AKADEMICKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEDF UK V PRAZE

Katedra psychologie kromě výuky v oborech na PedF zajišťuje pro studenty všech prezenčních i kombinovaných studijních oborů a také pro studenty jiných fakult Univerzity Karlovy v Praze odborné psychologické služby. Psychologická poradna je součástí Akademických poraden pro studenty UK.

Web akademické poradny: http://pages.pedf.cuni.cz/poradny/psychologicka/