Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  10 11 12 13 14 15 16 17 18   další » ... 198
, marbla naples odpovědět

marbla c2936d4fca https://sway.office.com/d4jnP0nB7yCH1Jw8
https://sway.office.com/f5PfPpXGKr0MHbKX
https://sway.office.com/r4jvnGEtPPTjBma8
https://sway.office.com/lWMtC3YDVfFWM9lz
https://sway.office.com/no4GzHfoZwaZYt1k
https://sway.office.com/DAqgvIAYpHSJ0WVN
https://sway.office.com/rneBIuqczwJOv4pN
https://sway.office.com/B3FIIDyGpxcIAC43
https://sway.office.com/8DOUqiXyqkJ32dZz
https://sway.office.com/VlsIDNPbG2GkwI1C
www.bohuijijinhui.com/message/message.php?lan...

, godzach anastasia odpovědět

godzach c2936d4fca https://sway.office.com/ne5aZpfZSpFZXf5O
https://sway.office.com/vU5w9QYAtSmjikoG
https://sway.office.com/n3TTpICh0hOqI6XQ
https://sway.office.com/ZUpeMRCGMjWA1J3w
https://sway.office.com/VvFgKl2qcbhwN76z
https://sway.office.com/CsXPUsVa2x0Z0GO8
https://sway.office.com/6R74TYfALJepSvD3
https://sway.office.com/gGNhkQFXyuTyR612
https://sway.office.com/Okg7GFxDZZW97iup
https://sway.office.com/8TQOntCj1mvBhJBt
https://markfield-online.com/message/

, uriadea hamell odpovědět

uriadea c2936d4fca https://sway.office.com/9zh4wjJlbawhf6UA
https://sway.office.com/ItWoFtBlGXv6AD0R
https://sway.office.com/BvtHRzIF329KCmCN
https://sway.office.com/TCizpg3FYvaWxVze
https://sway.office.com/kaeIpdhIS0Kymk1L
https://sway.office.com/UHfRvWR48ZwxvoYp
https://sway.office.com/5EoF2i1kEbzJKRh6
https://sway.office.com/53OPRbmEX4m2v3J5
https://sway.office.com/jQYvkssnHCRAWeAp
https://sway.office.com/qAB69OtMD1ijWUzb
www.visudhidham.com/joomla/en/component/kide/

, chuccec cherita odpovědět

chuccec c2936d4fca https://sway.office.com/vVhLwtwg315DMDgB
https://sway.office.com/igSlFlqHWwjVXSlT
https://sway.office.com/Ecojj2zv57tfLeYB
https://sway.office.com/ltj9ai4ulzaEA0f8
https://sway.office.com/5AmGRIwTrOoP6iFy
https://sway.office.com/aDbCRamRFKV4DQAG
https://sway.office.com/iEBDbk30yyOocVf2
https://sway.office.com/ilhv0n7aGrbz4CD6
https://sway.office.com/Sr5mCKCTGYTPoiTe
https://sway.office.com/PzeIbFilr1Y4IemA
nishikawaryo.sblo.jp/article/38771465.html

, verkahl yoshiko odpovědět

verkahl c2936d4fca https://sway.office.com/qrURds6FHnVN2wCR
https://sway.office.com/4zxEsJAeHSqcoXwM
https://sway.office.com/865BSCELLCCvrRSq
https://sway.office.com/5K2kMhL7n6qIzIBy
https://sway.office.com/wafgwLRmcN2CDxBL
https://sway.office.com/oQME69PV7bsuAN1o
https://sway.office.com/VQjAFOHWnSI6LhYT
https://sway.office.com/bq9qpSX622CCkWnC
https://sway.office.com/piH5mYUulfE77YE5
https://sway.office.com/UE9XxFhWLFf7H4ib
www.szwinfun.com/message/message.php?lang=en

, peatnell catelini odpovědět

peatnell c2936d4fca https://sway.office.com/kugsaR9qk5OJ957z
https://sway.office.com/5RenNUlscamT3hAg
https://sway.office.com/hd9FgYidPjnbojsT
https://sway.office.com/lyJykzktRG05iSbw
https://sway.office.com/x4kx0E0VH6co3Tlb
https://sway.office.com/A9JRUgrlMfwHuwWB
https://sway.office.com/W8sPayb2yJ93Kw3N
https://sway.office.com/GCSziClc40gAXJ0O
https://sway.office.com/nnzvWBo3Klk2Bmsn
https://sway.office.com/kM9Q6wxBNRjKvjQt
https://ssupply.ocnk.net/bbs

, zedfry maridell odpovědět

zedfry c2936d4fca https://sway.office.com/bSSEEJPwsbGCkrBm
https://sway.office.com/1JUiBelVITtmqCoi
https://sway.office.com/YcgfvkEioAdCIUCT
https://sway.office.com/R4m9sV1eEBbqDDAo
https://sway.office.com/HEeF14HrADyvlC8p
https://sway.office.com/43WtowCTMzGrR7bx
https://sway.office.com/XZTrqpysi5WDLpN5
https://sway.office.com/RSSaov2PCPJWEkE6
https://sway.office.com/1A1AB9NAQ9KydLwd
https://sway.office.com/XwrY5wkBAhtOG1Jg
lastguitar.sblo.jp/article/178285917.html

, vignvoy christiaan odpovědět

vignvoy c2936d4fca https://sway.office.com/YkzicHRl5ZikXyBo
https://sway.office.com/oEG819WHGHDhTUxa
https://sway.office.com/PENR1uLYw0SACD7E
https://sway.office.com/uAqWEV2VNVbO5Rr6
https://sway.office.com/Cz7VPwU99UpGvA6M
https://sway.office.com/lcM2oR5ItHM10I9e
https://sway.office.com/6Jrd0RDtqR1ZFMGV
https://sway.office.com/ZMFHKSNGuC5NzCjI
https://sway.office.com/8pkJml8tYHAy0yMG
https://sway.office.com/IfHoYBEh3dRSxxIx
https://triol-art.de/index.php?option=com_eas...

, yalareve chrystar odpovědět

yalareve c2936d4fca https://sway.office.com/l6i5G4OKLvwHEIcI
https://sway.office.com/80Z11GhlzsenshmV
https://sway.office.com/MDRRM3f7FsaYMAY3
https://sway.office.com/TkxiEDVvqoCMsvUp
https://sway.office.com/DZ72SmOolEANZhUo
https://sway.office.com/zsKpgE07LG1SfkJs
https://sway.office.com/VgsKQPw7OGOwkTAA
https://sway.office.com/tJDvI3MmjUtQEN17
https://sway.office.com/4qNnBVxgyZi0yyuo
https://sway.office.com/F9QLGxe2nqMQQkDS
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1

, mamshay fisher odpovědět

mamshay c2936d4fca https://sway.office.com/0fv58S6tKwBAqJwb
https://sway.office.com/UtYX0LnHW10j2nC5
https://sway.office.com/cmwQ1xpRKE10rrVM
https://sway.office.com/rw3JOMDEv2xWxi0J
https://sway.office.com/OPbWEUcWJGi3RIho
https://sway.office.com/CnRiJXDqJBi6mL8e
https://sway.office.com/5YyuYX5VvcFXOZVR
https://sway.office.com/5hTe3LCX1WtjjlB2
https://sway.office.com/Bodw43txKsDPQgnf
https://sway.office.com/pgDqSzkjKX5oAcfm
https://www.trickeri.org/component/kide/-/ind...

, petmelt shareen odpovědět

petmelt c2936d4fca https://sway.office.com/0W4p23kEuZ6ZcaOh
https://sway.office.com/f5J6W3XPD45bohyA
https://sway.office.com/HZWROTmSilfAbS6E
https://sway.office.com/M12X7p761e6o39Ux
https://sway.office.com/ibmGFNAOZQN6hYWA
https://sway.office.com/4xFmiC6YsIFr8NCc
https://sway.office.com/xzARBA4Z6wH5FZP9
https://sway.office.com/MeEGqjU7Dh1sECUs
https://sway.office.com/ZMrG9GqRRWZnFF9s
https://sway.office.com/jHUERmfvHwf2K3Oo
www.lvririau.com/index.php/blog-lvri/item/134...

, emphyri narrah odpovědět

emphyri c2936d4fca https://sway.office.com/AGglxexaL6pimmAA
https://sway.office.com/2CyYdDBfeUofPNJx
https://sway.office.com/R0drzR4fNWFKqZgv
https://sway.office.com/zALPRl3jWWlzxuOh
https://sway.office.com/uyGEf6pOKpCw7wBc
https://sway.office.com/k4Kn1LO5uoBpCxXM
https://sway.office.com/QTIt5QhFdBi9wAFl
https://sway.office.com/I8IXWG0yBCO1ibDk
https://sway.office.com/h5gx5CGpAtQDBZDk
https://sway.office.com/UFULobTauvdjQVvQ
sneakymonkeys.com/main/index.php?site=profile...

, endrpal ardeena odpovědět

endrpal c2936d4fca https://sway.office.com/f8JfhUn3m6LCYyvS
https://sway.office.com/VmnAobhUBXROu6HS
https://sway.office.com/vzCShN43DiCr48NZ
https://sway.office.com/knIr0Qh0IjhoSKsk
https://sway.office.com/x3xFly2TEemQz51X
https://sway.office.com/V3m7xZkqnPqJFi3u
https://sway.office.com/HlnHfn7EpjaHOkNu
https://sway.office.com/ghR3Tz2sQipGjJdx
https://sway.office.com/U7JigW1cWEt92KJO
https://sway.office.com/fMF4Z5uMXxGdKrUX
sneakymonkeys.com/main/index.php?site=profile...

, kalayese imanee odpovědět

kalayese c2936d4fca https://sway.office.com/sGgpdeFIHuzK4hB3
https://sway.office.com/nSgYIRZYZ3bmLcCS
https://sway.office.com/21PQn3e8FwRDIIzs
https://sway.office.com/RDkv8LuMlLoxLrdq
https://sway.office.com/fVoEgNhx7mwD1LYC
https://sway.office.com/Ztrz4bbgDsYo9OT0
https://sway.office.com/aLUyGdbeYVBMmDf8
https://sway.office.com/SfB4N93480UDwAfY
https://sway.office.com/6rzwT1Xm1UzHTUHG
https://sway.office.com/hUphLXr5roknyZCE
e-shiretoko.sblo.jp/article/176837482.html

, caszos mooreland odpovědět

caszos c2936d4fca https://sway.office.com/zFiOiTQVh9KjB6ZW
https://sway.office.com/9HhfRGlgFGwGQb1l
https://sway.office.com/tdDPBewWLlSy4dtJ
https://sway.office.com/uDOzJjcfNkDp5bAh
https://sway.office.com/D0hA1oXG0N26Nlez
https://sway.office.com/LQlxaNvrTAOTCr5o
https://sway.office.com/4Y2ghMJAHmCWG2WY
https://sway.office.com/XmBB1jUq4azYLWT6
https://sway.office.com/fPdXV1HrisozjMCl
https://sway.office.com/XinJ8bO35A2XbPPW
https://www.heil-dich.de/gaestebuch.php

, namwas alburtine odpovědět

namwas c2936d4fca https://sway.office.com/D9S8xkVupXGS5roM
https://sway.office.com/hXNAAM1WPtL7RBlT
https://sway.office.com/aV7EHHXR8Om41uGA
https://sway.office.com/aDrli1iwdm1s8yQU
https://sway.office.com/8XSajygWwgXImXbN
https://sway.office.com/tPhicfYob1lWMnHN
https://sway.office.com/hVkHvJszSVxAVcCm
https://sway.office.com/2aBKiKY2yxzbiopS
https://sway.office.com/H47Z6NUUxKhx3DVZ
https://sway.office.com/dXa3ecaBDnJaAS8J
er2vr.sblo.jp/article/189044565.html

, berarne dekotah odpovědět

berarne c2936d4fca https://sway.office.com/ZQLt4Ai9CLudwcxv
https://sway.office.com/QnGl57lHETu5ourC
https://sway.office.com/kfh9Byf8axSgLlEG
https://sway.office.com/ITieqqDEemehVPTb
https://sway.office.com/8RbBD9UZiFRSFNht
https://sway.office.com/mAm8m7LUjp2LAVO2
https://sway.office.com/ld1icJniztAEdDT5
https://sway.office.com/98wO5gUQ77I87lfC
https://sway.office.com/PvfAvHw36uiWxfQ7
https://sway.office.com/wxEYry1fYI7dx4jR
www.quentin-perceval.fr/chine/?q=node/52&page...

, silida opelie odpovědět

silida c2936d4fca https://sway.office.com/VMsbslIK4onnIqXP
https://sway.office.com/LCBp3E2nr6D4fdMf
https://sway.office.com/hEtcr3X2D5d8o5N1
https://sway.office.com/8tC6H1MfT43fecGK
https://sway.office.com/PBVqfM9j57siicxi
https://sway.office.com/IESCu42iLZhfRg3l
https://sway.office.com/nAW9yntTbaP1vjrP
https://sway.office.com/TFziafODGb5wQXfh
https://sway.office.com/liqeDLBrDRFNzYmw
https://sway.office.com/MztmLZl7xnBAlAY4
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1

, desiband millah odpovědět

desiband c2936d4fca https://sway.office.com/WtSw8uqqTEGitVzd
https://sway.office.com/rllgZEfPopFIlrWb
https://sway.office.com/JCkSMLXC2hs9YBTB
https://sway.office.com/jShkwmlxzepQYH9h
https://sway.office.com/AU9IwGsULAtcunn2
https://sway.office.com/mMAheZMgX1Lz5TyT
https://sway.office.com/v60niMPXbkan3z0e
https://sway.office.com/2qhn70cYnJfMU2au
https://sway.office.com/tRmF8kBu6BHT2SSQ
https://sway.office.com/HC4yDQCZfF3CiR3v
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=3252&a...

, gorolero geraynt odpovědět

gorolero c2936d4fca https://sway.office.com/Dx3n5z4aK7Zv1p2A
https://sway.office.com/GWZ2S0j5cHox3IFC
https://sway.office.com/nUJMC1rmCJs1mWwp
https://sway.office.com/FqjWhh1EPlVrR6vx
https://sway.office.com/BeRyncVJEM7AxkOm
https://sway.office.com/Gk32QGPyTKKR31Y3
https://sway.office.com/IPse8E8aN0bC8qTv
https://sway.office.com/FV4wI77Pst3xKGYU
https://sway.office.com/5AuhYn5QJzChy2A8
https://sway.office.com/o14Jyn3UA1FIKmg3
www.msake.net/message/message.php


Strana:  1 ... « předchozí  10 11 12 13 14 15 16 17 18   další » ... 198