Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  187 188 189 190 191 192 193 194 195   další » ... 199
, latixir zymraan odpovědět

1640293103 .https://wakelet.com/wake/zi4-Mx1Ui0faJXFFWZemyhttps://wakelet.com/wake/rXtT9tBnVf7WADJ0Stv7ihttps://wakelet.com/wake/5oqu9mZl3uZDQ2zc8wvxhhttps://wakelet.com/wake/oljNX9p0ECEU6b8qoqwGihttps://wakelet.com/wake/GbVbm3Uni_zvT8ndNXv0Dhttps://wakelet.com/wake/mV2WVy6FNzaf83EwETY5xhttps://wakelet.com/wake/GLj9G_lFUXxRomHkCwsZbhttps://wakelet.com/wake/d1Xaeg9E08IIKaNIBFxeShttps://wakelet.com/wake/NfB0nmHvE2RarqcYpgKAthttps://wakelet.com/wake/aKEKcWbZB7CUUwEPxOArnhttps://wakelet.com/wake/4vNxXOosSleGzXuzi2g2Nhttps://wakelet.com/wake/FQASNAI2FF0P4iuSb9ofHhttps://wakelet.com/wake/Dt-FI0nkh0OoGpPvpXhQehttps://wakelet.com/wake/BQ5PHuxslS2S0zuCFX3dkhttps://wakelet.com/wake/0f2BxFWARJbkBiZ6d_wG3https://wakelet.com/wake/0fR3L7HM_CSEavZM4UpDchttps://wakelet.com/wake/oIKhN2nUWAYFYW0XD8QVOhttps://wakelet.com/wake/oD85Mr5YVsotJ0sZJNuUPhttps://wakelet.com/wake/t1IaQXvJBkp61h8vZiwe6https://wakelet.com/wake/RFxxZhkP5S9dIHt_MYZGhhttps://wakelet.com/wake/hsMPtKtTXHSqFTiqheubEhttps://wakelet.com/wake/veJht_0WaiYmLezb0LV7chttps://wakelet.com/wake/0EU81pN123HQfuXaQepenhttps://wakelet.com/wake/uDLh-KczogAlx5M3agIbVhttps://wakelet.com/wake/o4DJ4Uf47EOKVOe0tqLG6https://wakelet.com/wake/nOHHel4fJ4VHuS1ep7gyEhttps://wakelet.com/wake/6sX2Kssoc_uNB3-G7pG7lhttps://wakelet.com/wake/RAjEWLtyzvynb1PZzSIpuhttps://wakelet.com/wake/ez9wzsF5LbAZqIRMH8Fi-https://wakelet.com/wake/GtrvYQ7rhoHvO_N-q_ftQ

, hastval harmen odpovědět

1640293103 .https://wakelet.com/wake/mh1XjCiiGZ_AZ3U9dDFQjhttps://wakelet.com/wake/3PutMp8XgYTEx955052Luhttps://wakelet.com/wake/5ohyIUPI0gBVsgoGOjmAnhttps://wakelet.com/wake/cHgv9vzwHLjxgBPFfD_l-https://wakelet.com/wake/ZVBTxu48xIDuP6r1oaRMChttps://wakelet.com/wake/2N-8QDwYhcNlEa8zvq_8lhttps://wakelet.com/wake/PX6wDFzZeqDrlbEfZbub8https://wakelet.com/wake/rFfBWD4hu8I4SzsRVT0dShttps://wakelet.com/wake/7I4MPbImrB2AIrt-hk992https://wakelet.com/wake/GVnCSgC7kXPfaCwxx3bu9https://wakelet.com/wake/lztI2DS0dkF8H5TCm1HOkhttps://wakelet.com/wake/zIxabHwyWyRy-J40bMnGxhttps://wakelet.com/wake/5TzuvpQMuMvKZzDmGI4wphttps://wakelet.com/wake/5QwGopkTiAs6IyvAjau6Lhttps://wakelet.com/wake/AL7gUtr6ro5nAkLIJpN7thttps://wakelet.com/wake/L9yrFqglcORYWdF6Bs6B9https://wakelet.com/wake/yjWjWSZ8t8ynoIWFp9R-4https://wakelet.com/wake/JWWdZMfmfZ6AAusbbKWUlhttps://wakelet.com/wake/-E8yNC1IK5T6FoURRF__Ohttps://wakelet.com/wake/ERcJjilVIVpOeJSFXkCZjhttps://wakelet.com/wake/yvhHhizqG2uqfRUEvm3ojhttps://wakelet.com/wake/EAIQlt7mEpKf223hXqBVHhttps://wakelet.com/wake/ZJ8cFidH_R-pm7PSsIQJfhttps://wakelet.com/wake/QW3aGRfUMDo9hamH3X88khttps://wakelet.com/wake/aE-adCxtuRJS0cU9EU7C3https://wakelet.com/wake/ydmJmB9YgA8AuvCHRy2yShttps://wakelet.com/wake/0tF-mQ19OmNlztFmQK0_-https://wakelet.com/wake/Hfmapa2rupX3ZOp8N80ixhttps://wakelet.com/wake/hEYQGMBiaI-2SQTUnvaWthttps://wakelet.com/wake/7J3-NHeTOK0QkO_y89leg

, wrewai javanese odpovědět

1640293103 .https://wakelet.com/wake/9owIZkw41tbMUMkHhFRimhttps://wakelet.com/wake/pLApFS81HuKeamKC3XXIGhttps://wakelet.com/wake/hF_h1tajRI6mY_WPV6hcShttps://wakelet.com/wake/M4BRTyMCDuJf_BoFboBW4https://wakelet.com/wake/d6v4lDluh828VgNxzKqAlhttps://wakelet.com/wake/BD0bM9ghQ4p10upDHRp7-https://wakelet.com/wake/PTB01bP2qO39cKb7lywZZhttps://wakelet.com/wake/vtzIFNUL3zKorUq08gn34https://wakelet.com/wake/-6fBGXakPwLafX7n85NM8https://wakelet.com/wake/jEeGk7Vqqy5ADypztbQ58https://wakelet.com/wake/hMHubftWciH5buqk9nJnchttps://wakelet.com/wake/iFQQCPHx59zYfECaBkL3Bhttps://wakelet.com/wake/64NgQ99wCcZ_2vMJUvM4Uhttps://wakelet.com/wake/QUp9A-hMyqSVY7ZIpvn_Fhttps://wakelet.com/wake/WaAu0ZqnBQdceR9bk0jMihttps://wakelet.com/wake/M-4rLcgYK5TC0kALjHNdehttps://wakelet.com/wake/UGj9M5gzr79Asl86bNafrhttps://wakelet.com/wake/NBvgSs6eOwj5XJvyLp8Bdhttps://wakelet.com/wake/IA37PSPojcU3h6_a1N6yUhttps://wakelet.com/wake/ipvuMOJfCbUKqJr6aZyKehttps://wakelet.com/wake/OkLSCSS6UE4C68R-Rgpzthttps://wakelet.com/wake/BnMw00Qa9k_YJvKJdg_XLhttps://wakelet.com/wake/gJc1rCAPXV55VfgpMIjDPhttps://wakelet.com/wake/0EeY2faqE4oFcbQ7GR5Dxhttps://wakelet.com/wake/Avpnoylx_99F6bPJ9mWMKhttps://wakelet.com/wake/2iTkY7wTKqLiCuTIw83tBhttps://wakelet.com/wake/55u7X5_QscpMbZ0oiSPEYhttps://wakelet.com/wake/d4TGipnZGCfYKS7f42oM3https://wakelet.com/wake/fyiiGZ39TA3D9KPI7jdVNhttps://wakelet.com/wake/qi64MAbIwWk-YwaNcYKSx

, fersand isileli odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/5c/8c/81/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/1b/b7/7a/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/92/e5/7a/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/34/1b/ba/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/ab/64/47/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/cc/c4/1f/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/18/ad/41/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/e5/94/8d/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/6e/b7/c0/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/1a/0d/29/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/82/0c/b4/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/dc/1b/6b/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/e9/9b/c3/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/dd/32/71/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/8a/e7/52/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/68/99/30/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/e7/88/43/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/ec/61/1a/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/5a/bf/35/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/bb/2c/47/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/6e/07/01/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/85/1b/25/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/6a/c1/1d/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/2a/7f/9b/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/39/ed/54/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/1b/29/a9/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/b6/05/8b/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/4f/a8/b7/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/79/1e/69/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/b7/a4/7e/b...

, talistreve lynnea odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/50/8c/0d/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/64/c5/91/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/a0/39/bf/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/e6/3d/95/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/62/4f/52/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/c4/05/5d/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/39/d8/4e/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/21/1a/c6/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/60/03/cd/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/06/5d/66/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/76/d3/97/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/5e/a3/b4/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/79/2b/37/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/21/20/6f/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/30/19/83/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/35/18/5e/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/eb/4a/49/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/4a/50/99/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/2f/b1/ca/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/b4/c6/f6/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/3a/6c/df/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/3c/10/7d/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/0a/7f/1a/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/d9/90/7f/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/9c/f4/18/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/46/db/64/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/66/d5/d1/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/51/15/0e/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/0e/e7/f0/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/bf/26/21/e...

, qayvinc massimo odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/d4/19/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/46/6c/cd/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/00/57/d1/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/1e/60/74/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/8f/f2/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/cb/11/86/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/02/f0/3f/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/10/cf/a0/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/47/55/d8/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/b7/72/62/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/93/2e/4c/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/35/40/0c/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/ed/9a/b3/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/01/10/2d/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/6f/6c/46/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/de/0a/b0/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/99/94/e7/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/3b/e4/bf/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/e1/40/1d/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/cf/f4/c8/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/a0/75/b0/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/30/96/93/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/26/9a/6c/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/34/1f/9b/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/b3/7a/bc/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/eb/02/24/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/ff/e7/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/ab/a3/a4/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/d4/c2/6d/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/47/16/4d/4...

, fillbfabr amfryd odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/ad/89/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/d8/8d/83/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/53/3b/1a/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/42/f4/ef/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/c7/fe/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/1f/8a/22/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/b0/ce/c4/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/bd/32/d2/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/1b/24/c8/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/91/b0/26/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/f7/6a/a5/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/ae/fb/c8/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/4f/90/91/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/bd/c7/1f/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/2f/df/f4/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/ec/dc/68/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/5f/79/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/aa/b1/94/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/04/10/e3/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/c5/3d/52/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/47/ca/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/b4/96/86/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/bc/4f/41/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/e0/f3/eb/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/c1/46/60/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/3c/ea/f2/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/64/11/48/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/9c/9d/26/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/b7/33/84/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/3b/35/db/9...

, whitisa kafflynah odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/f7/49/70/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/78/8e/c6/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/6d/25/21/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/ad/54/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/5f/8a/e9/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/f8/50/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/81/22/eb/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/f5/e6/73/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/3e/d1/a1/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/82/0b/65/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/26/07/70/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/15/65/67/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/be/47/63/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/24/59/88/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/0e/d9/7e/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/fa/ae/dc/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/31/e4/27/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/35/3a/0b/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/cd/02/53/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/17/65/d0/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/30/9c/52/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/50/78/4d/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/33/03/29/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/be/f5/db/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/58/93/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/b4/04/08/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/42/fd/a2/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/62/78/0f/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/9a/3b/29/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/5d/0f/99/b...

, egivital phemya odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/17/bc/0e/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/72/75/76/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/eb/be/81/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/3f/91/90/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/84/1b/b1/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/e6/4d/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/c9/84/b8/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/e7/4b/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/bb/13/54/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/e6/cf/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/6b/3b/20/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/1b/e7/ab/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/38/67/89/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/b6/51/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/49/fe/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/70/57/33/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/ea/6a/02/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/10/d5/18/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/f6/65/1c/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/e6/7e/86/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/f6/ad/3f/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/bd/9b/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/86/89/4b/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/d6/eb/82/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/c3/53/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/ec/19/2b/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/3f/49/f7/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/a8/97/4a/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/a7/af/be/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/9f/53/56/f...

, iolakafle talasy odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/2e/45/7d/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/62/21/99/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/51/c3/23/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/bc/4e/52/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/08/c4/e8/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/b4/5a/af/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/bd/26/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/3b/92/93/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/64/09/08/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/ab/0e/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/f5/5f/32/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/d9/26/b8/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/5c/bb/e3/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/81/df/cf/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/0e/43/c5/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/00/3b/d4/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/0d/21/56/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/d5/ac/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/fe/6b/1b/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/88/77/d3/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/15/4c/df/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/99/14/f2/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/6d/f3/f4/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/9f/b0/23/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/d1/f3/05/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/c0/c9/55/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/33/39/4c/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/b7/37/8e/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/da/ed/68/9...[url]https://cdn.thingiverse.com/assets/82/5f/ec/a8/...

, nickzevu raidon odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/1a/5c/6a/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/6e/ef/2c/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/32/64/98/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/2a/5d/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/8f/e2/3c/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/af/1f/b6/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/47/44/15/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/be/58/37/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/38/9a/a8/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/4c/bf/41/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/ec/33/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/14/dd/c9/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/ed/74/8a/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/e0/92/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/f7/c7/f5/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/f1/05/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/3a/4c/a5/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/19/94/64/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/f1/f0/ea/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/da/91/07/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/34/dd/c0/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/da/44/e8/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/27/02/32/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/65/10/0b/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/63/ce/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/ae/10/73/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/05/31/c1/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/d5/d7/85/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/c4/39/69/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/c3/c4/2f/b...

, fanchpel tammie odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/69/5a/45/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/67/a1/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/4c/9e/8f/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/e0/ed/7c/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/b7/69/86/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/4f/14/93/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/63/38/21/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/28/7a/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/15/75/89/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/aa/77/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/63/a3/4f/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/3a/53/65/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/8a/77/68/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/e9/73/48/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/84/a1/1a/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/8a/7e/e4/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/2d/97/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/ba/71/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/10/ff/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/11/0e/5d/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/c9/05/f7/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/f9/a4/f3/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/4e/6b/a3/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/80/00/b7/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/bd/0b/84/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/b9/d9/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/e7/e9/af/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/8f/a6/b6/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/67/c3/f7/4...[url]https://cdn.thingiverse.com/assets/f5/97/8a/6f/7f/Xforc...

, hollglori georgeannah odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/b6/b5/bb/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/bb/24/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/9b/79/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/7a/40/81/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/e4/3b/c7/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/c7/2f/95/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/bd/e7/1b/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/7b/68/10/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/9e/d9/5b/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/3e/ca/61/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/81/bd/77/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/b0/4e/72/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/e4/fd/f7/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/87/bc/3c/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/46/0a/ab/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/4e/aa/b6/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/9f/77/44/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/c0/2c/57/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/c6/23/c8/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/8f/cd/7a/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/e7/d6/5a/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/3f/75/47/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/fa/53/95/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/9e/57/45/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/01/1a/0b/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/2d/e9/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/a0/93/ee/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/39/6f/0c/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/6c/fa/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/df/77/c2/f...

, wyldaale gwendolyn odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/e6/c4/b5/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/47/8c/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/a6/3a/b1/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/6c/95/b4/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/8b/57/ca/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/cb/2e/37/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/62/84/a7/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/18/90/fb/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/e5/cf/1b/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/8f/8e/d3/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/04/9d/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/46/a5/71/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/95/64/f9/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/43/b2/97/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/f2/b9/24/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/f0/bd/7c/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/2b/3b/9a/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/b5/b2/05/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/f5/d8/db/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/75/40/8e/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/0a/01/4c/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/c5/e5/a4/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/f4/05/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/2f/ad/54/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/a3/ba/c1/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/93/94/01/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/1c/dd/ae/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/b4/72/22/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/df/e1/72/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/cb/0b/2...

, diseli promisey odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/56/f2/5b/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/c6/be/2d/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/96/3b/ae/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/6b/32/37/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/1f/44/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/d6/59/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/70/b8/5c/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/1d/89/38/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/b2/6e/1d/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/2e/0b/fa/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/b0/98/8f/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/05/a3/34/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/df/5f/8c/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/ba/12/70/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/00/e6/92/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/98/e9/35/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/d8/e2/11/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/1d/06/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/b8/eb/53/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/59/76/95/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/19/cd/38/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/e7/ce/1f/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/71/8e/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/ef/47/2f/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/96/8b/87/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/58/8a/d4/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/1c/97/cb/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/47/d1/ee/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/c0/9b/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/03/f8/05/a...

, elisae iokina odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/98/45/a6/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/2d/4a/b5/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/4a/47/f8/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/cd/08/81/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/23/a7/29/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/45/97/ba/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/79/63/99/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/e9/d1/47/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/cd/1f/de/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/d4/43/37/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/ff/13/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/db/87/c3/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/4b/74/e9/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/d1/74/b2/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/cb/b5/de/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/6b/29/3e/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/37/f3/4e/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/ed/ad/b5/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/ef/37/09/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/9b/96/de/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/98/ed/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/2a/35/99/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/98/19/ef/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/1a/8a/69/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/0b/b6/5a/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/8c/d5/30/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/6a/23/9d/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/e8/42/97/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/65/2e/ef/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/f8/8c/23/c...

, schneyl yotimo odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/0c/9f/75/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/88/18/1a/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/cb/99/2a/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/46/1a/53/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/73/72/65/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/34/f5/7a/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/11/da/20/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/06/64/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/3d/79/a1/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/29/75/2f/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/56/f3/f2/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/a7/2e/d6/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/cd/3d/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/2d/53/15/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/7b/76/13/7...https://cdn.thingiverse.com/assets/5f/dc/66/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/d1/f5/98/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/a6/c4/49/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/a4/4b/f8/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/3c/8e/0e/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/06/54/b9/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/4d/5b/25/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/3b/c5/1d/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/5b/6d/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/8b/ba/eb/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/f3/83/07/9...https://cdn.thingiverse.com/assets/50/68/83/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/ea/05/4b/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/61/44/3a/d...https://cdn.thingiverse.com/assets/04/4d/1e/c...

, hekting birgit odpovědět

d4f391380b .https://cdn.thingiverse.com/assets/34/ea/e6/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/02/bd/e3/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/1a/55/90/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/06/93/b0/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/2c/d1/82/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/d8/eb/9b/4...https://cdn.thingiverse.com/assets/d6/80/86/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/bf/f9/9b/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/7c/5a/b4/8...https://cdn.thingiverse.com/assets/c3/8d/18/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/a1/c1/65/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/72/a8/16/1...https://cdn.thingiverse.com/assets/c2/f3/f3/2...https://cdn.thingiverse.com/assets/1f/30/11/a...https://cdn.thingiverse.com/assets/d0/96/9b/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/dc/0e/3f/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/7f/bd/c7/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/ac/5f/d9/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/41/82/91/b...https://cdn.thingiverse.com/assets/69/ec/63/f...https://cdn.thingiverse.com/assets/03/31/8f/3...https://cdn.thingiverse.com/assets/bf/d0/47/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/9f/d6/60/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/cf/33/90/5...https://cdn.thingiverse.com/assets/4b/37/52/0...https://cdn.thingiverse.com/assets/3b/74/37/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/e6/e6/e4/c...https://cdn.thingiverse.com/assets/22/ac/ed/e...https://cdn.thingiverse.com/assets/56/0b/a9/6...https://cdn.thingiverse.com/assets/fc/8c/ed/0...

, neishakta wonyte odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/PBr5SM2GVT1Gd4G5xz9PZhttps://wakelet.com/wake/w1_Gfb5txyvij3IBYlETThttps://wakelet.com/wake/6LFHJl34F7d7TDFOmzS8Phttps://wakelet.com/wake/CxOD92IjnxWOE0gqMaHU8https://wakelet.com/wake/Uj0Q0o6LGS7GM_Cw2MxoLhttps://wakelet.com/wake/NSsLw9wPDjDj-_F6ajUG_https://wakelet.com/wake/tND0uFu5WHJPB5gEO9bcxhttps://wakelet.com/wake/pNsgDOQ_CWzkkjqXmj_Odhttps://wakelet.com/wake/N8NgaVA-mLcqcBlsLN8Pshttps://wakelet.com/wake/wgJhXCw9PD0KFaQj2vCePhttps://wakelet.com/wake/S4tHZc6fBv-X30GjhbxOghttps://wakelet.com/wake/o2w_-JyXeJKfZdmr8ry_lhttps://wakelet.com/wake/t-wgz7hiZZyNlUTeI88Orhttps://wakelet.com/wake/51qmm5f2b-q8O0Hmn9UwDhttps://wakelet.com/wake/o7O-4SIsla2VGmX8fygwnhttps://wakelet.com/wake/bznZfPdRkPBmKYxuW09VRhttps://wakelet.com/wake/SvtPfUdvJgan-tsvJHbgEhttps://wakelet.com/wake/GCA_7FBn_bVxI2Xgu3CCshttps://wakelet.com/wake/sXT5TYzeGdystBTBtRDbChttps://wakelet.com/wake/H1YLb7JksgjM8S9DxeaAAhttps://wakelet.com/wake/OpKKNQMnVVKbXLs68SEy5https://wakelet.com/wake/hqwMKksMg3AD6de8cc5ydhttps://wakelet.com/wake/t3b_C6xFEBQYjeVaYMsQUhttps://wakelet.com/wake/D3HslS_E8Ill4ZjAwZlmphttps://wakelet.com/wake/RKNncWLZ66Nj2WexfUM-Zhttps://wakelet.com/wake/tGc3u8rEwosXLB4dVXpYDhttps://wakelet.com/wake/kMQkI7wG-Vi0aSHRShaiHhttps://wakelet.com/wake/cD4zbcU7jTCYpa19UPSenhttps://wakelet.com/wake/ASREc1rXMxHODID9cBX7zhttps://wakelet.com/wake/ow0DoaYmB8SP0mvx9bKnA

, birhal janese odpovědět

0ecef09eb3 .https://wakelet.com/wake/n5CHaFry4_ndyIJJe-nyBhttps://wakelet.com/wake/LQap4mu1RqOMP1hutLOPehttps://wakelet.com/wake/MjMaFYmHQsvh0QTsV5SPthttps://wakelet.com/wake/evLh1xaSJMrGx5dbfGgVWhttps://wakelet.com/wake/ClmjLBsyQj8gUjkrzkWSFhttps://wakelet.com/wake/7r5CjUvlfHe72pqKoP-zZhttps://wakelet.com/wake/bTSDKwQN9OLSdGjHvsub9https://wakelet.com/wake/mCnJi28lO9g9MPTMQ8WWmhttps://wakelet.com/wake/hKiTVnELJZCoQgfy9aFj-https://wakelet.com/wake/Dr9vUQuWjEuVot5m4PRTVhttps://wakelet.com/wake/fLFmNCnx2SK_4AUXlhaRLhttps://wakelet.com/wake/lall4VT7x73igewyIAGTThttps://wakelet.com/wake/7VMI1HnPvZ3iOFd4Xi4QThttps://wakelet.com/wake/4h7Z6AfoqEbHbcCZs-V-xhttps://wakelet.com/wake/92tQQfmeLcOD6QJmcIODwhttps://wakelet.com/wake/ZxqrFlXI7WoP3e9jpS7uOhttps://wakelet.com/wake/pHdr6L2csJA_f7k9c5SVnhttps://wakelet.com/wake/12-FA4rwT4WpM7BiGz265https://wakelet.com/wake/xvqDPc6k4s4VYYLBGYEJ5https://wakelet.com/wake/mpl5rwNQqGnrMe-CIQprBhttps://wakelet.com/wake/RFx614Ka5hKiHzt-mYOamhttps://wakelet.com/wake/BTWBbFCn6rpK0v1KvjOUhhttps://wakelet.com/wake/jiY6shNLEM37SH03NOUrAhttps://wakelet.com/wake/Rl8vVQA83z1cW90XQ-rXlhttps://wakelet.com/wake/2JrSM5aYbqpWpkP8uSW9whttps://wakelet.com/wake/dw4zXRViN4W0xd-9Lj_Z5https://wakelet.com/wake/VuOdq6ec3EW5332JzkYruhttps://wakelet.com/wake/852Fn9X6kM0wedYh_zvrahttps://wakelet.com/wake/WQra7qYsFaZqhSosBlb_Ahttps://wakelet.com/wake/ySdnHXl5ZCWu2eCF55BG6


Strana:  1 ... « předchozí  187 188 189 190 191 192 193 194 195   další » ... 199