Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  10 11 12 13 14 15 16 17 18   další » ... 201
, teniode darien odpovědět

teniode c2936d4fca https://sway.office.com/pmpB6b6MExhVgETf
https://sway.office.com/nzCIBCnTHILcpeZq
https://sway.office.com/S0HE843Vqjx4daSf
https://sway.office.com/U1UoVXarQhDgyvBO
https://sway.office.com/4jH5EflNMgwgG23y
https://sway.office.com/HYb5iCF96uxmwfpu
https://sway.office.com/axnfZykB0Mni8ALZ
https://sway.office.com/82ixAp94vX5D2eg5
https://sway.office.com/6FfKpLv9xSl5Bfbv
https://sway.office.com/rOTANJTmoRScrx0R
forum.rlmines.fr/viewtopic.php?f=30&t=222894&...

, phisai peeler odpovědět

phisai c2936d4fca https://sway.office.com/JGlSyHpb9VFrXKRU
https://sway.office.com/CrBcCiGkwfgIvxLy
https://sway.office.com/wJJzHJDi5vmcfm3s
https://sway.office.com/ATSgXXbuLBST9opg
https://sway.office.com/Xbte7C6jZD88Mje8
https://sway.office.com/loohXcDyXAYZ9Z4S
https://sway.office.com/zitg7uSWQzCNk2vs
https://sway.office.com/XQbtVVWBqgAKjgmb
https://sway.office.com/YXeMVUmJKHavmhab
https://sway.office.com/mPVHPrtLpq1fFFzS
www.malchuty.org/component/kide/-/index.php?o...

, madejany washbyrne odpovědět

madejany c2936d4fca https://sway.office.com/rWsa3iXXSjiSBjDi
https://sway.office.com/dDNcwwso0oFsd886
https://sway.office.com/AH2Se7wi5jedWbT0
https://sway.office.com/fGnoIDPFR75Fe5aq
https://sway.office.com/wu7RzBn09usmm3jz
https://sway.office.com/R7uGY4BiUhLqjHSU
https://sway.office.com/wKHAjHrkgHJa1zoq
https://sway.office.com/IU63tElwd56gqRxk
https://sway.office.com/X5qoSnO2V5Af4XSV
https://sway.office.com/keOQ6AFe9IoWAZbp
hopsuk.cz/index.php?a=85&addpost&page=1

, bralinl caicie odpovědět

bralinl c2936d4fca https://sway.office.com/GtYzkLohZVBaaqQv
https://sway.office.com/gKgWiOEAAausMXjM
https://sway.office.com/YJAXNtJyGdrB6lqX
https://sway.office.com/ocLxvcJ4M6oZj3pk
https://sway.office.com/Xuy1C30hDeT0UXfi
https://sway.office.com/RPz82WvAnzSb1K3F
https://sway.office.com/yccCpsZ6VpRhH6Zu
https://sway.office.com/GJbdJdoZz5Z6fQ2r
https://sway.office.com/vb11hv7nofyp4Hne
https://sway.office.com/0AUTQufA8HoWJg79
https://www.shxxt.net/message/message.php?lan...

, valmar taleeshiah odpovědět

valmar c2936d4fca https://sway.office.com/l6OCeck1cqAVpsm8
https://sway.office.com/lg4fZhF3qi95JwQ0
https://sway.office.com/GCFoB3qB4QyYEBwu
https://sway.office.com/RwVUTlCivmn4uaHe
https://sway.office.com/U5WPovTrqZu7sDF6
https://sway.office.com/UU7foVm8xAjBLHvl
https://sway.office.com/vzT5Zz0n1WY08VRz
https://sway.office.com/cxvNfoEZphtru6BR
https://sway.office.com/hHw8i46nZByhYim1
https://sway.office.com/DDsg2sGcYLiO6ZFI
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4281&a...

, ninragn keeliah odpovědět

ninragn c2936d4fca https://sway.office.com/k9WX25tVmYCAUExy
https://sway.office.com/4EHlpToxm19uEm3t
https://sway.office.com/5sJ6UasT1hoYFihN
https://sway.office.com/PtS8OkWJpHz4ZBTy
https://sway.office.com/BcjL3B7mBcHk4yJW
https://sway.office.com/4kgCrHSlrBwhx0SB
https://sway.office.com/InUk99zMP7SWNE6I
https://sway.office.com/7gVR5r5uiaC49P0X
https://sway.office.com/ENbxIFxzDPzhATj4
https://sway.office.com/3Qjuq8Q8mzeJGKn8
https://nizaemon.ocnk.net/bbs

, turkkah martel odpovědět

turkkah c2936d4fca https://sway.office.com/2BO3pdBSUDRtgBjd
https://sway.office.com/vwoFU717JmkQe35H
https://sway.office.com/ze3ddmDa1UDar9b1
https://sway.office.com/HNkOpQ1DrFpzXgjl
https://sway.office.com/66fPE9czJ7V2SSgJ
https://sway.office.com/dmjq4B0zsbEyel4u
https://sway.office.com/X38aOvd8Ao7bh9Me
https://sway.office.com/qzNBKW9p9DpwNB5g
https://sway.office.com/KLzCXAE1ItEpUMmt
https://sway.office.com/VkiDZlOlVDUAevJ6
www.komaimedical.com/message/message.php?lang=en

, chaever graham odpovědět

chaever c2936d4fca https://sway.office.com/QGzvzG650AujaWU3
https://sway.office.com/xY7eTXm8HDfnvMiN
https://sway.office.com/2VXj6evB5XRnZWdB
https://sway.office.com/Ki7f0UWLKUM3S6Hw
https://sway.office.com/srkouI4AWX0AEBwL
https://sway.office.com/bBiEJjEKHs8TxmjI
https://sway.office.com/ZlidEEpsqIrrhyf8
https://sway.office.com/waNsHdACsnInimdq
https://sway.office.com/rWneXhHW97fNBPdb
https://sway.office.com/Fcqsf29UR9ilRgZV
https://talk.gamemc.eu/index.php?site=profile...

, fabsak beegan odpovědět

fabsak c2936d4fca https://sway.office.com/EtpNBL8tLK7Qfmig
https://sway.office.com/ZOxpuDzbQuj3QVHB
https://sway.office.com/yg2gYeL16aWxOwAt
https://sway.office.com/GNdLQGc5hfV7bLW6
https://sway.office.com/HUFDxmexd1d9X5Yk
https://sway.office.com/pSMajz5BYw8Oq2rc
https://sway.office.com/BzDS1oJaBZTQa1bM
https://sway.office.com/tAENg2djXflwwDBY
https://sway.office.com/39av6mSHNuVQykep
https://sway.office.com/0V2iNgEdQkH60hSB
www.crossover-ingelheim.de/erlangerhof/gaeste...

, shanad wyanete odpovědět

shanad c2936d4fca https://sway.office.com/FqgLz1tz836buRN2
https://sway.office.com/EkQpQD3xmPbpGsX6
https://sway.office.com/0CBz4YXE5mo1HP6s
https://sway.office.com/PqDB1Bgl0zQ5UqFH
https://sway.office.com/bAjpkvsIVGAQNTdQ
https://sway.office.com/tHtRoUosf6EFJmwT
https://sway.office.com/jbcAiZtresDjH5Uz
https://sway.office.com/YrpdDsBGDngycH5P
https://sway.office.com/NBAVRWtIrq2THIHd
https://sway.office.com/7CgYQVJBMlMKronP
https://www.reihe6.de/g%C3%A4stebuch/

, chapen ulymah odpovědět

chapen c2936d4fca https://sway.office.com/89UFDjIaO6JJDDPy
https://sway.office.com/yUf2hgLG7ciChwlw
https://sway.office.com/tww1ArUzY1FAcknJ
https://sway.office.com/1Cvjh314fyvsStCT
https://sway.office.com/sCCp3Ked6O5Zz9eI
https://sway.office.com/ASzOlPXY7fwiqdlD
https://sway.office.com/pnJscjHEFG1F6jS5
https://sway.office.com/OWg2ZEWr9H1l75vP
https://sway.office.com/mDu7ektbec2kk8PN
https://sway.office.com/JvGZ4dc07z9AFuqD
jockel-wesemann.de/g%C3%A4stebuch/

, taddwily thirza odpovědět

taddwily c2936d4fca https://sway.office.com/k3EfE4D7tNQoiOkQ
https://sway.office.com/vUv6UVoE1eHhcxHz
https://sway.office.com/nFMwdOhxCVGBrEJq
https://sway.office.com/WllE6hvjBgQivWXo
https://sway.office.com/0HyEk5h0D0bjElff
https://sway.office.com/76QYLG0ifilHaOeg
https://sway.office.com/iA9nBSpIMWOIWvuz
https://sway.office.com/uDUBmCJ0KC9Om4Bt
https://sway.office.com/Zi7pE1IAxwO3vRkc
https://sway.office.com/exshFOfAUq3bmX4T
www.meiyuebaby.com/plus/guestbook.php

, kalavyg vyberte odpovědět

kalavyg c2936d4fca https://sway.office.com/JCsRl0Z0F1GuxZ61
https://sway.office.com/stLcKbif7tg2TD84
https://sway.office.com/lPIiOFDKBefDV1BD
https://sway.office.com/9Kfr7tNfGlu5eYll
https://sway.office.com/EJIbYflCiNHfoaAe
https://sway.office.com/bGCGvlJ1uaHHH2BX
https://sway.office.com/EnUoKBCXBoanOHpY
https://sway.office.com/eaS16qbmtJPvvShW
https://sway.office.com/00zjS8QJB0a6RgtQ
https://sway.office.com/C4PBKRABd4F1KwgH
https://fusen.ocnk.net/bbs

, philwylo yannica odpovědět

philwylo c2936d4fca https://sway.office.com/BG4CRMOGWJCmIkL3
https://sway.office.com/FU4OawzanOBfx751
https://sway.office.com/4YgsyWfPIIYpgvNI
https://sway.office.com/zp5s3PKNQMyMNmY4
https://sway.office.com/UDDFuzB6zZMqJ95o
https://sway.office.com/ZM4t68C46itftru5
https://sway.office.com/3eMynJDBGWuMMwD1
https://sway.office.com/Ugj8ywP8aPdCqVRd
https://sway.office.com/3PdkPg62pfVFUTFc
https://sway.office.com/vungYOg66d0q4U5o
https://www.lavozdelriotarqui.com/index.php/c...

, elibeli saunder odpovědět

elibeli c2936d4fca https://sway.office.com/IkquUGa3D23GsSqP
https://sway.office.com/kD1emAKcX50Ys51C
https://sway.office.com/GstcG2pzHEWqmJpH
https://sway.office.com/iSIHf9P5ZSQWogGt
https://sway.office.com/Hr4Els810qZ8qhWA
https://sway.office.com/IrDdYVDFiC2qdmps
https://sway.office.com/r2S6Aa8zcYedIIDj
https://sway.office.com/TYHltDidSefExkvO
https://sway.office.com/BbK4RFIE5XE7aQ19
https://sway.office.com/c2RODG9KGD2rczcx
abortion.co.il/index.php/component/k2/item/26...

, jaegua sahsha odpovědět

jaegua c2936d4fca https://sway.office.com/AsCg2XjgEIJrqLUk
https://sway.office.com/OuwWbfKFEPyj9quV
https://sway.office.com/88QGARvj1rYBiCGc
https://sway.office.com/dCkiEWPBBKLxbt9V
https://sway.office.com/Vy49AONIxUzyiwi4
https://sway.office.com/gcdPGEfwiLU0OjPW
https://sway.office.com/4jAP9SyTsH5KDkbH
https://sway.office.com/NxSbe80ke4wAjcoR
https://sway.office.com/VpbXwkMz8Evh1tqU
https://sway.office.com/lyzZDDfVSgeE4yRN
https://www.ulrike-privatpage.de/gaestebuch.php

, shijana noadia odpovědět

shijana c2936d4fca https://sway.office.com/HK7n2LVHoUySxLl9
https://sway.office.com/PkbxtwhiXTYVIJK7
https://sway.office.com/dr1lTGtmUilHZKdN
https://sway.office.com/wGkJNubhX6A1jEjp
https://sway.office.com/Rab8O2nbGhtaYiYw
https://sway.office.com/rzGLBXxD0ZOupEkV
https://sway.office.com/WikGTVgb0KkeUBI2
https://sway.office.com/tDmOfHZy65NRZJJN
https://sway.office.com/hgCHpTY0YL20Gwgu
https://sway.office.com/lu8ZCrbDBnZ89XZF
przytulanki24.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=52...

, meireni yeirah odpovědět

meireni c2936d4fca https://sway.office.com/By7YOqxN1CZh3HrT
https://sway.office.com/GG8AzPGWPqkirNZr
https://sway.office.com/3UfmEYRoeaG8lO0k
https://sway.office.com/2eoMTUEmNRMpSChx
https://sway.office.com/tAA6CwxvlsWKMwS6
https://sway.office.com/ey319GcghlBoKBiX
https://sway.office.com/untKY8UFDBzSta1D
https://sway.office.com/rFs1Ec9HKU210CJ3
https://sway.office.com/MnCqAl8M7gfRPx8h
https://sway.office.com/E3xeOv9rvRa8FviA
https://mia.world/dispmehllongcon

, maindemi vilhelmina odpovědět

maindemi c2936d4fca https://sway.office.com/jNoFUPXqnU23xKH4
https://sway.office.com/aBNprW4CY90hEDZu
https://sway.office.com/VVvkBN4iw3CvrMg6
https://sway.office.com/mFgSLiDROgvMtfOR
https://sway.office.com/rkDtT57IAHS3um8V
https://sway.office.com/w4yXM3AwxlCCJLge
https://sway.office.com/MYCe2oEFs8Bj1uJr
https://sway.office.com/L2u7m3wADl5ngCIZ
https://sway.office.com/LLDinZczGbG83LIN
https://sway.office.com/5N1wREODokghgD3b
https://grand-voyage.jimdofree.com/%D0%B3%D0%...

, janwan genevera odpovědět

janwan c2936d4fca https://sway.office.com/RaMSUV08TB9RYjOQ
https://sway.office.com/f1pOAxAwasjPdnPX
https://sway.office.com/FCV13u6eFAVO7sCF
https://sway.office.com/4lx7k2khHH5Xd61v
https://sway.office.com/j01KQq2C1DEztj2r
https://sway.office.com/BfCHmBDxx5hCZsdE
https://sway.office.com/n5vx4F6YB4yJnTs7
https://sway.office.com/t5klflhCIkxuR0LH
https://sway.office.com/xMlbuHzg3hfH9kYU
https://sway.office.com/lApX6gjoXFUBbzsn
davidlupo.com/guestbook/


Strana:  1 ... « předchozí  10 11 12 13 14 15 16 17 18   další » ... 201