Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  13 14 15 16 17 18 19 20 21   další » ... 198
, xyrhary faulkner odpovědět

xyrhary c2936d4fca https://sway.office.com/9mEjWxUv9TKIgugB
https://sway.office.com/QsGj6WHRBJcJt4YO
https://sway.office.com/tYfkBn9xcMF1s9qC
https://sway.office.com/O90cBnwLaaf5OJEf
https://sway.office.com/KyzTm9WZrSiNCLDv
https://sway.office.com/HdsvY3AEDHlF6buH
https://sway.office.com/1zwU3DGewVrXqj6y
https://sway.office.com/xLTEZ2nIHhBtu7IJ
https://sway.office.com/wMHkbKEoux29ElNm
https://sway.office.com/5zluhDyJ5pVlOBnX
uta-utai.sblo.jp/article/48059380.html

, pelalod rebeque odpovědět

pelalod c2936d4fca https://sway.office.com/Hbwhg6iOgu67G0qv
https://sway.office.com/4uiqJAdtg2bTQ4lZ
https://sway.office.com/QiFpWOArDF7tKmjO
https://sway.office.com/4Z2ZrAzfdWVHGxE5
https://sway.office.com/jDpBQrtriVOoWfqc
https://sway.office.com/ywR4xTEnpwFiUs44
https://sway.office.com/wMzZ23MyMD69C225
https://sway.office.com/le8pWTSLuNFGYVTy
https://sway.office.com/3hBuTwI9RhU874QV
https://sway.office.com/QiD1DI9faAzc48Ah
eotl.com.au/index.php?site=profile&id=20&acti...

, chanelly kafleana odpovědět

chanelly c2936d4fca https://sway.office.com/VBFFLmJeCZXCOKBv
https://sway.office.com/4JJfizaLvwFbSDEf
https://sway.office.com/iTZB4YQMb9Dkmzko
https://sway.office.com/BSDWPL7u26CIwoEF
https://sway.office.com/0QAisbNBhR30IIfH
https://sway.office.com/hqPvlRnuLaXm6TFm
https://sway.office.com/iSeEMfJsuCLrje4P
https://sway.office.com/pozPu8xvV8dvDwHw
https://sway.office.com/Xt9Gxgz5w8UFWNLK
https://sway.office.com/1L5WW4DDvmmgZOk5
https://chihuahua-mini.jimdofree.com/%D0%B3%D...

, talyem jalaine odpovědět

talyem c2936d4fca https://sway.office.com/miuRyf5ZPobVf5CE
https://sway.office.com/9onpwzWACJ2cxlcw
https://sway.office.com/k5cLa7KZhSfbANvX
https://sway.office.com/VQ3w6j9VXxZivOZL
https://sway.office.com/UUS5axME3m4bloGP
https://sway.office.com/mramCbDnI8QEYoDj
https://sway.office.com/3NpzLsM8KPAsAUcM
https://sway.office.com/GIBnZsHkH5L00MgO
https://sway.office.com/jw55i4612Cef6PK2
https://sway.office.com/2fVgAe7yT6aCk6dI
https://stf-floral.com/message/

, nivxire laydli odpovědět

nivxire c2936d4fca https://sway.office.com/g6En3rTAhQanUMBO
https://sway.office.com/YE07Njp0Kuf8HzHN
https://sway.office.com/oEQogRFqGjRkLIZC
https://sway.office.com/KEDr6D27mGjwiunP
https://sway.office.com/ZLmTWdQNexmwybNi
https://sway.office.com/7XxBwqDQVRFvfBIE
https://sway.office.com/k5eA2K5obFfW74ua
https://sway.office.com/Bpm6djzza4ryoegC
https://sway.office.com/HCdFMvPxlbE4oFbb
https://sway.office.com/BC0qAWtSKdkWykMY
www.fusserlebnis.ch/index.php?option=com_easy...

, heafab antaine odpovědět

heafab c2936d4fca https://sway.office.com/cgBczRbCAZmhKAnh
https://sway.office.com/jwxHS0UcxFkXsMdT
https://sway.office.com/v3dc4vfwYMdumxwY
https://sway.office.com/1CpnQuPeaMJqdiqz
https://sway.office.com/Hzs2CdED0nlm17S2
https://sway.office.com/y0XwBrQ9gFV1HMvQ
https://sway.office.com/izb6UkWzqEZVGBES
https://sway.office.com/C6nqCsaS7y2vUBAG
https://sway.office.com/eNqcDhyEEkgYba2O
https://sway.office.com/5Sg27eEzuptD0WiP
omnia.premyslaorace.cz/index.php?a=novinky2/s...

, marrkaf gennah odpovědět

marrkaf c2936d4fca https://sway.office.com/46DxcGKT6HTVACzU
https://sway.office.com/KTHugnhwFL0Sq0Za
https://sway.office.com/AS6Y2eFOWQhL4pCC
https://sway.office.com/iKY3JQGgOLDzsc7H
https://sway.office.com/valE6iWdS2RHe0ev
https://sway.office.com/3IHLR2MmuAUHDBcn
https://sway.office.com/q5yQq0VpVWFHh6Uw
https://sway.office.com/7RJOOKOHFtHQ2zR6
https://sway.office.com/vCPcfkYxQY2kaDIu
https://sway.office.com/0KAVIgMdKRMTWRN4
www.homenurse.jp/cgi-bin/joyful.cgi

, quibak yoriko odpovědět

quibak c2936d4fca https://sway.office.com/1ogjnK2UkuS5uf8h
https://sway.office.com/0nu8ed7xRHCY5l2P
https://sway.office.com/32A1RHzqu0uogLYy
https://sway.office.com/TcEyswCx2zzzx4vO
https://sway.office.com/7EGEVrxpakUVz3RY
https://sway.office.com/kz5nY4aGQHyTrFd0
https://sway.office.com/VyBemdzirttFaZpW
https://sway.office.com/saNiyjDJIzKG6DFc
https://sway.office.com/u05ThBFGhjyHD0Dk
https://sway.office.com/TvqS4ShZ1VZjMeCO
staipiq.ac.id/index.php?option=com_easybookre...

, hedllen birlea odpovědět

hedllen c2936d4fca https://sway.office.com/O2ScCWWtuYHtHSgC
https://sway.office.com/Ltosf5wFl3Hzsg8w
https://sway.office.com/EhpqhHusvvH3lkhz
https://sway.office.com/7PitxuLXa1q0xpQg
https://sway.office.com/83YEgTQFknGyWmCa
https://sway.office.com/OS8zWePVwXPTJ0Sh
https://sway.office.com/CUAiRUgIlIuuVLuq
https://sway.office.com/4KjyfMHnVvzZAtgY
https://sway.office.com/4zrJYCPUZar72fVk
https://sway.office.com/pOzqcQbe9fnw2HEs
dnd.achoo.jp/4thcage/bbs_rule/yybbs.cgi

, fracari westbrook odpovědět

fracari c2936d4fca https://sway.office.com/k9j5I8AN5MxfDiuf
https://sway.office.com/tfADrFbaG0duwXvx
https://sway.office.com/uKFmEW74rOYoYkkJ
https://sway.office.com/sJC5Jm5Qv94A71zj
https://sway.office.com/BGUar79DEs3hQwgW
https://sway.office.com/HAu90GzBjdTXkHeM
https://sway.office.com/56LZL2LWifQ3KwN6
https://sway.office.com/TVEk50VM8DQlEao2
https://sway.office.com/cpM48AsLdHREbrIU
https://sway.office.com/7FxF9Zg7GgASn3ep
https://www.cup.myrevenge.net/index.php?site=...

, mooemma aliyah odpovědět

mooemma c2936d4fca https://sway.office.com/FBOun4V7fqa8RhT8
https://sway.office.com/HWHKpcTv9rYuEE5f
https://sway.office.com/LlroRY3G0voJqKW8
https://sway.office.com/IadzK89X751ivJZd
https://sway.office.com/SlmLnGpIyj0qz9Tb
https://sway.office.com/HFlbH2cCTvROt2Bl
https://sway.office.com/RPQ3A1NgKk5I5MCh
https://sway.office.com/JF1EOneZI8Xmnjsu
https://sway.office.com/tyiM0T8QSXhwpxhn
https://sway.office.com/c7U5X0L9GYZyPY2S
arch2013.org/happy/joyful.cgi

, marjess valeda odpovědět

marjess c2936d4fca https://sway.office.com/zCGfWADoRD1ILOPm
https://sway.office.com/Xa0sxpxsfDgubYDZ
https://sway.office.com/oXdpYT2WnSEcrZoi
https://sway.office.com/m0sauIVxatECv3wF
https://sway.office.com/p2YBnksfUPXXE0iH
https://sway.office.com/HDGf5CAnOPaKLH7i
https://sway.office.com/dCjS80gZJdWrkIDC
https://sway.office.com/0GLF3sNwvQORXo8v
https://sway.office.com/euv1hGvjV1g65u1s
https://sway.office.com/aTqGe7AQJ7c19prS
bcbweb.bai.ne.jp/~alh22101/cgi-bin/yybbs/yybb...

, maregb hailei odpovědět

maregb c2936d4fca https://sway.office.com/zMoUOw9ZAswObE2a
https://sway.office.com/MCfSXoXfPZPcE3cb
https://sway.office.com/P00wXZEZ21duD1Fx
https://sway.office.com/9dksmycLEs3Kpzc1
https://sway.office.com/KGFNnnVht1AQCUqW
https://sway.office.com/lApX6gjoXFUBbzsn
https://sway.office.com/g5tDFUaGBcqpHFKI
https://sway.office.com/aE1YDNXbOFvAfYAN
https://sway.office.com/0nu8ed7xRHCY5l2P
https://sway.office.com/32A1RHzqu0uogLYy
https://rjmendera.jimdofree.com/

, wensadi rainie odpovědět

wensadi c2936d4fca https://sway.office.com/D5gKkZMuISXe98aR
https://sway.office.com/RzVoUTiWnGLA4n6F
https://sway.office.com/c7Nyd3jiF8fuCAJn
https://sway.office.com/8ZnGoAtou1SiqqCC
https://sway.office.com/snLUbQFdlBqRepta
https://sway.office.com/IE9lZ0rZjWT1zgNX
https://sway.office.com/CHFIuh7zKPMGQunY
https://sway.office.com/HFeWQRJVHNdcazFy
https://sway.office.com/iHaCfYyAKAAlIiFm
https://sway.office.com/41spvetmarwQK347
kpsold.pedf.cuni.cz/index.php?a=229&addpost&p...

, jamhenr letita odpovědět

jamhenr c2936d4fca https://sway.office.com/lFjqD7FKs8DXOclm
https://sway.office.com/r2OgKympYrpMMqPF
https://sway.office.com/pycs8LIJD0WK38J3
https://sway.office.com/7d0z2JqPP9Pcv1KW
https://sway.office.com/ea9tNKZI8lNT1Y8z
https://sway.office.com/PFxBHsrsxmcKUTdP
https://sway.office.com/yEAtGKw9R4acIqMS
https://sway.office.com/0opcmRrjFGtjTr0v
https://sway.office.com/aBXJsknXgGtPhIEx
https://sway.office.com/mDylQWlzWL7EFC15
https://trickeri.org/component/kide/?Itemid=172

, adellem nathanael odpovědět

adellem c2936d4fca https://sway.office.com/LsK5PTbVPqFjZkxy
https://sway.office.com/bEUkF53ei0YzLG3j
https://sway.office.com/wBVgl2xmY0mTIBqJ
https://sway.office.com/H4uyeVb1dkbmB7c3
https://sway.office.com/sZfT8aBFiO2ETVYg
https://sway.office.com/L1IG1mFZevkt1Adn
https://sway.office.com/nu7F23ohp3IEo0sW
https://sway.office.com/80CQ8kZKXiIfeppC
https://sway.office.com/OQtFXIZJKpPuvv8R
https://sway.office.com/iHVaiVJItHwpvE4i
www.dhci.de/g%C3%A4stebuch/

, ellecazz daffodil odpovědět

ellecazz c2936d4fca https://sway.office.com/NhjgQ44nGVBq2imU
https://sway.office.com/dkdMr4eSoW5DekKL
https://sway.office.com/oSGQzJow8FXletVp
https://sway.office.com/TDL7zCLJYGC87tdE
https://sway.office.com/peJYXMDwhsDWWki3
https://sway.office.com/DRVR3JaJ1yhgQxlF
https://sway.office.com/8IDztpEW8nPQJDyh
https://sway.office.com/jEYR2gBeaNJTNtAE
https://sway.office.com/9yItDxmGZFiz5dRX
https://sway.office.com/Hq2oxUBDVF8arZCB
https://roadofvictory.org/component/k2/item/4...

, krirand french odpovědět

krirand c2936d4fca https://sway.office.com/EyOVQ9oLO35Ix5Ko
https://sway.office.com/mcer67kKJehzVIwG
https://sway.office.com/qiv7kgGEj6xmHKRA
https://sway.office.com/AR6nxHcgEDjmcaAL
https://sway.office.com/A2IS9JYrUdGFxXfm
https://sway.office.com/nBfjLESIcrS4Ui6Q
https://sway.office.com/omR2xpFXOCLE0S8u
https://sway.office.com/ptWPAAFue3TwLXFX
https://sway.office.com/jecFXM7qIudD6cR5
https://sway.office.com/BM2U17y9wAr0jU8O
www.sh9738.com/plus/guestbook.php

, berlaur nakisai odpovědět

berlaur c2936d4fca https://sway.office.com/IIILNuS8L7kILeot
https://sway.office.com/Sqmr4hGi7v9zV5Ra
https://sway.office.com/STnJ5M9TPX3Xnq1F
https://sway.office.com/D5pIFJQwqN7sAD6z
https://sway.office.com/Cnd0AWI8nB5hS0ki
https://sway.office.com/MDRRM3f7FsaYMAY3
https://sway.office.com/80Z11GhlzsenshmV
https://sway.office.com/l6i5G4OKLvwHEIcI
https://sway.office.com/SjOa1mHP8cOfNodZ
https://sway.office.com/ljJswU8LHpn4hFdn
blackpirateradio.altervista.org/component/kid...

, kaecphi chariot odpovědět

kaecphi c2936d4fca https://sway.office.com/iL4sKlVW8xqLJeOh
https://sway.office.com/SoYhkcIooEsclNip
https://sway.office.com/258O3DuxHY1CBJHD
https://sway.office.com/dKD7gHF3yBQFyomf
https://sway.office.com/QZPCDxRAVUXRDjAm
https://sway.office.com/MRGwgXTny9Jhla99
https://sway.office.com/OhIr2x5GA5aRw8tn
https://sway.office.com/kfBqeOZB703W0CUo
https://sway.office.com/hHCO8ZpGtlYgx9Io
https://sway.office.com/ooBc6E0MjZxz4cVM
https://www.zippo-land-g.com/bbs/3bb08b00a4dc...


Strana:  1 ... « předchozí  13 14 15 16 17 18 19 20 21   další » ... 198