Vyučující


Konzultační hodiny: pro všechny vyučující souhrnně uvedeny v sekci "Aktuality" na hlavní stránce (není-li vyučující v seznamu zahrnut, kontaktujte jej na email)

odkaz zde: Konzultační hodiny - ZS 2018/2019


doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Vedoucí katedry

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí katedry

PhDr. Hana Sotáková

Tajemnice katedry

Maria Bůchová

Sekretářka katedry

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Interní vyučující

Mgr. David Doubek, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Veronika Francová

Interní vyučující

PhDr. Petr Goldmann

Interní vyučující

Mgr. Radka High, Ph.D.

Interní vyučující

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Radovan Hrubý

Interní vyučující

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

Interní vyučující

doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc.

Interní vyučující

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Interní vyučující

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Interní vyučující

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Interní vyučující

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Anna Páchová, Ph.D.

Interní vyučující

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Interní vyučující

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Miroslav Rendl, CSc.

Interní vyučující

doc.PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

Interní vyučující

Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Interní vyučující

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Interní vyučující

doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

Interní vyučující

PhDr. Hana Valentová

Interní vyučující

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Interní vyučující

Mgr. Iva Bajgarová

Externí vyučující

MUDr. Hana Fifková

Externí vyučující

PhDr. Mgr. David Heider, Ph.D.

Externí vyučující

prof. PhDr. Vladimír Hrabal, CSc.

Externí vyučující

Mgr. Josef Krejčí

Externí vyučující

PhDr.Ivana Křížová, Ph.D.

Externí vyučující

PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

Externí vyučující

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Externí vyučující

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

Externí vyučující

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Externí vyučující

PhDr. Luděk Vajner

Externí vyučující

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Externí vyučující

Mgr. Jana Adámková

Externí doktorandka

Mgr. Martina Barcaj

Interní doktorandka

Mgr. Bartoňová Anna

Interní doktorandka

Mgr. Brummer Martin

Interní doktorand

Mgr. Nikola Doubková

Interní doktorandka

Mgr. Anna Frombergerová

Interní doktorandka

Mgr. Dominika Drahovzalová

Interní doktorandka

Mgr. Hozáková Veronika

Interní doktorandka

Mgr. Zuzana Janotková

Externí doktorandka

PhDr. Petra Kacafírková

Interní doktorandka

Mgr. Michaela Karasová

Interní doktorandka

Mgr. Jan Lazar

Interní doktorand

Mgr. Or-Gordon Enav

Interní doktorandka

PhDr. Mgr. Barbora Pánková

Interní doktorandka

Mgr. et Mgr. Michaela Pejchalová

Externí doktorandka

Mgr. Kateřina Pražáková

Interní doktorandka

Mgr. Radovan Slavík

Externí doktorand

Mgr. Tereza Tetourová

Interní doktorandka

Ing. Mgr. et Mgr. Petra Topková

Interní doktorandka

Mgr. Ing. Denisa Urbanová

Interní doktorandka

Mgr. Marián Vanek

Interní doktorand

Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková

Interní doktorandka

Mgr. Lenka Vídršperková

Interní doktorandka

Mgr. Anna Vozková

Interní doktorandka