Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  17 18 19 20 21 22 23 24 25   další » ... 201
, raiftama tamasz odpovědět

raiftama c2936d4fca https://sway.office.com/30DRWfsjPe2jBTYx
https://sway.office.com/xItUxwjT6rBsoKDk
https://sway.office.com/mtsHQLo7ztYpr2tj
https://sway.office.com/OI8KeO7DWxdVYPHD
https://sway.office.com/tlzy3k921Hdx31Zl
https://sway.office.com/Q2Z6wgDhKj6ydE9x
https://sway.office.com/RerCrUyRD8GLePhB
https://sway.office.com/HjCBLh9HOPLaG84N
https://sway.office.com/X4HCxXB1vbLbRlQ0
https://sway.office.com/UqO1J0HFHhBE3gpl
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, amapri pansofi odpovědět

amapri c2936d4fca https://sway.office.com/Y5teUfpM5X9EePGV
https://sway.office.com/XnejSjJThsW7lXUb
https://sway.office.com/hHGeoEvb3tToyXWC
https://sway.office.com/usDzZLrECBy9Lmfg
https://sway.office.com/80WZc3cBgvD1qji0
https://sway.office.com/aDFNVElxaS20lh0h
https://sway.office.com/jY21E0sDjMVpkL8H
https://sway.office.com/HA9bRxV73yO9DWUu
https://sway.office.com/7GNHxf9QO6g026ca
https://sway.office.com/Ir9BHoA1FZ12FaIC
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, valichar palaca odpovědět

valichar c2936d4fca https://sway.office.com/9yvDcu4au7Fonbuw
https://sway.office.com/ifTNyNJ1wlseocKn
https://sway.office.com/mrOhNPtgP63doRGH
https://sway.office.com/KHBBuGyU3xorZQ13
https://sway.office.com/H4zOjqsSq6P6Jn6h
https://sway.office.com/MFCDRWNnvWp4cU1e
https://sway.office.com/l1MegZwb4lmShBVK
https://sway.office.com/tjRPzGyVcIdFDbWv
https://sway.office.com/wbCXAL6YYkoL1xCB
https://sway.office.com/emOM9jQGHZbTvnCe
cup.extreme-attack.eu/index.php?site=profile&...

, chagar kendell odpovědět

chagar c2936d4fca https://sway.office.com/AmmYEDK5sXdRRTB3
https://sway.office.com/pKcHUQ4QbL1w6h5G
https://sway.office.com/NHbZkIBibBsA2eQX
https://sway.office.com/PB6CvcCUJCeO81Xv
https://sway.office.com/PoQJfe7eic4404p6
https://sway.office.com/440FhDfyyGE8nJvz
https://sway.office.com/284XHsmSMY927qd9
https://sway.office.com/bMahB2lT2RkGpF3l
https://sway.office.com/59m0McfjZLIuMkpq
https://sway.office.com/mkAyHr0HPBZfV37F
egejsko-makedonskosonceradio.com/chat2/-/inde...

, zenorv fabienna odpovědět

zenorv c2936d4fca https://sway.office.com/9elyFK3AwCnCiuo0
https://sway.office.com/8EPbBzPlN0tfAwfF
https://sway.office.com/MsjAjqAG864JxEEk
https://sway.office.com/MCiAG8funQdCLmAx
https://sway.office.com/3T2vroU9j9AVvAIe
https://sway.office.com/RxDSc1CFClgy3XZI
https://sway.office.com/MO9r7H3z5o1GijPW
https://sway.office.com/HBmgelHfanW8QfPv
https://sway.office.com/4wxD4tq0mVflUEYy
https://sway.office.com/ZuUal6H5rMOSNhaJ
fussballforum-mv.de/forum/index.php?page=User...

, carlmari kalana odpovědět

carlmari c2936d4fca https://sway.office.com/7fNz32jUhIqle54E
https://sway.office.com/CW7TyOPOnnNYpNIs
https://sway.office.com/noXj83ry8rK3ozZk
https://sway.office.com/xJ48lEavTJ8IgoPC
https://sway.office.com/4wEu53i1CPjZ38YQ
https://sway.office.com/XpE07BuebVL4bYzc
https://sway.office.com/9iJDm1T0spe2jTRp
https://sway.office.com/Y7RYyeLw6D1Sm35x
https://sway.office.com/AJbWGS2yATLEUC9W
https://sway.office.com/1J8NDtEGaZaBaJEE
www.bachaufwaerts.at/gaestebuch.php

, coraur tenyah odpovědět

coraur c2936d4fca https://sway.office.com/sdtlBh943jCYc254
https://sway.office.com/BEvkALaQND5O55us
https://sway.office.com/nndHsCvL0zagcCBz
https://sway.office.com/vrnEfQwxzgbRD5Ea
https://sway.office.com/473Q22CE22eQpOe7
https://sway.office.com/SRI2WQBiPCCrBDAD
https://sway.office.com/OYDuaHqyEno1xR5m
https://sway.office.com/2JGxVNDnIXtwnDTd
https://sway.office.com/AOS3qqEsveolvVqN
https://sway.office.com/5K0kdWbDMtFLH2Zt
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, bailodyn ottilia odpovědět

bailodyn c2936d4fca https://sway.office.com/IAzYIBr2Es3dnvZe
https://sway.office.com/SUfm4kxWpJCqjTB8
https://sway.office.com/nrFc03AZL28agFq4
https://sway.office.com/DwDbfAYe5cupTZNX
https://sway.office.com/IKzQXSlwqEEGDNtk
https://sway.office.com/EBrVGbQnEQu8lt5W
https://sway.office.com/sJCLhq5UKL2AObsu
https://sway.office.com/0YRo2DRTZxtGPpM7
https://sway.office.com/ifL4UfOFbKa9WdqD
https://sway.office.com/FX9BCR4suH5Nm77X
margemfrio.pt/index.php/portfolio-item-1/item...

, carrash bethesdah odpovědět

carrash c2936d4fca https://sway.office.com/m42oFO249BW6o2O2
https://sway.office.com/urud2FfKSrhC8Z4T
https://sway.office.com/ClgkAyztoo6y9LEE
https://sway.office.com/gxVEAOe83eqffIBB
https://sway.office.com/0R2FmlVwg2SfFmEg
https://sway.office.com/pZFw3Vl2SA77AmLG
https://sway.office.com/UcXgzSdwikWWgmPZ
https://sway.office.com/TYubPCCV8UPKB3qs
https://sway.office.com/ke36oOFXtYhGq4po
https://sway.office.com/W6N8EKuDr9QkDduV
https://www.incredibleforest.net/fr/node/739?...

, rozjai philidah odpovědět

rozjai c2936d4fca https://sway.office.com/D4ZoBTJr7KZHR5RZ
https://sway.office.com/91CsnQ7hQeceNArD
https://sway.office.com/ydfcwyd4D6tAM0FA
https://sway.office.com/RlAFllYitOQfInLq
https://sway.office.com/cknLseEsi3yx6uoG
https://sway.office.com/k0n2e6aFBiDJfYXr
https://sway.office.com/j9BcAtwAZXZ48wUB
https://sway.office.com/qPgqUIIrEPGGjl99
https://sway.office.com/MH8vI6eQMSy8JNJZ
https://sway.office.com/c8d2ARakNfSEbpIS
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, latuzai marius odpovědět

latuzai c2936d4fca https://sway.office.com/aPz4R6googgdyJ2X
https://sway.office.com/GaPDNOeqg36eWeGc
https://sway.office.com/ojd42nS6flIdDBBt
https://sway.office.com/w4ABkSCKPTaBBBmR
https://sway.office.com/aTxfDlkQRHwBTRTg
https://sway.office.com/zy20fye5UJ56ft0G
https://sway.office.com/nthF2coXTE6GrJ13
https://sway.office.com/wf5Lh1d3huaDaLOy
https://sway.office.com/sVV50brJaTB2RTfA
https://sway.office.com/92T6DHcvNPCQDdJx
https://www.lavozdelriotarqui.com/index.php/c...

, yelsad benoit odpovědět

yelsad c2936d4fca https://sway.office.com/kNh412uU3jHnkeAH
https://sway.office.com/bDz7cdVs4NcwcN5P
https://sway.office.com/wncFaSJOhTuwmKFA
https://sway.office.com/zk3LgNK7pVSpJtvw
https://sway.office.com/uKHhxVfYBx24x5ap
https://sway.office.com/vcsD5L6aAnxUFXhe
https://sway.office.com/Ee9E10BsjwRlXUIr
https://sway.office.com/zn8AwOz8Eoii7Ila
https://sway.office.com/vUpuxzVN35LNxJ35
https://sway.office.com/Pyf36YXKxdG5gKOY
https://attikiiatriki.gr/index.php/component/...

, salill marmaduk odpovědět

salill c2936d4fca https://sway.office.com/UbFYPFEPM7imEfMM
https://sway.office.com/XXHkkqEn0oa2Del8
https://sway.office.com/83SgN0EAi8P0YmEl
https://sway.office.com/4OAIYiGju1qtHv6b
https://sway.office.com/WHI1HVCeyqn2JqcD
https://sway.office.com/xJoX4ElVQV7xhr2c
https://sway.office.com/pCv2R5is97ImfMOs
https://sway.office.com/PAsBA9Xnr7GuVCYl
https://sway.office.com/BuCuHP4an816bXB3
https://sway.office.com/hIJNwTVyoMHJ6mA5
www.delilerkoyu.com/index.php?option=com_easy...

, peajai eleene odpovědět

peajai c2936d4fca https://sway.office.com/ix7W9b0PqwBowEG9
https://sway.office.com/Zb0ByUICMx5BSyWT
https://sway.office.com/ffCB7mYQka4qjgiW
https://sway.office.com/dYy7jFUwBoRMLCnz
https://sway.office.com/pTtZEqMjBp6eq8mi
https://sway.office.com/vIUZZihjbAYSFIrW
https://sway.office.com/HhIKnni8hgSqXJ0N
https://sway.office.com/Va4Lp4CuGOzj4Wxi
https://sway.office.com/ELdY3DEHawNyJPs8
https://sway.office.com/B1ari18Kfb06DB9p
https://lavozdelriotarqui.com/index.php/compo...

, wambgarl jameel odpovědět

wambgarl c2936d4fca https://sway.office.com/ARELUeiaRxn0nISe
https://sway.office.com/aCQ8dJrhXq9aM9KP
https://sway.office.com/bphytD1YfxKKjTkR
https://sway.office.com/kRrq0Y1sAbYsiTcQ
https://sway.office.com/4JohFtAhe20WNTMa
https://sway.office.com/HozOAjXfDmJdxkSR
https://sway.office.com/a2SSSYlrkFs8siwb
https://sway.office.com/effHIdEkhBOTZmkY
https://sway.office.com/t87Xuekv1MUYXfEt
https://sway.office.com/jAcHLGbPvkI60V3G
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, fryona sashya odpovědět

fryona c2936d4fca https://sway.office.com/D4zPTFeyw7r4OKEM
https://sway.office.com/u1I2BR2wSjT2Zoja
https://sway.office.com/lDiDFOkrCxcD1nEG
https://sway.office.com/V4oOaVZtzDdvdw3S
https://sway.office.com/hXrNLzysGrS2QTY7
https://sway.office.com/KEWXIEPz5TIsU0I6
https://sway.office.com/5URLPSGjjanzQZrN
https://sway.office.com/4tipNGW3xAjHUe1h
https://sway.office.com/Aon7WKO2yto4OGwV
https://sway.office.com/4LSDFgyOSzA4q3q4
www.blumenundgarten.de/index.php?pos=0&sectio...

, walyehu glenndin odpovědět

walyehu c2936d4fca https://sway.office.com/KcR3RaUERF4eBoFg
https://sway.office.com/ZRJYqvbXoP6SiCcJ
https://sway.office.com/OoQctAoKIlAJtXrI
https://sway.office.com/BQHFjvXYzB1ZUFTX
https://sway.office.com/LvWYvyrEPLEsRTD3
https://sway.office.com/y1OdXGVbybJUZbXK
https://sway.office.com/KjUtl1NtLf4uLI8N
https://sway.office.com/i5b5x2OW92W1ZPGa
https://sway.office.com/Ats6Wf9HHRRrA7Ow
https://sway.office.com/qtlNaoe3Qz1f3ZxC
https://lpminecraft4all.jimdofree.com/g%C3%A4...

, olyjon galinah odpovědět

olyjon c2936d4fca https://sway.office.com/KUMurEpjGnUTEdcV
https://sway.office.com/eDNRPb2LIu8m4Ddo
https://sway.office.com/GrwvqSUP5lVI6hsH
https://sway.office.com/WI8VZRQLFebRNubj
https://sway.office.com/pJzU76O2b33h7sO8
https://sway.office.com/CaPE4Qmy9KmwENOI
https://sway.office.com/hxO9FOBAylCyWFNA
https://sway.office.com/a5ZO1v5cm15a5xTx
https://sway.office.com/kX5V3iDwlUqDCer5
https://sway.office.com/7FxF9Zg7GgASn3ep
https://inada.ocnk.net/bbs

, fabinai lauran odpovědět

fabinai c2936d4fca https://sway.office.com/bfUkCjTN4Kgx6JSr
https://sway.office.com/I805OiUK9A390CnM
https://sway.office.com/GsVzdJ2HSECl4Rl5
https://sway.office.com/yAQazVoCzTBKnWUP
https://sway.office.com/jIrdzqba4b2NPMAR
https://sway.office.com/a5IqOFbxPsNGywjE
https://sway.office.com/c5Q369PS6yMPEueG
https://sway.office.com/tbjHQgCXfcSH4G0w
https://sway.office.com/fjBGsUmqTiwshCaD
https://sway.office.com/iGtZjOzbUJFF7Pho
www.anthonypane.com/guestbook/

, filhai delmer odpovědět

filhai c2936d4fca https://sway.office.com/d38oQde98V9GXJL9
https://sway.office.com/8wEKNDiZRSSGIsoL
https://sway.office.com/q97Q1SnzGQUM7AjU
https://sway.office.com/dQPHtudJ5LzkjrP8
https://sway.office.com/aKkkUGwGrBL7o5eg
https://sway.office.com/XLRCzlxPlyVhn9mb
https://sway.office.com/htbrMsqTU5TOc6H3
https://sway.office.com/yAyRAAOf0GuNGjCZ
https://sway.office.com/gaorA5IdNsMPVyla
https://sway.office.com/0mX07PPqKzbYdE65
kagayake17.sblo.jp/article/54799856.html


Strana:  1 ... « předchozí  17 18 19 20 21 22 23 24 25   další » ... 201