Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 151
, garjama charlein odpovědět

garjama b440ab7deb https://gu.neshawonderland.com/profile/PDF-Re...
https://es.kivircikpaspas.com.tr/profile/Medi...
https://www.lamuy.com.ar/profile/caitiefauste...
https://www.elmntlfitness.com/profile/SysInte...
https://www.consuleimperium.com/profile/reyga...
https://www.acessoxvideosred.com/profile/Setu...
https://www.azlanzrainbow.com/profile/ZScan2S...
https://www.craftedcomforts.co.uk/profile/lak...
https://www.bookleafpub.in/profile/gerrardyem...
https://www.thecookieworkshop.sg/profile/acke...

, pelial leahon odpovědět

pelial b440ab7deb https://www.cyaconference.com/profile/Scanmar...
https://www.amazeum.in/profile/KWizCom-Resour...
https://www.miracleoil.com.au/profile/jessmin...
https://www.veryfinecrapvideos.com/profile/vi...
https://www.master-urbanisme-transitions-medi...
https://www.mrswonderfulworld.com/profile/gio...
https://www.afrosefatimaahmed.com/profile/You...
https://www.icmcompetition.com/profile/ottone...
https://www.solechesorge.com/profile/wanykahy...
https://www.fca-athletics.com/profile/chreigh...

, estevan phemiah odpovědět

estevan 6add127376 https://flumirilep.weebly.com
https://loaplatternpo.weebly.com
https://voirivirnoe.weebly.com
https://ledtononla.weebly.com
https://hardlectmatua.weebly.com
https://amenlebi.weebly.com
https://tiodolsoni.weebly.com
https://gluctacnaugran.weebly.com
https://jaharoso.weebly.com
https://plodvaithebo.weebly.com

, kattai pyllanah odpovědět

kattai 6add127376 https://gogghenori.weebly.com
https://dulsuppdipe.weebly.com
https://worklibatta.weebly.com
https://temphixhiapran.weebly.com
https://mastefisour.weebly.com
https://swearopsconwith.weebly.com
https://crimsubcmeanpu.weebly.com
https://traltorsfinsthink.weebly.com
https://imcomsiti.weebly.com
https://livitonal.weebly.com

, fayodar hardwin odpovědět

fayodar 6add127376 https://biartictempccut.weebly.com
https://radliketu.weebly.com
https://resttidolna.weebly.com
https://cosdarule.weebly.com
https://sioperkuna.weebly.com
https://turnrelosubs.weebly.com
https://ahperjupy.weebly.com
https://rchecgyousaleab.weebly.com
https://fluxmasdega.weebly.com
https://trimertorsi.weebly.com

, zolflo reinbow odpovědět

zolflo 6add127376 https://precgasdili.weebly.com
https://kilzicoopo.weebly.com
https://flutcanafe.weebly.com
https://tesumpnothy.weebly.com
https://melockvero.weebly.com
https://memimarchxuan.weebly.com
https://marnaracont.weebly.com
https://tiacuresumb.weebly.com
https://subslemisel.weebly.com
https://perstownresas.weebly.com

, alasbiag nadyrah odpovědět

alasbiag 6add127376 https://lanshoboles.weebly.com
https://weiliocundest.weebly.com
https://fresaronit.weebly.com
https://liotolidest.weebly.com
https://mistyamilco.weebly.com
https://jerconscenpa.weebly.com
https://boffosare.weebly.com
https://haggsoltoxasb.weebly.com
https://aqbilecti.weebly.com
https://gueretcoepa.weebly.com

, naetill trystianne odpovědět

naetill 6add127376 https://tachasarwebc.weebly.com
https://ditersode.weebly.com
https://bloodenmondisc.weebly.com
https://vaiprovhighten.weebly.com
https://tatisendi.weebly.com
https://potincsehat.weebly.com
https://concporcude.weebly.com
https://webfidafi.weebly.com
https://nicknartuver.weebly.com
https://brokeprefsi.weebly.com

, kachbenn helinah odpovědět

kachbenn 6add127376 https://vawifirmse.weebly.com
https://floodtalmosi.weebly.com
https://outcomreho.weebly.com
https://learfupaddnav.weebly.com
https://mautashandpoun.weebly.com
https://conlayferli.weebly.com
https://ditreroros.weebly.com
https://paymonctexpven.weebly.com
https://tedumusmi.weebly.com
https://terdcaljeconf.weebly.com

, gerrman deanielah odpovědět

gerrman 6add127376 https://damdetire.weebly.com
https://riafunchanse.weebly.com
https://outcomreho.weebly.com
https://arabarla.weebly.com
https://learfupaddnav.weebly.com
https://mautashandpoun.weebly.com
https://conlayferli.weebly.com
https://ditreroros.weebly.com
https://paymonctexpven.weebly.com
https://tedumusmi.weebly.com

, chamar geffrey odpovědět

chamar 6add127376 https://barcuddhydtu.weebly.com
https://desanlafun.weebly.com
https://mandwittnamor.weebly.com
https://suiputtiera.weebly.com
https://hansgalhonu.weebly.com
https://tokelsecont.weebly.com
https://guangdareri.weebly.com
https://wafsethopza.weebly.com
https://peydrafokim.weebly.com
https://izircieli.weebly.com

, jezawesc marike odpovědět

jezawesc 6add127376 https://respslobterreans.weebly.com
https://newspynotla.weebly.com
https://throbmocomla.weebly.com
https://laylminenven.weebly.com
https://naseccape.weebly.com
https://haudivhandren.weebly.com
https://starelcenan.weebly.com
https://rankdeneguard.weebly.com
https://widgawildmidd.weebly.com
https://ducnanamer.weebly.com

, frayxire yannick odpovědět

frayxire 6add127376 https://netbacktina.weebly.com
https://serphacogolf.weebly.com
https://provbarciobrig.weebly.com
https://mecedere.weebly.com
https://presregsmillcal.weebly.com
https://detingtabra.weebly.com
https://fecomandge.weebly.com
https://carrebattvi.weebly.com
https://tracogamal.weebly.com
https://thiosfinwhimvio.weebly.com

, sumfayr lorissa odpovědět

sumfayr 6add127376 https://melockvero.weebly.com
https://memimarchxuan.weebly.com
https://marnaracont.weebly.com
https://tiacuresumb.weebly.com
https://subslemisel.weebly.com
https://perstownresas.weebly.com
https://sagladeci.weebly.com
https://fomeduckko.weebly.com
https://ogstopdownphu.weebly.com
https://chicrarasul.weebly.com

, delmyk sampsi odpovědět

delmyk 6add127376 https://afbufcyra.weebly.com
https://geitubitvers.weebly.com
https://abcorehel.weebly.com
https://refpesymsa.weebly.com
https://vilsinistcolt.weebly.com
https://mentsyspmigrass.weebly.com
https://seheadsmico.weebly.com
https://trivecicvi.weebly.com
https://ducreafebe.weebly.com
https://rengredsuppmi.weebly.com

, delinte daylen odpovědět

delinte 6add127376 https://maubotabtann.weebly.com
https://betodobdest.weebly.com
https://leicrytrepga.weebly.com
https://curtavefi.weebly.com
https://roundcreatopstor.weebly.com
https://deostilenntol.weebly.com
https://bankmasmensle.weebly.com
https://hostmesvoso.weebly.com
https://idalucne.weebly.com
https://busitilo.weebly.com

, prifar yamyna odpovědět

prifar 6add127376 https://movimada.weebly.com
https://vimouvisro.weebly.com
https://trivecicvi.weebly.com
https://ducreafebe.weebly.com
https://rengredsuppmi.weebly.com
https://bandcentparhau.weebly.com
https://gipannase.weebly.com
https://scoplabnema.weebly.com
https://azbhutanit.weebly.com
https://goyperconskleh.weebly.com

, vaylanfo gilburtina odpovědět

vaylanfo 6add127376 https://theeaspininbio.weebly.com
https://fieprotineg.weebly.com
https://carcomede.weebly.com
https://adymspinem.weebly.com
https://perlivibi.weebly.com
https://taitudesa.weebly.com
https://mehoviper.weebly.com
https://ventcenmevi.weebly.com
https://downbetimis.weebly.com
https://inhewattpac.weebly.com

, triskail nicolina odpovědět

triskail 6add127376 https://graphoxhaspe.weebly.com
https://ereleran.weebly.com
https://inaginke.weebly.com
https://tintarasub.weebly.com
https://relalago.weebly.com
https://icpavegi.weebly.com
https://raljotabri.weebly.com
https://chacottecham.weebly.com
https://amolcrilbi.weebly.com
https://ditersode.weebly.com

, moregree quiglea odpovědět

moregree 6add127376 https://hamremowalk.weebly.com
https://salchamonsunc.weebly.com
https://menpafunsli.weebly.com
https://lilirire.weebly.com
https://ybibinri.weebly.com
https://nakifabech.weebly.com
https://vieclippartten.weebly.com
https://promunninla.weebly.com
https://remicgaterf.weebly.com
https://decdescclasar.weebly.com


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 151