Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  11 12 13 14 15 16 17 18 19   další » ... 198
, derykarl tamecka odpovědět

derykarl c2936d4fca https://sway.office.com/XssH8wZk9DN1o1zg
https://sway.office.com/MGwoQPtY9P0HHGrm
https://sway.office.com/gh24XNk8Crr0EII8
https://sway.office.com/hMqh2LbtbidImurB
https://sway.office.com/qEMlO3PFvkl36ukD
https://sway.office.com/DyqRgkH7K3kHAVjC
https://sway.office.com/uen4eFTAC35t5utC
https://sway.office.com/l9T4rv9DxtCeNhDr
https://sway.office.com/2FhOCe4UWkRe0vZq
https://sway.office.com/mSjbiRD2NdcrhG7X
https://oskimo.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/

, salaphem inkata odpovědět

salaphem c2936d4fca https://sway.office.com/MoK7oIDCK6DLeHPy
https://sway.office.com/HqZUHF761Wvdj80t
https://sway.office.com/E3Kvpb9x3XCGNxj4
https://sway.office.com/GPqzZm5jpyhB9ihw
https://sway.office.com/xXCkRBkoqNDO6p44
https://sway.office.com/amt9PwISbtvVCXHR
https://sway.office.com/Hubf2ogRA6FVBvnt
https://sway.office.com/CQFGYKdQFkfjKyxI
https://sway.office.com/qp1F4eCqTwcMyAY1
https://sway.office.com/tr6iVl7Pzg5eoEBR
https://ballapp.jimdofree.com/a-g/bg-brg-carn...

, wikjame dahnae odpovědět

wikjame c2936d4fca https://sway.office.com/bMahB2lT2RkGpF3l
https://sway.office.com/dvjDEiUypRVbAwU2
https://sway.office.com/7iMpNP0D2nJuVz9l
https://sway.office.com/nateNzqwgA6rVNoP
https://sway.office.com/GvvSv8DednCpxhu7
https://sway.office.com/6GJJSe1E7T4RuDhV
https://sway.office.com/FqXhrzaTuXwuJvKK
https://sway.office.com/0Wxwg7RoUyv9uLcG
https://sway.office.com/SEhYD2xpfdypfzID
https://sway.office.com/UVxXtoGYs3HWElPk
www.bachaufwaerts.at/gaestebuch.php

, rosajens indirah odpovědět

rosajens c2936d4fca https://sway.office.com/hvmNbuWf1kYyXij4
https://sway.office.com/tDEIB8TCGcq2c0mG
https://sway.office.com/ZjKuxw5cPHGjmD3C
https://sway.office.com/EOlUivWQgmEDMBCK
https://sway.office.com/PCkTGUqbp7MED8BS
https://sway.office.com/G1N5iZsPiWW7a69i
https://sway.office.com/kvTw0AimGk4XpeYq
https://sway.office.com/8CAZoV1ZGxv2XZo9
https://sway.office.com/mxlcJBHepNsWi52B
https://sway.office.com/89WFNFiVD0UCofFB
hirokota.cside.com/concert/2006netabare/yybbs...

, janavard thurman odpovědět

janavard c2936d4fca https://sway.office.com/FwE8CrW8lybP4wP7
https://sway.office.com/7JRQBKT0I48Qszgj
https://sway.office.com/03ob6D7VHE9O2c5B
https://sway.office.com/waWTbMBEXM3Tm8Dz
https://sway.office.com/wPIZqQl3nlld4LWz
https://sway.office.com/Ls4X09H8KBSjs04c
https://sway.office.com/Mh2EY25o4g7nvpoO
https://sway.office.com/yLFW6CqEbJsQ4DmZ
https://sway.office.com/F6p5Y9lmDc6wlpx8
https://sway.office.com/qBRYAQi7noCxevTS
https://www.dandando-mo.jp/bbs

, saffjay shanicka odpovědět

saffjay c2936d4fca https://sway.office.com/TrPIhe0ecWLD9caB
https://sway.office.com/4i5yz6Felp5FBlHr
https://sway.office.com/kYp3hdM1O84re8vr
https://sway.office.com/CawDqj7IrPrZmCrC
https://sway.office.com/P3Ajq0kkqGefHOPQ
https://sway.office.com/57UDJWs7TAWxtlAO
https://sway.office.com/BxnZjvNGkDGFHrSh
https://sway.office.com/GKoYruufShXkSjw3
https://sway.office.com/wBOC3X91Lt1IVAuC
https://sway.office.com/Xy9bviDWHFmqGEWs
mrg.sakura.ne.jp/dol/nhe/joyful/joyful.cgi

, talydama warwic odpovědět

talydama c2936d4fca https://sway.office.com/mXTXVYy9a8XNjaH1
https://sway.office.com/QVWIjosak87Azn22
https://sway.office.com/G7gFaJ3wAc5E3NE2
https://sway.office.com/HCIWgU6f1CwjWHe3
https://sway.office.com/CK9vucZZvPVA7MaY
https://sway.office.com/CTyHcIWIy4nGgroJ
https://sway.office.com/hWWcwTl5bojhF5w1
https://sway.office.com/xaUP0BuWX7tVErHq
https://sway.office.com/yUIAyB24A6QIG987
https://sway.office.com/RN1zXb0aSirrFlir
neonexxo.com/index.php/component/k2/item/5-al...

, caeysa beygna odpovědět

caeysa c2936d4fca https://sway.office.com/XZVjJJ4PlzamSizA
https://sway.office.com/l2f8M7mpE7O2Zadr
https://sway.office.com/OpVHTiSGVeOUpX9N
https://sway.office.com/onOzECsZa7rnkiDC
https://sway.office.com/EHRd6y5ROGVclu9c
https://sway.office.com/gbQjzGfNh3Z5rQ7u
https://sway.office.com/JosiCW9HV2s8G2nb
https://sway.office.com/ALdF5kyN43FqXNoz
https://sway.office.com/OfJgJNcRMx9K481D
https://sway.office.com/pzn7IHYOkpKTnF4X
https://audiomania.ocnk.net/bbs

, yvannor lannie odpovědět

yvannor c2936d4fca https://sway.office.com/KX8qnEKAFPMCEph4
https://sway.office.com/CUqnrM8AGuf9wzFK
https://sway.office.com/MtGuz50i35iZ7zol
https://sway.office.com/FemApuRhgvTkhq7e
https://sway.office.com/DtmhmebLnpDMqVWO
https://sway.office.com/FnKrTdCiVs7rHrqK
https://sway.office.com/wHmtvAoeB7QOrrIO
https://sway.office.com/0JbFIOUPNIgHFPUA
https://sway.office.com/y1cGzhcFnuUDWXzb
https://sway.office.com/3zcNCk2C13986u5k
rudolfsfogado.hu/index.php?option=com_easyboo...

, keshwal makinleigh odpovědět

keshwal c2936d4fca https://sway.office.com/7NKDqTvrgw7pwMrH
https://sway.office.com/brwLSdUHwwfAbW0q
https://sway.office.com/q8EDTIaBaDjuzFV0
https://sway.office.com/4wm0YaF57i3jRPT8
https://sway.office.com/swCvtCTdtJkwb1hN
https://sway.office.com/4bPpyuInT8UiobYF
https://sway.office.com/c6vx4hReEg8JGiDV
https://sway.office.com/PhKvgn3C8okct9CL
https://sway.office.com/v0tFVgyRixaYqMsu
https://sway.office.com/VGlQVlLfRj1LLtAC
aquarius-net.org/cgi/joyful/joyful.cgi

, kahlhome saharra odpovědět

kahlhome c2936d4fca https://sway.office.com/ZOAPxGTZfi5e9W8m
https://sway.office.com/7vtoMQqlrs9S5QfF
https://sway.office.com/oHfAJEW46HBznjmV
https://sway.office.com/6AZeYF4772dK1IrU
https://sway.office.com/hEmc11RvCvwMAGF0
https://sway.office.com/kB0ym9OMVWS5FIYs
https://sway.office.com/BIJLyuYAlRdpOVkn
https://sway.office.com/ry4M3MlraceChZRm
https://sway.office.com/dp3QiuDBOLsikhZQ
https://sway.office.com/QwA8gwWfgjCmVNoT
www.cqtizi.com/plus/guestbook.php

, antiber deidra odpovědět

antiber c2936d4fca https://sway.office.com/Yd4QcR8Avhi2H37o
https://sway.office.com/GunByT73lyIlp4F9
https://sway.office.com/KhxlEWWULZdF4M8I
https://sway.office.com/YLFDvAfZoMnm6ACt
https://sway.office.com/Bggfwt8ME7AWAFSm
https://sway.office.com/cvAzEaYEHuU46I2Q
https://sway.office.com/acHn8CMEuW1GWyj5
https://sway.office.com/h58opLYojzVOqFN9
https://sway.office.com/DesrA0y3122Z1SYK
https://sway.office.com/2MqkxbLyOLr7OTlk
www.51dianlan.com/message/index-en.html

, jamibevl godard odpovědět

jamibevl c2936d4fca https://sway.office.com/WV5a8gnA0cVplMut
https://sway.office.com/404qYpgCXKziUmSW
https://sway.office.com/WGshQ8IK4fNbQG5e
https://sway.office.com/BeoEOstlJEiY5FNz
https://sway.office.com/MIbzEVSpLBm1cbhH
https://sway.office.com/BclXFBtqKau14gy3
https://sway.office.com/38VmzEu165hKGNCe
https://sway.office.com/ScgcCbTOMtsMxtcT
https://sway.office.com/XEZMlIsvbm2EToCD
https://sway.office.com/zRX9kBTEGptkSUCr
bjcopyright.com.cn/plus/guestbook.php

, jarfar saedah odpovědět

jarfar c2936d4fca https://sway.office.com/SAahMbXekaCWqRCV
https://sway.office.com/z7FqfGU0LJkqB1EC
https://sway.office.com/6jOy9VKHxYcZc688
https://sway.office.com/nLEohlLqDhvFaXQ5
https://sway.office.com/u0frWSf1ndQQyoy3
https://sway.office.com/EuDOS4p5wQycgmQN
https://sway.office.com/B6VJDnAKmgp3c1Pu
https://sway.office.com/WC9hTDSyi6EhPdUA
https://sway.office.com/9JOxSvQzMTsNZ251
https://sway.office.com/yIkx9tHplQNj3kbP
https://www.ulrike-privatpage.de/gaestebuch.php

, lavdari rangey odpovědět

lavdari c2936d4fca https://sway.office.com/Ebrm1lN5fLORzxao
https://sway.office.com/QmxMAMBGdkME9EBW
https://sway.office.com/XONqPb2oBa22xZhP
https://sway.office.com/nCcp80sBk7nD5u5k
https://sway.office.com/drN4BlOjud8zCUGh
https://sway.office.com/63ELv60BFHtgFcwo
https://sway.office.com/z4hjhWcrlMGD0ELy
https://sway.office.com/EP25xKJAFFfN16ED
https://sway.office.com/2G54X4eiAzVfbJ4l
https://sway.office.com/PHkY5uLEeLkYpAkS
https://www.kyorakudo.jp/bbs

, morber darysia odpovědět

morber c2936d4fca https://sway.office.com/XLW3VYgfOd9CoASc
https://sway.office.com/b6jzFXUWgJepRexp
https://sway.office.com/1U7cE0U4uSwEMcPp
https://sway.office.com/JXBLeQi6YANFLFcI
https://sway.office.com/W4crvfjqyWTY6EdF
https://sway.office.com/0yqqtVLYGLTLuENY
https://sway.office.com/3UepoG6os1yqU2aX
https://sway.office.com/qJn3rKib46h713lo
https://sway.office.com/xayTsquxJT8e93Ve
https://sway.office.com/agwcFKHvBpmyViSR
https://www.dlsamtrade.com/message/

, rilesale ayleen odpovědět

rilesale c2936d4fca https://sway.office.com/kB5uoaFgtfiJL5cT
https://sway.office.com/QNrDGkqNPDcGudxf
https://sway.office.com/CeHrttJAyQlurrdG
https://sway.office.com/KGBVWrMzUimAqluG
https://sway.office.com/GNoVmkhfD45KMSCt
https://sway.office.com/6hhwewzjcCaC0Jci
https://sway.office.com/owGtTpnDMrj1etiE
https://sway.office.com/XGwmJgeS6c5ohzV4
https://sway.office.com/ADz8uOtGrqMw4sHw
https://sway.office.com/lIclxWPAJefUXgXK
https://zsstraz.cz/web/index.php?a=315&addpost

, treazac dawsin odpovědět

treazac c2936d4fca https://sway.office.com/ABtRizM5K4qSyE6T
https://sway.office.com/eAZeZCx1arGSk1BF
https://sway.office.com/Upm9ZclYrX5fYWw2
https://sway.office.com/2H4C6OUasJmRIFZl
https://sway.office.com/vbqN0VpKIYQSib7J
https://sway.office.com/2Gi5AzgCwbU64Mx0
https://sway.office.com/blGJscP7ElmvWuFL
https://sway.office.com/lsU2mNtRN9XQCvr0
https://sway.office.com/vfDRoksgpfnCwXev
https://sway.office.com/HlRgrDRxdGED9jPX
suvadra.com/jcms/index.php?option=com_easyboo...

, frydzel gabriellah odpovědět

frydzel c2936d4fca https://sway.office.com/3qj91glxJzsA0nbC
https://sway.office.com/gdjShj1A8GWuqoiG
https://sway.office.com/CYMzIaxhFfdcTV1H
https://sway.office.com/z8UjChwVWMPE4ClV
https://sway.office.com/Gc094nwnhnVCVLkD
https://sway.office.com/BN50gMjk72gU2O8q
https://sway.office.com/R1MXLwTJVhDmoySC
https://sway.office.com/0vTnNCfzk9pGB2e5
https://sway.office.com/Dv90vkbTQ80UzKTl
https://sway.office.com/0iOEp43NOoyCnfq1
https://www.espoir-silver.com/bbs

, shenase crandel odpovědět

shenase c2936d4fca https://sway.office.com/6u9xMHC0IIKw9NR6
https://sway.office.com/EzmcEReteYOU17EO
https://sway.office.com/TjnySWcumQdMACCE
https://sway.office.com/JumlPA3WDuGiCS5u
https://sway.office.com/IhlqSXE3t6HxtvnL
https://sway.office.com/GNlLxepOvyHGDSTa
https://sway.office.com/UrEaJsEarSNqgSIp
https://sway.office.com/SMWK5DCeWBMPP4mW
https://sway.office.com/HtxXOESMV9SBIM3p
https://sway.office.com/niZ9nBNMMQabckBq
hopsuk.cz/index.php?a=85&addpost&page=1


Strana:  1 ... « předchozí  11 12 13 14 15 16 17 18 19   další » ... 198