Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  6 7 8 9 10 11 12 13 14   další » ... 201
, wamglen volney odpovědět

wamglen c2936d4fca https://sway.office.com/mGEBDg2SmjFp22pF
https://sway.office.com/j2JzdJl6tT3N0EBC
https://sway.office.com/v0tFVgyRixaYqMsu
https://sway.office.com/VGlQVlLfRj1LLtAC
https://sway.office.com/fx5UzwCf17CjqAwH
https://sway.office.com/IFOjyH1vIFWAl7b6
https://sway.office.com/va7cyYJitKjDlvTG
https://sway.office.com/QFukZVX4Q5xGxoJi
https://sway.office.com/rSPnsQ6x0KSnMBqZ
https://sway.office.com/CfblkJzAXQ2K3lr2
https://ngozilook.com/message/

, daycary waymen odpovědět

daycary c2936d4fca https://sway.office.com/zpasxGUwvmrddZom
https://sway.office.com/70vEg79YbY5owj1h
https://sway.office.com/Uo25tQVicjejUxvQ
https://sway.office.com/5EMoWBhuB2rzzsJp
https://sway.office.com/Fy2ZJ2NdQ5K3CIb5
https://sway.office.com/0QVv7fefGnNROD8r
https://sway.office.com/A47m4VMYpVjBtDVV
https://sway.office.com/kwzPr4YihYu9uTCJ
https://sway.office.com/6RpJgGnin39xC5ih
https://sway.office.com/n2uXheCpeOqWOBdw
https://www.smart1.eu/en/blog/with-masonry/it...

, sabywahk cahlah odpovědět

sabywahk c2936d4fca https://sway.office.com/vlLQfqaLP0skhPRE
https://sway.office.com/b9kTdlVebEGQ2gZe
https://sway.office.com/BGWiHKRreO9LGjcS
https://sway.office.com/f5HdyBMhS2xB54kN
https://sway.office.com/Sj3ZmdE2rdwhWwZC
https://sway.office.com/4GEKP3UlCp5HYfBQ
https://sway.office.com/1knpk8JpyFXQLBKX
https://sway.office.com/xawkBJ9WTF6jhlaJ
https://sway.office.com/0MGYS1haYprs7n70
https://sway.office.com/csPWXaslk7hCxPvr
https://lhsslovensko82.jimdofree.com/guestbook/

, alcjud penndle odpovědět

alcjud c2936d4fca https://sway.office.com/yAt7Z2HhP5y9ZZi5
https://sway.office.com/2mB8trCzlUzs38hM
https://sway.office.com/fBr4P32HxtNdpHoI
https://sway.office.com/C0pddV8WrFlFh1QR
https://sway.office.com/hkToRJbxrSj1B88G
https://sway.office.com/Dpf1MXdkRzjzgA5F
https://sway.office.com/A9w2IVWeHR7JaYEj
https://sway.office.com/dkBvIpSmjmuNCQQQ
https://sway.office.com/3nqip62GyFcpsiuo
https://sway.office.com/WVhJCFyh2uAry7Rh
factory-automation.sblo.jp/article/141499208....

, naojais realey odpovědět

naojais c2936d4fca https://sway.office.com/gO74pqwl2eal9Rfe
https://sway.office.com/nXxRHyOmiviuQPPH
https://sway.office.com/E09bxbkUBEaUT4cO
https://sway.office.com/1ucQOn2Z4dv4fg0k
https://sway.office.com/4ZQ3hCrOAju7gyjv
https://sway.office.com/QmLQgPogjgwKYay3
https://sway.office.com/F6sODyeAMkW9f4mv
https://sway.office.com/sAo2qCWRnKMoPcKI
https://sway.office.com/AoBWRZ4155pAQgh4
https://sway.office.com/AxqrkWwVVZDrKTdu
riversideproductions.net/index.php/component/...

, basteffo whytleah odpovědět

basteffo c2936d4fca https://sway.office.com/3OpSzaNVF8vgIsFT
https://sway.office.com/YfR1yJWyeIyLBtdZ
https://sway.office.com/EHDCGmaPvsMCDl03
https://sway.office.com/R6MaIaJFTLw8FHjo
https://sway.office.com/tVoYnxISRz1p8FVm
https://sway.office.com/C14VjOPiGZg058At
https://sway.office.com/y3n7aAJ7w7YPyDAx
https://sway.office.com/FwW0Z0C1NFMIyVSI
https://sway.office.com/jSATLLNJyHViZZ0q
https://sway.office.com/05XnW4FHGysBmjOP
kpsold.pedf.cuni.cz/index.php?a=108&addpost&p...

, lemlato lucinda odpovědět

lemlato c2936d4fca https://sway.office.com/FGH5w9VkqKDgDpfN
https://sway.office.com/iDQR2DnG2OUUqq5g
https://sway.office.com/AvYtsU9gLg2yLbN1
https://sway.office.com/wJKiLwGGRkhRFdX1
https://sway.office.com/Wfe4WkI7jVd5xblb
https://sway.office.com/AEc4EBdLE5AREvkt
https://sway.office.com/RGhRkFFpBtYsvqOb
https://sway.office.com/ZceCxdybFD0KBN31
https://sway.office.com/a4lta90UcYd2rQLI
https://sway.office.com/WSHVBHoRRwcHHI2V
https://nanofox.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/

, qunecom vinson odpovědět

qunecom c2936d4fca https://sway.office.com/UeANmPJpljqdpZ9j
https://sway.office.com/SGV2Xqlc4ipJTjA1
https://sway.office.com/Ga3HJ0UXgb9awPkM
https://sway.office.com/WI09ch0xR1Ct0fFa
https://sway.office.com/kfH7oHshB66PQwUf
https://sway.office.com/Lxutjsxy6DI0bksB
https://sway.office.com/b4IlKmLXZThjoHfx
https://sway.office.com/msTkJ2JkJFN51QBL
https://sway.office.com/erYJFaaprXeUCJCb
https://sway.office.com/UyGEgYXy5XQtatGQ
https://www.sekisuimigusa-onlineshop.jp/bbs

, jannurs shauna odpovědět

jannurs c2936d4fca https://sway.office.com/CYfToYNeVGlGWgV7
https://sway.office.com/F3CKxW473atiiFmq
https://sway.office.com/3lr6DQQRUKnTudNz
https://sway.office.com/5e8SqUnFWInpn0ap
https://sway.office.com/mL9QRdtTHqvprxDj
https://sway.office.com/WwHqieQCSbONLjkB
https://sway.office.com/TAdCErv28kJ8b3DN
https://sway.office.com/B9xDtrrBSU5yvbem
https://sway.office.com/AUNCDTysEyD8GTGH
https://sway.office.com/qtifVK3iW3BDqWBl
www.sdkaidina.com/message/message.php?lang=en

, bilzebe lensar odpovědět

bilzebe c2936d4fca https://sway.office.com/dHHEGIlDj2EIBDf7
https://sway.office.com/63kZk3qKl8qgvhGm
https://sway.office.com/uaVlXEcwpuVtPcVM
https://sway.office.com/lWCc0CcnoblFS5FR
https://sway.office.com/oClSHIyzD6MAraX5
https://sway.office.com/7e19vtIYz2y9Ksz6
https://sway.office.com/smyr3fjGHyQLSSXz
https://sway.office.com/5kBzbCOQX0B9cAMP
https://sway.office.com/DNpdauFKRK5sIScj
https://sway.office.com/N36yBfsVfBVt4Sck
rooter.sblo.jp/article/77419906.html

, alasphe yardley odpovědět

alasphe c2936d4fca https://sway.office.com/8CM2rVUHXnEUk4tC
https://sway.office.com/SdNWc52YafFnRyfu
https://sway.office.com/W3L3AIe1Xz97PdTz
https://sway.office.com/L5xda42GRb3ZDlDk
https://sway.office.com/D7GiA2wIHtfi9BdH
https://sway.office.com/ca5ylxUgJLQK678k
https://sway.office.com/LhMDq3ip94mqxSsa
https://sway.office.com/6ptZ9BaIIIW3I6jZ
https://sway.office.com/xx45ygan4uXSmUPS
https://sway.office.com/byT1yd2Bgy53GXLT
www.wolfgang-heddrich.de/g%C3%A4stebuch/

, gretjan galyne odpovědět

gretjan c2936d4fca https://sway.office.com/nKtTWDOEwTNUz4GV
https://sway.office.com/rJ3bMntx6DQBCWPU
https://sway.office.com/0JSbUNDenQuFaqYx
https://sway.office.com/O1JQL3NMIIbxMmlv
https://sway.office.com/16WScCKsPbavhIU9
https://sway.office.com/GvOpbm5vTNjZhOmZ
https://sway.office.com/CgLHiwb0ANvBMgxB
https://sway.office.com/69ksfFvNUiccb3KD
https://sway.office.com/L4KbrULUEuxvZAxp
https://sway.office.com/Ny3zl0tgo7zAEd9R
nogat30.de/g%C3%A4stebuch/

, jangilb westbey odpovědět

jangilb c2936d4fca https://sway.office.com/vBRUqFuxBVlJwMpF
https://sway.office.com/6bfRJTejCpmAdels
https://sway.office.com/dnBSVvwi4c69Vtjf
https://sway.office.com/Ebwr0KcYjvw7LsAt
https://sway.office.com/PtDwV6FdT1mS27su
https://sway.office.com/jrmDyxG0WOwt0wEz
https://sway.office.com/HJvLqao473Q9RyMI
https://sway.office.com/Qo9gAXFTil0GBAet
https://sway.office.com/K6dpBdYOBJjipz3D
https://sway.office.com/YdhGplOvvReeFXhr
magdeburgum-theatrum.de/g%C3%A4stebuch/

, aradah shaman odpovědět

aradah c2936d4fca https://sway.office.com/abGCOXnd0tHwcpAf
https://sway.office.com/jtOsgGpcc9uBE36D
https://sway.office.com/GEh7Xm15FCmEPL3a
https://sway.office.com/GMqSsUXNgcYyIH4x
https://sway.office.com/E7QMpoKsDRlkKP0H
https://sway.office.com/q176akM8VP4KAQaq
https://sway.office.com/gK8fdhmtLd86iJfL
https://sway.office.com/BCUOPpWdKvBujwsP
https://sway.office.com/MkYzE5BJF6bbORQm
https://sway.office.com/6IfZFIQYL1Boqvk5
https://www.zippo-land-g.com/bbs/34a780d89aa5...

, symewee fayina odpovědět

symewee c2936d4fca https://sway.office.com/065B2C5gPFd6GCZJ
https://sway.office.com/IgSPveZaF2TpVqV6
https://sway.office.com/7MPxNIpd58t38DI1
https://sway.office.com/WVU00U3iKs1Oaa98
https://sway.office.com/Hi8cuhUbKQ8q1kC5
https://sway.office.com/LEg626DREe0yTTJq
https://sway.office.com/EIlytd8JaBFgGDVf
https://sway.office.com/QUFI1L8ACrj20Goc
https://sway.office.com/aEDoH6cGbiNYGPXz
https://sway.office.com/BDIjEyaawY9h2Ef8
www.hopsuk.cz/index.php?a=69&addpost&page=1

, shandech clemency odpovědět

shandech c2936d4fca https://sway.office.com/YIvaXufzItTrGw60
https://sway.office.com/EhSICVh8P3yaRgw9
https://sway.office.com/wfiwCIfIJy37Dt3B
https://sway.office.com/RqQAf46GoJZJP3za
https://sway.office.com/XdmmbUjhV5iyoUFj
https://sway.office.com/tTMuWbf8rEOZGBH1
https://sway.office.com/HABB35xynQ4OM3Qx
https://sway.office.com/PnVWHsGGZEHqWehR
https://sway.office.com/EtyDRkwx2pk6G5wX
https://sway.office.com/hVdXP7aGYsFrfSfZ
www.arvut.org/ru/component/kide/

, nennmah benzecry odpovědět

nennmah c2936d4fca https://sway.office.com/xXZd5pcipkEh2v36
https://sway.office.com/CjFc4RMb1Q6Thwa8
https://sway.office.com/c7jsCSBAArWAULbK
https://sway.office.com/CV8libaBcAcuDVde
https://sway.office.com/4zFbXCbw3YAZZ4R1
https://sway.office.com/g6XpTUmOdvhzCMNb
https://sway.office.com/HoXjV7idonHoG973
https://sway.office.com/aAHuumzIv0nrWWDb
https://sway.office.com/2LsqPhqZZXHSzIUN
https://sway.office.com/0CWCvbHTc1rbpBeJ
https://www.hooray-shop.com/bbs

, nanlis benecia odpovědět

nanlis c2936d4fca https://sway.office.com/llEIAhFwXvGKJMT8
https://sway.office.com/2mAjvjZaMk6CDwGO
https://sway.office.com/hhwTFYZ0F3an2TCQ
https://sway.office.com/OP9SyFS94Z1VvPKn
https://sway.office.com/UFacSNWLfnpqchyW
https://sway.office.com/44JtG3Avtk0tBYUW
https://sway.office.com/SDZHO6IcbWJ6QFjp
https://sway.office.com/7dREj3G3pqxfVbYA
https://sway.office.com/UtDH96Gb4Z4nASyF
https://sway.office.com/JB47k791xf1dyq3E
https://cup.myrevenge.net/index.php?site=prof...

, galydenz charlea odpovědět

galydenz c2936d4fca https://sway.office.com/LtOpdg4QoMDmaGPe
https://sway.office.com/xn6QKCBbLioTWnjD
https://sway.office.com/F6Mvx1Ut1QsJaw6J
https://sway.office.com/ntQ1Ohl5hFXfQ9aY
https://sway.office.com/87O1b0VB03GWN33R
https://sway.office.com/AYZbAtdaRK5L8g5E
https://sway.office.com/rsFWefb7HwfQrbTN
https://sway.office.com/kmpizgLN42QeoZm6
https://sway.office.com/sHOkaJZR7RtxQxvt
https://sway.office.com/UxtTD3UNRHCsCM8U
https://carburetor.ocnk.net/bbs

, tridor yootha odpovědět

tridor c2936d4fca https://sway.office.com/J6YWB30743NBmTZz
https://sway.office.com/swYBwP8OiMvXRfDr
https://sway.office.com/OO3Oka1tJjE7rXdH
https://sway.office.com/E7D6OBqd2wcbII0E
https://sway.office.com/GYEGAm1yxv3LJ09v
https://sway.office.com/3UEmzDwASkf7nfxP
https://sway.office.com/pVCCqYagdZ2zKD0b
https://sway.office.com/CCC1SmDXP9MZ9bdp
https://sway.office.com/WTpBTpsjGgIAiDGz
https://sway.office.com/zBo4lNi84YnAIl25
www.eiserne-kubik-elfen.com/component/kide/po...


Strana:  1 ... « předchozí  6 7 8 9 10 11 12 13 14   další » ... 201