Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  166 167 168 169 170 171 172 173 174   další » ... 201
, yedyyab janneice odpovědět

yedyyab 1641945491 https://trello.com/c/pGCLzbFf/33-full-faciala...
https://trello.com/c/Lakn0WCa/42-ul-better
https://trello.com/c/IXwkPb0M/38-full-chhoti-...
https://trello.com/c/kNPtED1x/39-gerard-lenor...
https://trello.com/c/3y2fm0iM/36-jaw-und-holl...
https://trello.com/c/UwCv1G3E/77-hot-kernelre...
https://trello.com/c/ZBNV3sqY/24-verified-aul...
https://trello.com/c/6qdtIm5V/14-chopin-pragn...
https://trello.com/c/dmf7BvtR/15-paste-256-cr...
https://trello.com/c/8RHOZ50Q/49-duratrax-rea...
https://trello.com/c/m0bUeAcz/16-el-monte-cal...
https://trello.com/c/HbhjM80b/47-lisette-pagl...
https://trello.com/c/7ze0MC6a/69-protel-dxp-2...
https://trello.com/c/vPi12LKL/48-top-download...
https://trello.com/c/ZAg8APLd/11-new-coreldra...
https://trello.com/c/HiDPT8Vo/18-winrar-v560-...
https://trello.com/c/m0hfh7uO/35-windows-7-ul...
https://trello.com/c/8e9RdLSj/37-hot-download...
https://trello.com/c/ztCKDKjC/28-r4i-skin-mak...
https://trello.com/c/4WwnpbvJ/31-download-dea...
https://trello.com/c/vTFApdud/29-updated-hcl-...
https://trello.com/c/IfCi0ZCx/58-ricevuta-tax...
https://trello.com/c/IP6NjIU7/11-download-hot...
https://trello.com/c/fAPeytyd/34-download-bot...
https://trello.com/c/DvVR7DPo/22-verified-gar...
https://trello.com/c/DDu4DV7k/36-spotify-crac...
https://trello.com/c/opxJuAFz/58-1ststudiosib...
https://trello.com/c/gUWrZkCy/15-pearson-test...
https://trello.com/c/9EZiZZEf/37-upd-party-al...
https://trello.com/c/TIkwBkzT/32-high-quality...

, peatar markeese odpovědět

peatar 1641945491 https://trello.com/c/nX3r8MOR/34-robo-telugu-...
https://trello.com/c/QTkE1DCn/50-jack-the-gia...
https://trello.com/c/Knz2MWD9/21-top-never-fa...
https://trello.com/c/90WEKkGl/49-wifi-passwor...
https://trello.com/c/uim84J0U/53-verified-car...
https://trello.com/c/JfOfN5cv/42-ride-3-updat...
https://trello.com/c/2jaLmaRY/37-champakstory...
https://trello.com/c/Al5UpUST/42-exclusive-vb...
https://trello.com/c/ryHyEpV3/29-devil-may-cr...
https://trello.com/c/8XHiIx2W/46-omnisphere-2...
https://trello.com/c/rMkqFcqC/24-extra-speed-...
https://trello.com/c/lrX7AfHY/25-smith-wesson...
https://trello.com/c/jG15aEzB/38-serenata-mor...
https://trello.com/c/hRPIWlvM/57-acronis-true...
https://trello.com/c/D8AunuqC/51-2011-ls-land...
https://trello.com/c/VdiYyxnY/57-sheree-j-wil...
https://trello.com/c/47xj9zOt/33-dead-xfer-re...
https://trello.com/c/Y7XpSVAs/10-siemens-giga...
https://trello.com/c/lXyNhvxb/41-verified-adv...
https://trello.com/c/jpp8IBXj/16-new-gamp-5-i...
https://trello.com/c/lcpw1tSQ/52-autocom-2122...
https://trello.com/c/joKMxrMN/30-houseflipper...
https://trello.com/c/E6yFtQ7b/20-updated-yvm-...
https://trello.com/c/iLkbr04w/28-examfullmovi...
https://trello.com/c/kRtXAONB/23-sugar-bytes-...
https://trello.com/c/0EIFVlCN/23-ecard-wizard...
https://trello.com/c/AQ6nfzVj/57-uthama-puthi...
https://trello.com/c/eTxm6BWs/27-elvis-presle...
https://trello.com/c/73JYdlDO/47-como-passar-...
https://trello.com/c/vEuvVyXA/24-om-shanti-om...

, salradl yasnai odpovědět

salradl 1641945491 https://trello.com/c/3wag1eaL/31-amma-kodukul...
https://trello.com/c/66P5G9xd/23-instashare-f...
https://trello.com/c/tKPtpQi7/46-patched-tekl...
https://trello.com/c/7VkYK7W4/44-updated-blue...
https://trello.com/c/cBYlbFmC/50-dr-lin-berto...
https://trello.com/c/nCHFMYRi/21-repack-unduh...
https://trello.com/c/yoB48Fm3/45-epic-pen-pro...
https://trello.com/c/pYjOKgY0/87-fabfilter-sa...
https://trello.com/c/e0ZEMTnc/34-winols-v1-72...
https://trello.com/c/QRMRujBq/34-igo-primo-96...
https://trello.com/c/ugl8PTN2/17-creature-ful...
https://trello.com/c/qsBISuyG/9-b-grade-mallu...
https://trello.com/c/GFP8s6gw/41-spiderman-4-...
https://trello.com/c/sT7DOre5/55-high-quality...
https://trello.com/c/kwBmGAHd/18-design-of-re...
https://trello.com/c/qhmdM0us/31-repack-diskw...
https://trello.com/c/AdS6YGuX/9-cloud-mining-...
https://trello.com/c/I2OVPBFC/22-the-reed-bro...
https://trello.com/c/jbZnH53F/45-riaad-moosa-...
https://trello.com/c/U53RJA1u/42-lazy-nezumi-...
https://trello.com/c/44jDVzB0/55-unduh-quran-...
https://trello.com/c/kW25AbRj/66-exploring-ge...
https://trello.com/c/oInd6vdB/22-sshtectiacli...
https://trello.com/c/vdLHoGrO/24-youtube-down...
https://trello.com/c/zMoL3dSA/32-free-heponek...
https://trello.com/c/y1RECKcS/26-black-panthe...
https://trello.com/c/wCrNFu2o/28-free-isiabha...
https://trello.com/c/hX7qGLyY/72-verified-lam...
https://trello.com/c/xrEOoVkk/38-addit-pro-fl...
https://trello.com/c/JRKqrhEQ/12-buku-ajar-il...

, raljam lautoka odpovědět

raljam 1641945491 https://trello.com/c/fTbZG70U/16-youtube-coin...
https://trello.com/c/jhA7WdAr/47-malayalam-ka...
https://trello.com/c/gUkB7jAr/51-c-media-i973...
https://trello.com/c/gmaMHgEk/9-activationkey...
https://trello.com/c/9xbB7zTE/18-olympus-has-...
https://trello.com/c/nxFBKfgY/25-adobe-bridge...
https://trello.com/c/NrHkjlrt/77-hot-tone2-fi...
https://trello.com/c/533CSN20/37-psim-profess...
https://trello.com/c/L5SQhJR8/21-high-quality...
https://trello.com/c/HIa0SpWJ/23-intunecare-c...
https://trello.com/c/56zgSJpR/35-google-sketc...
https://trello.com/c/YwiwddZM/21-pdf-format-b...
https://trello.com/c/tZTVOPPG/29-best-repack-...
https://trello.com/c/NPVRIy2T/11-wanton-wife-...
https://trello.com/c/7naTDK43/90-chudi-bhi-zi...
https://trello.com/c/HiPaiGuD/27-steinberg-cu...
https://trello.com/c/5bpEpBek/15-magix-music-...
https://trello.com/c/f8PBtNW1/86-grow-castle-...
https://trello.com/c/zgCgnrQy/26-download-exc...
https://trello.com/c/yQ747ulw/32-adobe-animat...
https://trello.com/c/Axglub5H/36-download-top...
https://trello.com/c/SydzDzii/22-aston-204-cr...
https://trello.com/c/ZUtlIkDc/32-the-sorceres...
https://trello.com/c/cRqWobUL/35-better-riko-...
https://trello.com/c/oXWUsADN/16-poweramp-ful...
https://trello.com/c/kE0JcdIC/35-daft-punk-gr...
https://trello.com/c/bdfmqkwF/57-download-way...
https://trello.com/c/9dmwSbsb/31-top-foto-pay...
https://trello.com/c/1R4E31U7/32-bokep-artis-...
https://trello.com/c/hkPLvWYz/20-work-isabell...

, catawin khrysty odpovědět

catawin 1641945491 https://trello.com/c/mpNbUHBa/21-applied-acou...
https://trello.com/c/PBoYA8FV/13-vmware-works...
https://trello.com/c/kt4eFWU1/42-full-securit...
https://trello.com/c/vVQIoeFh/18-acdsee-pro-9...
https://trello.com/c/pM9QgENO/42-ipman3201572...
https://trello.com/c/hPxkRm5d/31-multimedia-f...
https://trello.com/c/LppNMi7n/23-student-of-t...
https://trello.com/c/cC95vgox/15-serial-numbe...
https://trello.com/c/I1HIkDL4/35-pes-2010-ful...
https://trello.com/c/9d2DJ9hG/53-fixed-trainz...
https://trello.com/c/JSlEOjKi/30-parche-para-...
https://trello.com/c/jNYxFnCS/58-o-livro-de-t...
https://trello.com/c/MVC68OwE/39-full-downloa...
https://trello.com/c/0qpqrOc0/18-exclusive-do...
https://trello.com/c/aADdlNCV/48-better-the-h...
https://trello.com/c/PH5Oe9VT/32-kenwood-ham-...
https://trello.com/c/ovVuxhIS/19-extra-qualit...
https://trello.com/c/U8wFyNCc/45-anak12tahunn...
https://trello.com/c/6XZYCQIR/89-cowboy-bebop...
https://trello.com/c/bbKJyHSR/44-facebook-v-3...
https://trello.com/c/f17ytbvF/66-best-shadow-...
https://trello.com/c/3swFEfHk/51-easy-bills-r...
https://trello.com/c/PdKgRXOY/41-the-martian-...
https://trello.com/c/nhQpH3xJ/19-max-payne-2-...
https://trello.com/c/0dn80xV9/41-trikker-blue...
https://trello.com/c/0VjN3HoN/18-modern-power...
https://trello.com/c/PyKNlcvX/35-facegen-mode...
https://trello.com/c/zlb4f3gQ/29-descargar-to...
https://trello.com/c/YboSC1nh/26-tamil-dubbed...
https://trello.com/c/tnoxH8ac/31-free-repack-...

, nandidab dejanelle odpovědět

nandidab 1641945491 https://trello.com/c/sVSf48Zc/42-download-top...
https://trello.com/c/DvRV1L6d/47-canopus-ediu...
https://trello.com/c/YsgNFUIs/10-edens-bridge...
https://trello.com/c/VB61fhFp/21-pqr-host-com...
https://trello.com/c/JbImXNH0/67-itunes-trey-...
https://trello.com/c/wwUpabFW/43-free-ploytec...
https://trello.com/c/QVKm2D0d/33-cuplikan-fil...
https://trello.com/c/J7PXkTqL/39-mde-unlocker...
https://trello.com/c/jKaqLSbX/44-motogp-2010-...
https://trello.com/c/SP8AyEla/29-download-scr...
https://trello.com/c/Cb6g4v1Z/26-kitab-tarbiy...
https://trello.com/c/t3XwPkAo/17-link-np-bali...
https://trello.com/c/DIfbyT9M/37-vsdc-video-e...
https://trello.com/c/TF9Bzf18/17-hot-t-95304-...
https://trello.com/c/yTWcPVTO/14-matlabi-ho-j...
https://trello.com/c/td9uT8do/28-link-livro-f...
https://trello.com/c/8vLRKYiR/28-ipswitch-wha...
https://trello.com/c/Hu5EEV6r/19-meaghamannmo...
https://trello.com/c/pPfqNmMm/20-chris-de-bur...
https://trello.com/c/hhxWRDDU/31-new-kiya-fre...
https://trello.com/c/q5lpLsJF/26-verified-gri...
https://trello.com/c/USGIlqm7/26-goldstein-cl...
https://trello.com/c/51x4ulEd/38-link-doodle-...
https://trello.com/c/1qsLVdQb/52-asus-flash-t...
https://trello.com/c/qUVta04V/17-1q84-haruki-...
https://trello.com/c/dqlRtLUR/55-sexy-girls-w...
https://trello.com/c/SWTv700i/20-playstation-...
https://trello.com/c/7GhXByVK/19-starting-out...
https://trello.com/c/MH9JDKMd/50-oblivion-car...
https://trello.com/c/40pbbWYY/30-codoncode-al...

, heatlind gitano odpovědět

heatlind 1641945491 https://trello.com/c/k90hALcU/64-avatar-full-...
https://trello.com/c/mpQCEVoG/27-18-wos-alh-m...
https://trello.com/c/657gSzUR/13-colonys01e01...
https://trello.com/c/61Ghid6i/35-desi-kattey-...
https://trello.com/c/7QKDGAkm/10-puli-video-s...
https://trello.com/c/2isusOZH/31-parashar-lig...
https://trello.com/c/G6idnqgi/46-kontakt-424-...
https://trello.com/c/SxbPkJQt/29-fx-calcio-do...
https://trello.com/c/QSvQceFm/76-windows-anyt...
https://trello.com/c/HsOJjtVp/62-new-pdf-xcha...
https://trello.com/c/TjyZ3xGP/19-better-asuch...
https://trello.com/c/Imq1kg60/27-2021-fallout...
https://trello.com/c/PFpHGaEU/56-gfi-webmonit...
https://trello.com/c/aSoIWUQt/63-fotos-de-sof...
https://trello.com/c/X14uSdqk/40-the-strokes-...
https://trello.com/c/VQJQGj3q/15-vso-convertx...
https://trello.com/c/9XDyVcDK/24-windows-7-sp...
https://trello.com/c/Q20VeIq7/13-gsa-email-sp...
https://trello.com/c/Bd4GLqYE/18-actualite-ar...
https://trello.com/c/zJC7xE4f/22-the-clone-wa...
https://trello.com/c/zFwteUmb/60-dan-brown-ep...
https://trello.com/c/VY7BMqBG/62-napro-pc-sca...
https://trello.com/c/CDpiKMPW/9-pantorouterpl...
https://trello.com/c/v7v2yrG4/22-ps2-emulator...
https://trello.com/c/kawX63ct/20-best-hd-movi...
https://trello.com/c/47UhF2VE/33-new-midhunam...
https://trello.com/c/pNIAAzEQ/31-easeus-data-...
https://trello.com/c/I1d9F58c/23-full-real-ma...
https://trello.com/c/XgIHjOse/9-top-yaari-mer...
https://trello.com/c/s6nosFgL/34-caiet-de-cal...

, valodee daggerwood odpovědět

valodee 1641945491 https://trello.com/c/4iE0KkUb/34-full-mr-item...
https://trello.com/c/IKmtlCol/23-high-quality...
https://trello.com/c/C25MamIn/27-about-rope-b...
https://trello.com/c/I0knEfMJ/35-style-one-ti...
https://trello.com/c/BNNiaCHg/51-pierce-the-v...
https://trello.com/c/QbhJvCEb/44-force2moviet...
https://trello.com/c/15FN1lNc/27-link-fender-...
https://trello.com/c/Xuq23ohB/24-team-fortres...
https://trello.com/c/q6UwOflq/36-lal-baadshah...
https://trello.com/c/AbENK8fB/19-gavin-harris...
https://trello.com/c/draU6kU8/22-project-x-so...
https://trello.com/c/BEucdR3B/25-atomization-...
https://trello.com/c/zz3mcXen/17-mafia-2-engl...
https://trello.com/c/iFgpDfDt/49-rekaman-suar...
https://trello.com/c/hel0nY3u/28-best-goldwav...
https://trello.com/c/rqXejoyZ/33-total-esport...
https://trello.com/c/YlKKXMPL/51-exclusive-20...
https://trello.com/c/D9hs39tS/26-fix-sam-cast...
https://trello.com/c/LVD6XaN0/17-free-downloa...
https://trello.com/c/ItW30YCP/10-pixillion-im...
https://trello.com/c/KQ9G3jVi/26-mohabbatein-...
https://trello.com/c/Xc7FyiLV/83-geosoft-oasi...
https://trello.com/c/ktJIGOPB/29-batman-v-sup...
https://trello.com/c/FzfAuQ5F/33-the-anjaan-m...
https://trello.com/c/f7cnzNuw/27-extra-qualit...
https://trello.com/c/uGS7MjTj/31-peavey-vsx-2...
https://trello.com/c/by1boZ5A/35-updated-how-...
https://trello.com/c/VwPoflVR/25-logic3-psu44...
https://trello.com/c/5LJpFJRm/36-the-chronicl...
https://trello.com/c/0zdClywU/29-badrinath-ma...

, irinlet wicktoriah odpovědět

irinlet 1641945491 https://trello.com/c/TcREGbjl/38-hot-the-crys...
https://trello.com/c/S4cZwhws/34-ghunyat-ul-t...
https://trello.com/c/NXCbCZFc/33-repack-kyaa-...
https://trello.com/c/vKleZtZl/47-afroman-palm...
https://trello.com/c/MD4lqgBZ/15-shri-muhurta...
https://trello.com/c/NmULgYtE/19-2021-visual-...
https://trello.com/c/ZmG6IQqo/69-link-mini-km...
https://trello.com/c/yDzmg52n/61-hasphardlock...
https://trello.com/c/Mw6wTk85/32-lisa-hanniga...
https://trello.com/c/IAKVOj9H/24-im-back
https://trello.com/c/gzCpUWIm/45-youtube-vide...
https://trello.com/c/HGGKJmry/28-cadenza-stri...
https://trello.com/c/UdMeIXHn/46-resident-evi...
https://trello.com/c/fhYnopGA/44-cat-stevens-...
https://trello.com/c/chueQdtA/38-main-hoon-su...
https://trello.com/c/3lhOSljH/19-free-free-do...
https://trello.com/c/CuY57uRa/19-work-gta-v-s...
https://trello.com/c/PIo1PrxI/20-border-song-...
https://trello.com/c/tPbvQtpt/33-top-sirah-na...
https://trello.com/c/fyfG1LeO/54-tournament-d...
https://trello.com/c/juhfcGWS/35-earl-klugh-t...
https://trello.com/c/LimFYWgp/19-cepot-ngabod...
https://trello.com/c/Ex25aRFC/24-repack-john-...
https://trello.com/c/miKjzkl7/39-watch-indepe...
https://trello.com/c/89kNhlLm/20-autoclosets-...
https://trello.com/c/YaCO5aVY/18-windows-live...
https://trello.com/c/3OFIlCwM/67-baixar-natir...
https://trello.com/c/a1V48KuF/62-veronic-dica...
https://trello.com/c/b2P6rX5r/27-kab-kyon-kai...
https://trello.com/c/nXun5kOn/79-zerodarkthir...

, berttalc closed odpovědět

berttalc 1641945491 https://trello.com/c/9V6fWgaJ/43-game-over-in...
https://trello.com/c/6KiDAVsN/58-gulliver-s-t...
https://trello.com/c/GFmGkApO/50-ni-labview-2...
https://trello.com/c/lnR0K4eF/26-x-family-let...
https://trello.com/c/2zzMqzEQ/72-ul
https://trello.com/c/bt0qb17c/25-best-hot-whe...
https://trello.com/c/EHea9xHR/28-index-of-idm...
https://trello.com/c/nZeqtI6Z/36-nehlle-pe-de...
https://trello.com/c/zMiQ380M/37-behringer-x3...
https://trello.com/c/CdxKx6Hw/20-climatology-...
https://trello.com/c/SbRohVbC/39-best-kitabfa...
https://trello.com/c/Ea3gjrqH/32-better-downl...
https://trello.com/c/9jsDEeH4/20-watch-ponogr...
https://trello.com/c/srK2PV3u/22-add-extensio...
https://trello.com/c/iGyP0uhl/24-better-ajab-...
https://trello.com/c/wx55onWE/12-the-norton-a...
https://trello.com/c/t9p1FYm8/57-icl-mortice-...
https://trello.com/c/yybmwmRD/38-acctinfodll-...
https://trello.com/c/d1xfMtky/21-amharic-mezm...
https://trello.com/c/Y2RNOB4w/26-exclusive-fa...
https://trello.com/c/c0QiUnQQ/12-campbell-bio...
https://trello.com/c/UeOqPFrH/27-extra-qualit...
https://trello.com/c/zVqJDyQy/25-sacred-2-pc-...
https://trello.com/c/BDWFJwPI/42-descargarpie...
https://trello.com/c/cp1Tu0o2/24-magix-sound-...
https://trello.com/c/2orOwB3V/35-chessmaster-...
https://trello.com/c/MPi6VdA3/45-final-cut-pr...
https://trello.com/c/jqrn9AgN/40-winrelais-pr...
https://trello.com/c/s1KoNRAy/41-broken-path-...
https://trello.com/c/ok9OHfta/12-autotuneefx3...

, perknas appears odpovědět

perknas 1641945491 https://trello.com/c/0duxU7K1/34-grand-theft-...
https://trello.com/c/7EQpyUXR/50-video-hd-en-...
https://trello.com/c/0NyqF4XO/24-new-acronis-...
https://trello.com/c/AB0yttiP/50-kresley-cole...
https://trello.com/c/TNqPTx1h/26-compilateurs...
https://trello.com/c/ndBKnAYT/33-winrar-activ...
https://trello.com/c/ODgRduwo/28-downloadfilm...
https://trello.com/c/ki5jRnJO/30-veer-movie-h...
https://trello.com/c/VPpszAt8/28-telechargerc...
https://trello.com/c/29gAWbMa/22-downloadstud...
https://trello.com/c/MsL5Jjqx/40-lianne-la-ha...
https://trello.com/c/l9NgB9NW/55-lord-huron-l...
https://trello.com/c/om04gziP/42-top-exclusiv...
https://trello.com/c/JETY9w2x/37-download-sin...
https://trello.com/c/zMnaH5Up/27-beats-audio-...
https://trello.com/c/FzBo9eHO/29-aven-colony-...
https://trello.com/c/2S8y7UOd/13-full-mikroc-...
https://trello.com/c/KGZwC4Xb/40-shortwave-re...
https://trello.com/c/E1BHJQlq/43-buckcherry-c...
https://trello.com/c/LatEIl7Q/68-purani-jeans...
https://trello.com/c/DE8IJh4l/35-patched-iedi...
https://trello.com/c/u2Hbm7PB/11-adobecs60mas...
https://trello.com/c/aZGCAKHX/17-remake-of-me...
https://trello.com/c/DdEmXaIw/13-ontrack-easy...
https://trello.com/c/oQEHuAt5/17-ul
https://trello.com/c/hY0LF0tU/47-install-jamv...
https://trello.com/c/mz92QvDD/30-verified-sex...
https://trello.com/c/fizMS3EQ/41-better-syncf...
https://trello.com/c/Eiscmyy2/25-1137-ek-tera...
https://trello.com/c/k3cujQJ9/26-teracopy-pro...

, bettbird readen odpovědět

bettbird 1641945491 https://trello.com/c/4sW76MzN/23-repack-xtrem...
https://trello.com/c/Amq6RL1P/39-100-chas-e-s...
https://trello.com/c/HPbootAl/47-crack-update...
https://trello.com/c/SrT1u1Fd/19-hot-stay-wit...
https://trello.com/c/z15TEVPp/52-architectura...
https://trello.com/c/GHlqxIUX/21-ragnarok-vio...
https://trello.com/c/xYhGbi1r/25-english-life...
https://trello.com/c/vfK3Y7IW/25-high-quality...
https://trello.com/c/0Npk7N1S/31-upd-smaart72...
https://trello.com/c/0XfTIaHM/29-panduan-pela...
https://trello.com/c/VDWZyc0p/40-athleanxmeal...
https://trello.com/c/U6rhBAqS/39-durst-a21-ge...
https://trello.com/c/eeTIe99A/18-sharpen-proj...
https://trello.com/c/Jty7wzhJ/33-top-tekken-m...
https://trello.com/c/LGMtyblP/28-new-peachtre...
https://trello.com/c/Mla0IxMF/21-alien-1979-d...
https://trello.com/c/GCZN13bk/21-autocomcdpac...
https://trello.com/c/r120xCcc/16-2012-singh-s...
https://trello.com/c/iVsaCB9i/16-jungle-book-...
https://trello.com/c/7df4V7ih/17-repack-rangb...
https://trello.com/c/ntSOqvvo/59-skyrim-speci...
https://trello.com/c/EikvLxo3/23-kutti-pisasu...
https://trello.com/c/9XlHXDwU/30-vrs-fa-18e-f...
https://trello.com/c/AlAHk2a2/43-one-directio...
https://trello.com/c/BttWtjI1/20-mathematical...
https://trello.com/c/OQ3hRT6Z/28-crashz-cross...
https://trello.com/c/oUVniYrk/18-magix-video-...
https://trello.com/c/l4lP0YpC/35-heidelberg-p...
https://trello.com/c/KE7LzFYM/67-ragelanguage...
https://trello.com/c/29kGpyQ8/51-diskinternal...

, hianang details odpovědět

hianang 1641945491 https://trello.com/c/ygan6ibt/23-cardtool-nhk...
https://trello.com/c/33WkZSLJ/18-ultimul-tang...
https://trello.com/c/7Rvhes3M/38-information-...
https://trello.com/c/c662L3tm/26-the-kyaa-koo...
https://trello.com/c/YdRiSxxY/51-html5-builde...
https://trello.com/c/XxOPJUxd/65-cracked-alie...
https://trello.com/c/N7O1AavV/20-fab-3000-v7-...
https://trello.com/c/DDHG607j/34-microsoft-vi...
https://trello.com/c/fsc7ejIQ/49-ls-magazine-...
https://trello.com/c/DpjwBXn3/45-corel-wordpe...
https://trello.com/c/iVN4hY0M/68-adobephotosh...
https://trello.com/c/KL1CncFs/36-k-c-sinha-ca...
https://trello.com/c/mD5wjbHd/14-portable-ste...
https://trello.com/c/C0fAjJA8/24-olivrodecain...
https://trello.com/c/9JKmJb6W/72-fate-seeker-...
https://trello.com/c/BwiEhOXO/35-portable-mis...
https://trello.com/c/bqzsU3zd/45-babado-forte...
https://trello.com/c/5rbF8NYW/33-insiders-vie...
https://trello.com/c/aD2QwxOo/30-caseware-wor...
https://trello.com/c/8utUbBde/31-photo-story-...
https://trello.com/c/ihNnJuZc/10-eika-katappa...
https://trello.com/c/vuFwUmWl/25-hot-free-dow...
https://trello.com/c/xgBczuwP/24-exclusive-au...
https://trello.com/c/ZKfw0cGQ/42-acrobat-pits...
https://trello.com/c/HisU8yB7/36-primer-expre...
https://trello.com/c/qbnSMbBV/21-mac-os-x-ski...
https://trello.com/c/BH6dqrSm/25-top-exclusiv...
https://trello.com/c/tbrjLY91/30-ambulimama-s...
https://trello.com/c/4BGC60ic/38-en-sql-serve...
https://trello.com/c/qMhqrCF9/36-work-solibri...

, darbela delcea odpovědět

darbela 1641945491 https://trello.com/c/zFUx4Fgj/35-download-fil...
https://trello.com/c/c6cH65mR/24-aiyaary-mala...
https://trello.com/c/HbTnOcNw/58-free-downloa...
https://trello.com/c/d9h7mTEs/35-sims-3-10631...
https://trello.com/c/WtXEPe02/11-verified-ver...
https://trello.com/c/XHSyQZEA/28-nil-battey-s...
https://trello.com/c/hSAdoQir/15-sultan-cummi...
https://trello.com/c/Bo7QYDaX/19-free-downloa...
https://trello.com/c/NVyOsFAy/59-paint-shop-p...
https://trello.com/c/4Zz8A2YB/30-vinai-trinat...
https://trello.com/c/QqYGTmEF/23-wondershare-...
https://trello.com/c/P00mGkj0/67-final-destin...
https://trello.com/c/Z0weBZ8k/9-broadchurchse...
https://trello.com/c/E685Cd00/27-verified-ske...
https://trello.com/c/3kXBRWHT/36-john-christo...
https://trello.com/c/OrCwWmce/25-ants-perform...
https://trello.com/c/DimtiW6u/28-traincontrol...
https://trello.com/c/js6uesbq/30-exclusive-or...
https://trello.com/c/1OXf13k6/35-recovermyfil...
https://trello.com/c/IKIPKWMG/20-download-paa...
https://trello.com/c/UsGKi9Ag/52-ebookimamgho...
https://trello.com/c/7Qr2jgzg/25-cba-u01-s07z...
https://trello.com/c/eafknFfu/10-extra-qualit...
https://trello.com/c/L8jOobOW/27-acronis-true...
https://trello.com/c/2V3SIJeW/41-radmila-djor...
https://trello.com/c/A6eQxkjz/34-final-uninst...
https://trello.com/c/e5Yl61qO/25-better-tinyx...
https://trello.com/c/A6AbBv8N/56-operating-sy...
https://trello.com/c/BzpYd2G1/27-new-david-ic...
https://trello.com/c/BzgaXcCm/26-ace-dental-p...

, uyedjem waikfield odpovědět

uyedjem 1641945491 https://trello.com/c/bZWYbjO2/27-cbt-certific...
https://trello.com/c/33C2LhgG/41-surgery-game...
https://trello.com/c/znHxZzl6/23-link-delmia-...
https://trello.com/c/fVWzDpsx/48-clannad-side...
https://trello.com/c/N6tecOSq/34-singam-2-mov...
https://trello.com/c/19A5nMQo/18-dll-cl-dlls-...
https://trello.com/c/KDPOyoju/50-torrent-down...
https://trello.com/c/TlXVSyL6/54-yule-log-vis...
https://trello.com/c/S7gC3KvF/30-nirvana-neve...
https://trello.com/c/DhZ3htaW/14-exclusive-ch...
https://trello.com/c/u2Dnuorj/25-link-film-ne...
https://trello.com/c/BW1wDbnG/18-10endrathuku...
https://trello.com/c/wjBB7aj1/74-blue-moon-fi...
https://trello.com/c/gA94zPR6/20-extra-qualit...
https://trello.com/c/R9i2d2Fq/27-clear-and-pr...
https://trello.com/c/fUe5Vb30/20-wii-hack-pac...
https://trello.com/c/6yPaC6ZD/33-drgon-c-tw-a...
https://trello.com/c/p7LYi10r/17-free-downloa...
https://trello.com/c/HmbcjeCw/17-updated-deat...
https://trello.com/c/q5YEOVxJ/22-free-downloa...
https://trello.com/c/IcfDcAhy/17-verified-om-...
https://trello.com/c/oSVf9nTa/35-diablo2seria...
https://trello.com/c/p3NjXopv/22-shudra-the-r...
https://trello.com/c/TWVDLj9c/16-sec-s5pc210-...
https://trello.com/c/q3nzXSu1/11-ammaa-ki-bol...
https://trello.com/c/u76PRKF0/32-longman-acad...
https://trello.com/c/jPL1ORZ1/31-roofcon-trus...
https://trello.com/c/5aAK4RAs/26-winavi-all-i...
https://trello.com/c/XBGBHedU/36-wondershare-...
https://trello.com/c/DbKjOaWV/16-best-expedit...

, elfrvoly glorie odpovědět

elfrvoly 1641945491 https://trello.com/c/xjenXLCn/18-descargarlos...
https://trello.com/c/Z29ECHoe/20-verified-hd-...
https://trello.com/c/BvRDrzxL/74-hot-the-gang...
https://trello.com/c/fXOSNzil/39-top-mr-grope...
https://trello.com/c/K5jJu5j3/53-link-crack-e...
https://trello.com/c/QdA4kToq/16-best-zueiram...
https://trello.com/c/HnlRw2gd/22-progdvb-pro-...
https://trello.com/c/xxJlg4ii/28-how-to-glitc...
https://trello.com/c/itNkDyQM/20-patrician-iv...
https://trello.com/c/UjgB3iW3/44-planas-de-ca...
https://trello.com/c/M7efjV9a/38-perfect-gues...
https://trello.com/c/PyuRXMDL/72-sis-mirage-3...
https://trello.com/c/cski9UV9/26-portable-jou...
https://trello.com/c/nAuL97Cp/32-eve-online-1...
https://trello.com/c/5AhPab5z/50-viv-thomas-u...
https://trello.com/c/pa1qvR8n/44-hot-jetbrain...
https://trello.com/c/FraSDUUv/20-tere-naal-lo...
https://trello.com/c/DrUelN5x/40-ul-glynnwys
https://trello.com/c/Ze1XN84O/16-cooper-schin...
https://trello.com/c/oC4rEm78/21-borland-c-bu...
https://trello.com/c/BoOAvCKX/48-sherlock-plu...
https://trello.com/c/d1clU6Vn/14-va-70s-music...
https://trello.com/c/Mc20sotw/45-cara-hack-fa...
https://trello.com/c/mnXpsCvm/50-free-loopmas...
https://trello.com/c/FlAzWJ1F/24-1-st-studio-...
https://trello.com/c/5WlWVSQC/22-bhaag-kahan-...
https://trello.com/c/ENqwV6YE/64-abit-flashme...
https://trello.com/c/Q2oPePtE/49-hot-the-lege...
https://trello.com/c/Y0rnFj0P/34-kuroinu-keda...
https://trello.com/c/Q5uwU5fm/38-sd-gundam-g-...

, jamalb gloryena odpovědět

jamalb 1641945491 https://trello.com/c/Cb0U3woG/30-ul-verified
https://trello.com/c/LqWXXh0a/26-taare-ff-his...
https://trello.com/c/qcIa8HZg/54-2012-tukkaa-...
https://trello.com/c/p6KR0fGn/22-better-minec...
https://trello.com/c/WLDB8SN8/54-ivt-bluesole...
https://trello.com/c/T065pMEm/61-friend-reque...
https://trello.com/c/9A9kXpLy/34-agusiq-torre...
https://trello.com/c/5m8R8oQU/44-fs2004-pmdg-...
https://trello.com/c/YRehJg4L/32-munjane-film...
https://trello.com/c/3W9x4bkp/34-m-cream-hind...
https://trello.com/c/3paA8shc/66-patched-tekk...
https://trello.com/c/LzeuWiwO/22-new-stalker-...
https://trello.com/c/mgra9RVv/31-fix-wifi-hac...
https://trello.com/c/CE8GJ0WW/55-xtools-pro-p...
https://trello.com/c/YTVBy0Mi/18-erykah-badu-...
https://trello.com/c/VtiVjbRi/29-wehner-gehri...
https://trello.com/c/h8FRHd32/29-pc-games-fin...
https://trello.com/c/4PaugXs8/20-membership-2...
https://trello.com/c/DnWVAMCM/21-iseepassword...
https://trello.com/c/Yjd2TY9c/12-hot-microsof...
https://trello.com/c/G1rG9rNs/28-windows-xp-s...
https://trello.com/c/vp5wIKE2/42-better-webca...
https://trello.com/c/dFRaaL6n/84-download-fre...
https://trello.com/c/rM46Tccf/55-netgear-dg83...
https://trello.com/c/UUVQsFAb/26-download-um-...
https://trello.com/c/ATBU6WI4/59-dima-bilan-b...
https://trello.com/c/OOnnvomc/30-best-install...
https://trello.com/c/MC0KGdp1/32-the-wild-wil...
https://trello.com/c/5nYGv5YP/21-top-phison-m...
https://trello.com/c/I9mRVvjj/18-steinberg-cu...

, raqway walenty odpovědět

raqway 1641945491 https://trello.com/c/4NWPqbe4/29-portable-fel...
https://trello.com/c/qTXTJPS0/39-mundy-kamal-...
https://trello.com/c/vExpPo7z/35-va-classic-s...
https://trello.com/c/xn58rtp5/76-the-intoucha...
https://trello.com/c/eNU7kYL7/17-download-imo...
https://trello.com/c/bxwlj7Ex/31-filemaker-se...
https://trello.com/c/gmZgKQ7Y/37-quicktime-7-...
https://trello.com/c/yxheRakb/39-watery-deskt...
https://trello.com/c/oT73nq8Y/39-il-grande-bl...
https://trello.com/c/r1NVUZU8/15-cracked-embe...
https://trello.com/c/53xWi5wX/35-link-queen-p...
https://trello.com/c/OvkuQlfx/25-fixed-jaane-...
https://trello.com/c/diuICnNC/27-geovision-gv...
https://trello.com/c/D9IOU77F/24-maxoncinema4...
https://trello.com/c/gzQeBRvH/83-ram-aur-shya...
https://trello.com/c/jMYplZjn/18-hinario-adve...
https://trello.com/c/DGWrYNVj/58-masturbasi-m...
https://trello.com/c/JcbNAkPA/52-halo-combat-...
https://trello.com/c/9KQeqDy2/45-free-skipsof...
https://trello.com/c/hVgiPJvV/52-abyssmediai-...
https://trello.com/c/pDpuWxZj/78-cities-skyli...
https://trello.com/c/18MFhL90/21-cocteau-twin...
https://trello.com/c/iPNdQcvD/64-iray-for-cin...
https://trello.com/c/ToXIOqoB/39-hmm-gracel-s...
https://trello.com/c/cutpoOdh/42-free-tc-elec...
https://trello.com/c/l4y9nlce/13-windows-81-p...
https://trello.com/c/682PTr2x/21-download-nts...
https://trello.com/c/av9Cm4V1/16-narcissu-10t...
https://trello.com/c/zILWaT2t/32-ammayude-koo...
https://trello.com/c/NXB1vEju/23-battlefield-...

, petrereb darnela odpovědět

petrereb 1641945491 https://trello.com/c/8d7txqkf/34-chicken-inva...
https://trello.com/c/iik4Z5kN/44-torrent-adob...
https://trello.com/c/ViFNhvOH/34-mazak-camwar...
https://trello.com/c/wantolVY/65-autodesk-inv...
https://trello.com/c/Ki3fc8WI/67-farmacologia...
https://trello.com/c/rzMPxi6P/70-new-duo-for-...
https://trello.com/c/WtEbDl6Y/31-better-ben-l...
https://trello.com/c/lTx6q6OK/33-top-meridian...
https://trello.com/c/igM15Lwt/27-ul-benecmelo
https://trello.com/c/WpVirxXw/55-nitro4d-nitr...
https://trello.com/c/WfUoVU2g/25-tuxera-ntfs-...
https://trello.com/c/vShNQ1Fz/22-alter-bridge...
https://trello.com/c/ZPSCG9Jj/36-patched-siem...
https://trello.com/c/KedobqZR/25-complex-vari...
https://trello.com/c/i5TZPpUF/18-makkhi-movie...
https://trello.com/c/Ud4EfiaE/36-centrafuse-4...
https://trello.com/c/PxdvjK8S/35-crack-para-f...
https://trello.com/c/coaYaCmp/43-jack-reacher...
https://trello.com/c/aQneq18n/48-rae-morris-m...
https://trello.com/c/pXfd1KJg/31-dead-target-...
https://trello.com/c/lSzPuULY/15-fsx-cerasim-...
https://trello.com/c/ufXjypB6/29-marz-k-ker-1...
https://trello.com/c/bFa7M3dr/47-1080p-brrip-...
https://trello.com/c/mo2WOsIH/13-activation-f...
https://trello.com/c/hmVCJJrY/18-bengali-movi...
https://trello.com/c/rggXEp1a/37-julianna-bag...
https://trello.com/c/akGO6Pai/45-ibmilogcplex...
https://trello.com/c/FI5PmvGo/28-nana-kamare-...
https://trello.com/c/H84tSzoa/19-work-downloa...
https://trello.com/c/274Hq2od/41-physx-100222...

, jesote feoris odpovědět

jesote 1641945491 https://trello.com/c/6yc9k6Ro/32-allwaysync12...
https://trello.com/c/PR4LfGQV/22-best-officia...
https://trello.com/c/QpwUzQSt/36-vba-password...
https://trello.com/c/Z6a3afWq/33-mujeres-mala...
https://trello.com/c/R6FRnBd1/51-wic-reset-v3...
https://trello.com/c/LRoUhrrd/17-2021-free-ku...
https://trello.com/c/B6iwxAJ4/25-better-xpara...
https://trello.com/c/aIj6G7th/56-link-sony-ve...
https://trello.com/c/IvUE1dfX/13-download-ski...
https://trello.com/c/OZ81SNNY/21-top-kshay-fu...
https://trello.com/c/V9FdzbNQ/36-tally-erp-9-...
https://trello.com/c/IEb39VPx/19-foto-payudar...
https://trello.com/c/Yziw5zwA/17-verified-dar...
https://trello.com/c/lOBJ03cr/46-adobe-photos...
https://trello.com/c/QkArB2UA/28-portable-pat...
https://trello.com/c/vRyihPfw/47-ciel-fledge-...
https://trello.com/c/Cm4NO6Bd/80-free-downloa...
https://trello.com/c/EtVkove8/29-top-patched-...
https://trello.com/c/yk3lu5rj/31-morphix-tv-m...
https://trello.com/c/CKXi2fV4/24-best-easy-re...
https://trello.com/c/GMdH6f3m/14-psw-429-nt-2...
https://trello.com/c/dclsxquC/32-the-road-to-...
https://trello.com/c/UBWVmjOt/25-harry-potter...
https://trello.com/c/mbFJN1Jk/23-office-2016-...
https://trello.com/c/uPyG3QYz/28-victoria-2-c...
https://trello.com/c/lDw02HA3/80-arrival-engl...
https://trello.com/c/3wZdNRBp/23-top-ashtavin...
https://trello.com/c/egSAwV4D/24-3d-hunting-2...
https://trello.com/c/AolNpwxz/25-verified-mic...
https://trello.com/c/eYKHGSdY/16-jack-the-gia...


Strana:  1 ... « předchozí  166 167 168 169 170 171 172 173 174   další » ... 201