Kategorie: Aktuality

Studentské psychologické dny 2020 - výsledky

Studentské psychologické dny 2020 měly tento rok netradiční podobu. Účastníci natočili video nebo komentovanou prezentaci. Šestičlenná porota složená z vyučujících v čele s dr. Radkou High si videa prohlédla a poté se sešla s účastníky při online diskuzi.

SPD se zúčastnili Martina Pustková, Kateřina Mašková a Dominik Stříbrný. Všichni tři představili své zajímavé práce a skvěle reagovali na otázky poroty. Při společné debatě jsme strávili příjemnou hodinu. Všem třem moc děkujeme za účast.

Na Mezinárodních Studentských psychologických dnech 2020 v Bánské Bystrici nás budou reprezentovat Martina Pustková a Kateřina Mašková, případně jako náhradník Dominik Stříbrný.

Jak vnímali SPD zúčastnění?

Martina Pustková

Dvakrát jako pozorovatel a ve třeťáku konečně jako účastník; věděla jsem, že nic mě nepřipraví na obhajobu bakalářky lépe, než představit ji v rámci studentských psychologických dní. Mluvit o spiritualitě je nesnadné, porota mi však kladla velmi podnětné otázky. Vlastně bylo zábavné vést online disputaci o mé zakotvené teorii spirituality coby hráče na poli vyrovnávání se s vysokoškolskými zkouškami. Věřím, že jsme se všichni vzájemně obohatili, v čemž pro mě tkví podstata univerzity.

Dominik Stříbrný

Představoval jsem výzkum, v němž jsem dal účastníkům možnost přispět peníze na vysazování stromů jakožto řešení klimatické změny. Zjišťoval jsem, jak výši příspěvků ovlivní to, za jak velký problém klimatickou změnu považují, to, zda dostanou informace o efektivitě tohoto řešení, a to, jak jsou přívětiví, svědomití a neurotičtí. Významný vliv jsem zjistil u svědomitosti u žen.
Konference byla opravdu super. Byla na ní pátelská atmosféra a líbilo se mi zjistit, čím se zabývají spolužáci. Moc doporučuji.

Kateřina Mašková

Téma i koncepce mé bakalářské práce: "Diagnóza Paranoidní schizofrenie pohledem rodičů diagnostikovaných jedinců" vzešly z mé vlastní iniciativy. V českém psychologickém diskursu jsem postrádala vhled do každodenní zkušenosti těch, jejichž úsilí nemusí být společností doceněno (respektive vůbec vnímáno), ačkoli právě ono tvoří jeden z hlavních pilířů právě probíhající reformy psychiatrické péče. Ta usiluje o zakotvení podpory lidem s psychickými obtížemi v prostředí jim přirozeném. Jedním z hlavních závěrů mé práce je ten, že pro hladší spolupráci mezi diagnostikovanými, jejich rodiči a diagnostikujícími odborníky by měla začít klinická obec uvažovat i postřehy těchto rodičů a především pak citlivěji reagovat na jejich situaci, ve které se všichni tito rodiče ocitnou zpravidla velmi nečekaně.

Velmi si vážím partnerské atmosféry, ve které probíhalo letošní katedrální kolo SPD (byť ve ztížených online podmínkách). Podpora ze strany vyučujících směrem ke studentům je ostatně jedním z aspektů, ve kterých považuji naši katedru za mimořádnou - postřehy naprosté většiny vyučujících jsou nám vždy konstruktivními reflexemi, nikoli "autoritářskou" kritikou.

SPD jsou rozhodně tou akcí, pro kterou má smysl vystoupit z vlastní introvertní bubliny :-), jít "s kůží na trh" a představit svým kolegům práci, kterou jste dlouhé měsíce opečovávali jako miminko. Výsledkem Vám budou podnětná vzájemná obohacení. Rosteme přece v dialogu! :-)

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  185 186 187 188 189 190 191 192 193   další » ... 197
, rhyarae gerianna odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/fd/5b/88/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/46/31/ac/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/93/90/2f/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/7d/28/b6/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/96/76/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/7a/89/bd/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/c1/15/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/6d/67/9b/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/16/a9/fd/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/e7/d8/22/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/68/36/46/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/4e/79/fb/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/be/69/7e/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/c9/1c/f9/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/ff/03/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/3e/7b/81/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/db/82/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/ef/b3/b6/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/ed/57/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/d4/8e/32/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/55/2a/57/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/15/77/24/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/11/66/74/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/5b/57/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/70/04/54/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/06/98/a4/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/df/ef/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/fa/b4/1e/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/8e/4a/1f/4...[url]https://cdn.thingiverse.com/assets/49/35/7d/58/8e/Wilcom_Embroider...

, demeseve natanielas odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/50/0d/6f/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/c0/24/72/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/ac/48/02/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/48/b6/a1/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/c0/d1/e0/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/eb/8d/3f/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/ef/35/30/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/93/54/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/a5/58/df/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/37/61/c7/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/f4/db/5d/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/c7/1b/63/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/d7/b4/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/f4/52/5c/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/36/5b/7c/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/c8/0b/05/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/a5/54/50/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/0c/84/bd/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/83/76/4b/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/28/0d/49/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/fd/99/58/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/f8/48/15/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/a9/1e/40/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/7e/53/93/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/2b/7e/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/7f/53/78/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/5e/c1/67/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/d6/c8/16/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/2d/6a/e4/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/56/13/dd/4...

, nathaize eesteryn odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/bc/b3/f0/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/7a/85/ff/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/97/37/94/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/64/6f/3e/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/c6/19/1a/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/99/24/c4/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/f8/9d/1d/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/fe/e4/dd/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/c5/a3/b4/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/aa/6d/20/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/c9/1e/a5/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/a2/46/e7/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/67/8d/0b/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/04/2b/df/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/28/08/91/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/b6/3a/e1/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/6f/25/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/1c/9e/00/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/94/35/fb/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/c2/98/bf/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/8b/bb/88/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/f4/52/5c/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/2e/61/84/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/77/37/09/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/4e/98/41/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/7f/40/c5/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/dc/89/c9/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/8b/19/e7/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/5d/cb/0a/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/61/cd/a8/b...

, salnan chryston odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/f3/68/5d/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/6d/b5/7e/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/2e/6f/ed/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/ea/83/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/4e/ff/b2/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/de/82/6e/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/6d/f1/f2/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/f8/ed/c6/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/d7/3a/d8/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/1a/6c/c0/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/f0/bc/51/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/d5/7b/45/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/db/e3/1c/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/d1/97/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/a2/28/38/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/11/44/2e/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/56/dd/b4/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/f6/31/0b/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/79/57/d9/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/09/98/9d/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/d3/13/6d/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/f7/ee/80/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/b3/9b/8e/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/7f/94/b7/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/f8/15/81/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/cc/a6/90/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/0f/c0/76/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/00/59/28/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/a6/d5/b6/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/bc/41/3f/e...

, eilzakar gleddis odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/63/69/13/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/d3/3c/a2/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/92/49/15/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/d7/46/ef/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/36/73/30/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/fe/fa/a1/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/8d/9d/e6/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/30/e6/9f/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/6a/ba/72/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/36/67/62/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/bd/37/9e/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/3c/db/7a/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/1a/88/5e/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/88/a1/f1/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/d3/9c/a2/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/fe/00/e1/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/1c/c9/16/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/9e/04/29/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/88/8d/7d/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/0a/88/9e/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/49/13/19/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/d1/8a/b8/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/12/5f/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/9a/d8/3d/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/b8/66/f5/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/1f/d4/bf/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/1e/cd/bc/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/98/a8/ce/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/e5/67/fe/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/30/23/ef/0...

, amberyes chavonne odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/af/de/53/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/5a/db/2c/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/1d/5f/d5/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/b0/ba/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/6e/aa/19/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/ed/14/46/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/0a/2c/81/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/8c/5c/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/b1/9b/e4/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/e6/cf/4f/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/2e/c8/4a/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/ac/05/88/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/91/e4/ed/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/f0/26/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/4f/3e/14/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/0c/3d/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/d5/88/f4/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/5e/bb/10/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/67/16/bf/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/f7/af/9c/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/9d/20/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/11/fe/c1/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/f4/40/b0/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/f7/08/47/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/b7/e7/d0/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/88/b2/64/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/c9/6a/9d/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/b1/f8/c9/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/b1/a0/af/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/3a/6e/23/d...

, whitldar breastfeed odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/2e/23/37/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/85/42/f8/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/4b/2f/f7/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/9e/ba/38/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/a4/23/57/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/1e/fb/49/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/d3/5f/d6/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/be/5a/bd/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/0e/57/9f/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/46/bc/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/a6/28/2d/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/f9/83/fd/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/36/1f/8e/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/bd/c5/0e/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/95/31/a9/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/36/69/8b/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/88/05/bb/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/ec/d2/b2/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/52/61/93/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/6a/4c/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/a2/1a/3e/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/9a/09/96/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/cf/43/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/ac/f1/cd/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/cb/cb/d8/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/e3/86/a5/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/34/57/8a/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/19/84/59/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/35/05/c1/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/18/52/06/8...

, taijutar darrin odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/d5/83/ab/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/d2/ba/ea/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/a2/16/61/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/79/2d/c0/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/89/c4/9c/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/af/58/e6/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/23/bd/ed/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/17/d8/9b/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/ed/0d/d7/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/b4/00/6c/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/61/2e/1e/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/e8/f9/17/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/71/05/66/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/8b/1e/c3/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/3e/34/73/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/9e/7d/b6/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/02/df/6b/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/92/6c/b0/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/b9/5b/00/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/6a/e3/9b/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/a6/37/61/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/47/8a/9d/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/94/6a/bc/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/96/47/19/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/c5/2f/7d/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/b3/bc/c3/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/2d/53/e8/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/6d/39/35/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/51/4d/c4/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/07/69/a2/7...

, giliarans karlos odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/81/93/6e/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/21/9e/0f/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/0f/21/8c/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/58/e9/d5/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/c3/49/6b/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/e8/44/d0/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/54/09/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/2b/5b/2a/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/c7/09/d3/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/38/0c/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/97/ad/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/eb/ba/de/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/1b/cf/d5/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/63/d1/9a/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/6c/04/a4/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/af/61/da/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/6a/ba/76/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/64/84/e1/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/88/e1/3c/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/f6/09/2b/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/11/42/a2/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/dd/00/76/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/d6/5e/0b/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/ae/86/b1/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/6c/7e/6d/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/d2/b8/e9/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/fa/35/15/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/84/42/f8/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/da/60/ac/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/73/1f/04/d...

, melomary cathmore odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/e8/31/23/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/b3/a8/71/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/f8/08/7b/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/e6/0a/74/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/12/cc/9d/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/63/7c/aa/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/2f/43/7c/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/3e/99/eb/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/65/4b/3b/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/f3/df/be/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/a8/c8/1c/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/9a/3c/4f/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/80/a8/fe/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/dd/c4/af/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/85/92/5c/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/b0/ea/31/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/c2/db/3c/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/55/90/91/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/0f/8e/a4/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/38/35/3e/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/1d/b4/f5/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/ad/b5/79/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/be/6a/e9/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/87/e7/ee/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/64/1c/8f/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/ff/3f/5e/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/3e/ce/95/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/68/d0/3d/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/6d/05/06/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/87/fa/df/7...

, quymmel pansoffi odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/e5/9a/62/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/2b/49/a8/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/e5/06/f0/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/ef/5a/77/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/65/96/2e/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/80/88/46/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/40/3c/2a/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/a7/97/b5/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/af/c8/56/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/b5/84/ba/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/da/fa/bc/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/6a/69/61/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/8f/7c/30/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/93/14/51/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/c3/d8/fc/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/44/5d/d6/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/6f/79/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/b5/84/27/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/ee/c7/4d/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/4a/f3/04/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/22/d8/92/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/05/6f/68/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/21/d3/fc/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/e1/70/51/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/a1/73/e8/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/bf/e9/a9/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/d6/68/16/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/38/5f/8b/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/fa/c3/03/2...[url]https://cdn.thingiverse.com/assets/d3/ac/cf/d6/46/genius-nsp-universal-programmer-software-downlo...

, reveksanjy nicodeme odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/ff/77/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/33/47/d7/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/ed/ae/d9/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/ed/8f/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/10/52/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/1e/ea/e7/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/66/be/ef/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/76/9c/9b/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/e2/fe/c4/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/3f/64/08/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/34/c8/90/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/fa/4a/0b/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/54/b8/1f/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/61/fd/29/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/26/1a/04/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/a4/4f/74/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/6e/7b/f7/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/88/00/96/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/9f/74/77/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/06/eb/14/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/20/be/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/e1/f9/36/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/c1/26/df/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/5f/16/fc/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/13/37/2b/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/97/c8/b2/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/8a/35/43/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/b1/7c/29/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/c0/8b/2c/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/a2/ac/f...

, urillnivi trasia odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/-UBlOH1wRmEpj0f6icmFnhttps://wakelet.com/wake/IFw89JWQMSJDOXvyfJLUThttps://wakelet.com/wake/GsurbR1KiqwFrfGBuu3kkhttps://wakelet.com/wake/n71jzAwGzgmRARM8X02d9https://wakelet.com/wake/WanaGQONDnn1s1ep1q84Rhttps://wakelet.com/wake/Ycpk6oZpN8sWd15Q9oMgdhttps://wakelet.com/wake/-YPxj9KAgAo2HmzSVL7B6https://wakelet.com/wake/AeJK-LNdmmGbyeHldwjUUhttps://wakelet.com/wake/H4LUA5BMv_IJr58qwAUPMhttps://wakelet.com/wake/QII_1__UGKyuAbu9zAy61https://wakelet.com/wake/iDjMyFh60KQzCqMBIXHZQhttps://wakelet.com/wake/fesHXWM6GiXGVcu3OT7i_https://wakelet.com/wake/h8UqmXCPaB2TofhVB9QgThttps://wakelet.com/wake/on--0gdF5u8weUrE0bHnthttps://wakelet.com/wake/0Ew9i9fqGFmQFXCqkSAC5https://wakelet.com/wake/fQTGKEX4NFSQkKAYnQfiMhttps://wakelet.com/wake/EQbwGvEaM_pDjtUcoopfchttps://wakelet.com/wake/fWNPq9s1wmY1Or3DeuBjchttps://wakelet.com/wake/zAgIuyzy1HwISy8nxZKWahttps://wakelet.com/wake/B10K-ss92wgSHwqScpXHrhttps://wakelet.com/wake/6nKZXiFiRDM6Zk3WMPa2Vhttps://wakelet.com/wake/N_orf22AbkBbDilkUVzTNhttps://wakelet.com/wake/KXMZhQInYS7A8lnH11ysmhttps://wakelet.com/wake/Lj2YiI6ULwuwNpAtuZ8F8https://wakelet.com/wake/k_Hj9llqNcxXIKYxGDDEVhttps://wakelet.com/wake/gUcHkjM6pKv2Mh6G7a0NJhttps://wakelet.com/wake/mc9rpPCjHx2RDZ7ngqRI8https://wakelet.com/wake/oWk4gFtpudrdAFxFIBLV6https://wakelet.com/wake/yYC6xeb8qCU5KDNjHVBEwhttps://wakelet.com/wake/m8wUGnj2b7O5XP6BnUq-r

, printjor tammen odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/_sREfVxGuexqTJsaaWJmshttps://wakelet.com/wake/7ZtBFET4hqWPm43Xt50hQhttps://wakelet.com/wake/Dsn0mUUOOdvDxCtkS_qqchttps://wakelet.com/wake/Otpqw2x0eFO3jHktBwJwghttps://wakelet.com/wake/ZU-Oxy72U1L43jCThiufThttps://wakelet.com/wake/c516uu1li4dkqEQX_M1IKhttps://wakelet.com/wake/QIQKtzDIlp8V9v6dSw2Pshttps://wakelet.com/wake/FGX2EQXwzin7MerNr5YAJhttps://wakelet.com/wake/Fo3_gMCetOpp36igJQj3Lhttps://wakelet.com/wake/saeYq3T_u67wJMLdkGxfchttps://wakelet.com/wake/5-c-jZruNDoIo7Y4g7V3whttps://wakelet.com/wake/2SWmVysS1H3fOQ-JgCcoqhttps://wakelet.com/wake/FsYkP-cPTko0iFVx555WBhttps://wakelet.com/wake/FXnJDeevOXL5ZxUCEE6Ilhttps://wakelet.com/wake/lleSM4KysKkbS4MJgQGbAhttps://wakelet.com/wake/FdCSVdOCUCcGjuUoy9fFOhttps://wakelet.com/wake/NDVsmodYLJONA1jNSSqa7https://wakelet.com/wake/Y27XCek-cAjrkdBWjhLKxhttps://wakelet.com/wake/iLXafbVD9AUS2OqbiVz2-https://wakelet.com/wake/g-0GyczVfFNws9opaKKABhttps://wakelet.com/wake/109t_-QgXapPPvO-Wp5Lkhttps://wakelet.com/wake/9rJDwwFXxIX3HYZt7R-GDhttps://wakelet.com/wake/2zEebb0dauFPo6ZjOmf5rhttps://wakelet.com/wake/6Qt9oqCgErO9_crAsONsfhttps://wakelet.com/wake/P6modOORib30uFyBapMuhhttps://wakelet.com/wake/FQiDMGi0XpvesWQHm_i67https://wakelet.com/wake/cVW-bwzoVtKxWXOsqWLGvhttps://wakelet.com/wake/nzT5qa8JPSkE4pCABMq9Qhttps://wakelet.com/wake/ujoG85UY-2LnoNaS9Nyprhttps://wakelet.com/wake/esJfb8PZHGFugYgObymRj

, sariyele stefin odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/zI48GS6lMHpjkQyR5IedGhttps://wakelet.com/wake/j0QLerqheMX-MOi8GMty8https://wakelet.com/wake/VuUfqmIvjBaaRzd8vpBD7https://wakelet.com/wake/ZcWJc7vU5IR7aMYCqtERmhttps://wakelet.com/wake/MokS6kBjG2QoXds6j_Zzchttps://wakelet.com/wake/FNyGFwkcg1eEmRSfYlax5https://wakelet.com/wake/8VTO2iiQIoZEkQrbNDv0nhttps://wakelet.com/wake/qT1ClYWDgskU_MYRBWhADhttps://wakelet.com/wake/XmDK0NPtuVssnNuYNh_Idhttps://wakelet.com/wake/vt4Nj-QpnDFdA5SBQmA8bhttps://wakelet.com/wake/KhDtk-pf9SOfVnaMwPKx-https://wakelet.com/wake/eJ3tBWtkkc2qVaxbPCDuhhttps://wakelet.com/wake/41jofsIMhH_ZU63mZFi_thttps://wakelet.com/wake/4ENtnj460uMvkolkiNp4Bhttps://wakelet.com/wake/6XLRbZpVul1krO-ErvZC-https://wakelet.com/wake/sdrLSFDHj3AJYAhD55vsahttps://wakelet.com/wake/gzGeVv_uaNuQJ8x_jnb9Shttps://wakelet.com/wake/pJfTRHYO_X64YkhqWhiZYhttps://wakelet.com/wake/2_uP3IqPTmzEKOcI3c8Ufhttps://wakelet.com/wake/rK4-pU0WGQxt6jmeqzOoqhttps://wakelet.com/wake/d9skDWPFQooVgjxWOCfuWhttps://wakelet.com/wake/GtYWu0RMLzBF5DcKYEuvNhttps://wakelet.com/wake/2cR60H4P42B6u3SsnhQzuhttps://wakelet.com/wake/yK1qDCd2vCVC8xogyzvYghttps://wakelet.com/wake/QxuFfvpM6baihOCLuMAH9https://wakelet.com/wake/Tn44o4-YqYL2THZjedIi0https://wakelet.com/wake/1LdkEeZKuLtk0-U4pelAdhttps://wakelet.com/wake/-qhNd5sXaR1QFXqTQRA7-https://wakelet.com/wake/HfKo4mKQDAz0f4WWtrI7Jhttps://wakelet.com/wake/oTftmxVilOqI7LBnr2LO9

, raishane navadyah odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/2jkHwspR0mA7Yf1h9bPo6https://wakelet.com/wake/8LWuX5Lcklbe_pfMw9u9Qhttps://wakelet.com/wake/JEQTnGwTh-PMo7NZ_9J87https://wakelet.com/wake/rY5jaNXNigs-Ufoha5-MPhttps://wakelet.com/wake/vS0-MZ1142hyqv3DcS8Mghttps://wakelet.com/wake/7fkFDwTTnb4tVElr-xV_yhttps://wakelet.com/wake/7DDICJL_HxKAkAmpBoKajhttps://wakelet.com/wake/kkpw_iBEA4cEA_QdbBZtLhttps://wakelet.com/wake/zulugM9P9yNFKquIpv7xYhttps://wakelet.com/wake/LHUiC5oQD9eeC3YsMAb9ehttps://wakelet.com/wake/BaWV-FGWvrXtZeI7yiiMPhttps://wakelet.com/wake/6RcmBc4hKiIpi3PXINrH2https://wakelet.com/wake/ic3ddcIy0zoA7TMllYexrhttps://wakelet.com/wake/JjSv26sVq_FdJnZeUVG0Ihttps://wakelet.com/wake/FThLr1Q-NPfumgkOGKVdzhttps://wakelet.com/wake/Atn6hhEuSeU5V-I5dFk-Vhttps://wakelet.com/wake/1MiznJzt218hprGrfF2tphttps://wakelet.com/wake/SluFRFLCO1ytVghwBOlaYhttps://wakelet.com/wake/MibLnP7HKJw2YJ5P6-T0shttps://wakelet.com/wake/dRWJepEacXpGlXRmDJtTKhttps://wakelet.com/wake/7upwlsVflX_MLSVtXoTSGhttps://wakelet.com/wake/jf_zByEYkIYiezH-77UC2https://wakelet.com/wake/bqzT42Rhbeaau5JdG4dPZhttps://wakelet.com/wake/bek05Wr8GTzuGGyuY3bJohttps://wakelet.com/wake/8hwUvPlP6Z_JtOxzS1nBPhttps://wakelet.com/wake/wjYYIK0qGJ9CRrT_mt3j3https://wakelet.com/wake/bop_bADzhIn77lo22yCF3https://wakelet.com/wake/-nNi0_xOjbt0Kz2kshmbRhttps://wakelet.com/wake/wrMowZ4brelKWy3LEg5P1https://wakelet.com/wake/2IAb7TD4j3RgYNZ6y9xqT

, todbret andres odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/ZpZNkuIFDHiHr-X27hvr1https://wakelet.com/wake/iaJTPgtJJha26o-IJHeNKhttps://wakelet.com/wake/u5PyYbvVFNCQjaPrga1U3https://wakelet.com/wake/9y8CAiXAlkJ2qml2eTaadhttps://wakelet.com/wake/9v0ny0PrKgNtqeo3vbOB2https://wakelet.com/wake/tVwVUNd3kAqkqEmymBd59https://wakelet.com/wake/yY2KdGhQcXU4XbBNsgA5Ghttps://wakelet.com/wake/l5svIZ-xLAI3Ad4OSt_K1https://wakelet.com/wake/K4824DSG4YiYXIPdfL5F3https://wakelet.com/wake/-i0pBujKF7GPoJ5j7YQ9Thttps://wakelet.com/wake/angmjjB_GP7O-QPVjHnJIhttps://wakelet.com/wake/kzd6vUcJc_zOfkbbJmgGbhttps://wakelet.com/wake/svu9bxCXrBhYZCdU028qUhttps://wakelet.com/wake/wO1xunZ20Qiu5_wOO-jPZhttps://wakelet.com/wake/Uwo4RwGnVD8mm3U2LXGlRhttps://wakelet.com/wake/VYhozgrIfmHFOCCdF2Yqihttps://wakelet.com/wake/9diH2NsqRbbCXLBX4sKT2https://wakelet.com/wake/VLnWaAKIkes0Fbg9yuSHbhttps://wakelet.com/wake/xZKs9mhbzM7eGEaacDa2_https://wakelet.com/wake/zVsOv6SLiV5nVR2dfZrf0https://wakelet.com/wake/K63uqANT5ID5WxbF0ffuthttps://wakelet.com/wake/wBsfh0jsF1Y5brnrGFyyLhttps://wakelet.com/wake/gUcHkjM6pKv2Mh6G7a0NJhttps://wakelet.com/wake/RNwODyYeK0QDXnm8P-NcXhttps://wakelet.com/wake/yyyKbUkv-7Q8oP-SBq_s0https://wakelet.com/wake/MXSi0f_LIJQmL_H2GnRe0https://wakelet.com/wake/qwsUMTx2Ekhh2_dsUG56Phttps://wakelet.com/wake/_wBlQXLqJjKQTTPeHiBeKhttps://wakelet.com/wake/Sgbh8I6vVpRD_zqNYu1kGhttps://wakelet.com/wake/dO_FAdH_2jZU0azgrvvk1

, albirene padmani odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/ZOtZEMpUE4brvBh-xBrtphttps://wakelet.com/wake/didAm4YbKmrm5TQLNK6tChttps://wakelet.com/wake/9lWAKY9uRBy0bLDRBr3BWhttps://wakelet.com/wake/aDNfxzFjEoFtPwahDbQM1https://wakelet.com/wake/5rMuJ4ng5svEWz0NwpQMFhttps://wakelet.com/wake/bgPNbUXwKw-a8U3TuYC4-https://wakelet.com/wake/I-iOM_1Ic9pnp-Zb_tVYohttps://wakelet.com/wake/qCrbyOTStMo0mBwWNRBt4https://wakelet.com/wake/hTVNrHcCUWx-vTdezp7lKhttps://wakelet.com/wake/fcgNT8tYAtJ-1QqsWl8f5https://wakelet.com/wake/zeNA7W-AHqkuk_-ZOqtyjhttps://wakelet.com/wake/XGck_l7n2fzFZQxqOPKsehttps://wakelet.com/wake/EG3TcvnRkKH8JiEoB7qADhttps://wakelet.com/wake/L1mEn4jB1gfR1dwpPkyXbhttps://wakelet.com/wake/EIGOmRPaoZcluqKWr92DUhttps://wakelet.com/wake/T4J7pHnDiCjDoDH2nI-AThttps://wakelet.com/wake/M-oPpT50Q82OJlqdTveQshttps://wakelet.com/wake/hzDtro1tMaoC3UpkR0s13https://wakelet.com/wake/_w7mataUkJsQ7ysvnD-cBhttps://wakelet.com/wake/1epTOFyOja6YxHHTvD4h0https://wakelet.com/wake/vddH_VM1RJ_iDtHZ07dqDhttps://wakelet.com/wake/yoHMHbNxJzjbkJoFoNsG7https://wakelet.com/wake/jdjSTx7g8MMLQrJBYyH-ihttps://wakelet.com/wake/mfjzhoOwPKXL6WgA_VgFvhttps://wakelet.com/wake/_2qs1YJ99TFK4quQvNJuAhttps://wakelet.com/wake/9Nh6c8api12XqpugbuY-Whttps://wakelet.com/wake/46Mqo4z3WkDHPeMfgTUiohttps://wakelet.com/wake/JZeu-G-YhX67dZenqZGrVhttps://wakelet.com/wake/KANPzRVIo9YhazkTdvblQhttps://wakelet.com/wake/N-xzMJRX8uPCHdvT3G095

, greiyel charmaina odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/DMkXMafzq8zYrvMSJW833https://wakelet.com/wake/OiD5B7XEa5uMClZQT5Cy7https://wakelet.com/wake/ID8p1o6h5tnxBZ59S08zYhttps://wakelet.com/wake/QJpLYBqtmGxIlxrM18Pivhttps://wakelet.com/wake/lorUJ2LYOg-OoxO0BkMz3https://wakelet.com/wake/usyEJeBlJyH9AfCxhpYz-https://wakelet.com/wake/p9UDBpD8fKbjFEtMHDpc8https://wakelet.com/wake/luP734C1e0_4yK7oeMPALhttps://wakelet.com/wake/oQWaPX8M5EUzV_RkklQmXhttps://wakelet.com/wake/OFPmCPRsGxeMkGD3Z_BGehttps://wakelet.com/wake/VlZ3CeFw7Wq5YG7YBjq7dhttps://wakelet.com/wake/Mj17hNHMJst9I1GPgPmnIhttps://wakelet.com/wake/ckpCLsIt2vVOZuDlF5SImhttps://wakelet.com/wake/3J8EAx7LveUrCohTCPurPhttps://wakelet.com/wake/u_pt74EkG_Ocv2jJ-_KMIhttps://wakelet.com/wake/kJLz3jTp2GuJTiKeJrZ_Ohttps://wakelet.com/wake/qxB6T9JegZ17FLsit1olehttps://wakelet.com/wake/K69yhT2DkNpltQEHp72ichttps://wakelet.com/wake/FJLHFWAvAmewPci4CNG1Fhttps://wakelet.com/wake/cKI62OwIYNjsVtjcat5Inhttps://wakelet.com/wake/4UMUQGIgQFROcIfzZTbAthttps://wakelet.com/wake/-529t2iuL65STRbG88kyohttps://wakelet.com/wake/I3vWS0JDpjKacwSZRYCzFhttps://wakelet.com/wake/0SUfyB1MlenZX0mEh_F1yhttps://wakelet.com/wake/ov3i2mcUzJwaTXnWwIdTEhttps://wakelet.com/wake/SKOWqTfhQ2M5gFfQoVh3Vhttps://wakelet.com/wake/qOfDCwa344y2tIYRLczujhttps://wakelet.com/wake/Zaip8aO60ifMAQiLv0O3Ghttps://wakelet.com/wake/Qyu9ok7nkyNqDfXkY459bhttps://wakelet.com/wake/UE1vJD_1V0ECR1YqrJhYC

, gilenpadri denzyo odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/UXM1XQIqFusTKck2CuSh-https://wakelet.com/wake/tsXzWnYa9XPmwCzl2kEI3https://wakelet.com/wake/ZaxCr9l6e-SadeqM5EBz1https://wakelet.com/wake/VwZ5F-mibgfjWCOvTPUdbhttps://wakelet.com/wake/B_qpONSW_NirzwlbD-Ceehttps://wakelet.com/wake/revbanXOyJ4nEXq2U-uQ8https://wakelet.com/wake/HMh5_D2XbL6swKSNPCSdnhttps://wakelet.com/wake/a6phIDNuAf5RmzVemcR60https://wakelet.com/wake/9t9387L_Zmq04D-YFFt4vhttps://wakelet.com/wake/l1wpM1zQniFJeImsjfJbxhttps://wakelet.com/wake/n3nklBxLa7qJRpPy_QBnIhttps://wakelet.com/wake/IJw1VfGmq1GgCUefaEnhjhttps://wakelet.com/wake/JEXu1UPph0d19_EBcg0R9https://wakelet.com/wake/BUEhEdAK8Tpfibh1UwNiGhttps://wakelet.com/wake/RYkV2R1DOLvxmMR50WdpGhttps://wakelet.com/wake/RFf48DmEhLsDbBqFiH3lPhttps://wakelet.com/wake/nScyg5oxvv32nZL1jG8M_https://wakelet.com/wake/lkncq9QbZdcYEIBtbgZXghttps://wakelet.com/wake/_6x43HC6PhzNNFHgTsrpjhttps://wakelet.com/wake/lPgta5rpxaWSCedEej1ayhttps://wakelet.com/wake/ZMiJ4RAGkfGQsPP_O9UQRhttps://wakelet.com/wake/91UPM3wm0vfvbRf0-3Hybhttps://wakelet.com/wake/XG5QOY5zvwpVxZ1oP-j28https://wakelet.com/wake/qZfA0Hs3qM3Z7G-0YjVx_https://wakelet.com/wake/1rfA0ydYq3yRlTKdlfoDHhttps://wakelet.com/wake/Yxl4y4ZysReeWrtfT--Uuhttps://wakelet.com/wake/xPexwKe8sBDW7Vv1kEqUPhttps://wakelet.com/wake/ynNPjQZOfWKDngYJCk7U4https://wakelet.com/wake/bDUq5LiQZCk8S5GBtFk-4https://wakelet.com/wake/6eWYlspo7kMsKIXT4e-_-


Strana:  1 ... « předchozí  185 186 187 188 189 190 191 192 193   další » ... 197