Studující se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami na Katedře psychologie

V souladu s Opatřením rektora č. 23/2017 nabízí Pedagogická fakulta UK široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny studentům se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou.

Podrobné informace naleznete na: https://pedf.cuni.cz/PEDF-217.html

Kontaktní osoba na Katedře psychologie:
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
klara.spackova@pedf.cuni.cz