Archiv diagnostických pomůcek

Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek.

Archiv diagnostických pomůcek

Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek.

V ZS 2020/2021 bude archiv zpřístupňovat Kateřina Mašková a Michaela Králová.
Otevírací doba archivu pro studenty:
sudé týdny 7.45 - 8.45 (Kateřina Mašková)
liché týdny 7.45 - 8.45 (Michaela Králová)

V případě probíhající náhradní distanční výuky z důvodu nepříznivého epidemiologického stavu je archiv zpřístupňován na základě předchozí e-mailové domluvy.

Kontaktní údaje:
Bc. Kateřina Mašková (zpřístupňování archivu) - kac.maskova@gmail.com
Michaela Králová (zpřístupňování archivu) -kraela09@gmail.com
PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. (správa archivu) - ikrizova@seznam.cz

Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce. K tomu slouží formulář dostupný na sekretariátu katedry.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK.

Formulář pro absenční výpůčku diagnostické pomůcky


Seznam diagnostických pomůcek

Katalog a popis diagnostických testů