Kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky o společném vzdělávání - otevřený dopis MŠMT

Otevřený dopis adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V Praze, 18. 9. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Věc: Vyjádření k návrhu novely vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vážený pane ministře,
Vážený pane náměstku,


v uplynulých týdnech jsme zaregistrovali novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou MŠMT zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Rozumíme a vítáme snahu MŠMT průběžně vyhodnocovat a následně revidovat legislativní a organizační podmínky v českých školách. V případě výše zmíněné vyhlášky však navržené změny považujeme za rizikové a jdoucí proti dlouhodobému ideovému směřování českého vzdělávacího systému.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy proto chceme vyjádřit důvody k našemu znepokojení. Naše pracoviště připravuje jednak psycholožky a psychology, kteří nastupují zejména do škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, a jednak učitelky a učitele všech stupňů škol. Intenzivně se proto věnujeme tématům společného vzdělávání, jelikož usilujeme o to, aby všichni naši absolventi a absolventky, kteří profesně vstupují do českého školství, byli dobře orientováni ve speciálních vzdělávacích potřebách a respektovali hodnoty rovnosti a individuálního rozvoje. Z uvedených důvodu velmi pečlivě sledujeme novelu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stávající podoba novely 27/2016 Sb. podle nás odporuje školskému zákonu 82/2015 Sb. (konkrétně paragraf 16, odstavec 9), neboť coby nižší legislativní norma vyjímá z režimu podpory určité skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhovaná novela vyhlášky je rovněž v rozporu se Strategií vzdělávání 2030+, která vymezuje jako druhý cíl rovné šance a rovný přístup ke vzdělávání. Také je patrný odklon od programových cílů UNESCO (SDG 4) a OECD (Strengh Through Diversity), které v letošním roce vyhlásily za prioritu orientaci na začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných škol.
V novele 27/2016 Sb. postrádáme dostatečně bohatou a aktuální empirickou evidenci, která by zdůvodňovala navrhované změny. Odůvodnění novely se odkazuje téměř výhradně na jednu tematickou zprávu ČŠI, která hodnotila situaci ve vybraných školách jen 1-1,5 roku

po zavedení společného vzdělávání, a navíc nebyla z metodologického hlediska standardním výzkumem. Rovněž samotný proces přípravy novely vyhlášky vnímáme jako problematický, neboť nezahrnoval veřejné odborné diskuse. Jsme přesvědčeni, že je důležité usilovat o evidence-based školskou politiku a o maximální odborný konsenzus, a proto apelujeme na MŠMT, aby realizovalo (resp. zadalo realizaci) souhrnné analýzy existujících studií z období 2016-2020. A dále aby v tématech, k nimž chybí dostatečné množství studií, zadalo realizaci primárního výzkumu. Legislativní úpravy by měly následovat až po dosažení a vyhodnocení dostatečně komplexních a aktuálních výsledků.


Je zřejmé, že navrhovaná novela vyhlášky 27/2016 Sb. by přinesla snížení finanční náročnosti společného vzdělávání. Ačkoliv je hospodárnost důležitým kritériem, pokládáme za nepřijatelné, aby finanční úspory byly realizovány na nejzranitelnějších skupinách. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je realizována za použití různých podpůrných opatření, z nichž na základě našich zkušeností pokládáme za nejrelevantnější existenci asistentů pedagoga a pedagogickou intervenci (bohužel systematické výzkumné ověření zatím neproběhlo). Právě na ně přitom novela vyhlášky 27/2016 Sb. míří a jejich působnost výrazně redukuje.
Věříme, že Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jde na prvním místě o žáky, kvalitu vzdělávání a naplnění principů rovného přístupu ke vzdělávání, až na druhém místě o finanční úspory a administrativní úlevy bez náležitého odůvodnění. Proto doufáme, že navrhovaná novela bude přehodnocena a ke vzniku případné další revize bude přizvána odborná veřejnost.

Za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s pozdravem,


Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie
Garantka bakalářského studijního programu

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry psychologie

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Garantka navazujícího magisterského programu a doktorského programu

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Předsedkyně sekce pedagogické psychologie, Českomoravská psychologická společnost

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 ... « předchozí  7 8 9 10 11 12 13 14 15   další » ... 198
, yileervi greelea odpovědět

yileervi c2936d4fca https://sway.office.com/xmAOzrQvvi6FOTTs
https://sway.office.com/IDTPGHmy1FfWHmbj
https://sway.office.com/UrCi3Vt479JBDfef
https://sway.office.com/lAYCByPvRhwdoEmn
https://sway.office.com/LC2A1HDxiUNNLpdX
https://sway.office.com/NcbRHFHHgqiVUJd8
https://sway.office.com/1y2eFwsP9FcNy8Hi
https://sway.office.com/ZCeqCF2DakdZ9ecn
https://sway.office.com/rQSIyGRwIKinKhnl
https://sway.office.com/bDgOla1qazIp0TdE
https://www.creandoespacios.es/libro-de-visitas/

, heruniq otomar odpovědět

heruniq c2936d4fca https://sway.office.com/RgnKt6LWfPeBxOUd
https://sway.office.com/cLipuHVvqnkB3k66
https://sway.office.com/sFmzknUy75zw0Pkp
https://sway.office.com/NS1eJTZmxGQATldk
https://sway.office.com/oiRvtWZ6FLzcF6KF
https://sway.office.com/NP8uvHuwigORC1LS
https://sway.office.com/L1wn1XzLMJjzIXZy
https://sway.office.com/zUpJnRyyHoVbTCVe
https://sway.office.com/lHTHYp4Db6VUAO86
https://sway.office.com/u9Jx2bEP84hIXASZ
www.mayaandmilan.com/

, ellyleth dahlya odpovědět

ellyleth c2936d4fca https://sway.office.com/RMokwF2hgp9rTBmr
https://sway.office.com/f1HYNHhv9jKDNcYT
https://sway.office.com/igBVsHrJNmfKNB3F
https://sway.office.com/MMkbAmG5g0tk1lpw
https://sway.office.com/Dx3n5z4aK7Zv1p2A
https://sway.office.com/GWZ2S0j5cHox3IFC
https://sway.office.com/nUJMC1rmCJs1mWwp
https://sway.office.com/FqjWhh1EPlVrR6vx
https://sway.office.com/BeRyncVJEM7AxkOm
https://sway.office.com/Gk32QGPyTKKR31Y3
https://www.agetoage4.com/newspaper/component...

, alejam kaffline odpovědět

alejam c2936d4fca https://sway.office.com/yFQj0gdcYgek7sbj
https://sway.office.com/YYoPonSq0qURdvRF
https://sway.office.com/0gxubMsJkCTmx91W
https://sway.office.com/O5mIAOGTsTp5cBPE
https://sway.office.com/UiM3cvNotUDDCgPE
https://sway.office.com/2PMIXZl7IRcpQABU
https://sway.office.com/PwmfU6ANag3kuyUY
https://sway.office.com/UyFIIJR5aAg7ZKjq
https://sway.office.com/NxgNYU1mtBWGSOnb
https://sway.office.com/xKH86Djr9d0mI4cS
www.bachaufwaerts.at/gaestebuch.php

, gilmnath malcom odpovědět

gilmnath c2936d4fca https://sway.office.com/ZBdepb2vXXwafrQC
https://sway.office.com/H015xZm1rOqki2Rb
https://sway.office.com/46Hdqm2BfcJPNDRE
https://sway.office.com/yed4WE1SJTQH2BmN
https://sway.office.com/xbudcP4iuIwQ4lI6
https://sway.office.com/Sy9BY5Ju9m4WZB6M
https://sway.office.com/adBgF4KiCQQLSrRv
https://sway.office.com/lGN4uNCVBgX1Z4GE
https://sway.office.com/tqhDWC6A5JJatE4m
https://sway.office.com/7CZTgIB16HcoCcY4
https://www.malchuty.org/component/kide/-/ind...

, raidpro prophet odpovědět

raidpro c2936d4fca https://sway.office.com/aQDGb3FWzfX0pTSc
https://sway.office.com/1MuoBsmNIF44DruS
https://sway.office.com/uXS6iUbvwMlgXHHn
https://sway.office.com/KP2Eb9lEUAip3yOb
https://sway.office.com/40akl4Fud9LAyECR
https://sway.office.com/e8dQBj6v7CedjqLs
https://sway.office.com/sjYvRt2dYRgOiSVv
https://sway.office.com/q4AgV67x5A9wAPQF
https://sway.office.com/Y6E3DOfGMrUzGIEJ
https://sway.office.com/ZbYZr4Y0wmAxqS2q
www.anjaschiffers.de/gaestebuch.php

, bladorch roseana odpovědět

bladorch c2936d4fca https://sway.office.com/sZcvkhQeJEM1NmvW
https://sway.office.com/dHZgmNJvq1Tn20vJ
https://sway.office.com/p5wSFFJWbYpJiefY
https://sway.office.com/39zCYaXxYr6NlnUa
https://sway.office.com/VH4FjCCAbliotCCW
https://sway.office.com/tYxpSXJkFz8D2IzA
https://sway.office.com/ouvuesv0BZ3S2cKm
https://sway.office.com/BUHeRbvD8mOnaMU0
https://sway.office.com/9Z3MjyFtE476OMwi
https://sway.office.com/ZXz0U0Y23O7Y22B3
www.bricoux-tauben.de/gaestebuch.php

, chachak quartylla odpovědět

chachak c2936d4fca https://sway.office.com/m70fybu3URUZjdoM
https://sway.office.com/QUIv2K7VIoscJhwB
https://sway.office.com/HedaEVxARdDJssio
https://sway.office.com/sz7s69IVjqnb0YPY
https://sway.office.com/QK14c7BlSyWP9HBB
https://sway.office.com/Axp8efen5lF5o0Ab
https://sway.office.com/GJKtCdb4rJk8Eshp
https://sway.office.com/Bi29hTK6c0yr5cQn
https://sway.office.com/iIHM79qPdsGLbRAk
https://sway.office.com/CMFCdVib30OHx09x
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=1083&a...

, danfer hedwyg odpovědět

danfer c2936d4fca https://sway.office.com/EUDisq3PRzTiM1eY
https://sway.office.com/Zli3uUxGnI3yLdxy
https://sway.office.com/5PonMgL08FhGxPAb
https://sway.office.com/89rnZgwBaG40zW6G
https://sway.office.com/CSAeFhQWJw6iDtNv
https://sway.office.com/SBveYfZ2Lf5JCSi8
https://sway.office.com/judTBXGhbkflcidh
https://sway.office.com/TZxEBapPCeCSv7T8
https://sway.office.com/8n9sUTT3i59FZhrj
https://sway.office.com/uMgeMWihD1fIj9B6
cuusvgubkinphianam.org/-/index.php?option=com...

, teniode darien odpovědět

teniode c2936d4fca https://sway.office.com/pmpB6b6MExhVgETf
https://sway.office.com/nzCIBCnTHILcpeZq
https://sway.office.com/S0HE843Vqjx4daSf
https://sway.office.com/U1UoVXarQhDgyvBO
https://sway.office.com/4jH5EflNMgwgG23y
https://sway.office.com/HYb5iCF96uxmwfpu
https://sway.office.com/axnfZykB0Mni8ALZ
https://sway.office.com/82ixAp94vX5D2eg5
https://sway.office.com/6FfKpLv9xSl5Bfbv
https://sway.office.com/rOTANJTmoRScrx0R
forum.rlmines.fr/viewtopic.php?f=30&t=222894&...

, phisai peeler odpovědět

phisai c2936d4fca https://sway.office.com/JGlSyHpb9VFrXKRU
https://sway.office.com/CrBcCiGkwfgIvxLy
https://sway.office.com/wJJzHJDi5vmcfm3s
https://sway.office.com/ATSgXXbuLBST9opg
https://sway.office.com/Xbte7C6jZD88Mje8
https://sway.office.com/loohXcDyXAYZ9Z4S
https://sway.office.com/zitg7uSWQzCNk2vs
https://sway.office.com/XQbtVVWBqgAKjgmb
https://sway.office.com/YXeMVUmJKHavmhab
https://sway.office.com/mPVHPrtLpq1fFFzS
www.malchuty.org/component/kide/-/index.php?o...

, madejany washbyrne odpovědět

madejany c2936d4fca https://sway.office.com/rWsa3iXXSjiSBjDi
https://sway.office.com/dDNcwwso0oFsd886
https://sway.office.com/AH2Se7wi5jedWbT0
https://sway.office.com/fGnoIDPFR75Fe5aq
https://sway.office.com/wu7RzBn09usmm3jz
https://sway.office.com/R7uGY4BiUhLqjHSU
https://sway.office.com/wKHAjHrkgHJa1zoq
https://sway.office.com/IU63tElwd56gqRxk
https://sway.office.com/X5qoSnO2V5Af4XSV
https://sway.office.com/keOQ6AFe9IoWAZbp
hopsuk.cz/index.php?a=85&addpost&page=1

, bralinl caicie odpovědět

bralinl c2936d4fca https://sway.office.com/GtYzkLohZVBaaqQv
https://sway.office.com/gKgWiOEAAausMXjM
https://sway.office.com/YJAXNtJyGdrB6lqX
https://sway.office.com/ocLxvcJ4M6oZj3pk
https://sway.office.com/Xuy1C30hDeT0UXfi
https://sway.office.com/RPz82WvAnzSb1K3F
https://sway.office.com/yccCpsZ6VpRhH6Zu
https://sway.office.com/GJbdJdoZz5Z6fQ2r
https://sway.office.com/vb11hv7nofyp4Hne
https://sway.office.com/0AUTQufA8HoWJg79
https://www.shxxt.net/message/message.php?lan...

, valmar taleeshiah odpovědět

valmar c2936d4fca https://sway.office.com/l6OCeck1cqAVpsm8
https://sway.office.com/lg4fZhF3qi95JwQ0
https://sway.office.com/GCFoB3qB4QyYEBwu
https://sway.office.com/RwVUTlCivmn4uaHe
https://sway.office.com/U5WPovTrqZu7sDF6
https://sway.office.com/UU7foVm8xAjBLHvl
https://sway.office.com/vzT5Zz0n1WY08VRz
https://sway.office.com/cxvNfoEZphtru6BR
https://sway.office.com/hHw8i46nZByhYim1
https://sway.office.com/DDsg2sGcYLiO6ZFI
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4281&a...

, ninragn keeliah odpovědět

ninragn c2936d4fca https://sway.office.com/k9WX25tVmYCAUExy
https://sway.office.com/4EHlpToxm19uEm3t
https://sway.office.com/5sJ6UasT1hoYFihN
https://sway.office.com/PtS8OkWJpHz4ZBTy
https://sway.office.com/BcjL3B7mBcHk4yJW
https://sway.office.com/4kgCrHSlrBwhx0SB
https://sway.office.com/InUk99zMP7SWNE6I
https://sway.office.com/7gVR5r5uiaC49P0X
https://sway.office.com/ENbxIFxzDPzhATj4
https://sway.office.com/3Qjuq8Q8mzeJGKn8
https://nizaemon.ocnk.net/bbs

, turkkah martel odpovědět

turkkah c2936d4fca https://sway.office.com/2BO3pdBSUDRtgBjd
https://sway.office.com/vwoFU717JmkQe35H
https://sway.office.com/ze3ddmDa1UDar9b1
https://sway.office.com/HNkOpQ1DrFpzXgjl
https://sway.office.com/66fPE9czJ7V2SSgJ
https://sway.office.com/dmjq4B0zsbEyel4u
https://sway.office.com/X38aOvd8Ao7bh9Me
https://sway.office.com/qzNBKW9p9DpwNB5g
https://sway.office.com/KLzCXAE1ItEpUMmt
https://sway.office.com/VkiDZlOlVDUAevJ6
www.komaimedical.com/message/message.php?lang=en

, chaever graham odpovědět

chaever c2936d4fca https://sway.office.com/QGzvzG650AujaWU3
https://sway.office.com/xY7eTXm8HDfnvMiN
https://sway.office.com/2VXj6evB5XRnZWdB
https://sway.office.com/Ki7f0UWLKUM3S6Hw
https://sway.office.com/srkouI4AWX0AEBwL
https://sway.office.com/bBiEJjEKHs8TxmjI
https://sway.office.com/ZlidEEpsqIrrhyf8
https://sway.office.com/waNsHdACsnInimdq
https://sway.office.com/rWneXhHW97fNBPdb
https://sway.office.com/Fcqsf29UR9ilRgZV
https://talk.gamemc.eu/index.php?site=profile...

, fabsak beegan odpovědět

fabsak c2936d4fca https://sway.office.com/EtpNBL8tLK7Qfmig
https://sway.office.com/ZOxpuDzbQuj3QVHB
https://sway.office.com/yg2gYeL16aWxOwAt
https://sway.office.com/GNdLQGc5hfV7bLW6
https://sway.office.com/HUFDxmexd1d9X5Yk
https://sway.office.com/pSMajz5BYw8Oq2rc
https://sway.office.com/BzDS1oJaBZTQa1bM
https://sway.office.com/tAENg2djXflwwDBY
https://sway.office.com/39av6mSHNuVQykep
https://sway.office.com/0V2iNgEdQkH60hSB
www.crossover-ingelheim.de/erlangerhof/gaeste...

, shanad wyanete odpovědět

shanad c2936d4fca https://sway.office.com/FqgLz1tz836buRN2
https://sway.office.com/EkQpQD3xmPbpGsX6
https://sway.office.com/0CBz4YXE5mo1HP6s
https://sway.office.com/PqDB1Bgl0zQ5UqFH
https://sway.office.com/bAjpkvsIVGAQNTdQ
https://sway.office.com/tHtRoUosf6EFJmwT
https://sway.office.com/jbcAiZtresDjH5Uz
https://sway.office.com/YrpdDsBGDngycH5P
https://sway.office.com/NBAVRWtIrq2THIHd
https://sway.office.com/7CgYQVJBMlMKronP
https://www.reihe6.de/g%C3%A4stebuch/

, chapen ulymah odpovědět

chapen c2936d4fca https://sway.office.com/89UFDjIaO6JJDDPy
https://sway.office.com/yUf2hgLG7ciChwlw
https://sway.office.com/tww1ArUzY1FAcknJ
https://sway.office.com/1Cvjh314fyvsStCT
https://sway.office.com/sCCp3Ked6O5Zz9eI
https://sway.office.com/ASzOlPXY7fwiqdlD
https://sway.office.com/pnJscjHEFG1F6jS5
https://sway.office.com/OWg2ZEWr9H1l75vP
https://sway.office.com/mDu7ektbec2kk8PN
https://sway.office.com/JvGZ4dc07z9AFuqD
jockel-wesemann.de/g%C3%A4stebuch/


Strana:  1 ... « předchozí  7 8 9 10 11 12 13 14 15   další » ... 198