Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  170 171 172 173 174 175 176 177 178   další » ... 198
, octavchesn devlin odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/aj6zq-VvIbv_RmFwosLmMhttps://wakelet.com/wake/QXocfjWoS5gCJcuzwPNgthttps://wakelet.com/wake/bKgp4YLbm1WuDyOESY9mvhttps://wakelet.com/wake/ReW8r5K8oPmnFUAtruYFEhttps://wakelet.com/wake/BXD5XTzNiQZVPKI00trQehttps://wakelet.com/wake/N0iSRzRe6_v8cj9PwM6zahttps://wakelet.com/wake/6SWWdLkRwxkEKg8JGkEhEhttps://wakelet.com/wake/B0rsfL7zkYrmrORMCSmZ9https://wakelet.com/wake/memy2c1xQZxgVGsfMQBfmhttps://wakelet.com/wake/wQhQpQEmgMi3RNp9Yg07lhttps://wakelet.com/wake/XSUNiQwZfUN9oKS2gbv8Phttps://wakelet.com/wake/-AwL_rE4vSJCOs4-srcB4https://wakelet.com/wake/cJ3QaJ-V5-l7GES9Lc1Znhttps://wakelet.com/wake/THFRiYJL9O0OLbqW792x4https://wakelet.com/wake/iWTWJll6-vgfFlV-bjx9hhttps://wakelet.com/wake/fr-JMf-arX5WKGzP3mjI4https://wakelet.com/wake/UEmoTz_TFKJMEK4i_LRKOhttps://wakelet.com/wake/CBIgpafDlVTA3_XxuU8aGhttps://wakelet.com/wake/ukS3-JxT6pb-onob5lGHVhttps://wakelet.com/wake/_HmOW8aDtPvEwPpvxKD56https://wakelet.com/wake/d1f3m_gBTKsrR0qPdTY5lhttps://wakelet.com/wake/EYbvnvwMRQlHQ1xyZwnmWhttps://wakelet.com/wake/_SclWe7HnxbtH56IQyNgAhttps://wakelet.com/wake/qoHBA0yIzE8ulwLDwrSYihttps://wakelet.com/wake/Xezq7nutnnWd6oPCMpQTvhttps://wakelet.com/wake/l0zDxHDM2sk6hegSbdB4hhttps://wakelet.com/wake/rvOTQ1kDtrWD50wxaXHc0https://wakelet.com/wake/xA8GhTfDXzDi3l836mxeshttps://wakelet.com/wake/FmjM1A4iP8YP9yT-VrVpchttps://wakelet.com/wake/8OSZ9HNHOck9uCBxkBsvq

, safrohi wardleigh odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/Xa0Nj4zf/14-lunch-box-mo...https://trello.com/c/jNzIgLO6/21-blitz-basic-...https://trello.com/c/6cKFMT0F/20-toontrack-ez...https://trello.com/c/jmCsgg5I/47-top-patched-...https://trello.com/c/CetLjbp8/30-download-ulo...https://trello.com/c/nxnqMZoT/37-hot-crack-ex...https://trello.com/c/DHIyHvSw/16-smash-boy-ve...https://trello.com/c/iJqp4KF6/56-adobe-acroba...https://trello.com/c/psOKkloY/34-gluten-free-...https://trello.com/c/JM63q9Da/68-autocad-mep-...https://trello.com/c/EjoDf1pw/34-mended-sydne...https://trello.com/c/jGZiDGQU/40-verified-fsx...https://trello.com/c/RWxWTDvA/29-high-quality...https://trello.com/c/bDNunRIO/30-liquidsonics...https://trello.com/c/1uIjWhX3/39-truyen-lenh-...https://trello.com/c/SynkO2su/21-top-irfan-si...https://trello.com/c/mJ9FKQcI/28-alice-throug...https://trello.com/c/yrTVwhsa/23-spiderman-a-...https://trello.com/c/dVLTdL04/33-top-presto-p...https://trello.com/c/FzGptgB6/30-loader-iclas...https://trello.com/c/pOZZHtpJ/27-jang-e-badar...https://trello.com/c/ejNwoi8R/25-mdbg-chinese...https://trello.com/c/JN2vyqtc/26-top-colorthi...https://trello.com/c/g6VcWJDg/51-gravitation-...https://trello.com/c/xBJRIHnW/74-better-adobe...https://trello.com/c/x4MZMe8m/34-cracked-buse...https://trello.com/c/4e7Kiu5c/32-deadlands-hu...https://trello.com/c/5c4CChNe/28-top-the-swel...https://trello.com/c/aolpOG7l/28-vorwerk-tip-...https://trello.com/c/mWpWaCbh/37-ul-work

, osimatth vartan odpovědět

5bd35b6a26 .https://tipwadenrii.chronicle.wiki/d/MP3 Rock...https://seesaawiki.jp/puforthalla/d/Americang...https://seesaawiki.jp/putpebetstos/d/Vsphere ...https://seesaawiki.jp/cellsipiter/d/Jump Supe...https://texdaibooksli.playing.wiki/d/American...https://seesaawiki.jp/cremabovvan/d/File Amib...https://dalasdapass.game-info.wiki/d/HD Onlin...https://seesaawiki.jp/swageasslitcai/d/Assimi...https://zhuylunaking.sokuhou.wiki/d/Baixar Vi...https://seesaawiki.jp/derquesapass/d/Florin S...https://tucodeba.game-info.wiki/d/Tamil Sex B...https://seesaawiki.jp/bachgconctima/d/Kannal ...https://vienonehur.sokuhou.wiki/d/ALAN CONSTA...https://inecinof.game-info.wiki/d/Fx Vw Rns31...https://seesaawiki.jp/apebcredfe/d/Book I Sec...https://seesaawiki.jp/softwifasme/d/Film Peme...https://seesaawiki.jp/fincontratza/d/Download...https://seesaawiki.jp/leamusrasop/d/Gastroent...https://ronesadeapr.chronicle.wiki/d/The Adaa...https://seesaawiki.jp/buddpactasee/d/Professi...https://skadtaxolo.playing.wiki/d/EXCLUSIVE B...https://seesaawiki.jp/rentsumdohy/d/The Smurf...https://fomrlessportsu.chronicle.wiki/d/Cocin...https://seesaawiki.jp/giefeteve/d/64 Brotherl...https://seesaawiki.jp/heljafeapo/d/Studio Dev...https://seesaawiki.jp/phepidisching/d/[To...https://seesaawiki.jp/balofabni/d/Ivona Voice...https://seesaawiki.jp/tavarava/d/New! Precalc...https://buigotetant.game-info.wiki/d/TwijoO L...https://seesaawiki.jp/ruiwindtomvi/d/LINK Fre...

, wyanyavan giustine odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/stw4fuDVwRJcqCCWvSPoNhttps://wakelet.com/wake/TNPkmBoSjaQtGxoX4UcErhttps://wakelet.com/wake/Foeshyf0vxq8e9rHeICNBhttps://wakelet.com/wake/diYC8TNxBwxb4xXNGUmdKhttps://wakelet.com/wake/OTrYyROno-3aPwQVgJp9jhttps://wakelet.com/wake/1u1n06e3WYf4199Fxil3xhttps://wakelet.com/wake/pi4Wy5rn-148eJLM4sLQGhttps://wakelet.com/wake/eOn0XAS-UbGJD8CuPL57Thttps://wakelet.com/wake/fpTH7IVG4T2Ny6KtOoXpbhttps://wakelet.com/wake/ZbtRfUvmTcCTT8hgmZ1-6https://wakelet.com/wake/HV9Et-ai8hCySY1baXaVShttps://wakelet.com/wake/Ua6hAOrFs77KO0QudsBilhttps://wakelet.com/wake/n7x3g-As0ohOL0OP5svqRhttps://wakelet.com/wake/2AnZVK8Tzyu6M9UgwGTLchttps://wakelet.com/wake/8VlcfY0GtN76bQssImf_Bhttps://wakelet.com/wake/STZfC-s7TcRn-9nhhJUnvhttps://wakelet.com/wake/MoNEbmRJsoRVfDEPuD7qghttps://wakelet.com/wake/9ACVUYUTsfjMN6FnxCViAhttps://wakelet.com/wake/KYFD0Of_uOYY0SKmtp0t1https://wakelet.com/wake/hUEvCIDph0AR1kAIwjLYvhttps://wakelet.com/wake/Jk7rHB08_63857nYaqdIWhttps://wakelet.com/wake/DU8toIe-H-XbwTlB40gRChttps://wakelet.com/wake/Sd9H52mXLUpGlKBejl8VLhttps://wakelet.com/wake/6C6c35wiuYshepMb6cbmwhttps://wakelet.com/wake/SH5_gzA0PhiAt0fcNK_oahttps://wakelet.com/wake/GOHMHTJmsB7k-HQxf9O8Bhttps://wakelet.com/wake/lWSgzamauFzIfOqRR6YC-https://wakelet.com/wake/0vF17X_1mk-VEOTY0rPjjhttps://wakelet.com/wake/C5TAYCB9appXO7kf88Z28https://wakelet.com/wake/7840ddgKgjNJKiPUBHyYT

, swyramby franzett odpovědět

5bd35b6a26 .https://boapawordspor.chronicle.wiki/d/White ...https://forlolitha.memo.wiki/d/License Bentle...https://vonessbite.chronicle.wiki/d/Download ...https://seesaawiki.jp/depawalmo/d/.epub Healt...https://seesaawiki.jp/socoriza/d/RedFlix TV A...https://cualooforborg.chronicle.wiki/d/Downlo...https://diemortwijdskut.chronicle.wiki/d/Stel...https://seesaawiki.jp/fimentibon/d/[PC] B...https://seesaawiki.jp/samdomesi/d/Diehl Multi...https://seesaawiki.jp/deosenrisil/d/ASUS GPU ...https://seesaawiki.jp/opdesgela/d/Download Ve...https://seesaawiki.jp/arenmacom/d/Repent Of T...https://seesaawiki.jp/guebreezherog/d/Segment...https://bertheleagoog.memo.wiki/d/[FSX P3...https://seesaawiki.jp/acmiterho/d/Utorrent Ke...https://vaspnabisi.game-info.wiki/d/Maginonwi...https://natbibuli.sokuhou.wiki/d/!!INSTALL!! ...https://seesaawiki.jp/orotinde/d/HD Online Pl...https://usconheathi.chronicle.wiki/d/Kung Fu ...https://amtevawin.chronicle.wiki/d/Free 3d Se...https://imunenan.playing.wiki/d/Xforce Keygen...https://markrecsetob.chronicle.wiki/d/Audio C...https://filamicbags.sokuhou.wiki/d/Torrent Re...https://seesaawiki.jp/tensomatur/d/Punk Rock ...https://seesaawiki.jp/riocanibbnet/d/Sonartrx...https://baurihighde.chronicle.wiki/d/Utorrent...https://seesaawiki.jp/cticunsappo/d/Password ...https://seesaawiki.jp/lighmargklebut/d/!!EXCL...https://seesaawiki.jp/mettrarisself/d/Ti-nspi...https://fainetnacho.sokuhou.wiki/d/Keygen Rei...

, ralstcarre odelina odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_5sjQCwwLEgZDb3Vyc2UYgICAv8HRmwgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgNbYpAgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, abaluimbe ellyannah odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/dPkQbK5vrMt1DX0zHw7uNhttps://wakelet.com/wake/CaRTv2LlLeH1snDdn0wIRhttps://wakelet.com/wake/Vby6gEpJbi81GR4CCC3_ihttps://wakelet.com/wake/aIdeHkZ2lQeceE_k1iJ64https://wakelet.com/wake/QKfZTJ2Y2EeSoZ4k-aHHFhttps://wakelet.com/wake/Cj8yz2Kswfmo52rhbfHjVhttps://wakelet.com/wake/FBUZD8gMzhKqwdEMlFE0Bhttps://wakelet.com/wake/EPRgWHZsRtEa4ivLMt-j8https://wakelet.com/wake/u0rEKFps5nHXAjRkGuh9ohttps://wakelet.com/wake/ffqSU1ubKk_siRqJRJ25fhttps://wakelet.com/wake/r7IXxL7PutzBFEBRkK5RDhttps://wakelet.com/wake/XnK4ywwP-bXJIf2Cdqpujhttps://wakelet.com/wake/Vhpuf740iJQQ1yW8jBnG6https://wakelet.com/wake/Z68lGwvploBuefQYw63yxhttps://wakelet.com/wake/5gR0sT0_Tdap9Dsz6J8y0https://wakelet.com/wake/_g-Q4iFqfbdUfAcTXIg7Thttps://wakelet.com/wake/MJH3BfleRfUhFukCKQlqXhttps://wakelet.com/wake/6d-GogqH1gBUGL6o_1A77https://wakelet.com/wake/FVDN637o4fdgD0eiwA9Pfhttps://wakelet.com/wake/udZeeR05c93bR8Dpc4Qjmhttps://wakelet.com/wake/5HWBHWgUfXmEUsrQKcj_Mhttps://wakelet.com/wake/ybNcq5yo45VLqSCCJ74wahttps://wakelet.com/wake/domTC-xrX7_bXXTUOPhEOhttps://wakelet.com/wake/-zk8jc0Zqy5VML5pRWvWLhttps://wakelet.com/wake/NNwyP_YI6F6UCCHts73tThttps://wakelet.com/wake/_S2EvqW3udAFB79V78npwhttps://wakelet.com/wake/XJtOwWQhqPBvqH9qGcABRhttps://wakelet.com/wake/iAH570HHpC6tXMm7vLSJHhttps://wakelet.com/wake/VikYEPnYvLvdUvfVFODMKhttps://wakelet.com/wake/dHUrGRMohgr-8-TnG6KW5

, qynider bakula odpovědět

5bd35b6a26 .https://prosotdimla.sokuhou.wiki/d/|BEST| .ra...https://abpoharttam.game-info.wiki/d/REPACK T...https://slubatmicnigh.sokuhou.wiki/d/Karma Di...https://safiperfdac.memo.wiki/d/Final Vimp En...https://seesaawiki.jp/daytenmuform/d/File Pre...https://seesaawiki.jp/tuanarode/d/Kansaienkou...https://seesaawiki.jp/gentridensre/d/[UPD...https://seesaawiki.jp/lautipunse/d/PSP MEGA-P...https://renheadsclimin.sokuhou.wiki/d/Kak Dos...https://seesaawiki.jp/pairelandfret/d/RAZONES...https://seesaawiki.jp/outlicrebi/d/TIS 2000 O...https://seesaawiki.jp/nakilgido/d/Nokia 5800 ...https://seesaawiki.jp/landjosneypoa/d/Downloa...https://seesaawiki.jp/camacogi/d/Planifica Tu...https://seesaawiki.jp/vietoseaquatt/d/20 Minu...https://seesaawiki.jp/tengtheanduser/d/Foxit ...https://seesaawiki.jp/sulcanshealge/d/Igor Pr...https://seesaawiki.jp/choromoumy/d/Visual Pro...https://seesaawiki.jp/techbellginy/d/Alcohol ...https://seesaawiki.jp/hundstandepre/d/Calculo...https://seesaawiki.jp/provmictogel/d/Xforce K...https://seesaawiki.jp/misundcipos/d/Elcin Ful...https://seesaawiki.jp/dioliecuver/d/Russian C...https://seesaawiki.jp/feisiloly/d/Snapdragon ...https://singwritatin.playing.wiki/d/Power Ran...https://seesaawiki.jp/bearompmulkey/d/Omsi 2 ...https://seesaawiki.jp/dripfilodlia/d/Professi...https://consratigol.game-info.wiki/d/Onyx Pro...https://diebranleca.chronicle.wiki/d/Manga Cl...https://seesaawiki.jp/tuikendtremdabb/d/Downl...

, justylav santen odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_xIHMCQwLEgZDb3Vyc2UYgICA_-bI4AgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwKq4qQsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, goajame tanundrah odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/949Omy93/49-lillian-hell...https://trello.com/c/I4ItEYxF/22-nude-teen-ar...https://trello.com/c/oZt2C34K/47-vray-for-rev...https://trello.com/c/x0gcTISV/17-real-draw-v2...https://trello.com/c/xdSYHIhc/19-hobbit-pustk...https://trello.com/c/ivAjVdNb/43-perfect-mask...https://trello.com/c/GzwUkSFt/80-windows-7-co...https://trello.com/c/icZwTv32/36-raja-rishi-1...https://trello.com/c/HfkBJiwb/42-exclusive-1a...https://trello.com/c/J9F0io8r/51-link-spectre...https://trello.com/c/p7TXcgCf/43-updated-auto...https://trello.com/c/zmbM4HuE/31-download-fil...https://trello.com/c/8luE7tZh/51-problemasres...https://trello.com/c/vp9kRtl6/47-verified-cra...https://trello.com/c/dwr5TYHq/28-programa-pip...https://trello.com/c/aghjPDTA/14-vladmodels-t...https://trello.com/c/EroYhKFW/35-lamento-beyo...https://trello.com/c/oBZ4KEvd/34-mount-and-bl...https://trello.com/c/difTIChq/46-mixing-with-...https://trello.com/c/wOJLPkN9/30-portable-vis...https://trello.com/c/jdDhb7pH/47-khaled-faude...https://trello.com/c/Fuanrk4X/31-motores-de-c...https://trello.com/c/Ur1aoj8r/15-ishq-click-4...https://trello.com/c/l6JmtQ2q/49-spencer-john...https://trello.com/c/t94sxMd7/23-ultraman-fig...https://trello.com/c/mAA3u6L2/20-better-remo-...https://trello.com/c/PQIJ5IQg/29-videostudio-...https://trello.com/c/IcfDcAhy/17-verified-om-...https://trello.com/c/lSllbzmD/44-prva-hrvatsk...https://trello.com/c/EhPAVP68/53-articulate-s...

, holaraffa ophyrah odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_wIXJCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwOyukwsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoO6N1goMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, olienwani natham odpovědět

5bd35b6a26 .https://seesaawiki.jp/sifdetotta/d/Vcs Diamon...https://seesaawiki.jp/hurtasero/d/Universal S...https://seesaawiki.jp/navsrapbellming/d/Torre...https://seesaawiki.jp/snohencamdai/d/Capture ...https://cocmaconkteg.sokuhou.wiki/d/Soundtrac...https://seesaawiki.jp/loatharneura/d/Brothers...https://seesaawiki.jp/diaflavhanme/d/UPDATED ...https://terlihysi.chronicle.wiki/d/Hungry Sha...https://seesaawiki.jp/fabartunor/d/Unlock Ful...https://seesaawiki.jp/narjechocom/d/Backlink ...https://seesaawiki.jp/pensubsglamge/d/Dobaara...https://seesaawiki.jp/bobliftdahltu/d/Comdux-...https://taknicarddip.memo.wiki/d/Poovellam Ke...https://seesaawiki.jp/biorbaslepa/d/XSplit Br...https://seesaawiki.jp/berrenewsben/d/Visual S...https://seesaawiki.jp/valpfeebeeca/d/Dvdrip S...https://seesaawiki.jp/todendwinhalf/d/Docrepa...https://seesaawiki.jp/mehnfordliper/d/Dc101d ...https://seesaawiki.jp/glaclacentbes/d/Avid Dn...https://seesaawiki.jp/guecripbuja/d/REPACK Up...https://seesaawiki.jp/wieflinlaturn/d/Beowulf...https://compgasire.game-info.wiki/d/Ws Ping P...https://taireafrilern.chronicle.wiki/d/Idecad...https://tayzalowheelc.playing.wiki/d/Pizza Mo...https://seesaawiki.jp/healthlighlinti/d/Girls...https://seesaawiki.jp/ampranatgab/d/Filter An...https://seesaawiki.jp/murolili/d/The Force 2 ...https://ilerogqui.playing.wiki/d/Re-Loader V2...https://seesaawiki.jp/comnamuktoa/d/[REPA...https://bepaterne.chronicle.wiki/d/Utorrent »...

, khagoldy rebekka odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/F3DZhQKf/38-verified-dow...https://trello.com/c/SoJsUT9g/28-hana-kimi-ta...https://trello.com/c/ZHE1JGrx/9-tswn-040-gald...https://trello.com/c/inYWyvaU/23-jaane-hoga-k...https://trello.com/c/BvphNeeO/19-download-mp3...https://trello.com/c/P8QtMBC6/22-internet-dow...https://trello.com/c/dWXmYf5a/34-top-free-dow...https://trello.com/c/IAPRcBM8/25-the-stooges-...https://trello.com/c/dLoBJS09/62-scourge-of-w...https://trello.com/c/HZHwrj07/61-jeon-woo-chi...https://trello.com/c/OdrN6969/79-full-super-i...https://trello.com/c/elcFMGHf/40-the-sp-khan-...https://trello.com/c/bihLCDIs/46-major-league...https://trello.com/c/ZAg8APLd/11-new-coreldra...https://trello.com/c/dZke61dS/80-ubiti-po-vid...https://trello.com/c/cVZeYxWD/71-tom-clancy-g...https://trello.com/c/cyPJYdEy/26-verified-hiz...https://trello.com/c/cuMCY9q1/24-free-zenonia...https://trello.com/c/WCGG4LqD/43-yds-excellen...https://trello.com/c/uksIZNoo/32-video-strip-...https://trello.com/c/tcZ5rdFh/20-soundtoysnat...https://trello.com/c/Ud1CLgGZ/75-repack-firet...https://trello.com/c/AYAF7ekI/15-adobe-photos...https://trello.com/c/tNzuH62v/16-bonnie-raitt...https://trello.com/c/RVCx7qyb/70-kaspersky-to...https://trello.com/c/36ZYluvB/30-full-guru-2-...https://trello.com/c/ZdLqy3OM/26-dh-texas-pok...https://trello.com/c/dDaRGQ3B/46-cual-es-la-c...https://trello.com/c/LpfzuR0s/19-fabfilter-to...https://trello.com/c/8MwXiCgF/34-full-metodic...

, gonzorn vidoor odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/s6HQd3h2WKt230rFKztl1https://wakelet.com/wake/kDOKvd2kEqxt85HwGmyu3https://wakelet.com/wake/f-uNMToo6zOFH3kN2t0u4https://wakelet.com/wake/oW2VB8GQWDSzwycueNH27https://wakelet.com/wake/ugO1KVdgzIDM0ZV14_tLFhttps://wakelet.com/wake/t6tlkJQa0CbgzetlMx6fAhttps://wakelet.com/wake/ju3_dmtxAoMl3lm1hoToLhttps://wakelet.com/wake/GgpW0CU5SxEx0sdqVMWVZhttps://wakelet.com/wake/-47KTpevHBxXh6AodsvR7https://wakelet.com/wake/zogdadbnNdr7BtgYlaaxohttps://wakelet.com/wake/KY7oSsdPGH_gapx27ESmuhttps://wakelet.com/wake/A1hjyqC8rp3sdxtNFAE2Rhttps://wakelet.com/wake/qa2zCCG4nH4e5QT4kIdsfhttps://wakelet.com/wake/H1XeQz9TYrhbYoR26amH0https://wakelet.com/wake/dlaqjeFHD_YmCoiqiM40xhttps://wakelet.com/wake/k1nZk9i1fZ4aXixoQlxMThttps://wakelet.com/wake/EM-JVuBApVtuJ87Tz1sI2https://wakelet.com/wake/TbVwax5YJp2Dqi3Cec5jdhttps://wakelet.com/wake/nVq4d_-QcB7oo8KIaKJU7https://wakelet.com/wake/TqZ9IT-6WHf13OAFgJxZ4https://wakelet.com/wake/36dgKHD5SC8rsv3xY5SVchttps://wakelet.com/wake/jNPyPH5MazKQhTROVHAzBhttps://wakelet.com/wake/6vSwy9dICZpDvKtJWK7wzhttps://wakelet.com/wake/49tJA9CIpZx8bBn7om4fghttps://wakelet.com/wake/DswIBh2lseJWROv03UQB5https://wakelet.com/wake/C-v5dbtHaqRFZRwmR0VYdhttps://wakelet.com/wake/y5yMG7YlM3qkXqWtkzyaHhttps://wakelet.com/wake/gLbRfyRaioCvYunMOUcEFhttps://wakelet.com/wake/Au07imH8RWtiCXHS01s1Whttps://wakelet.com/wake/q9gn_DA3Y89rKPHH21ENX

, oddetgavr alburtyna odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/YlF7Yea3/19-red-lagoon-s...https://trello.com/c/xyyzgErW/23-jd-movie-dow...https://trello.com/c/qsjpiBsn/30-hot-cv-templ...https://trello.com/c/HaY8AScZ/35-full-dragon-...https://trello.com/c/TRc2iKjf/56-henne-kelu-n...https://trello.com/c/9A1sfAmH/82-link-iveco-p...https://trello.com/c/neeFhjz8/22-work-arcsoft...https://trello.com/c/6JuhXokM/25-adobe-photos...https://trello.com/c/Ic21dFw0/43-desktop-icon...https://trello.com/c/xcmlK8i2/26-download-svs...https://trello.com/c/A7fBTQIj/39-bbc-planet-e...https://trello.com/c/rkSzz6IA/73-el-valle-de-...https://trello.com/c/UNApvYNM/24-number-games...https://trello.com/c/onenZtfg/15-verified-pan...https://trello.com/c/g6MkuAUD/32-boris-fx-v10...https://trello.com/c/K2nt2S2Q/30-cody-jinks-a...https://trello.com/c/jMWPTQx0/30-full-детальн...https://trello.com/c/dsG3gs0S/32-ul-liglindhttps://trello.com/c/olhE8WMa/26-extra-qualit...https://trello.com/c/V33LnFBC/18-best-ariel-r...https://trello.com/c/DDKWcrhn/39-zindagi-50-5...https://trello.com/c/1vrxDeJv/13-alicia-keys-...https://trello.com/c/LmKsxy8M/12-hate-story-2...https://trello.com/c/QnrJ9QUF/31-windows-xp-b...https://trello.com/c/d1jz7kiQ/24-updated-down...https://trello.com/c/IEMF4HhS/38-daawat-e-ish...https://trello.com/c/E13AnE1y/22-bandwidth-sp...https://trello.com/c/sh6b4qkc/25-full-downloa...https://trello.com/c/H56yhbPh/27-best-downloa...https://trello.com/c/GgQ9McsO/22-link-jodi-ky...

, fitsora filberto odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/Nc0eynhVrYiKUPZyHvFWFhttps://wakelet.com/wake/hM501jhVVBjkWb_c6UCIMhttps://wakelet.com/wake/gGmZL0MGpzYgaMWnhSdnlhttps://wakelet.com/wake/-cCt01nHFKcdzudq5b1RIhttps://wakelet.com/wake/EUsIciQDOmTm3b1AogKgRhttps://wakelet.com/wake/2Ajv95MM09hPE9WupsuGvhttps://wakelet.com/wake/e9IIvnqOEKbirjeK4kVSwhttps://wakelet.com/wake/DmtcF9P_8yt1hcqxL8zOghttps://wakelet.com/wake/_vefcarcDwnNh4ElivxFIhttps://wakelet.com/wake/JBeBIUSC0rkwjF5ZvOY2Bhttps://wakelet.com/wake/Dc2Di6R0cOyHOl22HCJlshttps://wakelet.com/wake/HXtnFhEvm4uJD-MGuPpsAhttps://wakelet.com/wake/VsVys7M46VPSAOYMmn5cJhttps://wakelet.com/wake/ZhoViHoEEYUEsxMh91CYghttps://wakelet.com/wake/nkeB6f6N_tWdZF2wZKTNvhttps://wakelet.com/wake/vDhRmnYZg1p6IQWkWps22https://wakelet.com/wake/BeCt6VzIJMZuEQRlOvFGAhttps://wakelet.com/wake/AYSZe_uOFP5EGfxps2txihttps://wakelet.com/wake/rmRTNusty8FDB1Tm4E4LIhttps://wakelet.com/wake/2yI4xnaYA1F8XVjGvp8eihttps://wakelet.com/wake/-U6_ksDtz45yy7eZyumZwhttps://wakelet.com/wake/tZP9QMRED1eacL0GirMBJhttps://wakelet.com/wake/-_8sC187EJK6QwUFO2q72https://wakelet.com/wake/IJXj77Cb_L06pslP6rNbThttps://wakelet.com/wake/zPtOvMoCCllubyVnYklQQhttps://wakelet.com/wake/BFswyQJqsOIBkfp-cB0ezhttps://wakelet.com/wake/xYREHrf9k_wgG6B_qEcAIhttps://wakelet.com/wake/WT5UYfhNhuUR7J1oRyF_bhttps://wakelet.com/wake/H2DwHO4dUKnQpHvc9yabjhttps://wakelet.com/wake/5VsCKRjNCDtAtmPUymPnI

, sarundu generous odpovědět

5a5407e688 .https://trello.com/c/Y1lVhUhV/39-work-downloa...https://trello.com/c/bkJPsW0B/21-spyhunter-5-...https://trello.com/c/Z9nTy0jL/44-hack-ivory-y...https://trello.com/c/NceHBlji/37-fallen-makin...https://trello.com/c/AbxX7cWc/31-adobe-acroba...https://trello.com/c/Mx8jjGp5/40-ali213-crack...https://trello.com/c/kwMlYolc/44-trainz-simul...https://trello.com/c/DOcyh6Zy/54-download-fil...https://trello.com/c/qve6gFjA/48-archline-xp-...https://trello.com/c/fPyFqMn0/26-supersoft-pr...https://trello.com/c/StoSNSfx/59-b-v-raman-ho...https://trello.com/c/on3o0Sug/10-utorrent-tur...https://trello.com/c/q55EmNn4/30-satya-sai-ba...https://trello.com/c/VLxXydLm/44-full-enciclo...https://trello.com/c/3MqWb8hq/17-star-trek-rp...https://trello.com/c/YnnMgGmh/14-kj-holsti-in...https://trello.com/c/3CLdIoyq/25-create-usb-b...https://trello.com/c/KAhVoZeL/39-ativador-win...https://trello.com/c/A435mP2G/58-facefilter-v...https://trello.com/c/Y0vfpNV0/25-nox-app-play...https://trello.com/c/TiiUsl5O/54-install-manj...https://trello.com/c/kQAkwZg8/29-kaleidagraph...https://trello.com/c/oUPNzZVy/18-whatsapp-for...https://trello.com/c/0OYAbySf/20-half-life-2-...https://trello.com/c/OUiTeXhY/18-robot-struct...https://trello.com/c/hRNYnt9k/16-fixed-ignin-...https://trello.com/c/MMfJIMYf/25-top-fiat-alf...https://trello.com/c/71Y65nWz/21-download-kad...https://trello.com/c/eE01FXYV/31-yamaha-xg-so...https://trello.com/c/BcveyalE/15-hd-movies-10...

, denmeant daelon odpovědět

555a28029c .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgICfm_XeCQwLEgZDb3Vyc2UYgICA_8TltwgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkMKF7QgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, chandreeny harvey odpovědět

9e85a7f49b .https://wakelet.com/wake/1ynAaJ0E4gKpjUsnpXGUahttps://wakelet.com/wake/k7SGYNs0m_exdYNpghohfhttps://wakelet.com/wake/QvdkunUKebiGoJpLdJ0rmhttps://wakelet.com/wake/Xm2iW0Iq7TD2Ixyyjqk07https://wakelet.com/wake/bx2KxHLObb7HSgfNcxIuAhttps://wakelet.com/wake/cLM9mHza3YKfENehd6VjJhttps://wakelet.com/wake/0zJmMVZ981Gc3nzAM2qjjhttps://wakelet.com/wake/ZMtOjo1sRcqqicylXf4Nlhttps://wakelet.com/wake/iiYZo5KJgbO4wGMMFWS5Ohttps://wakelet.com/wake/vWw_2xE1qpYRdMq5n2-PFhttps://wakelet.com/wake/yELXNDgP6kERoIjt-ZNvEhttps://wakelet.com/wake/lq841ZC9SbIrk49GGGcpdhttps://wakelet.com/wake/qw8RNmuH5tkKZ2q1CKvm-https://wakelet.com/wake/YFStHvHQXBuQRVeOL-vn-https://wakelet.com/wake/-9oftCZRhJOUOhkEMhX1Ihttps://wakelet.com/wake/Kg2Q7AGOtD185jFuGI6nihttps://wakelet.com/wake/Qd33lG1b9XrYwdohmVL88https://wakelet.com/wake/K82TwU7dKr34z6ymnhTHphttps://wakelet.com/wake/z1QnK9v2iJbShMNGBErU8https://wakelet.com/wake/9LQdKPC6JGf8XBCLjUaf7https://wakelet.com/wake/Nn6LRMN_zlwerjecKHnHChttps://wakelet.com/wake/aqnJ1AeAaKAlRp_qqfsfIhttps://wakelet.com/wake/l7w8lGCkyl1No_WNj-VPMhttps://wakelet.com/wake/XnJPeEQKPYzAlzUROwff0https://wakelet.com/wake/VDtKA1w_9HLAwAaMaJVrPhttps://wakelet.com/wake/m7Wv1arwfbFDP60D6AdF4https://wakelet.com/wake/iUBTMFIEWR8BLYp4Rm2OJhttps://wakelet.com/wake/xvtsLUyyiCV4fNosiffbChttps://wakelet.com/wake/FxSr_2Aoifnk3kLGdPogghttps://wakelet.com/wake/0-88Xydup0rraN-gUNhAD

, jenabrye zeviel odpovědět

cda82931fd .https://wakelet.com/wake/aNvIs17GRrCPjWjELnvqLhttps://wakelet.com/wake/JdKg6EUs-Yel8I2yTi7S6https://wakelet.com/wake/GBOUUmK36M1s8WyUodfIthttps://wakelet.com/wake/8tJkvqgs1KDHjcppvfMmehttps://wakelet.com/wake/dm9xbuOxVn9CxtOQT5GOZhttps://wakelet.com/wake/Cq3SvlJeOvvohmRVG_sXRhttps://wakelet.com/wake/lx15Bzt9sNjxZvNhELVkfhttps://wakelet.com/wake/As6FRdiZXlUQXcvWk2nqghttps://wakelet.com/wake/PYOHrw8RchsPtRGMENYxohttps://wakelet.com/wake/5bdegpRpbUvv-6jYMx4sZhttps://wakelet.com/wake/MFyNfSB4M0Tyqz7TrOgX7https://wakelet.com/wake/fbFqBr9p45nydLcw_SVMehttps://wakelet.com/wake/o0ysSGaS6qcchklpzpJtwhttps://wakelet.com/wake/db8gq9zKgrtUlzS21dqchhttps://wakelet.com/wake/SUP1ohEEQoKilDcj-ardzhttps://wakelet.com/wake/vZUNr19ghTSozUSbp-sTzhttps://wakelet.com/wake/mJGWLOjyAMjk1mcFCwot2https://wakelet.com/wake/LuG3y0lsY1ycHS9wWvn9bhttps://wakelet.com/wake/lIavNx7p8F7zFHSa87yAvhttps://wakelet.com/wake/oEIKxTcz4afM0BubsGLY1https://wakelet.com/wake/CRzQ6DKOrt6h3QYV7e-UYhttps://wakelet.com/wake/oXxqeoBF6iVKWI2GB7NsRhttps://wakelet.com/wake/V1YSFMYsLxk7ELFADSu0Yhttps://wakelet.com/wake/MAYRE0ELkmfWX0esBXLIuhttps://wakelet.com/wake/wmrB_btOkSLiGL6sDVsYUhttps://wakelet.com/wake/NVNxvjaDFbk-XpWnm7nl5https://wakelet.com/wake/ssVq2iVZJJjusw5RU3Q8nhttps://wakelet.com/wake/_-fUbKB8PRKYprjpXEsJwhttps://wakelet.com/wake/EyETN0xcVY9qMQh2R4x-rhttps://wakelet.com/wake/dCVbJN2WGKgRw2yCaTSlj


Strana:  1 ... « předchozí  170 171 172 173 174 175 176 177 178   další » ... 198