www.psychologicalscience.org (asociace, která se věnuje rozvoji vědecké psychologie a její prezentaci na národní i nadnárodní úrovni)

 • American Psychological Associationhttp://www.apa.org/index.aspx (vědecká a profesní organizace zaštiťující psychologii v USA, na stránkách lze nalézt seznam národních asociací psychologie napříč světem - Directory of National Associations of Psychology


Psychologické asociace v ČRStudentské organizace

 • Česká asociace studentů psychologie, o.s. - http://www.caspos.cz ( nezisková organizace studentů psychologie působících na území České republiky. Cíle: Zkvalitnění spolupráce mezi studenty katedry psychologie v ČR, zlepšení podmínek studia, zvýšení studijních požadavků. Spolupráce s profesionálními psychologickými organizacemi v ČR. Rozvinutí profesionální základny pro studenty psychologie.

 • Evropská asociace studentů psychologie - http://www.efpsa.org (sdružení studentů psychologie v evropských zemích, mezinárodní spolupráce)Elektronické odborné časopisy

 • E-PSYCHOLOGIE - http://e-psycholog.eu (elektronický recenzovaný časopis určený všem zájemcům o psychologii, vydávaný Českomoravskou psychologickou společností. Publikuje původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie, zprávy ze zajímavých akcí a recenze knih. Nabízí též prostor pro odbornou diskusi k aktuálním témam ve společnosti, vychází 4x ročně)Elektronické databáze

 • vstup do portálu elektronických zdrojůhttp:// pez.cuni.cz - (vstup do psychologických databází, fulltextových článků - EBSCOhost, PsycINFO)

 • Theses - www.theses.cz (databáze vysokoškolských kvalifikačních prací, vyhledávač podle klíčových slov)

 • Burza výzkumných témat - www.vedavakci.cz (praktický nástroj spolupráce vědy a široké veřejnosti. Cílem portálu je vytvářet nabídky pro setkávání nabídek prakticky zaměřených aplikovaných výzkumů a poptávek po nich. Studenti mohou vložit na strávky nabídku svých vlastních témat a také mohou procházet nabídky neziskových organizací. Studenti mohou získat i grat z tohoto projektu)


Odborná pracoviště

 • Psychologický ústav Akademie věd ČR - http://www.psu.cas.cz (vědecké, výzkumné pracoviště)

 • Národní ústav pro vzdělávání, Oddělení 2.5 - pro rovné příležitosti ve vzdělávání, PPP a prevenci, http://www.nuv.cz (školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - dříve IPPP)

 • Klinika adiktologie - www.adiktologie.cz (nabídka dalšího vzdělávání, kurzů, výzkum v oblasti adiktologických témat, prevence rizikového chování)Katedry psychologie (akreditované studium oboru psychologie)