Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  164 165 166 167 168 169 170 171 172   další » ... 201
, sundthan taleyshia odpovědět

sundthan f91c64177c https://dokumen.tips/recruiting-hr/downloadfi...
https://seesaawiki.jp/despsikindvi/d/((NEW)) ...
https://globalsportbase.com/read-blog/3126
latehyd.yolasite.com/resources/Superman-And-T...
https://worlegram.com/upload/files/2021/11/xx...
https://trello.com/c/1sc27fbL/12-fontself-106...
https://cityppl.com/upload/files/2021/11/9U75...
https://www.pixnet.net/pcard/12831602b8e83993...
https://pdfslide.us/real-estate/hippolyta-fac...
https://www.pixnet.net/pcard/50413601ce7ca4a3...
https://poetbook.com/read-blog/978
https://together-19.com/upload/files/2021/11/...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/3d72a...
https://7gogo.jp/x80eVHZLBXzP
https://tertoretic.mystrikingly.com/blog/fl-s...
https://sophiamartin1979.wixsite.com/canrarec...
https://ramknessriji.weebly.com/uploads/1/3/9...
https://alpegebinhatch.wixsite.com/ovulcieci/...
https://waymalcurtliselen.wixsite.com/gaistag...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/54dd9...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/0d222...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/40061...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/25122...
https://trello.com/c/RJ6ZYx0v/19-zip-ccleaner...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/6014b...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/ff3ed...
https://wakelet.com/wake/6LtAbtyJmexP_1Zgr7PCR
https://mybeer.xyz/upload/files/2021/11/DHtGQ...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/2c27f...
[url]https://fdocume...

, sargmar ariana odpovědět

sargmar f91c64177c https://acviderre.mystrikingly.com/blog/mcqs-...
https://seesaawiki.jp/complepbule/d/Utorrent ...
https://lepardebtcons.diarynote.jp/2021112721...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/c6beb...
https://dispdutabno.diarynote.jp/202111272106...
https://dispdutabno.diarynote.jp/202111272106...
https://seesaawiki.jp/portslacgave/d/Brasilei...
https://vacepgava.weebly.com/winlock-pro-831-...
https://tanalipincie.wixsite.com/nalifolgcons...
https://frustratedgamers.com/upload/files/202...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/af984...
https://ormausetic.weebly.com/hillsong-church...
https://seesaawiki.jp/lettferssabe/d/Torrent ...
https://zitohealthgraph.weebly.com/henri-char...
https://gedpcondowbraso.wixsite.com/atexcaca/...
https://somporka.com/read-blog/3874
https://www.hadikanka.com/upload/files/2021/1...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/23329...
https://emgaluput.mystrikingly.com/blog/path-...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fde4b...
zyynor.com/upload/files/2021/11/p14xX7c7uhFkn...
https://folkpebbzahyspe.wixsite.com/tricolbou...
https://seesaawiki.jp/senlisono/d/Free Daemon...
https://adunmadray.mystrikingly.com/blog/wind...
bicycle.one/read-blog/10930
https://seesaawiki.jp/ntabagildif/d/Age Of Ch...
https://alsputaciv.weebly.com/uploads/1/3/9/2...
https://epgagirdstep.mystrikingly.com/blog/pd...
https://preclifoxtpebisil.wixsite.com/erbuidi...
[url...

, darnjamm laughlin odpovědět

darnjamm f91c64177c https://cluttertaineranter.wixsite.com/hackta...
https://rowitow.wixsite.com/woprholete/post/u...
https://seesaawiki.jp/zeyferphasi/d/Kp Astro ...
https://unecropaddbo.wixsite.com/dustcesirest...
https://thrusrehomarksi.wixsite.com/readdcure...
https://clubnudista.com/read-blog/2325
https://bioprottioti.themedia.jp/posts/23881628
https://cdn.thingiverse.com/assets/21/6a/26/c...
https://seesaawiki.jp/todumcifact/d/Kafila Re...
https://trello.com/c/EPbfV1Vl/16-iso-sherlock...
https://tsifaddhartelire.wixsite.com/terdobal...
https://seesaawiki.jp/windvolfoystel/d/^HOT^ ...
https://worldiweststinlicp.wixsite.com/xyobet...
https://trello.com/c/opYR87Gg/19-narutovspain...
https://qapolsculpai.storeinfo.jp/posts/23881627
https://antuparphi.amebaownd.com/posts/23881626
https://trello.com/c/0gjqZ4NK/11-activate-sof...
https://seesaawiki.jp/waismutarot/d/Pc Simula...
https://tufahesoti.wixsite.com/huicheferbobb/...
https://wakelet.com/wake/1XFNL0RbvbCCGWAI7eDr2
https://wakelet.com/wake/2iPzCsBXLDr_h8-NQYqlb
https://cdn.thingiverse.com/assets/7b/41/6d/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/34/35/c7/0...
https://seesaawiki.jp/downprogadar/d/Ip 3 Wat...
https://cdn.thingiverse.com/assets/90/20/53/4...
https://viamulcampnonptade.wixsite.com/asamta...
https://www.pickmemo.com/read-blog/673
https://rowitow.wixsite.com/woprholete/post/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/96/0a/cc/6...
https://wakelet.com/wake/kJW7NeJBU-ktB21qefxz1

, scohard leopard odpovědět

scohard f91c64177c https://seesaawiki.jp/fufabeenpo/d/DVDFab 12....
https://itrarisutext.wixsite.com/liastigdisbu...
https://emsnoopidresmo.wixsite.com/discaynove...
https://elfikeaberos.wixsite.com/biococozil/p...
https://reiparlihamou.wixsite.com/wodefecbe/p...
https://trello.com/c/fDpcD9Rf/22-scargar-igo-...
https://trello.com/c/LsnEVTR0/14-download-lif...
https://trello.com/c/mypVXpHL/37-the-queen-of...
https://sibpalazahfe.wixsite.com/onignterer/p...
https://pieclonlisingwitly.wixsite.com/prefin...
https://sixviocarotee.wixsite.com/dicetingma/...
https://hunthyrovaga.wixsite.com/jingcrofenin...
https://trello.com/c/M2RUGnsZ/8-prentice-h-ra...
https://centsingsenithe.wixsite.com/hoeperpai...
https://propermomilzale.wixsite.com/tranammob...
https://trello.com/c/YgIXIEv0/26-will-mcbride...
https://genfarsmibeheartga.wixsite.com/curtco...
https://tramimusgranecstac.wixsite.com/tenche...
https://wakelet.com/wake/QhNgKSEJj-5BQu72Bw3dw
https://face.kawabray.com/read-blog/743
https://wakelet.com/wake/7J9U2SSbZa0M5PjSdzfEc
https://backrepdamagraipar.wixsite.com/tiread...
https://consbotttipomulka.wixsite.com/vecabce...
https://ohraredusaltmi.wixsite.com/thandmists...
https://probarrepfucemha.wixsite.com/paverari...
https://progolink.com/read-blog/5560
https://seesaawiki.jp/veverforsterp/d/Cali Da...
https://wakelet.com/wake/Ivp_6JDrBdR-99yJYsX2s
https://trello.com/c/P3jnuWQv/7-puzzledom-col...
https://seesaawiki.jp/ciaspeecherat/d/Utorren...

, consan zymraan odpovědět

consan f91c64177c https://trello.com/c/ERz9Xgy7/33-full-version...
https://wakelet.com/wake/0yCosRIoFqA_Nur_i1aZ3
https://trello.com/c/8lF2ikln/19-mega-rar-cra...
https://aagnation.com/read-blog/755
https://trello.com/c/0rSLbUwe/34-full-watch-o...
https://avenuekennedyonline.cm/read-blog/715
https://seesaawiki.jp/toicrocorfis/d/4k I Neb...
https://seesaawiki.jp/datuzcogu/d/Windows Mak...
https://paycomlindtamea.wixsite.com/trisvenli...
https://wakelet.com/wake/Laa8mKZ7qFbwlLajcSzW6
https://enexmysreisiebons.wixsite.com/tennypa...
https://swigunloonone.wixsite.com/inryutiquaf...
https://trello.com/c/o8lQ7tRP/15-mozilla-fire...
https://seesaawiki.jp/cesmytike/d/__HOT__ Pro...
https://seesaawiki.jp/towardiro/d/Dodo Bot Ts...
https://seesaawiki.jp/anpakweige/d/Scargar Ma...
https://wakelet.com/wake/uEzbYvn-DQCPDGe_IChr0
https://tiondelwoodchac.diarynote.jp/20211120...
https://centcredliwhiztoga.wixsite.com/nutlig...
https://stowidmauquithe.wixsite.com/bestbarku...
https://elunvicamardest.wixsite.com/crutuneth...
https://ketbpeartumi.therestaurant.jp/posts/2...
https://colnoymumortconre.wixsite.com/lizigoo...
https://regthopire.localinfo.jp/posts/23849784
https://treatinevarsabnui.wixsite.com/tiosiom...
https://seesaawiki.jp/tintentcorga/d/Google E...
https://trello.com/c/lZ6cuo4U/20-autodesk-201...
https://sioderwasolefas.wixsite.com/loasonotr...
https://wakelet.com/wake/kXUhd219BI7XuWeldM9vC
https://wakelet.com/wake/7Ry4Dut9TWDd2t6py72dH

, benebali nangila odpovědět

benebali f91c64177c https://cdn.thingiverse.com/assets/be/cf/39/5...
https://cdn.thingiverse.com/assets/be/f0/c0/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/87/9a/16/6...
https://cdn.thingiverse.com/assets/55/5f/76/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/b6/4d/6f/3...
https://cdn.thingiverse.com/assets/a1/11/05/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ca/2a/bd/4...
https://cdn.thingiverse.com/assets/7e/ea/bf/5...
https://cdn.thingiverse.com/assets/5b/8e/83/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/17/82/e3/6...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ba/86/93/7...
https://cdn.thingiverse.com/assets/af/9a/f1/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/cf/b0/9c/f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/9e/cc/fb/1...
https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/41/b6/7...
https://cdn.thingiverse.com/assets/bb/a9/2f/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ba/c2/c4/1...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ea/a2/ad/7...
https://cdn.thingiverse.com/assets/18/13/d3/a...
https://cdn.thingiverse.com/assets/8f/b7/ea/8...
https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/aa/09/6...
https://cdn.thingiverse.com/assets/38/a9/3f/e...
https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/c9/29/5...
https://cdn.thingiverse.com/assets/95/4c/02/e...
https://cdn.thingiverse.com/assets/37/ce/b1/4...
https://cdn.thingiverse.com/assets/01/ee/35/d...
https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/b5/f0/6...
https://cdn.thingiverse.com/assets/82/9b/64/c...
https://cdn.thingiverse.com/assets/d9/4a/95/2...
https://cdn.thingiverse.com/assets/a2/16/34/2...

, ralblai osikah odpovědět

ralblai f91c64177c https://niahowafi.weebly.com/ls-magazine-dark...
https://www.msoms.net/read-blog/9609
https://refrocomna.weebly.com/aaya-kalaigal-6...
https://pastciroge1979.wixsite.com/sacnorihea...
https://editzplanet.com/social/upload/files/2...
https://hyze.ru/read-blog/1242
https://bazarios.nyc3.digitaloceanspaces.com/...
https://dorward958ujx4.wixsite.com/eronlyiman...
https://budilnala.weebly.com/hindi-hindustan-...
https://bridgevipnetwork.com/upload/files/202...
https://titomouthcou.tumblr.com/post/66473041...
https://socialvestors.com/upload/files/2021/1...
www.gontube.com/read-blog/2385
https://ageporgrap.weebly.com/prithvi-telugu-...
https://mypettygram.com/read-blog/1318
https://imgirasel1975.wixsite.com/leomenthydt...
https://specanrylasl.weebly.com/adobe-master-...
https://x-streem.com/read-blog/1648
https://sanhiebiogras.weebly.com/canary-julz-...
https://nha-social.world/read-blog/151
https://cityppl.com/read-blog/1925
https://picsaroten.weebly.com/srs-audio-sandb...
https://konstantinfrroi.wixsite.com/my/post/s...
https://asarawum.weebly.com/dwi-01-pregnant-n...
https://www.wemurmur.com/read-blog/2119
https://wardduagira.weebly.com/player-pro-ful...
https://thecyberagents.com/upload/files/2021/...
https://meeter767zdz.wixsite.com/fredacjawe/p...
https://masetenni.weebly.com/macleodsclinical...
https://echathini.weebly.com/activation-code-...

, neidarr pavelik odpovědět

neidarr f91c64177c https://wakelet.com/wake/3wPfNumiXeuylzLlqYLS3
https://wakelet.com/wake/D89b71scBBeTSyi1SFsQ4
https://wakelet.com/wake/fuuC56ZKpGUvQO9ODwexO
https://wakelet.com/wake/n-6Gd6kaVkp87o4x0Kpcb
https://wakelet.com/wake/4yrXosKGkz8mo--ViPLXD
https://wakelet.com/wake/fUIA7oL6ZboOxMIj979Cy
https://wakelet.com/wake/hkw45Cs92U917LUddAF1G
https://wakelet.com/wake/NlNoPBSPl8UlH6jJDClme
https://wakelet.com/wake/7LFSSAGqBAWj8pZYfF0Lu
https://wakelet.com/wake/AtruGlPXtp2y9lUwVULqZ
https://wakelet.com/wake/4-Glj3Wd-tgc5fMS5z1H8
https://wakelet.com/wake/4CyZMwcc9_GmQeBxrFHKt
https://wakelet.com/wake/0-Z_HRl7_aF-P9v0-cZqi
https://wakelet.com/wake/ssyxCEp9fBmQsILOmS_sk
https://wakelet.com/wake/xgMNcFQj5YYQ7is7iUYRd
https://wakelet.com/wake/v139QxA1U6spEhiQit4NE
https://wakelet.com/wake/JX5-FhbJgkfgBzLULRP_x
https://wakelet.com/wake/3D0YZvSK9b6qJTut6rM4R
https://wakelet.com/wake/9NNx3OS3PKK50fQ83gpzV
https://wakelet.com/wake/tnzWaMoLWTS9rLzzG1Lwp
https://wakelet.com/wake/-4ipSqq7LyPQTKiCwdg3F
https://wakelet.com/wake/Ev1znyfp_qSbTczNwVszE
https://wakelet.com/wake/uULjxZLWadlxt6I6eDBpr
https://wakelet.com/wake/wRbX7NPeB2Gkg5z-LRWE5
https://wakelet.com/wake/DNf0e5hdQ349ILFj6jVkE
https://wakelet.com/wake/1Zv4_-m5ytpU-VbyiBzMA
https://wakelet.com/wake/AHG_3JC6EXH8Tdygb5mI4
https://wakelet.com/wake/J4EWri2BSHaNinr_-Koo8
https://wakelet.com/wake/Nu-CH1cJFPmyfrOUjx8cJ
https://wakelet.com/wake/sCux9NnzLvWgeKmfCWMue

, mervwalf olyndo odpovědět

mervwalf f91c64177c https://wakelet.com/wake/WJwzU2_w3YivBdpDk5pL4
https://wakelet.com/wake/Ut5VQZrqFZt4fC5r9N3xE
https://wakelet.com/wake/JJsUX_Zf3IybYB9hOWVdi
https://wakelet.com/wake/hDKJykhzeWqfTBlLh_bwF
https://wakelet.com/wake/3WZRIhXXesGhQDmuOjHU8
https://wakelet.com/wake/nvRC4qdlFNKvP5zMNVE0v
https://wakelet.com/wake/Oi2hTN5R0JbWc1ehdjDbO
https://wakelet.com/wake/xhWwtJHCJbkropJ5SlLWw
https://wakelet.com/wake/223oGVq9my-yGpAAno0F_
https://wakelet.com/wake/WsOsIx4EdWGzcrcWER1ZD
https://wakelet.com/wake/X1m9YRKVnDJFV_oRahVFU
https://wakelet.com/wake/SduCY38_1X-sUnB3k7C-W
https://wakelet.com/wake/YnVfrMas7YSoJTXLFpc8K
https://wakelet.com/wake/JvrNQsIGtmFrq9R3GbgPK
https://wakelet.com/wake/rcYP7MMZHa0s31O8vEPOt
https://wakelet.com/wake/OnRqcAO_Re_BS7kXCmLHv
https://wakelet.com/wake/uC70OzW271roK0eSg0Qmk
https://wakelet.com/wake/OXFa3NqIEauA8BTDR01cT
https://wakelet.com/wake/yBI6L_h6eyPsuDK4AXUnm
https://wakelet.com/wake/13RK0bnocp2Qt9yshAQ62
https://wakelet.com/wake/eJRMwcYRIjfBgcaxgddcU
https://wakelet.com/wake/RtK3-BLbl87_HzPNAeV2X
https://wakelet.com/wake/kD5HzeXA8fB48ctCrpFfK
https://wakelet.com/wake/WewRvKtWKmNWnlq9YIAyq
https://wakelet.com/wake/LjqH4TM-o5kVsipv0HHhS
https://wakelet.com/wake/yw-nRFC9t6l2SyIDHGd6Q
https://wakelet.com/wake/qYgJivkBgOazQpyjDVRxh
https://wakelet.com/wake/RkgA1dXINAueDbtntnfqU
https://wakelet.com/wake/Iy2pxziP7VCOpOh2bRw1r
https://wakelet.com/wake/k-EqHDaI76ihbi8kLR3q5

, marrkes honours odpovědět

marrkes f91c64177c https://wakelet.com/wake/jjEwqVws3LQRFej8Ggw0t
https://wakelet.com/wake/iGyj63kcPTp7bskVtZgk7
https://wakelet.com/wake/Qs9bukzimsdw9NeYxADnM
https://wakelet.com/wake/oZI5TL33f0weUkzFdaPlc
https://wakelet.com/wake/uBLXGpOrEUnY4lwuXj-qx
https://wakelet.com/wake/FKNncPpFcd3MkXpq1Ky4i
https://wakelet.com/wake/KRNre60fI0gljln4wf-gs
https://wakelet.com/wake/53Kqwlf9QjPyIFIBZTOMd
https://wakelet.com/wake/5EJutlIKPv6OAS4GXVag1
https://wakelet.com/wake/CCgcBIqNj_lBvN7H_FfZ8
https://wakelet.com/wake/Sgi1JpeCAn5vzmRN4KJhh
https://wakelet.com/wake/a1Gs8FQXq0n18Uu2y9Jq9
https://wakelet.com/wake/jQ4eGfttr0waiVBnrsCKf
https://wakelet.com/wake/VwX5LoH2_zksz5DUMKn4x
https://wakelet.com/wake/2AP7qLbNN7MOLaGtkozyJ
https://wakelet.com/wake/OSgTkfTdY9maOmyf80dRf
https://wakelet.com/wake/Z2-RaYzWu02t748tTgoJt
https://wakelet.com/wake/b_Kxk8FqsUJBvhrAHgdNh
https://wakelet.com/wake/u4HWbtKPgr5n9d1DnMzlb
https://wakelet.com/wake/Iwca5jDDqtFyXFygGUxhq
https://wakelet.com/wake/9xDoV7cHBxXRAiXrZ72Dt
https://wakelet.com/wake/Jv_Y7cgKj2KSIBtvCzyd9
https://wakelet.com/wake/WoOwGgzPwdn85rEGIqzjU
https://wakelet.com/wake/zjkluv4iI6853xFXPsivb
https://wakelet.com/wake/VEfP7qcTFl6RSvhYSKS3M
https://wakelet.com/wake/bWcv0cquUVcrVK7h7UXfE
https://wakelet.com/wake/m5srXeU_C_g5ZkELPerfs
https://wakelet.com/wake/9T1EJRpXxwaffoivbUa7R
https://wakelet.com/wake/_0atnd32ioIlUPEnW1wr_
https://wakelet.com/wake/ptn8MSY5GRfItO6HDSDgW

, walakam terriah odpovědět

walakam f91c64177c https://wakelet.com/wake/M_n1s0JqFwayNGwt15tKF
https://wakelet.com/wake/uKetYMtXu42fFwnuNDZrC
https://wakelet.com/wake/4OCtajBsNy8KI0-QJYgCs
https://wakelet.com/wake/2xnIVHPOBsUVm-YtalREx
https://wakelet.com/wake/dprQcNHgrtOj8NbBag5W1
https://wakelet.com/wake/aUmsVk97x3yZDCc2xAgYC
https://wakelet.com/wake/Altazn6jKomXl_K_Wh7Pj
https://wakelet.com/wake/XDgEonxdZriMgsSxVXEGp
https://wakelet.com/wake/159IQfaN6eXgHFT9gUBub
https://wakelet.com/wake/Mmak2ORMqwx4mT_2mHk7W
https://wakelet.com/wake/ONsTyIcFfl1oetiTOovSu
https://wakelet.com/wake/zh2iKtqFnvLSGppOB-QfQ
https://wakelet.com/wake/5yKLgJ1aYoBlNxywenc4X
https://wakelet.com/wake/TOB-71bAqsyWpOIEH6XOx
https://wakelet.com/wake/JT452-ydu1x1fr6T964jE
https://wakelet.com/wake/NugA_8RECg7t7H-rPS68B
https://wakelet.com/wake/-xgK2yXStiRSNOUo4Grwu
https://wakelet.com/wake/PgR37YaxgOewNg-0tiAod
https://wakelet.com/wake/MnRs6hSw1EKZv-BEte-8G
https://wakelet.com/wake/zgDllTjtfl_8dNOLOzCKe
https://wakelet.com/wake/Jnc0Z9ckDPXDvs_eTJO1J
https://wakelet.com/wake/PgvoZEPkgxr_3WeKOdt5w
https://wakelet.com/wake/OsspYxJh-sl5yW0aN2iZh
https://wakelet.com/wake/CRnbKiydkMxM5zqdCLhYf
https://wakelet.com/wake/ycZO6GIxqOJy8x7yueUb4
https://wakelet.com/wake/ie_Lp5XpAtUsiHn1v7Fx7
https://wakelet.com/wake/Ejhl5Z6xymFymQ_Z-gPvk
https://wakelet.com/wake/6QepldoehuqfEabDlBZkN
https://wakelet.com/wake/lzoIGTFYDQ8gbQ2uWr6b_
https://wakelet.com/wake/473oYpXszNcg2iKMukYjl

, ngaigar rainee odpovědět

ngaigar f91c64177c https://wakelet.com/wake/PFAaB0abe4YezLyqjPVov
https://wakelet.com/wake/uyaeS7ajrE38HUYajGprf
https://wakelet.com/wake/ZeoXNq13KbgXyhs6L46sZ
https://wakelet.com/wake/SJM0Uc5GoUdox1CZwu7TL
https://wakelet.com/wake/doAx_jjTx57GnMI26U1H1
https://wakelet.com/wake/H5GRuWYDGFunG3_QzS9hb
https://wakelet.com/wake/UY70gEe30FlXNrpmCBdND
https://wakelet.com/wake/GW4PSxYw73iGbIE-CVN7R
https://wakelet.com/wake/gnf2aKam4d2MzFqd4EODp
https://wakelet.com/wake/WIAEtV9r1JJT8p8Kd7oh7
https://wakelet.com/wake/DTz6gRckQrByh1Vi6PTn_
https://wakelet.com/wake/S7v8XEBdZPO0-EajWCl_f
https://wakelet.com/wake/r_VzX_NEyFRUk3hTl02yB
https://wakelet.com/wake/k3X9lsuJkvivInlad2xuE
https://wakelet.com/wake/AMsINUc8LbuIZjgibrIYO
https://wakelet.com/wake/ExOfLmvP7nqMNMmN9G_wW
https://wakelet.com/wake/0f8aIIzJNLyffkQYMWb_f
https://wakelet.com/wake/h673Hero5RDI_gtBnyjz7
https://wakelet.com/wake/mKtcpeiLK5FpEqcRpK4Ar
https://wakelet.com/wake/Mf_HclW4QW62oQtOYe74f
https://wakelet.com/wake/MvBN0rn5OCYQ8uXgaIK3n
https://wakelet.com/wake/j7La_JT-BdOKCvQCyf9lS
https://wakelet.com/wake/E21676RHLlDAVQbsMmckU
https://wakelet.com/wake/2D83fAdL53vaoo-NAgl3I
https://wakelet.com/wake/tLkX7-GJ5Q83MSpynhKH3
https://wakelet.com/wake/NvLTlxH08T1RKeOOfdq-V
https://wakelet.com/wake/6QolyDdtAVptmR6NiHZhF
https://wakelet.com/wake/fuRbH1VslySQ-LmGntDMl
https://wakelet.com/wake/0Siuj0PH6J5Oi4v74pIkn
https://wakelet.com/wake/L85W06xBD-lewk_BHLhVY

, esivin lavena odpovědět

esivin f91c64177c https://trello.com/c/CEYPCIoz/24-my-daz-3d-li...
https://trello.com/c/Kz89vsD9/19-ottplay-iptv...
https://trello.com/c/LJLxDFIe/18-activeunform...
https://trello.com/c/z2TNbazX/19-lazesoft-rec...
https://trello.com/c/wh0Z77L6/16-run-resident...
https://trello.com/c/CVTlyYOo/36-soal-bahasa-...
https://trello.com/c/j8YaXY17/10-megaman-9-wa...
https://trello.com/c/di1fk8WX/22-harry-potter...
https://trello.com/c/VcnoJGHN/16-virtual-pilo...
https://trello.com/c/vChlHMPT/18-hoadleyfinan...
https://trello.com/c/ZUnJh38a/22-filme-campo-...
https://trello.com/c/4Zhb2EDP/24-cogniview-pd...
https://trello.com/c/UiZXuBJz/21-celemony-mel...
https://trello.com/c/IzwunqWY/11-binding-of-i...
https://trello.com/c/JEByOxXW/20-baygenie-eba...
https://trello.com/c/owrwoV0R/11-2014-tamil-s...
https://trello.com/c/b9SBONns/31-easy-card-cr...
https://trello.com/c/2MXdfPbi/16-catia-v5r21-...
https://trello.com/c/DWl41P6P/17-atnsoft-key-...
https://trello.com/c/Bekum2VN/24-multi-flash-...
https://trello.com/c/mRDkdtBa/25-www-pussy15com
https://trello.com/c/y0mj8SNj/57-geopolitical...
https://trello.com/c/MHN5NHOL/24-download-sof...
https://trello.com/c/9TsD9ehb/24-the-myth-of-...
https://trello.com/c/tRlH13WK/12-download-sol...
https://trello.com/c/V9UY3YXv/24-mazetools-so...
https://trello.com/c/hX93JxX8/6-winrar-511-st...
https://trello.com/c/dtqaipAJ/38-darksiders-i...
https://trello.com/c/IEQckeld/13-bonetown-ser...
https://trello.com/c/ic3f2J3k/17-rangkuman-bi...

, nikcha bethanny odpovědět

nikcha f91c64177c https://switinolatanam.wixsite.com/theselfmon...
https://marcelabejjani662h.wixsite.com/porpos...
https://vanihadecapos.wixsite.com/timicamphol...
https://gaudemugutherli.wixsite.com/teduptaxi...
https://tenjuncconclase.wixsite.com/fastlobou...
https://maphilttocachanli.wixsite.com/mangger...
https://moenvasmergani.wixsite.com/spikcamtup...
https://oletazadqx9s.wixsite.com/trommeplela/...
https://inelculcecum.wixsite.com/buyrecifi/po...
https://nicholtole89761r.wixsite.com/tikrebuv...
https://veyboypeachukmarg.wixsite.com/grenapd...
https://kaylar2hu.wixsite.com/soundrilsencti/...
https://larriefenniman7119.wixsite.com/chantg...
https://erofhyasecontterp.wixsite.com/procjan...
https://penvaalinlilaphi.wixsite.com/cosomorg...
https://annabelleguebara00.wixsite.com/swimra...
https://conslarzatufti.wixsite.com/aphegcharn...
https://ybpusmagod1974.wixsite.com/peicapmode...
https://rebeccahshroeder99.wixsite.com/rovand...
https://feumaifestawaf.wixsite.com/goahabafe/...
https://wechdieculotri.wixsite.com/chamtahers...
https://liyruigastcocofa.wixsite.com/precesen...
https://vendoustsendayna.wixsite.com/teturfre...
https://inconbeimelsaihum.wixsite.com/mogkibe...
https://ruihurigeneed.wixsite.com/glamulinen/...
https://clotbestcentmichic.wixsite.com/leofle...
[url]https://darbartna...

, yolalau martyzah odpovědět

yolalau f91c64177c flamsanheana.unblog.fr/2021/12/01/hot-revue-t...
wautusoter.unblog.fr/2021/12/01/lexmark-z1420...
bobcoreco.unblog.fr/2021/12/01/espeesesstat_i...
https://seesaawiki.jp/ankegacip/d/Sadlak M1a ...
https://seesaawiki.jp/unotaldu/d/4K Video Dow...
https://wakelet.com/wake/TbldT31JoS3Z937fPkuv_
ercoacana.unblog.fr/2021/12/01/download-21-he...
https://seesaawiki.jp/untecoco/d/Sizzla Black...
https://abdetogtei.weebly.com/men-on-men-oral...
https://www.pixnet.net/pcard/77416601aa7e703a...
nkilafsime.unblog.fr/2021/12/01/native-instru...
https://secicoselimic.wixsite.com/fiiportpest...
https://temanmacekenvi.wixsite.com/townjewsle...
https://trello.com/c/u9p14nLU/11-trophy-w-tor...
https://trello.com/c/BLXp27ig/50-full-version...
https://seesaawiki.jp/sculretater/d/El Po R L...
hardkordzate.unblog.fr/2021/12/01/extra-quali...
enflavnorthse.unblog.fr/2021/12/01/serato-dj-...
https://www.pixnet.net/pcard/22387602f9cb197a...
https://trello.com/c/WuhwaERT/28-cinema-4d-r1...
chrysdeadleuso.unblog.fr/2021/12/01/seloc-evi...
https://wakelet.com/wake/CmRcpoJRulJlcdUnFJ9AV
https://sondnutnaree.weebly.com/thoptv-v43-mo...
teadistubi.unblog.fr/2021/12/01/portable-down...
https://seesaawiki.jp/traccontparlu/d/VERIFIE...
https://www.pixnet.net/pcard/6300060b9536eb76...
terctorcumsli.unblog.fr/2021/12/01/boardwalk-...
https://trello.com/c/1u1Mp1iX/45-esc-guidelin...
https://trello.com/c/xYSb5gjR/27-2-perumazhak...
poihidisno.unblog.fr/2021/12/01/download-upd-...

, phylnee carrolynah odpovědět

phylnee f91c64177c drilticonmi.webblogg.se/2021/november/delta-f...
https://cdn.thingiverse.com/assets/7f/cf/88/b...
https://assets.pinshape.com/uploads/image/fil...
https://hungry-elion-d223fb.netlify.app/Hunte...
https://kit.co/otdooconsai/silent-inst-keygen...
nymsunsflanlac.webblogg.se/2021/november/wres...
reincidamoth.blo.gg/2021/november/quicken2012...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=o...
https://reverent-sammet-229adf.netlify.app/St...
https://seesaawiki.jp/ticpilenback/d/Sniper G...
https://fdocuments.in/document/ultimate-byond...
https://trello.com/c/MTgqbG5g/21-free-downloa...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/32431...
https://7gogo.jp/ljHM-sXddguo
dudaboolo.blogg.se/2021/november/souten-2-720...
https://coub.com/stories/1159700-this-file-is...
https://www.homify.in/ideabooks/8490863/mudbo...
https://bairiptemprens.mystrikingly.com/blog/...
https://kit.co/tanthumesma/memturbo-4-1-0331-...
hightidee.yolasite.com/resources/CumFiesta-Co...
https://fdocuments.in/document/watch-online-t...
tmasalga.yolasite.com/resources/Imogen-Heap-S...
https://ourgetchacerte.wixsite.com/thampvewal...
https://nostalgic-bell-1e4799.netlify.app/qia...
https://s3.amazonaws.com/media.muckrack.com/p...
delhatet.yolasite.com/resources/Igo-For-Andro...
https://prusvodvalager.wixsite.com/queketorri...
https://media.muckrack.com/portfolio/items/14...
https://hardcore-ritchie-9bdd67.netlify.app/B...

, wendeng chalmers odpovědět

wendeng f91c64177c credalweasy.unblog.fr/2021/11/28/wowhackdamag...
https://trello.com/c/B51KUE54/26-karobaar-ful...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=f...
https://document.onl/health-medicine/namste-a...
inexrazsa.unblog.fr/2021/11/28/ashanti-concre...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/a4969...
tioracha.yolasite.com/resources/Donnie-Klang-...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://www.homify.in/ideabooks/8502665/hojyo...
https://kit.co/tosogpufor/english-kho-yeh-hai...
https://www.homify.in/ideabooks/8502712/waste...
https://www.homify.in/ideabooks/8502713/light...
https://www.pixnet.net/pcard/4015260196356c6b...
bulatini.unblog.fr/2021/11/28/phpjabbers-tick...
https://seesaawiki.jp/healkaconfigh/d/John Fu...
vidlemembva.unblog.fr/2021/11/28/fairy-tail-p...
tidutimtant.unblog.fr/2021/11/28/automataandc...
cesmorrcont.yolasite.com/resources/Johnny-Gad...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=w...
https://elpicadun.mystrikingly.com/blog/compa...
ungestaking.unblog.fr/2021/11/28/nogalious-ms...
https://climonfcentins.diarynote.jp/202111290...
https://seesaawiki.jp/lerepache/d/[HOT] Z...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=f...
https://pdfslide.tips/food/full-edition-ramal...
https://millie0adt.wixsite.com/sitbudulwind/p...
https://pdfslide.tips/career/software-loopmas...
https://document.onl/spiritual/vic-ria-203-2-...
delecli.yolasite.com/resources/Play-Babysitti...
[url]https://trello.com/c/0I9Bb3iA/24-fixel-contrastica-2-ps-download...

, sanniv ehawie odpovědět

sanniv f91c64177c https://7gogo.jp/f0prDtoB1YeZ
https://trello.com/c/yKxr0KHc/16-ez100pu-driv...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/840be...
bookmarkwebs.com/upload/files/2021/11/3MyorGz...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=s...
https://harztalk.de/upload/files/2021/11/GjzH...
https://olnesdyci.mystrikingly.com/blog/polka...
https://voiprovembrakfo.wixsite.com/dispverqu...
https://martykeuperl3z3.wixsite.com/phpaddelt...
https://lyakeycharro.mystrikingly.com/blog/cr...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://wakelet.com/wake/b_9g1Fk7z4kzviRUBoLl3
frantarraygio.unblog.fr/2021/11/29/orcad-9-2-...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://wakelet.com/wake/miKtxhWP-IqUoOAPG4CGy
https://www.pixnet.net/pcard/52529601c3a7f74b...
https://seesaawiki.jp/xisfocalo/d/Trilogie Se...
https://community.sjktsaraswathy.com/upload/f...
https://vdocuments.mx/the-gray-vs-rufus-mp4-m...
https://trello.com/c/HzsKHvey/10-updated-teo-...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
https://malfeferdirin.wixsite.com/kendedissue...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
gourgia.com/upload/files/2021/11/ddPkTjznpF5I...
reddenegocios.garantizamifuturo.com/upload/fi...
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=w...
https://clasafseedque.mystrikingly.com/blog/2...
https://downnaninca.weebly.com/uploads/1/3/9/...
https://www.drupal.org/files/issues/2021-11-2...
[url]https://taptaptapin.com/upload/files/2021/11/DSTWmStRl1gVMD2b5yhL_29_0e8fdcc12f0f9fe9669e...

odpověděl(a)

cialis windsor canada pharmacy <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis 20mg vs viagra 100mg</a> canadian pharmacy selling cialis

odpověděl(a)

pastillas cialis generico <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis original 20mg</a> is there a generic for levitra

, zirsamm langlee odpovědět

zirsamm f91c64177c https://media.muckrack.com/portfolio/items/14...
https://coub.com/stories/1147430-cambridge-an...
https://trello.com/c/GL7CUHUY/41-registration...
https://peaceful-mesa-32362.herokuapp.com/UTO...
https://www.homify.in/ideabooks/8458793/r-stu...
https://trello.com/c/sYALiyjb/14-ok-jaanu-hin...
https://dicomsgendwhistbub.wixsite.com/resovu...
https://cuimasmilo.diarynote.jp/2021112615352...
https://medvosipor.weebly.com/wavelore-pedal-...
sparbilmens.yolasite.com/resources/Leica-Geo-...
https://www.pixnet.net/pcard/9266060b8ccee6ef...
https://spacefather.com/andfriends/upload/fil...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/3565c...
https://biconkbagce.mystrikingly.com/blog/nar...
https://7gogo.jp/RSzF7sShoUNF
https://editzplanet.com/social/upload/files/2...
https://www.homify.in/ideabooks/8458792/fsx-p...
https://seesaawiki.jp/inalolog/d/LS---Ukraini...
telegra.ph/Virtual-Dj-7-Pro-File-Exe-Free-Win...
https://slovterparanwarc.wixsite.com/bouaburg...
https://dokumen.tips/economy-finance/the-knif...
https://elastic-hugle-ccecab.netlify.app/Monu...
https://coub.com/stories/1147429-ben-10-destr...
telegra.ph/Rar-Albela-2001-FLAC-Torrent-File-...
https://wakelet.com/wake/qDpxwojmUUHQ96ICVgklx
https://mystifying-swartz-e7bb43.netlify.app/...
https://facethai.net/upload/files/2021/11/Pz4...
https://kit.co/siemasmisscon/lftship-pro-regi...
https://www.homify.in/ideabooks/8458790/repar...
[url]https://uploads.strikinglycdn.com/files/5f599a95-20fa-446f-ad50-08584b79eed6/garbh-sanskar-marathi-book-by-balaji-tam...

, tabbald jacinthe odpovědět

tabbald f91c64177c https://document.onl/sports/ancient-dragon-or...
https://dokumen.tips/data-analytics/the-longe...
https://pdfslide.net/data-analytics/baankey-k...
https://www.pixnet.net/pcard/33004601da9a1676...
https://dost.pk/upload/files/2021/11/MnRZeEwP...
https://siribepop.diarynote.jp/20211127091103...
https://trello.com/c/K1lOHtMS/5-rehnaa-hai-te...
https://trello.com/c/Jy2LVuj4/36-pdf-pk-sarka...
https://trello.com/c/VyGZ5XA1/6-teens-tiny-an...
https://trello.com/c/jdk36kgJ/36-tremors-a-co...
https://anincymremprhin.wixsite.com/licardhav...
https://hymatriosu.diarynote.jp/2021112709110...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/6b2cf...
https://cdn.thingiverse.com/assets/34/88/20/e...
https://seesaawiki.jp/montgeabhume/d/Pro Eras...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/8fddc...
https://fdocuments.ec/document/fruit-detectio...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/e2bac...
https://pajuloffemering.wixsite.com/agicalal/...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/64450...
https://buzzbia.com/upload/files/2021/11/lTRm...
https://uupdesh.in/read-blog/2058
https://littmeltobettlmag.wixsite.com/lanpiho...
https://orqoiticso.weebly.com/medal-of-honor-...
https://seesaawiki.jp/todumcifact/d/Torrent S...
https://fdocuments.in/document/hindi-film-chu...
https://uploads.strikinglycdn.com/files/be0e9...
https://seesaawiki.jp/sunrechete/d/Fast Forwa...
[url]https://uploads....


Strana:  1 ... « předchozí  164 165 166 167 168 169 170 171 172   další » ... 201