Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 ... « předchozí  17 18 19 20 21 22 23 24 25   další » ... 199
, nivjess eireena odpovědět

nivjess c2936d4fca https://sway.office.com/SKLbnaDK3vRB5rhk
https://sway.office.com/kgZFoDM1aY9H7yuV
https://sway.office.com/HBdhlrUaxUphWJWl
https://sway.office.com/U8W9Fm020tc5PsWJ
https://sway.office.com/y9gZMLtLC95pg6rw
https://sway.office.com/kWrT7d8Cp1BgUSdh
https://sway.office.com/V1daALiTVH6G7jfk
https://sway.office.com/brS9ptVr07AP8Ovf
https://sway.office.com/sehrwMXAEAjFPmVf
https://sway.office.com/Hv4rdXs9PjPnITfN
talk.gamemc.eu/index.php?site=profile&id=2461...

, elleilw theodore odpovědět

elleilw c2936d4fca https://sway.office.com/L0liru30QDe3ZcJK
https://sway.office.com/l6FqHY70pmvR5CTw
https://sway.office.com/qa5224H95NNJ3jj7
https://sway.office.com/2smJo6WAZoicANWI
https://sway.office.com/yftZtqr6T3F355xC
https://sway.office.com/JjueyDUFzDpAOkcF
https://sway.office.com/LkdakVz3Ya0wCP6r
https://sway.office.com/b1zPu4oAvzLsVMYz
https://sway.office.com/jlXiIDTtB13vTQEy
https://sway.office.com/xmqFOISOYptVdmLA
www.sapfeiffer.de/g%C3%A4stebuch/

, torimmo dietrich odpovědět

torimmo c2936d4fca https://sway.office.com/fAxclPZX4wlteJMV
https://sway.office.com/6R2LLAF5GXge8LsL
https://sway.office.com/0U6phq1iYKFMJ8lt
https://sway.office.com/lTdk0uj6zga9gR4e
https://sway.office.com/pK6WEcxp7HuP18VZ
https://sway.office.com/oPxJCVKZK8q0xJ2r
https://sway.office.com/yLhFaGCvRmTLbaFZ
https://sway.office.com/nFrkzUPRLL1DzXEe
https://sway.office.com/1F9FCayrdOdCWflw
https://sway.office.com/4ZfY601n2FnckVYV
youtune.sblo.jp/article/179149364.html

, uzatho samoset odpovědět

uzatho c2936d4fca https://sway.office.com/YXeMVUmJKHavmhab
https://sway.office.com/XQbtVVWBqgAKjgmb
https://sway.office.com/zitg7uSWQzCNk2vs
https://sway.office.com/loohXcDyXAYZ9Z4S
https://sway.office.com/Xbte7C6jZD88Mje8
https://sway.office.com/ATSgXXbuLBST9opg
https://sway.office.com/wJJzHJDi5vmcfm3s
https://sway.office.com/CrBcCiGkwfgIvxLy
https://sway.office.com/RKVnOlVHLtoS2wKz
https://sway.office.com/I8s7t0ebLARF6KAR
https://eaton-kunst.jimdofree.com/g%C3%A4steb...

, laufeli jannya odpovědět

laufeli c2936d4fca https://sway.office.com/RVHIKFtWmIp3H6Dp
https://sway.office.com/3UOv4iJmzqidWo5L
https://sway.office.com/CiACEw0hCw8YY2Mg
https://sway.office.com/uMarLkUtNQb6nIGL
https://sway.office.com/pOzqcQbe9fnw2HEs
https://sway.office.com/4zrJYCPUZar72fVk
https://sway.office.com/4KjyfMHnVvzZAtgY
https://sway.office.com/CUAiRUgIlIuuVLuq
https://sway.office.com/OS8zWePVwXPTJ0Sh
https://sway.office.com/83YEgTQFknGyWmCa
agroturizam-brac.com/index.php?option=com_eas...

, manjam mariley odpovědět

manjam c2936d4fca https://sway.office.com/Tk9S1hlB2VgmjyFE
https://sway.office.com/ZUBiUuoTfCIVJOmy
https://sway.office.com/fxQjyISc0M9D0Ew4
https://sway.office.com/hskcxbP6NAWdwHNc
https://sway.office.com/5zqgvYPFumoswsLu
https://sway.office.com/MKcVYjJsOAGQeaXI
https://sway.office.com/QneAtekA86gBmMMh
https://sway.office.com/JhPwQDbNqBPtWj6p
https://sway.office.com/3DC1QZYJNooDd5z5
https://sway.office.com/QrnEEsKPj4YPw7zl
https://learning.greenville.edu/d2l/lms/blog/...

, chadsatu thalyah odpovědět

chadsatu c2936d4fca https://sway.office.com/aTqGe7AQJ7c19prS
https://sway.office.com/euv1hGvjV1g65u1s
https://sway.office.com/0GLF3sNwvQORXo8v
https://sway.office.com/dCjS80gZJdWrkIDC
https://sway.office.com/HDGf5CAnOPaKLH7i
https://sway.office.com/p2YBnksfUPXXE0iH
https://sway.office.com/m0sauIVxatECv3wF
https://sway.office.com/oXdpYT2WnSEcrZoi
https://sway.office.com/Xa0sxpxsfDgubYDZ
https://sway.office.com/zCGfWADoRD1ILOPm
iedouraku.sblo.jp/article/175826743.html

, hedjav olesya odpovědět

hedjav c2936d4fca https://sway.office.com/LFHh7EdDMi0ISX87
https://sway.office.com/HeKN042YEGnuLwcF
https://sway.office.com/SG2nHFb1kjS27Yh9
https://sway.office.com/pGNrn9OHMoccxUV6
https://sway.office.com/3nnYFhoYRjeTvCV5
https://sway.office.com/sed8Lo6Eogcw7KZw
https://sway.office.com/NOaIY2gEX4HqSkKb
https://sway.office.com/8QWAQKqeAhnhfFB2
https://sway.office.com/JpgDuQvyB92qFxbZ
https://sway.office.com/Nsl976wSp20MrNYe
www.family-schneider.de/index.php?option=com_...

, rickare farryl odpovědět

rickare c2936d4fca https://sway.office.com/e3BT4yFcjJBdUYhy
https://sway.office.com/61BuCinrVSUTcrQ6
https://sway.office.com/jXNEOLfcbJVqyT3C
https://sway.office.com/vSUAYASIpRNktxHE
https://sway.office.com/1c5CY6GYEEzCvHmf
https://sway.office.com/wjv3tD8YcHo2s9d2
https://sway.office.com/SSNR1V5XKBtX6Mbd
https://sway.office.com/xSf2LrHCbGebZeo8
https://sway.office.com/hyCcmRoumyWEFa6A
https://sway.office.com/8vYDOFYmQnA1y9sj
https://www.incredibleforest.net/content/inno...

, housreb dervyne odpovědět

housreb c2936d4fca https://sway.office.com/OfY0yyq0LLxPTZWI
https://sway.office.com/NU3rWqAvJZ3Atz1M
https://sway.office.com/3fzN8tDKxIG0EHjm
https://sway.office.com/HArBuNVCSW8HXu1P
https://sway.office.com/2Ez9aNs5uaodGdXb
https://sway.office.com/NwBWro3br6dEeJyT
https://sway.office.com/u9ZbkwA1xq5fAxak
https://sway.office.com/23VpUXI3s9WPENA0
https://sway.office.com/L7B5XOrKek28YhgG
https://sway.office.com/zABXtusOi9CyBnzM
https://www.trickeri.org/component/kide/-/ind...

, elronidi yotimo odpovědět

elronidi c2936d4fca https://sway.office.com/GBNWD34CbEkiNGpQ
https://sway.office.com/KGFNnnVht1AQCUqW
https://sway.office.com/MN7PbilDsz7rT0Z6
https://sway.office.com/f6R3oNWM3LlJAI7U
https://sway.office.com/EdHC1EAQENhFfhxN
https://sway.office.com/3TMB5E6csPJoOUJB
https://sway.office.com/vn64FI9GupzSLkjS
https://sway.office.com/DHLU7btgA6HUGa74
https://sway.office.com/lqZVDV409gAFj7O7
https://sway.office.com/YToV1spZwkRZZmVW
www.steins-bowle.de/gaestebuch.php

, webigna uthman odpovědět

webigna c2936d4fca https://sway.office.com/lm7Nqnk0ZyJHSAQy
https://sway.office.com/6bBsDz3Fmlc8Ltl0
https://sway.office.com/pcBMzIE00gkk2emI
https://sway.office.com/f42WXA4PivUPPK0L
https://sway.office.com/DlmytoLK6LpDtLd2
https://sway.office.com/pDBCIm3pa7xYWZpI
https://sway.office.com/osCJpPVOvEqHifEq
https://sway.office.com/I5VVb0ebtiZqigQt
https://sway.office.com/bKEvA1FR8UGLumPD
https://sway.office.com/cM5WSiP8TBTpPurM
hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1

, jaijwav dawudd odpovědět

jaijwav c2936d4fca https://sway.office.com/N5r1ZMgN7EQMWAMi
https://sway.office.com/DN4ISkTQdH5GvTEi
https://sway.office.com/5R6eUswdDmG1nJIN
https://sway.office.com/oobht7jsrQn9qIL0
https://sway.office.com/lBzmx5XLLQjza1aF
https://sway.office.com/qUKMBtZrL8e9pqJL
https://sway.office.com/4fqTAZabGHODCGN8
https://sway.office.com/XBme5RD0yPaCvpYe
https://sway.office.com/xGz095uO2edGmYSr
https://sway.office.com/YcXUku6sF5hD1hto
n-dw-now.sblo.jp/article/32961174.html

, marilesh reiona odpovědět

marilesh c2936d4fca https://sway.office.com/g5660j2uhzLEL6OU
https://sway.office.com/Soce00ZGB8XPlLXk
https://sway.office.com/g6PHZvneOXD3xfNA
https://sway.office.com/EyOVQ9oLO35Ix5Ko
https://sway.office.com/mcer67kKJehzVIwG
https://sway.office.com/Ac2Gbvgs6sEHjb1w
https://sway.office.com/TrqtF00KznfMy9CV
https://sway.office.com/z89TCalsx9MvxrBN
https://sway.office.com/YiFozRINFWULKeUK
https://sway.office.com/gn5DClpr1FR10MrG
www.commune-bizerte.gov.tn/index.php?option=c...

, marcberg warrun odpovědět

marcberg c2936d4fca https://sway.office.com/UxtTD3UNRHCsCM8U
https://sway.office.com/bSk7BpgyGqvhyY5n
https://sway.office.com/zSjLBBGFOG7vsTrl
https://sway.office.com/MUIc2qDU5ZvKcAna
https://sway.office.com/E8fB0ZhYh5ThJlEL
https://sway.office.com/CpOQV8Gv0szXq1yP
https://sway.office.com/9nH9bg1Ub5Cf36lC
https://sway.office.com/Q7v8TzDDzQUU4VxN
https://sway.office.com/lgCtlnKlFVR7G47V
https://sway.office.com/OUPFaGEA2apUcCcC
centts.sblo.jp/article/173765025.html

, modeele keileigh odpovědět

modeele c2936d4fca https://sway.office.com/YEHdvQxIshhbrIOV
https://sway.office.com/H35unDVtu3DCj5g7
https://sway.office.com/fRtnUA9ufKjtPYd9
https://sway.office.com/sUJZYs9n8HIpcesO
https://sway.office.com/bVp570ioV7nBff4C
https://sway.office.com/4vDwiKKd23vKgN17
https://sway.office.com/TAk5EfnjASCLpPOv
https://sway.office.com/pcOzAsUgPOFXZfFs
https://sway.office.com/FR5ttOxmKHnERbiy
https://sway.office.com/mUDvCQ5hPTkVlWvQ
ciel-calme.sblo.jp/article/188009462.html

, balviji ursula odpovědět

balviji c2936d4fca https://sway.office.com/dZ7EZXLCxhNAuSTa
https://sway.office.com/U2kBnslwzmcxRYPQ
https://sway.office.com/HTvQxVmWk8rKHPCi
https://sway.office.com/KNPGBk0Dcwx0bwjd
https://sway.office.com/xseGg6MD82XBQbA2
https://sway.office.com/y35lVOhE2D2o7LPM
https://sway.office.com/Z7MvmDu7W2tLfoGm
https://sway.office.com/piekXYGe6CulbCuI
https://sway.office.com/esEws45TO0DpHKZF
https://sway.office.com/AAqgn3WxKGQl4uKs
www.bavarian-miniatures.de/index.php?pos=0&se...

, nilsmanq dawandrea odpovědět

nilsmanq c2936d4fca https://sway.office.com/EGdyuV7p4MIoy8Qm
https://sway.office.com/1LtbP8hkMyJuuOoS
https://sway.office.com/KyBatSlQ6uGHBmay
https://sway.office.com/LaPODllpuyQ5GIoR
https://sway.office.com/jLWkT3BtkMI7vWI6
https://sway.office.com/TISylksFZFPpsTCt
https://sway.office.com/9xPL3qHA6hLmVs8a
https://sway.office.com/CulEpWGFu5xGmMvl
https://sway.office.com/b042N6kkrRcnjKBj
https://sway.office.com/rRtFxy1N8NmZOP9g
https://kreissieg-parts.ocnk.net/bbs

, chanan garvee odpovědět

chanan c2936d4fca https://sway.office.com/3t8MJx2cbAkAg8jJ
https://sway.office.com/dCSdIaQQjLGzEo7C
https://sway.office.com/Hu0R25nVpbeUHrXV
https://sway.office.com/nYWSyFNnVlYwD7Xl
https://sway.office.com/fnTiPpqXmUPABFRQ
https://sway.office.com/Q1VuTbqLr2b9Ulry
https://sway.office.com/BNvzpksrDIBsp7xp
https://sway.office.com/g4EI0JRYS2lzgRpk
https://sway.office.com/4hWxp6qWcIewSOg0
https://sway.office.com/xmcI3MUoJ3XdMCb7
mindalign.sblo.jp/article/183413173.html

, froabb hansan odpovědět

froabb c2936d4fca https://sway.office.com/6ARx2jMQpOCaDZsX
https://sway.office.com/iHpUAGjDHnRELJ9i
https://sway.office.com/Sh6j4cqgFlKitNFm
https://sway.office.com/6IlYPOe4DQf1DyMN
https://sway.office.com/68uMfFUVbOx2feTE
https://sway.office.com/5iHN8FbvTSHt7qZO
https://sway.office.com/33DoMqx2KnQ8oKH2
https://sway.office.com/UrTmtn2uHEL3YLkC
https://sway.office.com/XBLSpKgUaMcT0Hna
https://sway.office.com/Zm0IefnUytIg0bNb
www.commune-bizerte.gov.tn/index.php?option=c...


Strana:  1 ... « předchozí  17 18 19 20 21 22 23 24 25   další » ... 199