Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  184 185 186 187 188 189 190 191 192   další » ... 201
, kahlegent ellson odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_s5CUCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAoISzqgkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAwPjOhgsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, oldambro kailani odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2207197-bluetooth-hi...https://coub.com/stories/2169551-better-pick-...https://coub.com/stories/2208977-natsuiro-hig...https://coub.com/stories/2196197-extra-qualit...https://coub.com/stories/2209144-inferno-hind...https://coub.com/stories/2202693-2011-gta-vic...https://coub.com/stories/2175177-school-manag...https://coub.com/stories/2200067-_verified_-s...https://coub.com/stories/2203797-apps-that-di...https://coub.com/stories/2177011-tinymediaman...https://coub.com/stories/2194631-risaleihamid...https://coub.com/stories/2175593-better-itcfr...https://coub.com/stories/2196008-dancing-with...https://coub.com/stories/2173604-adobe-indesi...https://coub.com/stories/2178128-pinni-telugu...https://coub.com/stories/2170622-download-cra...https://coub.com/stories/2174572-torrent-new-...https://coub.com/stories/2192521-macos-high-s...https://coub.com/stories/2208228-adobe-animat...https://coub.com/stories/2177483-changing-len...https://coub.com/stories/2200864-download-mov...https://coub.com/stories/2168234-ejay-dj-mixs...https://coub.com/stories/2212395-new-cloud-fa...https://coub.com/stories/2174512-free-planet-...https://coub.com/stories/2210682-blazblue-cro...https://coub.com/stories/2172659-katangian-ng...https://coub.com/stories/2175872-or-version-i...https://coub.com/stories/2187464-patched-disk...https://coub.com/stories/2188002-best-knight-...https://coub.com/stories/2214631-exclusive-am...

, yarful tailer odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2192361-teoria-de-ca...https://coub.com/stories/2190603-simulation-m...https://coub.com/stories/2168421-free-ivantur...https://coub.com/stories/2193181-upd-vray-2-0...https://coub.com/stories/2180695-asking-for-i...https://coub.com/stories/2208962-descargar-x-...https://coub.com/stories/2184848-download-wal...https://coub.com/stories/2192283-final-fantas...https://coub.com/stories/2166848-verified-ban...https://coub.com/stories/2196592-exclusive-77...https://coub.com/stories/2181550-fotos-de-tat...https://coub.com/stories/2192988-cm-03-04-top...https://coub.com/stories/2211055-fixed-aata-m...https://coub.com/stories/2166457-better-crack...https://coub.com/stories/2204959-fixed-ab-tum...https://coub.com/stories/2178437-work-dosprn-...https://coub.com/stories/2210571-audioease-al...https://coub.com/stories/2207880-cambridge-gr...https://coub.com/stories/2167063-evabeo-fire-...https://coub.com/stories/2183927-airserver-5-...https://coub.com/stories/2194709-solidworks-2...https://coub.com/stories/2205188-2-ver-2-0-0-...https://coub.com/stories/2211018-karate-kid-7...https://coub.com/stories/2205765-kimbra-vows-...https://coub.com/stories/2190702-administraci...https://coub.com/stories/2201229-sigmaplot-12...https://coub.com/stories/2184159-boardwalk-em...https://coub.com/stories/2192732-problemas-de...https://coub.com/stories/2201871-buildbox-dow...https://coub.com/stories/2168545-discografia-...

, micseiwa chenee odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDA56_3CwwLEgZDb3Vyc2UYgICA_-acwggMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoI2NsQkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, nareser berents odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_puTLCQwLEgZDb3Vyc2UYgICAv_-viAoMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4Pq85gkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, ottadenl faithfully odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAp6eWCgwLEgZDb3Vyc2UYgICA__nkuggMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4ITIsAgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, olidar adorable odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2165742-top-sony-veg...https://coub.com/stories/2178494-gsa-captcha-...https://coub.com/stories/2207277-top-ek-tho-c...https://coub.com/stories/2166931-cubase-le-ai...https://coub.com/stories/2198269-free-downloa...https://coub.com/stories/2215795-train-simula...https://coub.com/stories/2166505-hawx-level-4...https://coub.com/stories/2173658-new-namaloom...https://coub.com/stories/2197460-_top_-downlo...https://coub.com/stories/2208053-autocad-shx-...https://coub.com/stories/2183263-top-namo-web...https://coub.com/stories/2173987-verified-hd-...https://coub.com/stories/2182637-dmc-devil-ma...https://coub.com/stories/2169500-download-arc...https://coub.com/stories/2197282-fsx-fsdreamt...https://coub.com/stories/2171052-meaning-in-s...https://coub.com/stories/2205023-shadow-fight...https://coub.com/stories/2170455-colle-system...https://coub.com/stories/2182172-how-to-insta...https://coub.com/stories/2214247-exclusive-do...https://coub.com/stories/2212064-angels-in-th...https://coub.com/stories/2202915-rocksmith-20...https://coub.com/stories/2199747-ehi-oh-ehi-o...https://coub.com/stories/2215931-jmp-10-crack...https://coub.com/stories/2171799-siemens-plm-...https://coub.com/stories/2174870-willeystudio...https://coub.com/stories/2166953-easeus-data-...https://coub.com/stories/2202449-download-pow...https://coub.com/stories/2197635-hida-mechani...https://coub.com/stories/2178057-pcstitch-11-...

, georanto steady odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_hYiWCgwLEgZDb3Vyc2UYgICAv__apAgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4OnCjwgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, ilekeal raymen odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2202330-google-earth...https://coub.com/stories/2180978-motorola-cp2...https://coub.com/stories/2176851-barbara-chri...https://coub.com/stories/2174117-download-liv...https://coub.com/stories/2175431-download-dri...https://coub.com/stories/2202097-php-tools-fo...https://coub.com/stories/2201145-top-who-anth...https://coub.com/stories/2193641-top-chrome-d...https://coub.com/stories/2211942-the-legend-o...https://coub.com/stories/2213033-better-mamta...https://coub.com/stories/2203295-hack-teamspe...https://coub.com/stories/2213190-extra-qualit...https://coub.com/stories/2187264-download-win...https://coub.com/stories/2166698-cat-et-licen...https://coub.com/stories/2209184-mep-quantity...https://coub.com/stories/2196924-solidworks-2...https://coub.com/stories/2176753-link-japanes...https://coub.com/stories/2196781-top-tbw-teen...https://coub.com/stories/2169755-stat-ease-de...https://coub.com/stories/2193729-unduh-drama-...https://coub.com/stories/2206964-pradeep-publ...https://coub.com/stories/2167714-my-pet-ferre...https://coub.com/stories/2171247-thinstuff-xp...https://coub.com/stories/2168300-busta-rhymes...https://coub.com/stories/2173702-developer-to...https://coub.com/stories/2184975-maazii-4-hin...https://coub.com/stories/2214706-link-ram-lak...https://coub.com/stories/2166471-upload-3-stu...https://coub.com/stories/2173880-work-free-do...https://coub.com/stories/2205599-repack-bony-...

, saneeford malori odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2207070-quest3d-v4-2...https://coub.com/stories/2175132-play-minecra...https://coub.com/stories/2174667-the-khajurah...https://coub.com/stories/2175716-free-crack-a...https://coub.com/stories/2171462-asa-5505-sec...https://coub.com/stories/2178621-candid-hd-sv...https://coub.com/stories/2178843-exclusive-th...https://coub.com/stories/2172736-hot-episode-...https://coub.com/stories/2176357-kabrastan-en...https://coub.com/stories/2209005-train-simula...https://coub.com/stories/2202461-gbwhatsapp-v...https://coub.com/stories/2200540-bigasoft-tot...https://coub.com/stories/2207915-fixed-disk-d...https://coub.com/stories/2214297-pycharm-2017...https://coub.com/stories/2209559-upd-akino-ar...https://coub.com/stories/2173936-full-hindi-m...https://coub.com/stories/2194870-chuck-lorre-...https://coub.com/stories/2198632-uninstall-to...https://coub.com/stories/2215366-sheppard-bom...https://coub.com/stories/2207041-new-sixteen-...https://coub.com/stories/2175223-arcsoft-prin...https://coub.com/stories/2204764-kaljat-mazya...https://coub.com/stories/2180989-quantum-mech...https://coub.com/stories/2180580-french-fluen...https://coub.com/stories/2174433-better-omsi-...https://coub.com/stories/2199415-top-cum-too-...https://coub.com/stories/2212698-kabaka-pyram...https://coub.com/stories/2213937-super-cow-ga...https://coub.com/stories/2203760-legal-way-to...https://coub.com/stories/2186141-archmodels-v...

, saneeford aftonia odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2165655-metrel-mi-21...https://coub.com/stories/2190905-auslogics-bo...https://coub.com/stories/2172541-repack-bette...https://coub.com/stories/2197535-luminar-2018...https://coub.com/stories/2211801-miss-lisette...https://coub.com/stories/2190325-deepl-pro-1-...https://coub.com/stories/2195081-eset-nod-32-...https://coub.com/stories/2207394-bioengineeri...https://coub.com/stories/2168870-exclusive-we...https://coub.com/stories/2174084-o-o-disk-ima...https://coub.com/stories/2186981-pspw0rm-v20-...https://coub.com/stories/2207957-vademecum-de...https://coub.com/stories/2212604-cheeni-kum-h...https://coub.com/stories/2187331-descargarlep...https://coub.com/stories/2201687-portable-the...https://coub.com/stories/2212403-mini-kms-act...https://coub.com/stories/2199382-repack-geost...https://coub.com/stories/2200304-berthold-fon...https://coub.com/stories/2198569-best-movavi-...https://coub.com/stories/2166129-europa-unive...https://coub.com/stories/2214628-natural-read...https://coub.com/stories/2169212-super-singh-...https://coub.com/stories/2171873-downloadfull...https://coub.com/stories/2211553-torrent-pro-...https://coub.com/stories/2212274-autocad-2007...https://coub.com/stories/2198395-wilcomes65de...https://coub.com/stories/2177428-free-downloa...https://coub.com/stories/2171023-best-diskint...https://coub.com/stories/2189040-iar-embedded...https://coub.com/stories/2166895-video-ngento...

, loriandr haryetah odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDA7NfrCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgNGdgAsMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgPmm1AkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, gianeberi supplanter odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_odeCCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwKC9_QgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgLnEiAgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, raylebrie chrysten odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_34vqCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwNax9QkMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAoPaW1AsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, kirsbroo lavanyah odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgID_xb2-CAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAoNqPswgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgLnStwgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, kirsbroo elysah odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMDAwIj0CQwLEgZDb3Vyc2UYgICAn5uG0QgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAgLnOlwgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

, leanquyt oakleigh odpovědět

9a3c90c6ad .https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC_oa7lCwwLEgZDb3Vyc2UYgICA_6Sd6AsMCxIIQWN0aXZpdHkYgICA_82N9QgMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA[...

odpověděl(a)

cafe full beck preach scratched
http://nativelearners.com/community/profile/aimeelow5159846/ generic pres purchase now florida
coop loser cheap und loaded solve normal

, cathkall nantin odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2201361-ashampoo-bur...https://coub.com/stories/2211002-assassins-cr...https://coub.com/stories/2191276-bomemiditran...https://coub.com/stories/2194956-verified-zem...https://coub.com/stories/2175034-bravo-iptv-a...https://coub.com/stories/2169485-checkin-chec...https://coub.com/stories/2200006-wondershare-...https://coub.com/stories/2207914-candice-mich...https://coub.com/stories/2196834-toshiba-rfbu...https://coub.com/stories/2210209-work-swift-t...https://coub.com/stories/2184642-jumbo-movie-...https://coub.com/stories/2214430-bombay-velve...https://coub.com/stories/2170499-adpu4510perb...https://coub.com/stories/2189571-legionofnaga...https://coub.com/stories/2182593-eetharam-ill...https://coub.com/stories/2184519-filmi-duniya...https://coub.com/stories/2181057-aperfectendi...https://coub.com/stories/2187659-jaheim-dj-fi...https://coub.com/stories/2172097-delhi-safari...https://coub.com/stories/2178366-yeh-kaisa-pe...https://coub.com/stories/2212506-rakshak-2012...https://coub.com/stories/2211394-andjeo-tame-...https://coub.com/stories/2192053-zeigmalmehrp...https://coub.com/stories/2181890-dharti-kahe-...https://coub.com/stories/2202065-twitter-goin...https://coub.com/stories/2199479-systran-prem...https://coub.com/stories/2208140-snim-rw-v1-0...https://coub.com/stories/2202764-kamasutra-ma...https://coub.com/stories/2203531-quickload-3-...https://coub.com/stories/2214828-autocad-2017...

, cathkall filippinho odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2191364-arabalar-2-i...https://coub.com/stories/2171266-patched-free...https://coub.com/stories/2182261-nvidia-gefor...https://coub.com/stories/2210643-__exclusive_...https://coub.com/stories/2203172-genarts-sapp...https://coub.com/stories/2167476-solution-man...https://coub.com/stories/2186209-hot-mirror-f...https://coub.com/stories/2177761-crack-adobe-...https://coub.com/stories/2178479-roar-tigers-...https://coub.com/stories/2188293-top-3dgspot-...https://coub.com/stories/2171248-la-joya-del-...https://coub.com/stories/2208136-microsoft-wo...https://coub.com/stories/2177355-verified-ric...https://coub.com/stories/2208733-diljale-movi...https://coub.com/stories/2171623-_verified_-p...https://coub.com/stories/2212501-photoshop-cc...https://coub.com/stories/2206979-verified-lou...https://coub.com/stories/2208322-2021-war-thu...https://coub.com/stories/2205644-curso-mesa-r...https://coub.com/stories/2205926-befikrehindi...https://coub.com/stories/2200434-icom-ic-2300...https://coub.com/stories/2165684-talaash-hind...https://coub.com/stories/2208010-modest-mouse...https://coub.com/stories/2198614-hanuman-stor...https://coub.com/stories/2203241-upd-crack-ab...https://coub.com/stories/2179043-celia-kyle-r...https://coub.com/stories/2202510-hindi-movie-...https://coub.com/stories/2189340-hackear-un-f...https://coub.com/stories/2198996-top-psa-diag...https://coub.com/stories/2176282-captain-amer...

, cathkall olwina odpovědět

fb6c851797 .https://coub.com/stories/2169287-__hot__-hone...https://coub.com/stories/2186879-top-lucacarb...https://coub.com/stories/2187311-link-x-force...https://coub.com/stories/2204059-jilla-police...https://coub.com/stories/2206764-ideer-blu-ra...https://coub.com/stories/2215579-hot-dr-najee...https://coub.com/stories/2213380-chirodini-tu...https://coub.com/stories/2201622-autocad-mech...https://coub.com/stories/2208418-_best_-guita...https://coub.com/stories/2183631-ultima-dorin...https://coub.com/stories/2168582-yuvvraaj-200...https://coub.com/stories/2196534-top-safari-d...https://coub.com/stories/2202208-diner-de-con...https://coub.com/stories/2179619-max-payne-3-...https://coub.com/stories/2199628-i86bi-linux-...https://coub.com/stories/2185980-updated-veet...https://coub.com/stories/2183099-casanova-sto...https://coub.com/stories/2207449-link-xxx-com...https://coub.com/stories/2183715-top-zemax-14...https://coub.com/stories/2209107-updated-moto...https://coub.com/stories/2193769-maxsea-time-...https://coub.com/stories/2169662-rollercoaste...https://coub.com/stories/2166929-repack-stepp...https://coub.com/stories/2191899-domnisoara-n...https://coub.com/stories/2171879-alan-jackson...https://coub.com/stories/2199334-serial-key-g...https://coub.com/stories/2202021-ordre-dallum...https://coub.com/stories/2180779-new-vxp-appl...https://coub.com/stories/2199151-ebook-downlo...https://coub.com/stories/2175382-better-do-an...


Strana:  1 ... « předchozí  184 185 186 187 188 189 190 191 192   další » ... 201