Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  183 184 185 186 187 188 189 190 191   další » ... 201
, quashrand xevach odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/bZNervEiTm-jd3N5V7GCNhttps://wakelet.com/wake/7b5FzZeNfCD6fOZmJuPuLhttps://wakelet.com/wake/6z1wgJyKmGVYJN7So3hMBhttps://wakelet.com/wake/t_CS3YzY5AWejv8-Bh0Aohttps://wakelet.com/wake/3yCmsLn8WIjcqN9SV-OqHhttps://wakelet.com/wake/tKHxD8RD_zHyHM6uwHNSqhttps://wakelet.com/wake/gjW6Yus3HVNYV8ebpfILHhttps://wakelet.com/wake/GponYuXA9DqJe3TQaKQeDhttps://wakelet.com/wake/29l7cLjvkWX88RcYSPNUyhttps://wakelet.com/wake/zBNSvBMrb-taCw0QVid1zhttps://wakelet.com/wake/uz1BbLhq_cDrnughIpQyHhttps://wakelet.com/wake/87SHyR2nj8-i6g-4aTzT2https://wakelet.com/wake/zuB8jFEFoFR578rExUM8Ahttps://wakelet.com/wake/qROZND2IQW23t9XzGFEw8https://wakelet.com/wake/oHeFV-aLpn7KoNzmUOSuvhttps://wakelet.com/wake/IopWBVKbsDh73g6t7gy1-https://wakelet.com/wake/ih_YDHKQsMmepmTiUMzHchttps://wakelet.com/wake/mZvUUv_-_QIPlDWv5_QV7https://wakelet.com/wake/6hcTS0MtHieUzcsvWkOgHhttps://wakelet.com/wake/o5iR8572ynAveBlJPXYIXhttps://wakelet.com/wake/te4qSBkDUmlNNaFlGw8Obhttps://wakelet.com/wake/fNoPLlm-vU7Er3EyD51Lzhttps://wakelet.com/wake/LlkX7Z7aPiXWfKzyikOlWhttps://wakelet.com/wake/_FaUVpTxF-mTkhmq1oAHWhttps://wakelet.com/wake/Ce_n4BfuSB2y_6_dlgWDnhttps://wakelet.com/wake/ZvgFHJw2xCakDFKYu7cmHhttps://wakelet.com/wake/LUSj0P4xK-j7-5SrXQ2TShttps://wakelet.com/wake/zJfkzZMDzeU_UC5fNmnpghttps://wakelet.com/wake/_51FCYMvHbQb5nphvYu8Whttps://wakelet.com/wake/HqOcW0E0ri4N4PPwrGh_o

, piercaile goldie odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/ovj3elF8SR0y6Es1PHxTWhttps://wakelet.com/wake/TcQem0CxwvA9ICWIRLqTzhttps://wakelet.com/wake/YWUngTU5E11H6g9pyYh4phttps://wakelet.com/wake/xPrN1gbsSozCN8caLOxq4https://wakelet.com/wake/VYFYmWMlEXXjGyR9mNkTPhttps://wakelet.com/wake/1SHoGztzC-xYd_056U4zOhttps://wakelet.com/wake/z3akeUKVHDYlPURsTZkyfhttps://wakelet.com/wake/VGZVMif5u4qQdx0J0bk-uhttps://wakelet.com/wake/u_iNmMSDvA2rtbLmbyT_Ehttps://wakelet.com/wake/UtBlqcXf1lDp435L2gT-7https://wakelet.com/wake/waac58BFmHpLoD_ovJnAOhttps://wakelet.com/wake/gPrxdcwiEiSwrWKCQILdOhttps://wakelet.com/wake/UVmFRIKYEw9VrY-5FFTSLhttps://wakelet.com/wake/Vbu_JWPT87n2trVjpwO3Vhttps://wakelet.com/wake/Q9kzRRRLeIK-Y_bB0IrnBhttps://wakelet.com/wake/X3BT6CzULRQj3EIECPJhjhttps://wakelet.com/wake/8Hsw-OTxYFy9Xp7TSzSaLhttps://wakelet.com/wake/ny7zibmzhPjOvxEUZ1zSthttps://wakelet.com/wake/8Zy_AjVNzFN263VZDmTBKhttps://wakelet.com/wake/E92NN_S91osRM7kQVwCZFhttps://wakelet.com/wake/QbqKUz_OHGCEQyBGafa0Rhttps://wakelet.com/wake/h2FgvtURNehh7hVCt_JQwhttps://wakelet.com/wake/jinGlD5h7nXWdFtP6uLkEhttps://wakelet.com/wake/dnew5TSJE-TYJnY8z7AI1https://wakelet.com/wake/0ObnvSXMTCcG0BvX8c6Ibhttps://wakelet.com/wake/PJKFFLEDlLRYLW-CYxkZmhttps://wakelet.com/wake/nXi2hkOJydjiMyjNBIiH8https://wakelet.com/wake/Maoi8Viia6KqLUALeQh1ihttps://wakelet.com/wake/hU4O_-j_tx0ert7X9al4Lhttps://wakelet.com/wake/CpJ3MX4Bs-HoPIaz_Raz4

, lisdeve salisbury odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/7pqIBxOTipe2PstQqTbg6https://wakelet.com/wake/6e0ilwAXI8Ro-pq1AfS_6https://wakelet.com/wake/r9ULEc_fnsx-PDyj8t2Xshttps://wakelet.com/wake/XjfY6s7G6acyd8dP_XcChhttps://wakelet.com/wake/pSKVqHAfTAEXmxUj0zoQChttps://wakelet.com/wake/Fl6d3mKfozu6w8RAWOW5hhttps://wakelet.com/wake/eBNkJTQkSR9SjUsXo6jlIhttps://wakelet.com/wake/hNZGzWdcgoOy-0EPufiVuhttps://wakelet.com/wake/LFFDiTJWd-CEhuF5wC-4-https://wakelet.com/wake/5zB6JUdZDp0aEW2wpLsz9https://wakelet.com/wake/55AdV7JsYpImTHbRDM4J6https://wakelet.com/wake/aLBUcVrUW0GZN6IKTPLuWhttps://wakelet.com/wake/mFfyrMSmRg4BstRudr21Uhttps://wakelet.com/wake/aW-TMPcP06JXQivSoSNwchttps://wakelet.com/wake/KhaT7Y12WerJnXZgmhttbhttps://wakelet.com/wake/usRy56OnpEy-E_hYx1tYPhttps://wakelet.com/wake/Y61NLBYPGkjuXfOqf2Lm7https://wakelet.com/wake/kxKs0VYw1ZmSzlGlmbAx9https://wakelet.com/wake/ch685TCGDprtci6V-Tsq0https://wakelet.com/wake/MbUk30S1icvABs6cUJC3Vhttps://wakelet.com/wake/aqER8nuAefYQ3qSGLeUW7https://wakelet.com/wake/UoEC06TdEMfKQjsberuehhttps://wakelet.com/wake/_WQlMzcwdccdx5g0btpV0https://wakelet.com/wake/aoqlZSttSKIJrnE0NPD0qhttps://wakelet.com/wake/Z9qVpesyytMW0JdL85YIqhttps://wakelet.com/wake/2dT1e63P63Z7o45xhma1Bhttps://wakelet.com/wake/9g1gJKwvJ_6H24ZvwwBFZhttps://wakelet.com/wake/-8qMeFywK3QFrkGU52Xdyhttps://wakelet.com/wake/HbNR_zxJ9mFg9GOdffXvVhttps://wakelet.com/wake/Kc8jxyuzAUadsTSk32gd0

, garrijana tomika odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/iZlTgGt62Jiojj6vjUUaehttps://wakelet.com/wake/CI86sV68J0yNVMF1ZOgrhhttps://wakelet.com/wake/OPBk1-U7l8GHwvBcaVR-Xhttps://wakelet.com/wake/8wqUtDeCwzUOndEihz651https://wakelet.com/wake/M7xxBDb05f6KmaId4jHVNhttps://wakelet.com/wake/bJHT0v77qgKOcHIWpNds6https://wakelet.com/wake/DYZsQ7aoCSkVbADCuXvswhttps://wakelet.com/wake/jgp4qlmpjZ7Sin1D4XUGchttps://wakelet.com/wake/9WRp8Bxo199swwsqxG0V5https://wakelet.com/wake/BW81zfH-24wE3DYyE4U7Khttps://wakelet.com/wake/2S9wNq8TUt9S9uVhBSN9-https://wakelet.com/wake/ezovrmsaIYrILcM_TJba8https://wakelet.com/wake/0G-utevCl8K2wIxPm4XJAhttps://wakelet.com/wake/74v0bLeOjaQjDI-yUA3p0https://wakelet.com/wake/geJD_OW9IeVr6OaVdLJmGhttps://wakelet.com/wake/c2iAQaJMw-d-qhCdglq6Shttps://wakelet.com/wake/z0mKa7TMhAFSaiMEOghqShttps://wakelet.com/wake/PtzOtR0slaKLtMsGnfpbUhttps://wakelet.com/wake/Cz8sZoO-cdZvB5xJ_021Nhttps://wakelet.com/wake/jHSpBkA42ANw_22ZGLn7Ghttps://wakelet.com/wake/jqDfssabgpkcVbv_538Pehttps://wakelet.com/wake/9MeIQDNpjRDhKPuajQyp6https://wakelet.com/wake/QGKLqIC6EY7ph8wnwlpm5https://wakelet.com/wake/t61__nuLSw3OpMKZVu2Hphttps://wakelet.com/wake/xJhB6K-6Q0Ef_UimJxh6Shttps://wakelet.com/wake/wPLEO1mS8ngDi65wg5t2Chttps://wakelet.com/wake/JGfvYzEjyyh5NmrKEvKqXhttps://wakelet.com/wake/Dpu9FcqJPriUAyzyI02DDhttps://wakelet.com/wake/-7EaUHLdvOtUx3pc82fHQhttps://wakelet.com/wake/Bqan-qoJlNwQ9f78HwlNa

, deandanyq philberte odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/pl58SDuS8ZpAN_Lr6ySHchttps://wakelet.com/wake/8NcR-1Bv8Nzr936OMxDRGhttps://wakelet.com/wake/mqpJDbLQkvCtlK0e0B-6uhttps://wakelet.com/wake/jRQMYbJCtl4tsvRo-C-wShttps://wakelet.com/wake/c8JCkbciYZ9IKCb8XFCf3https://wakelet.com/wake/URHNjXHluH9tXC8r7UX46https://wakelet.com/wake/B19zu_6a-2dCpAAq4dn-uhttps://wakelet.com/wake/sBBh8YHrHi18CQ_cyFau8https://wakelet.com/wake/YRz9xxlhJZHuRIpeabcqGhttps://wakelet.com/wake/sUl7Q6x-QLvp4QFbwdJCjhttps://wakelet.com/wake/z-32rAStlqhgGTAOlzAKPhttps://wakelet.com/wake/-ZR62S-eM_CZi9Vzx8oxPhttps://wakelet.com/wake/ETSXkueLU3cZmOOIaoaPJhttps://wakelet.com/wake/X7_-EVtCIfVuiGtPCHetGhttps://wakelet.com/wake/8LE6qvfre9uNlTPfi_TNOhttps://wakelet.com/wake/eZoaYP60ktCNqwyRtckFkhttps://wakelet.com/wake/WC86tL3cDrglDP4iz8mxnhttps://wakelet.com/wake/Mu098t0uREoS7KNdB8dRshttps://wakelet.com/wake/fXK0m-0OXEewL6hSCe5fNhttps://wakelet.com/wake/NKN8ACm0tQX3R3pJvOVI6https://wakelet.com/wake/AJdDBtmNRXqW7ahy0BPQ9https://wakelet.com/wake/u8QnGSczkpVT2iquYtBu8https://wakelet.com/wake/LY3w9SfQnka39meAfu4hLhttps://wakelet.com/wake/FQY6EfjlGNmELp398Us8xhttps://wakelet.com/wake/GduAVujDTTWnUxP2eqdBhhttps://wakelet.com/wake/JMy1tmx4ZkMw9SWEUGpbUhttps://wakelet.com/wake/9iv47179qrVxzX1kauGithttps://wakelet.com/wake/Fo-LKL1t2wtUgk3qZdgU7https://wakelet.com/wake/V0BtYhUjpUKJ5Ffo_MQF6https://wakelet.com/wake/91hvxwN-SD7jdl95Tm_SC

, wenhayli yeoman odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/dL3iI9NTGrGJqpX4kdaBuhttps://wakelet.com/wake/lB0o1bhxTtYdz_Wh9yZashttps://wakelet.com/wake/jlzMYF1vhSH8axDyFxeeyhttps://wakelet.com/wake/qBhDgPmNBLzuLjGS9NcTDhttps://wakelet.com/wake/N-3LdzigtE1HXFXSAAG76https://wakelet.com/wake/kRrSpZpuOgqgvgaTn6THJhttps://wakelet.com/wake/L1sN8rJe8zfd8Dg6egqfihttps://wakelet.com/wake/3exXl-SxKyXGrRFFvnoErhttps://wakelet.com/wake/sgA2r1BX2qc0uD45w9JQGhttps://wakelet.com/wake/Z393sHtx_iGaCrqT-rNENhttps://wakelet.com/wake/ZUXLMnVcVBrYcvNycsIeRhttps://wakelet.com/wake/oPg9JGpLDf8lXeiSPmeolhttps://wakelet.com/wake/njCfFNB0OxTLDBqwjhs8Whttps://wakelet.com/wake/ZHuJDQ7IIcdiofhnTuJfRhttps://wakelet.com/wake/UuYomiGg3YF9oCwYAE7uqhttps://wakelet.com/wake/fAw8FB1h20TMYse6PiGknhttps://wakelet.com/wake/YDVgQpP4qfRkZrQ_yrLXahttps://wakelet.com/wake/rDSWCAuJgkyZ0MP04ZyP0https://wakelet.com/wake/ywkwmU45ckESzRcziaIl1https://wakelet.com/wake/n69D7SwUJByVme3-NtvHghttps://wakelet.com/wake/rt6oCobepW33pONhPMsPchttps://wakelet.com/wake/ZAtzMizia8PIHO-781ZSDhttps://wakelet.com/wake/5LaAg8eOiwnm_Xt4K9xNlhttps://wakelet.com/wake/GIyLagX8U0LNP9bJTV-v9https://wakelet.com/wake/PIVvrOYDDmIxbuzyBuKJXhttps://wakelet.com/wake/jBorhZFEIW4bpbuepmkNohttps://wakelet.com/wake/XmYfaJ4ZaTmHNKKZAscz8https://wakelet.com/wake/ZH1tRjXD528HWwJau1f0qhttps://wakelet.com/wake/sUHvzunHmk4Ax_VvhfBIehttps://wakelet.com/wake/tS8aMKyirF6Kuk9rfgZ8R

, zevhrud lancelot odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/FzxZ3Sjjk3pdNupcyxHGthttps://wakelet.com/wake/Q6au46rgPapON69yz7-y3https://wakelet.com/wake/rTBk6V-nKRcGfRrJkgf8Uhttps://wakelet.com/wake/vyT2p0JWss7-p0YfwKyMUhttps://wakelet.com/wake/jWrRNDoOC7nG5ETx1H-8ghttps://wakelet.com/wake/mPxQCnAIh0Me5vFSQ3QG3https://wakelet.com/wake/yaHR2rcX2sKZEltScXkFxhttps://wakelet.com/wake/wF_UOeZsP_49H4iu_Q6MWhttps://wakelet.com/wake/c5K6F9dNutp09cTMjlvMyhttps://wakelet.com/wake/c9zAaKWkxlV55-gRYbfsNhttps://wakelet.com/wake/97AisCPYwsuPZRm1_-e1khttps://wakelet.com/wake/iEWuzA1KIog76Q74uTg7bhttps://wakelet.com/wake/JdF3fibn15bV6BNpTOWQfhttps://wakelet.com/wake/gF74mkJwGvy31CIj7rYGUhttps://wakelet.com/wake/9fS2yG6oygaNX7KTS8SvWhttps://wakelet.com/wake/VcHQt9JuMt5NdBntzyVtYhttps://wakelet.com/wake/-HooRWdOdFQw6_Nm2XV-Ehttps://wakelet.com/wake/iFnq6PExyyvrVZreHTFY9https://wakelet.com/wake/h-9m6-iH6_qzougtdv3iPhttps://wakelet.com/wake/DxvuSlNfG5LHuZ-JJ9hQBhttps://wakelet.com/wake/gA8QbUIRv3tyx4_m-A--jhttps://wakelet.com/wake/F4biRvvPHZs-ZlRvw5JhIhttps://wakelet.com/wake/vgUnbQBCNhF8CE457rYN1https://wakelet.com/wake/zQGuUQ7ze5jL3Yb2bq7l2https://wakelet.com/wake/IAkgKh-7JF5wptYKGs29dhttps://wakelet.com/wake/aoVRiQhr07R5u-tYZnPU9https://wakelet.com/wake/pLrgpkOz2l_w6xe2rBWiuhttps://wakelet.com/wake/Zze43o8SU5lULWZVvUKVqhttps://wakelet.com/wake/TrslHu6itp_oDI2vf95Tjhttps://wakelet.com/wake/sZobYvpB6WU5z3Q5DP9CH

, delankaf revecca odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/YHXeO9QbOdkrhXtQXpzUZhttps://wakelet.com/wake/gxwkdwKUjnJ3COQBgVwOrhttps://wakelet.com/wake/hgC7JHgdzO4JNoRNnWUjzhttps://wakelet.com/wake/0nntKEB7p4UF415OERdgFhttps://wakelet.com/wake/_PAMfHB_CpuuVdg_3RTJIhttps://wakelet.com/wake/5lNZSwhVefc6hpek8LZpAhttps://wakelet.com/wake/mB0VIueIu-n7UoG1-oCxRhttps://wakelet.com/wake/CwjI7XXOS45uXM_qkXJ0thttps://wakelet.com/wake/4ew1Dqx7Na-nzNY4ASlgNhttps://wakelet.com/wake/rhi8CXPPvRX_8HKD9Xj05https://wakelet.com/wake/AmENC4A94AzhyUavqHc8Nhttps://wakelet.com/wake/xmYHVpTg5a7OWTLU6hrNUhttps://wakelet.com/wake/Z59zwxLilrrNbQGHttZIQhttps://wakelet.com/wake/XuMciwzEO-nzfYPe7URm9https://wakelet.com/wake/zE1aRbJRXlZ-aFVsAqCgWhttps://wakelet.com/wake/dEIb2KmkTEVPQcYIh1ajahttps://wakelet.com/wake/GvuYMCPV_6BqqdkwzoN1ohttps://wakelet.com/wake/yjLBUmOkP7vOee5fSglXshttps://wakelet.com/wake/ZXIAO_uL8V6olwQa9eT1ghttps://wakelet.com/wake/7nzZhxA5BIc6DBfekDUCGhttps://wakelet.com/wake/zw2xhM8iMbwh0aqev_02whttps://wakelet.com/wake/3eklJ2WR1L7Q2BpEnoWKLhttps://wakelet.com/wake/AUfa4JQuC0aCwOcjzlkKChttps://wakelet.com/wake/4o-ZrIcPEscOZjpYetfPHhttps://wakelet.com/wake/NBtgaLvES4VDWK_WoWMFbhttps://wakelet.com/wake/ujkNIJC2s9ucr7ItcehUXhttps://wakelet.com/wake/ijQwSfslAsou9xaF2j_Gmhttps://wakelet.com/wake/ntiEW6W4eyw4o8CqFc6Dhhttps://wakelet.com/wake/06gnTe5zM-Ps4y-TemSSWhttps://wakelet.com/wake/Ofatybttug7nBS3Y4ZMtM

, webstolyv cassandra odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/baxb2XXfACo05QspJbNOWhttps://wakelet.com/wake/wg7e63WZGKPqN18Oa5-iKhttps://wakelet.com/wake/gizD6SKw1uMk-o4kXPUHOhttps://wakelet.com/wake/Nh0an9smSJ113clVSiwAKhttps://wakelet.com/wake/Vsy0a1NOhYt6phVVbHSnfhttps://wakelet.com/wake/lAXWKH9X1FCyTPgWpvRxihttps://wakelet.com/wake/CF03ifi8L0Tml5B24KNGzhttps://wakelet.com/wake/fey50g8tLNEZzcnh7EPKShttps://wakelet.com/wake/eocEofSGQMTl3JR3pr4o5https://wakelet.com/wake/GkNhXgBE_IAQZIHOU59vuhttps://wakelet.com/wake/pi6ljJ6bWtcAbhJU9ko_Thttps://wakelet.com/wake/o4jE8FNawvzafT_bsBvD6https://wakelet.com/wake/H2c4GBbEIXZawjYZjkIFdhttps://wakelet.com/wake/htJPO5sLo8KbSCg5RiVzuhttps://wakelet.com/wake/T-tCPCErO-T6_1z0vZCh2https://wakelet.com/wake/S2eoWzNQ_MdhZkiU7eZEXhttps://wakelet.com/wake/fHWAn1JRzK1xJHxzWGq47https://wakelet.com/wake/GI4eEw21UwVXLfQlUqITBhttps://wakelet.com/wake/ROKiqaPhnlaYz3-3IXTgNhttps://wakelet.com/wake/bKWye_wG7yi1FZtnN0iZ-https://wakelet.com/wake/p8rxHNgV1C9S8NYXxJqT-https://wakelet.com/wake/D1TpLMg6BOyETywQU4kHEhttps://wakelet.com/wake/jjuqhOjDHnic4OfuuZAcMhttps://wakelet.com/wake/QleDqbUPDNKuPeb1ABKZ_https://wakelet.com/wake/xyMlxXLgZbmflcniex4Xyhttps://wakelet.com/wake/Q_v_S3siSJrrPl8RsTBcmhttps://wakelet.com/wake/wrtBWX64GsKd_kQrKLYCzhttps://wakelet.com/wake/8yiP9AbcViTdoO8Y6VjUfhttps://wakelet.com/wake/rNSdspdn4C-daRnlARPWkhttps://wakelet.com/wake/Oe1BqaH583DVLyivvIGYa

, telligaeta kalavite odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/4CIAyKRkHJf0Dm6WH5VN9https://wakelet.com/wake/hrKpNFiVcsLJckKB7kW1Fhttps://wakelet.com/wake/xmWD_kYqUUiaQl_5ZTefyhttps://wakelet.com/wake/QB_Bm8XSQN9GHMvxfhTtMhttps://wakelet.com/wake/PfrCpbRzUa4a1TpBeG4Y5https://wakelet.com/wake/HznpEzUNpEwbmLAY81N-Ehttps://wakelet.com/wake/dg_wfHjNLaHzasXbP_CC_https://wakelet.com/wake/qGfFKhZEf_EFakqLTKaqthttps://wakelet.com/wake/Qffg8zCotuAvDnSicJuMEhttps://wakelet.com/wake/816NOSmhe9hv8Ybcgrrjihttps://wakelet.com/wake/6w7iWvS0khxKz4NPYTGG2https://wakelet.com/wake/_pQw4DHAyAN8GUKfSem1ohttps://wakelet.com/wake/oW23MbZhYGUT2XnB8AotHhttps://wakelet.com/wake/sOExLOp2Lsf0ZB0bTdrqFhttps://wakelet.com/wake/i8Yu0dNcABPMCVbpwvWPAhttps://wakelet.com/wake/JkvZqJobTKS9SuFsSC3rThttps://wakelet.com/wake/hlD_wT8XBopa8VdlFTYOwhttps://wakelet.com/wake/Cx-41_skivKldqggTiH7Rhttps://wakelet.com/wake/90dHUueLkEo-EJ2fPlXqGhttps://wakelet.com/wake/-vFKPoOcpA3UhlFEonlpFhttps://wakelet.com/wake/Sc2VkAfDMDoYZ7-ZqGBLrhttps://wakelet.com/wake/wwcdUaKrNp_M_E8uMKH4Qhttps://wakelet.com/wake/6pO5-sTjEw64Bvfd31V_Khttps://wakelet.com/wake/TBpgdzqmgdWR5eOcqByq8https://wakelet.com/wake/LzQVuQLxRWi3jM6_6XN5Fhttps://wakelet.com/wake/bOiJdmx7C9iZGdVl91Zi5https://wakelet.com/wake/q5BL-O30qDZmPOr8bY96fhttps://wakelet.com/wake/ZCqdZQLqurKQ4csd9P-E9https://wakelet.com/wake/G_PYk_g-Ylxmn3QMQ0isLhttps://wakelet.com/wake/3MvIHYqGw7U0KYdQHj4-k

, yamelhaske fordele odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/QtPUBDfKRK-P2xIQpSUOUhttps://wakelet.com/wake/_dFSnN9a3ZOVP2AKCaAzNhttps://wakelet.com/wake/QWU6p64sMbuJlhAGrehSEhttps://wakelet.com/wake/3E1XexGskbPnLtdb0Alhthttps://wakelet.com/wake/WMPtfWPHcLb2XmdQ93UABhttps://wakelet.com/wake/h1gZ6-A8gEXcnIUHqS_wMhttps://wakelet.com/wake/sDav3g6oK2-XWs5tidTaLhttps://wakelet.com/wake/53diC_lZn9k6rMDrVaa4khttps://wakelet.com/wake/kHKLyBOPSZ0zVh-o7P1vehttps://wakelet.com/wake/_aqpR3Izvw64fO5H13GRehttps://wakelet.com/wake/57GIan8_sROJblhRZc5pChttps://wakelet.com/wake/B2ctL4TBCNcPJqI86LGw1https://wakelet.com/wake/-JLrHH2SR4ObsVYHo_aoyhttps://wakelet.com/wake/Arq40jQVGnFq0uxgtbLfzhttps://wakelet.com/wake/hApJZpvX39iZDN5eQwwvNhttps://wakelet.com/wake/UUSpSYKLL3XQEMbFC39v5https://wakelet.com/wake/Kx9rFz7ukCZ72Qhz3PyB0https://wakelet.com/wake/PmB2OJ7fZuqnUpC_BJQ_Thttps://wakelet.com/wake/UQnqOvKxpJtbN68enCNcmhttps://wakelet.com/wake/dLT7-BjIjVvaAuxcY8r0Khttps://wakelet.com/wake/_RvTQ_Qm9C_52gjLiMbQZhttps://wakelet.com/wake/PfmLYb1FB0CQJy_iGwaY5https://wakelet.com/wake/S-o5b3VTEHEyLN_XwllmShttps://wakelet.com/wake/MYL0WXBKpLAQErnubI2rKhttps://wakelet.com/wake/ddESSDS12mhYwmfZV_WCEhttps://wakelet.com/wake/eDs6LDjoPsjdiwkeEdFL3https://wakelet.com/wake/f3Ozo7oqJ0PyZxzEjTfghhttps://wakelet.com/wake/XINvuFBVUr0u3hcMgxlXPhttps://wakelet.com/wake/JEu08wqF-fwVY3inrkRsUhttps://wakelet.com/wake/FCVQollSDCIm8hh0eQUia

, thomvygne cassidi odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/EpV0qyw0SPyOlTkNUjjGGhttps://wakelet.com/wake/wdt-BhLp7dx6YSF7x91Jrhttps://wakelet.com/wake/M-liTai2nweT9AWMco-cbhttps://wakelet.com/wake/lET7k-_BOrKXkDLALysYFhttps://wakelet.com/wake/r5DHX3dwE09PKRis2fCZ3https://wakelet.com/wake/CQGN9QGhGOC024ggV9wzGhttps://wakelet.com/wake/JRwV91xiBDEdPVPC_-jlEhttps://wakelet.com/wake/igTTDvYjvt00911DDt4oQhttps://wakelet.com/wake/kqcezAFwlAOf8DhFja_jghttps://wakelet.com/wake/imhyRnL8JtPfgb42TcxP3https://wakelet.com/wake/3vNk-_Xwnr2rIdjkCimgFhttps://wakelet.com/wake/2uq2k0I2863eHceJab0Y1https://wakelet.com/wake/XxCRLjw8f5iLRwuWHjGf0https://wakelet.com/wake/2R_P2bX5t5fz7F_gsSIQ0https://wakelet.com/wake/lXxZv68TcNXrtaMU5URF1https://wakelet.com/wake/wd8p5m8UtRo1eIPoCFkyihttps://wakelet.com/wake/msrdHixdTcniC7QIuNfSkhttps://wakelet.com/wake/G-yAQ_eEdxP_W3mUaV_cuhttps://wakelet.com/wake/E0Q1M3p4kutN0Tw8DscSBhttps://wakelet.com/wake/pnu746aqTKD3qSwtkE4nrhttps://wakelet.com/wake/Mu6BYHy4Mj9Tz1vSTFdWghttps://wakelet.com/wake/_DkEU5zvI4Eb3n8IVCYR8https://wakelet.com/wake/zAPkoxbiZB1EN4_qJOU92https://wakelet.com/wake/K2gItV0hqeZFrd9TBb5hFhttps://wakelet.com/wake/mXBEkpCeN0KNhQRt2JKfIhttps://wakelet.com/wake/NvHEOuu-xKEtkIoroNuN1https://wakelet.com/wake/0yLXq8w1Q46R8fXxbyK6ehttps://wakelet.com/wake/JH-sSkfjeBmv9Xi4vMi_Xhttps://wakelet.com/wake/_i1HJTA7JhONdb7mNktKvhttps://wakelet.com/wake/UzBxXez-I8xR8V7erJWjy

, ottmaun takarra odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/6ByuxTM1DbVXCl_TFgmNJhttps://wakelet.com/wake/wLVFK2mlqYFsqjGDMEHMUhttps://wakelet.com/wake/RdxiYl0GAqVoCLSPsvfQ4https://wakelet.com/wake/b2gil8zMpdXFBSpCNJrs-https://wakelet.com/wake/J2fRPhSInNSOa6VNdgvgjhttps://wakelet.com/wake/e_vCoL_Pjb2WoBxHJL7Evhttps://wakelet.com/wake/sx1uhqPr4fBwGNE1pZ-ZHhttps://wakelet.com/wake/NLjk8kpwQYNV1a1wGOC5Uhttps://wakelet.com/wake/AdOOI-bOd4KZ6yETHH6uNhttps://wakelet.com/wake/SNabWvUfCbMk1ULfAixFrhttps://wakelet.com/wake/WjC58rOHnhq4ugRA9psKnhttps://wakelet.com/wake/GwBcTYhwVyBQBhYpIQlHwhttps://wakelet.com/wake/TxMYgw4xWmOJjmzUfPqYlhttps://wakelet.com/wake/luvBzd5A2bTz7sV00_BQohttps://wakelet.com/wake/VLaM3j5akgLdnIO19qdeChttps://wakelet.com/wake/pZWXgyAQBwr2Zqx92jXmPhttps://wakelet.com/wake/qVOTCQPhqGn_rhcK73e5Ehttps://wakelet.com/wake/qh83fBILdHAnwWj7yWgjzhttps://wakelet.com/wake/sJ6QPxW598pVPtdsaWpCAhttps://wakelet.com/wake/533WoNr72XRbcwKV1JJ0Fhttps://wakelet.com/wake/OlLoL91BaCI84lTRb_pyChttps://wakelet.com/wake/FyHQtSgtx6-PaDWaKGyy-https://wakelet.com/wake/MIKRs9AqlUkHQ9OL1kFL6https://wakelet.com/wake/Ra056PwC2UDIGYhCm6dSvhttps://wakelet.com/wake/4IhDQB0yxg0znNxRqyfB4https://wakelet.com/wake/-GuoKoAuAXoNk4b097Zjhhttps://wakelet.com/wake/DTScNIpCuh50Q2F_0ZLvJhttps://wakelet.com/wake/32bKeTfsDI2GcgzfBh9MWhttps://wakelet.com/wake/s99o2p6rj30A3J5Kx53wQhttps://wakelet.com/wake/oekHnGYQBCZMOFqoHPSKD

, kaarikase greigg odpovědět

a018c9ed18 .https://wakelet.com/wake/km6enj0XiZfcodTqjeS4Yhttps://wakelet.com/wake/DPmLro-rxuTfDeh6Ie-Mrhttps://wakelet.com/wake/ZuH_9nxB5rUwxjauw-5kWhttps://wakelet.com/wake/c7-uyv6D-3D5dh7dOOOu2https://wakelet.com/wake/ber0JqueBavYUEkszB4D6https://wakelet.com/wake/8cQPTkN5rG5Ltc_SQV5rqhttps://wakelet.com/wake/G9gIA4mDkZ5AfL4_2HDR3https://wakelet.com/wake/pdVtYBJhMpDrl8aGRnZAdhttps://wakelet.com/wake/krKJPfkeMTQvb43r0A2cHhttps://wakelet.com/wake/urZnAVoBcfzbL5MXHPQF_https://wakelet.com/wake/Nu5Q552d1FY8vBy3CSNVhhttps://wakelet.com/wake/_0DKIqd31vBH1YHVVEO_ihttps://wakelet.com/wake/9sIManwrPzp7dMM_SIP6xhttps://wakelet.com/wake/hC9HzKsBwmuud8pY6yEUthttps://wakelet.com/wake/A7COV6JoFfciJh1WmGQgWhttps://wakelet.com/wake/QTuSexUKCca3TH7yct13Chttps://wakelet.com/wake/ZZJPhBKKygaS0oQ3hge0Dhttps://wakelet.com/wake/uIHBTbUGL8j36QaWCeNVMhttps://wakelet.com/wake/8qI8IAku0gI7GWGOzn0Mvhttps://wakelet.com/wake/Ivgyi7dOPoND49MGHTu_fhttps://wakelet.com/wake/yg566UqrbXX4utLdS1nwZhttps://wakelet.com/wake/mVQ9qLp_ZYDnN-x4fDzcjhttps://wakelet.com/wake/1-GDx1aBnprC2eCmFlE7Fhttps://wakelet.com/wake/bbhMWM8MnttynNCAOoKQphttps://wakelet.com/wake/0OZBQ_2gVYkKsvB7MZjv9https://wakelet.com/wake/BACASd35hRplQ7L2GJhjihttps://wakelet.com/wake/wg59uwKWLj6Y9dLSx53O1https://wakelet.com/wake/xjm2knK1ocOYVptxZ--38https://wakelet.com/wake/gklhmdu3R0OeIziykl1mxhttps://wakelet.com/wake/RLnYvaZmFfaOn85-dKjRQ

, langwadh gillianah odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2214952-extra-qualit...https://coub.com/stories/2184414-driftland-th...https://coub.com/stories/2197075-navicat-prem...https://coub.com/stories/2209877-audio-cd-bur...https://coub.com/stories/2212174-fs2004-fs9-c...https://coub.com/stories/2213918-new-mikrotik...https://coub.com/stories/2206049-keywordreali...https://coub.com/stories/2194215-helloox2v203...https://coub.com/stories/2196137-dhol-2007-hi...https://coub.com/stories/2165536-bagi-bagi-ca...https://coub.com/stories/2202132-excuse-me-su...https://coub.com/stories/2203252-extreme-land...https://coub.com/stories/2202954-installer-ex...https://coub.com/stories/2183634-dark-matters...https://coub.com/stories/2174876-portable-la-...https://coub.com/stories/2204929-a-serbian-fi...https://coub.com/stories/2169603-agar-tum-na-...https://coub.com/stories/2212357-nissan-xanav...https://coub.com/stories/2188745-penelope-dou...https://coub.com/stories/2169647-requiem-for-...https://coub.com/stories/2181861-nasha-hindi-...https://coub.com/stories/2208961-the-conjurin...https://coub.com/stories/2215279-free-nationa...https://coub.com/stories/2178338-with-blood-c...https://coub.com/stories/2169017-thana-theke-...https://coub.com/stories/2166347-download-rea...https://coub.com/stories/2210598-xnxeoxx72-20...https://coub.com/stories/2169517-new-poul-and...https://coub.com/stories/2215995-kora-kagaz-t...https://coub.com/stories/2174451-enbd-5015-ju...

, langwadh olesia odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2200248-upd-wic-rese...https://coub.com/stories/2212365-vray-for-rev...https://coub.com/stories/2180123-soldato-jane...https://coub.com/stories/2203768-hot-pthcjhos...https://coub.com/stories/2180759-professional...https://coub.com/stories/2171040-link-bentley...https://coub.com/stories/2180910-savita-bhabh...https://coub.com/stories/2213293-hamari-bahu-...https://coub.com/stories/2167028-exclusive-ti...https://coub.com/stories/2211993-scan2cad-8-s...https://coub.com/stories/2185122-updated-msh-...https://coub.com/stories/2214627-link-tss-a38...https://coub.com/stories/2191889-thea-render-...https://coub.com/stories/2200558-army-body-fa...https://coub.com/stories/2182413-top-html5-jq...https://coub.com/stories/2189194-abbyy-finere...https://coub.com/stories/2204587-better-fxhom...https://coub.com/stories/2198244-midas-civil-...https://coub.com/stories/2186212-myrna-castil...https://coub.com/stories/2173582-best-hidden-...https://coub.com/stories/2207573-automaticall...https://coub.com/stories/2188609-torrent-ciel...https://coub.com/stories/2170900-wilmots-ware...https://coub.com/stories/2193981-shoujo-ramun...https://coub.com/stories/2210897-wpb-woocomme...https://coub.com/stories/2215357-prosthodonti...https://coub.com/stories/2181946-install-atoz...https://coub.com/stories/2205092-origin-pro-9...https://coub.com/stories/2216353-polypattern-...https://coub.com/stories/2196293-rock-alterna...

, igamesb yamayrah odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCArde7CwwLEgZDb3Vyc2UYgICA_7mxkgoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoI2N4gkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, igamesb leveniah odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCgmYqtCQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgNHx-wgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4Om2xQgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, fronbrin fiophilus odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2202077-best-windows...https://coub.com/stories/2172279-_top_-change...https://coub.com/stories/2169081-hot-download...https://coub.com/stories/2201142-e-hentai-tor...https://coub.com/stories/2212834-radio-vw-bet...https://coub.com/stories/2181928-theta-iscjel...https://coub.com/stories/2184254-stellar-phoe...https://coub.com/stories/2192453-tune-maari-e...https://coub.com/stories/2174372-acdsee-pro-2...https://coub.com/stories/2215438-exclusive-di...https://coub.com/stories/2215151-install-port...https://coub.com/stories/2174120-__top__-hdd-...https://coub.com/stories/2181428-discretetime...https://coub.com/stories/2165806-windowsblind...https://coub.com/stories/2165743-hot-tiya-gor...https://coub.com/stories/2199523-music-player...https://coub.com/stories/2212962-spider-man-2...https://coub.com/stories/2214198-stalker-clea...https://coub.com/stories/2167567-free-audio-c...https://coub.com/stories/2189462-elcom-51-cra...https://coub.com/stories/2174519-dj-khaled-li...https://coub.com/stories/2171206-yom-kippur-k...https://coub.com/stories/2196113-exclusive-gr...https://coub.com/stories/2213241-tum-mujh-mai...https://coub.com/stories/2197320-engineering-...https://coub.com/stories/2181831-top-proteus-...https://coub.com/stories/2176653-free-star-ki...https://coub.com/stories/2181084-top-moartea-...https://coub.com/stories/2193986-top-lindagoo...https://coub.com/stories/2207891-alphaplugins...

, fronbrin ayshia odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2188554-exclusive-em...https://coub.com/stories/2210516-verified-m-m...https://coub.com/stories/2204883-top-spank-we...https://coub.com/stories/2216075-erik-truffaz...https://coub.com/stories/2169419-work-h-jtag-...https://coub.com/stories/2170277-pendragonboo...https://coub.com/stories/2165859-firmware-gps...https://coub.com/stories/2181922-__hot__-full...https://coub.com/stories/2212580-1q84audioboo...https://coub.com/stories/2209484-3cx-phone-do...https://coub.com/stories/2215974-dunkirk-engl...https://coub.com/stories/2181291-hot-jimmy-bo...https://coub.com/stories/2211341-2021-ultimat...https://coub.com/stories/2180169-where-is-lam...https://coub.com/stories/2197131-norigae-2013...https://coub.com/stories/2171923-yogafellatio...https://coub.com/stories/2201122-list-of-wind...https://coub.com/stories/2173385-firmware-do-...https://coub.com/stories/2172755-waves-diamon...https://coub.com/stories/2187878-new-top-mara...https://coub.com/stories/2188188-the-pen-and-...https://coub.com/stories/2196189-sharemouse-l...https://coub.com/stories/2203648-winavivideoc...https://coub.com/stories/2202417-xilisoft-aud...https://coub.com/stories/2198414-trophy-hunte...https://coub.com/stories/2206260-how-do-i-__f...https://coub.com/stories/2203208-exclusive-ma...https://coub.com/stories/2183811-a-guide-to-d...https://coub.com/stories/2182269-extra-qualit...https://coub.com/stories/2194118-swf-decompil...


Strana:  1 ... « předchozí  183 184 185 186 187 188 189 190 191   další » ... 201