Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  11 12 13 14 15 16 17 18 19   další » ... 201
, byabeyg taleebyn odpovědět

byabeyg c2936d4fca https://sway.office.com/LzAjFEVfCvCZI6dS
https://sway.office.com/fw5HLCjNMWwD1RjB
https://sway.office.com/AM20bM64aGBmQ1Up
https://sway.office.com/PynP7bPkmo2rYDar
https://sway.office.com/4Me9qxlDEUYIO6xv
https://sway.office.com/g9sw1lOUK0M66hFh
https://sway.office.com/BvXiOAtSuIyYAprv
https://sway.office.com/tkwa2YoRqWXSnDaf
https://sway.office.com/52Gq3xxYtLhZ1ojq
https://sway.office.com/wZoP8FGz52QJhbDg
https://www.gmiel.de/g%C3%A4stebuch/

, vynqui shayleah odpovědět

vynqui c2936d4fca https://sway.office.com/OAGoMa7futiBRHnB
https://sway.office.com/0JUCrgWJSscEDR7I
https://sway.office.com/oMdSCBscq3W7TaGK
https://sway.office.com/9uzl6qmAMCcAuXCr
https://sway.office.com/8Ev1fxCwy7gFk2Mq
https://sway.office.com/8ZwHPc5kBfCUDPo4
https://sway.office.com/juATm2HScHCgfVtO
https://sway.office.com/Y1ijsXmZ0k5F4aTN
https://sway.office.com/qM9T2YmLxwCvm0uC
https://sway.office.com/1RV24xiHu7aTHKEy
https://lochoang.jimdofree.com/my-fellow-coll...

, derema ellitia odpovědět

derema c2936d4fca https://sway.office.com/dYzCNOpLgAQuSBW6
https://sway.office.com/IqaG3pddRAdCFDcb
https://sway.office.com/JBWKvymu09Xmipzu
https://sway.office.com/1y0kY7qmzBGBm6bd
https://sway.office.com/Se2cNZlkJWmQWSpA
https://sway.office.com/AjDm3AGxNF8YkRTo
https://sway.office.com/r8Q2kg9ss7mECQ3V
https://sway.office.com/YqtCJ32iPvpoq3Od
https://sway.office.com/vzWbyO0z4bKsDWWL
https://sway.office.com/oDd64gk8uuSZVPGK
jamoneselpelayo.es/smartblog/4_.html

, aheeigh alyshia odpovědět

aheeigh c2936d4fca https://sway.office.com/G8lDYErJCF7J7i7s
https://sway.office.com/H9pUOcjYfvICHZUj
https://sway.office.com/QJtRfGbj6gO6qpF5
https://sway.office.com/3fULSXqJOyZoQc28
https://sway.office.com/cnHjlqoAiGVwV5dK
https://sway.office.com/Hgf7KBENlc1Z9vF3
https://sway.office.com/s4R1AaM13oqLWC4m
https://sway.office.com/j8QHsNpsSHnQqCiA
https://sway.office.com/FElZmSQq53kxgCkI
https://sway.office.com/SnQHLcLQBtucjLCM
www.zy-xcx.cn/plus/guestbook.php

, delaste gittel odpovědět

delaste c2936d4fca https://sway.office.com/2dNE2BEBifT7sHM7
https://sway.office.com/jEYR2gBeaNJTNtAE
https://sway.office.com/9yItDxmGZFiz5dRX
https://sway.office.com/Hq2oxUBDVF8arZCB
https://sway.office.com/kN3sQ10GDURueToQ
https://sway.office.com/bt8VDJ2nDbvNITXe
https://sway.office.com/u6B2Dfiu3HwU7hD0
https://sway.office.com/XKit1YAlcR93LFMJ
https://sway.office.com/zhBvBzZUpPYxNvEB
https://sway.office.com/uCqi68ZGFHJ7JUNP
waurusi.sblo.jp/article/148130266.html

, elezak janeatte odpovědět

elezak c2936d4fca https://sway.office.com/55VULnDI0NrqqEGG
https://sway.office.com/g9hPTDLgMAbQOMie
https://sway.office.com/szq58UxAcqI8li3e
https://sway.office.com/eyr7M2Q45SnJZko7
https://sway.office.com/WiHiYbbIJ6ssXUIg
https://sway.office.com/E9KRp8BgtTmXPKtL
https://sway.office.com/F85utSfW8o8188Bs
https://sway.office.com/fuDDx2PpMiItxBXF
https://sway.office.com/8DAvZ5EA54FsbbyJ
https://sway.office.com/xpCDSP5UO5qgDk2V
https://www.maido-diy-shop.jp/bbs

, wheasun palmela odpovědět

wheasun c2936d4fca https://sway.office.com/iTJp2w7H3zgG7EYW
https://sway.office.com/zAyEqA4gEQiY6Tf9
https://sway.office.com/EjvxJfFBzS37XHGW
https://sway.office.com/5n45Egoxot1TdGCZ
https://sway.office.com/8b5mcuWkKJALYhiV
https://sway.office.com/F3R2sT5yGd9iIeZ0
https://sway.office.com/IDSveWnkMjJqRcJs
https://sway.office.com/7Oohuq99n8AWA7Ke
https://sway.office.com/MF7xcGPFNXfHimnZ
https://sway.office.com/1Rp4wwRDKlHLJtA9
https://loishatbock.jimdofree.com/forum/

, torban avrylah odpovědět

torban c2936d4fca https://sway.office.com/1pWhb1o31ZueFpby
https://sway.office.com/N6s1zukn75RN9AGa
https://sway.office.com/Ju9W0EEHORatyB6L
https://sway.office.com/2qFCpBosSiCpnsYr
https://sway.office.com/HKLaWCyP4NarclHo
https://sway.office.com/eCctD8ywnek5fQXP
https://sway.office.com/AzY0vdyKFTJjDDhj
https://sway.office.com/uotJUJGErzpZpAlL
https://sway.office.com/RSO1mYatC3muqMKV
https://sway.office.com/0QMwhUcINotd6K0p
fmotsu-ceo.sblo.jp/article/187875566.html

, diahai alicia odpovědět

diahai c2936d4fca https://sway.office.com/KA2wYJO51Wb2z9uJ
https://sway.office.com/vi54ctQNEq04Czv2
https://sway.office.com/5TuItMtckFKh97o0
https://sway.office.com/zFwPYCv298hqc0ef
https://sway.office.com/bRRh989HHvnUBxHR
https://sway.office.com/agFM6B7CGhia079W
https://sway.office.com/w4VJWzh1IjvJVzF2
https://sway.office.com/ogt0ylwl0qTuBZKM
https://sway.office.com/IPy4d4nnCNkkH4H8
https://sway.office.com/8UapGjSsF8u90TM9
https://www.birmingham.ac.uk/research/perspec...

, tansaha ellytah odpovědět

tansaha c2936d4fca https://sway.office.com/6qs8X3v4R7kLEG1d
https://sway.office.com/nglu9KvssYbdhc9r
https://sway.office.com/Xot1G9ckJYyQ6cix
https://sway.office.com/UCSFbTZ3p0onMjSO
https://sway.office.com/Jp0CUtl22xq0j98G
https://sway.office.com/KmqiVT7lsWsM5w16
https://sway.office.com/QMJYIfLdEo1s0RFF
https://sway.office.com/HNWkL8DDDmpBuIcY
https://sway.office.com/5NIo4D4HaRFN7gzB
https://sway.office.com/rO5w1fHaUfOQGD1K
www.hblyg.com/plus/guestbook.php

, respfaio natayne odpovědět

respfaio c2936d4fca https://sway.office.com/57hWCLmTisn4I82U
https://sway.office.com/8vSJZW50uNE5mgki
https://sway.office.com/4e8XFRANb3Q5PrXm
https://sway.office.com/DAapCpGPk01UR2VA
https://sway.office.com/aLAQ3tGa2Kp8VD9l
https://sway.office.com/zLushMxyURR4zW0o
https://sway.office.com/K7XHFCpIzmvdam63
https://sway.office.com/FQv3NsNoxgSL5rFL
https://sway.office.com/9I5WrOsFAzejiMDg
https://sway.office.com/JT06RP4l2zio3i7i
www.malchuty.org/component/kide/-

, ingwan haldana odpovědět

ingwan c2936d4fca https://sway.office.com/HEAxHV8hv48L6S9H
https://sway.office.com/r5haUWeMnlz1lbMy
https://sway.office.com/91YcOJtQne14af8r
https://sway.office.com/AwiUsTDaGt5UGCc3
https://sway.office.com/lBelzMrR16t1t6V1
https://sway.office.com/VDCLfZdct2YbTqnr
https://sway.office.com/uhC8ab8g7Q83jwrj
https://sway.office.com/CEdzCRY9TJRYACNi
https://sway.office.com/DXFlyZxCgRpMDBB1
https://sway.office.com/RsSdt9PtFWh6cOHY
aurorapink.sakura.ne.jp/yybbs/yybbs.cgi

, einhbern heckter odpovědět

einhbern c2936d4fca https://sway.office.com/ofSnfkivVkbjgLUE
https://sway.office.com/l0zmNxaBhTarNtr8
https://sway.office.com/xQM23QpTitStvnr9
https://sway.office.com/8RMTvW92EQIvAbmq
https://sway.office.com/mrcV3SpvNIhm7WF7
https://sway.office.com/HtErKYPCf8gtOk62
https://sway.office.com/Dp7EspZOrm8tKpvA
https://sway.office.com/ER7fL4RPs2rqI6BQ
https://sway.office.com/EF4gIWimnx8SH0uo
https://sway.office.com/oC74w2HnTe3mlk11
blackpirateradio.altervista.org/component/kid...

, olatvany radnore odpovědět

olatvany c2936d4fca https://sway.office.com/m0j7iXdGGNHYA1QG
https://sway.office.com/0iP7JUiBB1NbKSsG
https://sway.office.com/gd5EDf9e3mH8hb3S
https://sway.office.com/b6WeX6yDIUZW4mnT
https://sway.office.com/Dqd4hLU4ucIONdaA
https://sway.office.com/7sDWlxA7OVLfCmhi
https://sway.office.com/OLUGRMuCFCW5WkbC
https://sway.office.com/wH9CAIixl2tfWfKw
https://sway.office.com/ISChB7sRCAp8QTgQ
https://sway.office.com/EEqUClOwwLE1SVSB
https://www.avvocatostefaniatoninato.it/index...

, maimanv dashiki odpovědět

maimanv c2936d4fca https://sway.office.com/kSs1hnhVxqmW1M96
https://sway.office.com/bKftNEIgGEqTu8Et
https://sway.office.com/ztwfMy489eOgycyL
https://sway.office.com/i5sxNAg4gNQIVPHI
https://sway.office.com/wjyxkBSjkzAy7Tby
https://sway.office.com/tm8dAkyFM9TaJHoh
https://sway.office.com/9CjwWnquFiycj5ny
https://sway.office.com/NNGD9Xtqmsxnh5rj
https://sway.office.com/1BQPdxxEtvJMBGOM
https://sway.office.com/DZC9C5PV0AdqCNv2
https://www.audioreferencedirect.com/bbs

, jairen wonytta odpovědět

jairen c2936d4fca https://sway.office.com/1YdUF4FlCNEtZTc4
https://sway.office.com/yEW3AJB3faynlPxI
https://sway.office.com/L1HfvDkvJE5XHGCC
https://sway.office.com/kvx5AbkqJohQZ1Bz
https://sway.office.com/wS2EVmwEU3bJeuoT
https://sway.office.com/hMycelhB9Aj2oLPA
https://sway.office.com/1ynmfnmxXcUk7uzk
https://sway.office.com/oAX0bj5hLHHVJ7lQ
https://sway.office.com/3Q4OsG1gfF372hgc
https://sway.office.com/joMKL7kHLcHkLobY
https://www.pasteleriaalvarez.com/en/module/s...

, dargre seannon odpovědět

dargre c2936d4fca https://sway.office.com/cZUujAYt8uyItfvS
https://sway.office.com/HuNn6REPv1GDJr0A
https://sway.office.com/TKHfoWR5OAuJPXBd
https://sway.office.com/OMAW7YHEWM8bpjAM
https://sway.office.com/hAXi0DKYc4tSojiw
https://sway.office.com/sdtlBh943jCYc254
https://sway.office.com/BEvkALaQND5O55us
https://sway.office.com/nndHsCvL0zagcCBz
https://sway.office.com/vrnEfQwxzgbRD5Ea
https://sway.office.com/473Q22CE22eQpOe7
kanongigue.sblo.jp/article/187347851.html

, bracai patwyn odpovědět

bracai c2936d4fca https://sway.office.com/gZbWlCYYVCSE4iQk
https://sway.office.com/qyIp1xCqWJhd0UOP
https://sway.office.com/8ajWlduxQpJwroLF
https://sway.office.com/qF4D8m25gXDG4rXP
https://sway.office.com/QKsCwiJkm0sbpTH9
https://sway.office.com/GIgXIFWm99jzHdcU
https://sway.office.com/KfkfUukENSjvnBty
https://sway.office.com/PyYMFHncstpn4TyQ
https://sway.office.com/0nzEYFpqN5XWJYUb
https://sway.office.com/ioyXjuDuiciYjOuk
https://mail.fabiopedro.pt/oracle/index.php?s...

, ionkay webbleah odpovědět

ionkay c2936d4fca https://sway.office.com/vAhXQJXVddcCgfB3
https://sway.office.com/8QA1QL47tLp0snEC
https://sway.office.com/D0cGze5tOH5YdilF
https://sway.office.com/G8W7FflQG80GA6EC
https://sway.office.com/H0IYpt4ItadMN7rU
https://sway.office.com/iTp6hSfrONmqMTkY
https://sway.office.com/BPxh5SbH7WIBWvqc
https://sway.office.com/DR3X2QWYum05Y0eV
https://sway.office.com/gzmPJ2DADTxQ6wOj
https://sway.office.com/i64C1WmVbYn91ddp
https://www.oracle.fabiopedro.pt/index.php?si...

, vanyani kashim odpovědět

vanyani c2936d4fca https://sway.office.com/551ogxnVy3fR6NVj
https://sway.office.com/uCaz2mckdYU0JLEZ
https://sway.office.com/S3T886t2x7cAzBLH
https://sway.office.com/d1Glv1qRE2dcxFvr
https://sway.office.com/eobN1bOpwItppAHm
https://sway.office.com/AxHiCIyD4czr2aFq
https://sway.office.com/KVVzIHeGcesCuANl
https://sway.office.com/0ajijfVe0AAlc3Tk
https://sway.office.com/aAcljFVomVGQ6YWM
https://sway.office.com/E2T8cE8UxUfJkbLF
https://www.pictya.de/g%C3%A4stebuch/


Strana:  1 ... « předchozí  11 12 13 14 15 16 17 18 19   další » ... 201