Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 201
, elikai vailee odpovědět

elikai c2936d4fca https://sway.office.com/OFYGpxKAWR1wBFrS
https://sway.office.com/PHevHmLvtS4wEeeh
https://sway.office.com/y190XjRmwchXYT8a
https://sway.office.com/gCNdbMgBDh0rp3yO
https://sway.office.com/B2yM2usMSrunkZsw
https://sway.office.com/ggD4y4GpkFbTtFzb
https://sway.office.com/m0i0b2Z2PVSVrhDH
https://sway.office.com/EZUDHCPLoC00uac7
https://sway.office.com/J3o3Z4sVy0Dht1Os
https://sway.office.com/WKj4duKAjq8Fkfbb
blackpirateradio.altervista.org/component/kid...

, meygchad darcela odpovědět

meygchad c2936d4fca https://sway.office.com/uFEzViwbWT3mXEbX
https://sway.office.com/vw5Py7Ewp1ZekcCA
https://sway.office.com/qJsR5Svr6mymHhwx
https://sway.office.com/WthYZEGNKnhbOyXF
https://sway.office.com/1IvL6HSZtBR0AK2E
https://sway.office.com/ORnE6BidDaGYzdHf
https://sway.office.com/pwC675e8hDKzZfTI
https://sway.office.com/mDXbiP9BDY2yLS9O
https://sway.office.com/jtEixUxFkobWgEsB
https://sway.office.com/IY1KIIBiV5aq9YnI
cqslhkj.com/plus/guestbook.php

, edibur ambrozio odpovědět

edibur c2936d4fca https://sway.office.com/h03TbLFBH4fIDT7k
https://sway.office.com/dio0bBQjnEIbDJG3
https://sway.office.com/WFm1sGYptnZK9mbg
https://sway.office.com/A0BtmoxZkZg2HK2Q
https://sway.office.com/dZhjPL8gcyTnCiAa
https://sway.office.com/rdvYbwZek6DQ4flU
https://sway.office.com/ykb1CDwLHSVsYrGU
https://sway.office.com/DzHgNrwG9xG9zj0c
https://sway.office.com/qDSs2WUkuq8AlECS
https://sway.office.com/TJRVdWFRn4y4vHPX
eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/popup?...

, bervan fidelitee odpovědět

bervan c2936d4fca https://sway.office.com/V4YjY6M9g9gg8xjs
https://sway.office.com/fcOpQyYbQfxNpPJH
https://sway.office.com/hs2SN4A7hhT5aoci
https://sway.office.com/yMsC3baTNWKXhUEF
https://sway.office.com/z2iGIVgzRrDvSwyV
https://sway.office.com/4mykXzBMM5n9fZo9
https://sway.office.com/QI8fDm21JdRnWK3B
https://sway.office.com/dCDu6SYRpPDbBNMt
https://sway.office.com/om7WDDfdxstvU9tB
https://sway.office.com/MWeJxA4L0Wl8aXMx
https://bieber-army.jimdofree.com/familie/

, valhan diapers odpovědět

valhan c2936d4fca https://sway.office.com/zlygD385fyVqWH9O
https://sway.office.com/Iga4VZrmu6DES5pC
https://sway.office.com/9L1m9FSNGU35OnxN
https://sway.office.com/Gkeq2O00kncmuf7P
https://sway.office.com/Mwx6Ysx3xcHhNoUK
https://sway.office.com/fr5jo1SVnnc9l18u
https://sway.office.com/LGG2mykBph962pfl
https://sway.office.com/8IsUnSpPF7RCHXOs
https://sway.office.com/GRhxbuxqiDKpuu7g
https://sway.office.com/l3EZvouNCaFmb9kc
mc-liners.main.jp/yybbs/yybbs.cgi

, osspad hariot odpovědět

osspad c2936d4fca https://sway.office.com/sbmqyVQrONaAV3A7
https://sway.office.com/jsteT2tBemgVotVs
https://sway.office.com/zs9kd0HQKEkOmuC5
https://sway.office.com/RS8JOQujHaCOfejL
https://sway.office.com/rbkW7uAHwoq0q1cP
https://sway.office.com/ukteBiP9jej7maLN
https://sway.office.com/DojtvwATCyGbTXr3
https://sway.office.com/xsM4x4eOxgG81aa1
https://sway.office.com/azwCwAnddP9ZYFSf
https://sway.office.com/3cOWIboc1S7LIYQd
www.notor.net/index.php?a=3&addpost

, uranbai filide odpovědět

uranbai c2936d4fca https://sway.office.com/BSYIwTGH7vpceltg
https://sway.office.com/uvBD1HJYLCLOkMIn
https://sway.office.com/frEjmitZAxbESdHA
https://sway.office.com/8Sj9QpbKHHBMMGrF
https://sway.office.com/dNW7jN3QAFSSxpk1
https://sway.office.com/gsX03cJHZvboOC9U
https://sway.office.com/9Wh4mIA12SSPNUCv
https://sway.office.com/5t4WLPl3WVLiWb7k
https://sway.office.com/UdjgujBHquHy78Zp
https://sway.office.com/UmlcySBNrqQEGClU
https://j-t-s.ocnk.net/bbs

, caillout makaylah odpovědět

caillout c2936d4fca https://sway.office.com/f5EPNQhTw8yLN7pU
https://sway.office.com/DzS2SIYXH3BO1b1X
https://sway.office.com/05xwuq0fzQ1AuFzM
https://sway.office.com/lRRr8izSTEBgyzUh
https://sway.office.com/Tk1rEDI9kmmRWx3U
https://sway.office.com/OGg2VVX7POHtqnE9
https://sway.office.com/Wg7zqDXZ9S4SeKAO
https://sway.office.com/GS7231wplflFHBi9
https://sway.office.com/levbLmfkgzONQBTz
https://sway.office.com/rAZzt2GnET3JT6da
www.just4fear.org/index.php?site=profile&id=5...

, elodrain leshawn odpovědět

elodrain c2936d4fca https://sway.office.com/tX0AAHOGnLaaedbv
https://sway.office.com/Qzw5zvd10FDpANy0
https://sway.office.com/YpW9TNER55EClxds
https://sway.office.com/oRru7AOg1tnF2l72
https://sway.office.com/UpK5Tc87vYb1HwfM
https://sway.office.com/L1Z7IxbppXT2lLzI
https://sway.office.com/JbseuEYm6zzZDbC5
https://sway.office.com/ffSPpe5puKcRsTPv
https://sway.office.com/IgenW203HUeMkx4y
https://sway.office.com/vtPCOBDwd1Kl6nZl
ichiro-ichie.com/cgi-bin/kgban06/ichirogoshok...

, markchev yudella odpovědět

markchev c2936d4fca https://sway.office.com/HWAjfShD6mFXQq6N
https://sway.office.com/6KotYSIWfBWTPqan
https://sway.office.com/3CST4eoyYeITLLDk
https://sway.office.com/uPvzTqc7EgR3qjMm
https://sway.office.com/9xQkZUCOGqCVWAuT
https://sway.office.com/9C5kbCBsj2DhQOdQ
https://sway.office.com/VJWJ6KpbwOGatvtu
https://sway.office.com/cPpZibFtOE1Af7pn
https://sway.office.com/SMswCEZhmnwBF0WJ
https://sway.office.com/8jLxLcyykyq2vd3Z
www.hopsuk.cz/index.php?a=103&addpost&page=1

, immvan little odpovědět

immvan c2936d4fca https://sway.office.com/PLhskzL9qMvXh5wN
https://sway.office.com/TrwM4D9zWH26CutF
https://sway.office.com/80oEEDtYA1DoRQuA
https://sway.office.com/QUtOHg9Y3P71SKN1
https://sway.office.com/JFMFmADjQLIYsuK7
https://sway.office.com/0DShBEwLD3VYVz4a
https://sway.office.com/uilDBGBaAfx7Ul4c
https://sway.office.com/7OgC4HCypbm0UAZL
https://sway.office.com/0SWE6ZJg4kjeTuCE
https://sway.office.com/4apr5rdvgHEuHC6Q
https://teameschenbruch1.jimdofree.com/g%C3%A...

, doctnanc hardwynn odpovědět

doctnanc c2936d4fca https://sway.office.com/2qrtlZDaBheVrr2g
https://sway.office.com/qJ98TA6JmqtHvSwF
https://sway.office.com/pu3GPtDhyD9BvgyM
https://sway.office.com/BUsVXFVOvD8srdOl
https://sway.office.com/I9yqJf2OXUOksTm7
https://sway.office.com/3yuhgrtIKv9DEHY7
https://sway.office.com/Y6WZMvjDsAjr2YRH
https://sway.office.com/mAFXNtEYROj3V6Bg
https://sway.office.com/FacE4liYswdGCW31
https://sway.office.com/uEZgDtKBcAysG096
https://testshop22.ocnk.net/bbs

, tambreha waller odpovědět

tambreha c2936d4fca https://sway.office.com/0t5LkcZPS72amx4W
https://sway.office.com/LwIRjp04c6MGsRnt
https://sway.office.com/2iqCg4Zyw0xVGvHQ
https://sway.office.com/0oDzkQsxY6B5FTHN
https://sway.office.com/a9ZljEwyOH1Dkh5y
https://sway.office.com/wXQwnk4WsAHMkUw7
https://sway.office.com/hgWEmCTEWdRcyDrM
https://sway.office.com/z3Bj7krair2ChQkD
https://sway.office.com/gELwSEcL6dgpn2Bl
https://sway.office.com/VEt9N6wAT16t7aR6
www.mingyuan-bj.com/message/message.php?lang=en

, jerifab mahkah odpovědět

jerifab c2936d4fca https://sway.office.com/ayppWFBkTWlBfmnP
https://sway.office.com/tJQJkwwoceAKegKL
https://sway.office.com/CQGb0pOxTAccOsvc
https://sway.office.com/46fhU81r1vfqpju0
https://sway.office.com/OAoEjZIOslurB5mw
https://sway.office.com/3llKUDVkntiCA9NE
https://sway.office.com/GIamgraMKmQl4vX2
https://sway.office.com/9WttiVDKHSYZ29HE
https://sway.office.com/DcWo4OamUISVCVg4
https://sway.office.com/VUYkq4W607cAmuKk
e-kou.jp/xxyybbs/2yybbs/yybbs.cgi

, fatsabr synthetic odpovědět

fatsabr c2936d4fca https://sway.office.com/Za3cr4TXnQbbGf8P
https://sway.office.com/gKCB4z3vWBQz2CDG
https://sway.office.com/lPtvzgHflTiPenJM
https://sway.office.com/4u4D19ui6TMuZwTd
https://sway.office.com/jbDj7F2j0xfGSEYF
https://sway.office.com/WUUJxE78jLXd60A5
https://sway.office.com/SNAbCGqVfHIlmnIb
https://sway.office.com/gZ2rMF7CHqeGBq9N
https://sway.office.com/1NA8YxwU8BE5Q9SE
https://sway.office.com/ipQLy4VJBRXqAOW7
https://www.egejsko-makedonskosonceradio.com/...

, paxtpac jamyle odpovědět

paxtpac c2936d4fca https://sway.office.com/nAgdokpNqO2JBtfP
https://sway.office.com/TPZl0n3NjOJEJQb6
https://sway.office.com/UzKRi8jUen0K0ybS
https://sway.office.com/WmQv87ixyZuBWVfl
https://sway.office.com/2SIiQd0bTeDVMmT1
https://sway.office.com/o7mEAOQ3asc6RiV0
https://sway.office.com/yKsjHYz0y7ULAsvx
https://sway.office.com/3NmKnvuASwnjN0x0
https://sway.office.com/j8NsFDP7VuYKIH9D
https://sway.office.com/fGA5jXTj8JA6XWiv
https://okome-numata.ocnk.net/bbs

, yarfyn bailli odpovědět

yarfyn c2936d4fca https://sway.office.com/VYxF0HS2AIk3qKhf
https://sway.office.com/OGzxMXl7KNPfj9Z6
https://sway.office.com/2uDhi15cnpAWVLCa
https://sway.office.com/dLgGmEtFfJMEEeDD
https://sway.office.com/js6CF74bapvHBIR2
https://sway.office.com/kyUDiUFiFk1LihVE
https://sway.office.com/8Exgsha6uy6KV5Nh
https://sway.office.com/fb75Q20fZIdCVGQ4
https://sway.office.com/YAKST8gql5MJAGky
https://sway.office.com/2VrZdJC1ugqknSmj
https://www.tomtec.ne.jp/joyful/joyful.cgi

, javrai quantin odpovědět

javrai c2936d4fca https://sway.office.com/UWB9wlYhRQ6SNys8
https://sway.office.com/EtYluWJcln3r4BZx
https://sway.office.com/OnY5FuVnk1cKig72
https://sway.office.com/5PZcnkJ9OHejJulB
https://sway.office.com/jqOzchsC7FjhOEw8
https://sway.office.com/QiWV4BCErnDitfBF
https://sway.office.com/MBrbLzXi1XhD8f2B
https://sway.office.com/uJR90lF2OFr59n4Z
https://sway.office.com/t04JQfUMCPwBSaN0
https://sway.office.com/jnkaIqWapbZ7UQ8d
hammer.or.tv/cgi/com/bbs/yybbs.cgi

, fitsdar okalanie odpovědět

fitsdar c2936d4fca https://sway.office.com/9z0Xos0MBuDyvW7w
https://sway.office.com/iVt6EFxZfGLr4jfL
https://sway.office.com/fKlDSWd7fVBSYbz4
https://sway.office.com/rrljsijNELBJgG6r
https://sway.office.com/jkr1fO3gmh66ilOO
https://sway.office.com/rL3sbGvvYdLAmpIT
https://sway.office.com/ArGJYPccE1oxlsro
https://sway.office.com/sCIcdbCHVIfg5ZGl
https://sway.office.com/CXYNgaImwkdOjCdW
https://sway.office.com/uKxoTIZS2PXL7QFw
https://axisflare.com/ribushali

, zbyurzu dagmara odpovědět

zbyurzu c2936d4fca https://sway.office.com/zYAnmTu6zIHC56rd
https://sway.office.com/RUkFMhoTVe6P3rJB
https://sway.office.com/o3AKz8XC1sFr4CHP
https://sway.office.com/U1hyAwBikkEOGDQ1
https://sway.office.com/baFALLSaZFyVVTb1
https://sway.office.com/oln5pQQ0BXq3FRif
https://sway.office.com/1PjoNC7Ip0ns0DB2
https://sway.office.com/2WQQUD2ORc7py37X
https://sway.office.com/W3z7ouPQ4wj5DDcl
https://sway.office.com/COB7sZr5vLE6SyEr
https://jugend-ffbm.jimdofree.com/g%C3%A4steb...


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 201